Niewylogowani - nowe technologie i praca po

advertisement
7 marca 2017 r.
materiał prasowy
Niewylogowani – nowe technologie i praca po godzinach zagrażają
produktywności
75 proc. Polaków pracuje po godzinach – wynika z badania Hays Poland. Aż jedna czwarta
specjalistów spędza na wykonywaniu obowiązków zawodowych dodatkowe 10-15 godzin
tygodniowo. Co więcej, stałe podłączenie do elektronicznych kanałów komunikacji sprawia,
że jeszcze bardziej zaciera się granica pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Mamy
styczność z pracą nie tylko kiedy aktywnie wykonujemy zadania, ale także sprawdzając pocztę
elektroniczną czy telefon. Według danych Harvard Business School, nowoczesne technologie
sprawiają, że współcześni specjaliści i managerowie spędzają na wykonywaniu i zdalnym
‘monitorowaniu’ pracy od 80 do 90 godzin w tygodniu. Tymczasem badania pokazują jasno,
że przepracowanie przekłada się na niższy poziom koncentracji i produktywności. Wyzwaniem
na najbliższe lata będzie stworzenie takiego systemu wykonywania obowiązków, który pozwoli
na zachowanie work-life balance w erze komunikacji cyfrowej.
Wbrew prognozom ekonomistów z początków ubiegłego wieku, pomimo rozwoju technologii nasz
tydzień pracy nie skraca się. W Europie Zachodniej, punktem granicznym, w którym średnia liczba
przepracowanych godzin przestała spadać były lata 80-te. Z kolei w tym samym okresie, w Stanach
Zjednoczonych czas pracy nie tylko przestał się skracać, ale wręcz się wydłużył - 75 proc. siły
roboczej przekraczało limit 40 godzin tygodniowo.1 Najnowsze dane pokazują, że dziś nadgodziny
to w Polsce zjawisko powszechne. Ubiegłoroczne badanie Hays Poland przeprowadzone na grupie
1500 respondentów pokazało, że 3 na 4 Polaków zostaje dłużej w pracy. Co trzeci ankietowany ma na
koncie 3-5 godzin nadliczbowych tygodniowo. Ale już jedna czwarta pracuje nawet 10-15 godzin
dłużej. Ponad połowa z nas (53 proc.) wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy, a 55 proc. zabiera
pracę do domu.
Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu zarówno na stan zdrowia pracowników, jak
i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 62 proc. ankietowanych skarży się na dolegliwości związane
z przepracowaniem. 45 proc. przyznaje, że godziny nadliczbowe ujemnie wpływają na ich poziom
koncentracji. Z kolei badanie University College London wskazuje na związek pomiędzy nadgodzinami
a ryzykiem wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych. Wydłużenie tygodniowego czasu pracy
już o 3 lub więcej godzin, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej aż
o 60 proc.
- Godziny nadliczbowe to domena coraz większej grupy organizacji, która może mieć poważne
konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wydłużony tydzień pracy oznacza
spadek koncentracji i produktywności. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda
wskazuje, że po przekroczeniu progu 50 godzin przepracowanych tygodniowo efektywność
drastycznie spada. Na dłuższą metę regularne godziny nadliczbowe zwiększają rotację, a także
wpływają negatywnie na zaangażowania i poczucia satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a to
z kolei odbija się na efektywności i innowacyjności całej firmy. Rozwiązaniem może być zmiana
kultury organizacyjnej. Właśnie zakończyliśmy pierwszy w Polsce projekt badawczy poświęcony smart
1
https://thecorrespondent.com/4373/the-solution-to-just-about-everything-working-less/168119985-db3d3c10
workingowi, czyli filozofii zarządzania skupiającej się na efektach, a nie godzinach spędzonych przy
biurku. Zakłada ono także taką organizację pracy – od aranżacji przestrzeni biurowej,
po wykorzystanie telepracy – która pozwoli realizować zadania w sposób optymalny.
Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że coraz więcej polskich pracodawców jest otwarta
bądź już wdraża model smart workingowy - mówi Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Handlu
i Marketingu, Członek Zarządu Mikomax Smart Office.
Warto zauważyć, że często przyczyną nadgodzin jest nieefektywne wykorzystanie czasu pracy. Nie
zawsze jest to jednak wina pracownika. Do spadku koncentracji i produktywności często przyczyniają
się nadgodziny, ale może to też być kwestia źle zorganizowanej przestrzeni biurowej.
- Jedynie co piąty przebadany przez nas specjalista zgadza się ze stwierdzeniem, że miejsce pracy
wspiera go w efektywnym wykonywaniu obowiązków. Tradycyjny model biura open space już się nie
sprawdza, bo pracownikom brakuje komfortu w postaci odpowiednio zaaranżowanej, zróżnicowanej
przestrzeni. Szansą na pozytywną zmianę otoczenia w miejscu pracy jest podział przestrzeni
na strefy, które będą odpowiedzią na potrzeby zespołu. Dzisiejszy pracownik oczekuje miejsca
do spokojnej rozmowy oraz uniwersalnych mebli biurowych, które z łatwością można dostosować
do swoich aktywności zawodowych. Rozwiązania jak kabiny do rozmów telefonicznych i prac
projektowych z wydzieloną akustycznie przestrzenią czy biurka do pracy w trybie sit & stand
z regulacją wysokości blatu to elementy, które mogą dodatnio wpłynąć na komfort i zadowolenie
pracownika, a w rezultacie także jakość pracy - dodaje Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax Smart
Office.
