Autorskie warsztaty papieru ręcznie czerpanego „CZERPIEMY

advertisement
27.10.2016 godz.9.00-11.45 Miejski Ośrodek Kultury w Głownie ul. Kopernika 45
Autorskie warsztaty papieru ręcznie czerpanego ręcznie „CZERPIEMY SYMBOLE”
Prowadząca warsztaty:
AGATA IGNACZAK – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek kulturoznawstwo.
Wieloletni animator kultury w Skierniewicach. Organizatorka wielu wystaw artystycznych
oraz konkursów, plenerów i warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych.
W 2014r ukończyła kurs i otrzymała Certyfikat uprawniający do prowadzenia pracowni
papieru czerpanego. Od 2015 roku tworzy obrazy z papieru ręcznie czerpanego oraz prowadzi
warsztaty dla dzieci i dorosłych (m.in. w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach).
Jest pracownikiem Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach.
Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych, zajęcia odbędą się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głownie w trzech grupach szkolnych po 45 min. każda.
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z historią papieru, technologią wykonania masy
papierowej - pulpy oraz poznają proces ręcznego czerpania papieru ze świeżych i suchych
roślin za pomocą sita. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji dwa kolory pulpy roślinnej (siano,
odbarwione i naturalne) - które będzie podkładem oraz fragmenty wyługowanych roślin z
których powstaną obrazy.
Podczas warsztatów wykonywane będą dwa najstarsze symbole żydowskie MENORA oraz
GWIAZDA DAWIDA. Przybliżona zostanie historia tych symboli narodu żydowskiego.
-Menora (hebr. (‫ – מנורה‬siedmioramienny kandelabr, symbol Izraela umieszczany na
paszportach, urzędach państwowych, etc.; ozdobny świecznik używany przez Żydów w
Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej; jeden z najstarszych symboli narodu żydowskiego.
Znawcy roślin biblijnych uważają, że inspiracją dla jej kształtu była roślina szałwia judejska
lub dziewanna synajska. Według tradycji menora symbolizuje krzew gorejący, który zobaczył
Mojżesz na górze Synaj. Jedna z najstarszych menor w Europie znajduje się w Kołobrzegu.
-Gwiazda Dawida (‫ דֵ וָּד ןֵ גָ מ‬Magen Dawid), zwana też Tarczą Dawida – sześcioramienna
gwiazda (heksagram) złożona z dwóch zachodzących na siebie trójkątów równoramiennych
(najczęściej równobocznych) obróconych względem siebie. Wierzchołki Gwiazdy Dawida
w przypadku trójkątów równobocznych leżą na okręgu w punktach odpowiadających
parzystym godzinom na tarczy zegara. Przez Żydów zwana tarczą Dawida, w gnozie
i innych systemach wiedzy ezoterycznej znana jest jako pieczęć Salomona.
Najstarszym zabytkiem gdzie występuje ten symbol jest relief z VII w. p.n.e. autorstwa
prawdopodobnie Jehoszui ben Asjahu (wykopaliska w Sydonie — na pieczęci).
W średniowieczu była używana jako herb przez postseldżuckie (powstałe po upadku
Sułtanatu Rum), tureckie emiraty w Anatolii np. przez Emirat Karaman.
Od 1897 godło syjonizmu. Choć Gwiazda Dawida jest jednym z symboli religii żydowskiej,
to obecnie ma wymiar przede wszystkim narodowościowy. Od 1948 roku występuje jako
element centralny flagi Izraela. Jest ona również oficjalnym symbolem państwa Izrael
i umieszczana jest na oficjalnych dokumentach.
Każdy uczestnik warsztatów co najmniej 1 pracę.
Wszystkie powstałe obrazy są własnością jej autorów.
WARSZTATY BEZPŁATNE!.
Download