Prawo do bycia offline
Pomimo, że godziny nadliczbowe nie są zjawiskiem nowym, rozwój cyfrowych kanałów komunikacji
dodatkowo pogłębia problem. 47 proc. pracowników biurowych biorących udział w ankiecie instytutu
badawczego Pew stwierdziło, że internet, poczta elektroniczna i telefony komórkowe wpływają
na wydłużenie ich czasu pracy. Jak bardzo? Z badania przeprowadzonego przez firmę Pixmania
wynika, że ok 2 godziny dziennie. Według tego samego opracowania 90 proc. specjalistów posiada
dostęp do służbowej poczty na smartfonie, a dwie trzecie sprawdza skrzynkę po obudzeniu się i przed
pójściem spać. Z kolei większość uczestników ankiety zrealizowanej na zlecenie serwisu TripAdvisor
przyznała, że odświeża firmowe konto e-mail w czasie urlopu. Dodatkowo – dzięki temu, że poczta
czy inne zasoby są dostępne online – wielu pracowników wykorzystuje do celów służbowych także
urządzenia prywatne, co w jeszcze większym stopniu zaciera granice pomiędzy kwestiami
zawodowymi a czasem wolnym. Według firmy badawczej Gartner, ponad 75 proc. specjalistów
wykorzystuje w pracy prywatne smartfony.
Powszechność mobilnych urządzeń z dostępem do internetu sprawia, że coraz więcej pracodawców
oczekuje od zespołu responsywności 24 godziny na dobę. W rezultacie, nawet jeśli aktywnie nie
wykonujemy zadań, i tak cały czas znajdujemy się w stanie gotowości i nie jesteśmy w stanie
mentalnie odpocząć oraz zregenerować się przed kolejnym dniem pracy. Skala zjawiska sprawia, że
w wielu krajach reguły korzystania z urządzeń służbowych są ustalane formalnie na poziomie
regulaminu danego miejsca pracy. W styczniu tego roku o krok dalej poszła Francja, która ‘prawo do
bycia offline’ zawarła w kodeksie pracy. Według nowych przepisów, organizacje zatrudniające więcej
niż pięćdziesięciu pracowników mają obowiązek wyznaczenia godzin, w których członkowie zespołu
nie powinni odbierać ani wysyłać służbowej korespondencji. Jednym z celów nowej legislacji jest
ochrona przed wypaleniem zawodowym.
– Technologia to z pewnością jedno z kluczowych wyzwań związanych z zachowaniem równowagi
pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jednak regulując te kwestie wewnątrz organizacji warto
pamiętać, że nie ma jednego rozwiązania, które wpasuje się w potrzeby członków całego zespołu.
Dla jednych priorytetem będzie zamknięcie spraw służbowych do godziny siedemnastej. Inni, będą
woleli wyjść wcześniej, żeby odebrać dzieci ze szkoły, a pozostałe obowiązki zrealizować wieczorem
w trybie zdalnym. Ważne jest, aby pracodawca wziął to pod uwagę i – w miarę możliwości i specyfiki
pracy w danej organizacji - pozostał elastyczny. Zarządzanie w modelu smart workingowym polega
bowiem na reagowaniu na konkretne okoliczności i potrzeby, a nie wdrażaniu sztywnego zestawu
zasad – komentuje Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax Smart Office.
Dalsze informacje:
Izabela Śnitko
e-mail: [email protected]
tel. 601 918 306
Natalia Kowalska
e-mail: [email protected]
tel. 601 918 408
Mikomax Smart Office jest polską, rodzinną firmą z ponad 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem
w zakresie dopasowywania przestrzeni biurowych do organizacji. Posiada 16 salonów w Polsce i 37 partnerów
za granicą. Ma ok. 250 współpracowników w centrali i salonach. Mikomax Smart Office to ekspert w tworzeniu
nowoczesnych biur łączący fachową wiedzę o produkcji mebli z autorską koncepcją jej zastosowania
we współczesnym miejscu pracy. Firma tworzy biura dostosowane do potrzeb, specyfiki, kultury organizacyjnej,
charakteru działań swoich klientów oraz do celu, który chcą osiągnąć. Oferta firmy skierowana jest zarówno
do dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Mikomax Smart Office współpracuje m.in. z sektorem usług dla biznesu,
telekomunikacji, consultingowym, transportowym i publicznym. Proponuje też kompleksowe usługi wspierające
projekt, od procesu rozpoczęcia współpracy po realizację rozwiązań, np. projektowanie przestrzeni pracy,
transport i montaż, czy szkolenia z zasad ergonomii. Firma prowadzi również działania badawcze, wśród których
znalazł się m.in. raport „Biura nowoczesnych usług w opinii pracowników w Polsce” przeprowadzony pod
patronatem ABSL. Z inicjatywy Mikomax Smart Office zrealizowany został pierwszy w Polsce projekt badawczy
poświęcony smart workingowi. „Smart Working Guidebook for Poland” stanowiący praktyczny przewodnik dla
przedsiębiorców, którzy planują wdrożyć ten model w swojej organizacji. Mikomax Smart Office otrzymał wiele
branżowych i biznesowych wyróżnień, m.in. Diament Meblarstwa, tytuł Dobra Firma oraz trzykrotnie została
Gazelą Biznesu. Firma jest Partnerem Strategicznym organizacji biznesowych takich, jak Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych (ABSL), New Ways of Working (NewWOW) oraz International Facility Management
Association (IFMA).
Download