notka prasowa 09.02.2017 - Urząd Rejestracji Produktów

advertisement
Warszawa, 09.02.2017
Notka prasowa
Bezpieczeństwo i działania niepożądane leków przeciwlękowych i nasennych
Bezpieczeństwo i działania niepożądane leków przeciwlękowych i nasennych – to temat konferencji
prasowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
To kolejna odsłona prowadzonej przez Urząd kampanii „Lek Bezpieczny”. Konferencja odbyła się
w czwartek 9 lutego 2017 r.
Bezsenność należy do najczęstszych problemów zdrowotnych. Z badań przeprowadzonych przez BOP
wynika, że co drugi Polak ma problemy z zasypianiem, a co trzeci nie przespał kilku nocy w miesiącu.
W czasie snu nie tylko regenerujemy się i odpoczywamy, ale też utrwalamy, przetwarzamy
i archiwizujemy informacje zdobyte w ciągu dnia, dlatego prawidłowy sen jest tak ważny dla ludzi
młodych. - Bardzo istotny dla procesów pamięci i regeneracji mózgu jest sen wolnofalowy, głęboki.
Wiele leków stosowanych w leczeniu bezsenności zaburza tą fazę snu, co jest bardzo niekorzystne dla
zdrowia, dlatego diagnozowanie i leczenie zaburzeń snu powinno być prowadzone pod kontrolą
lekarza. W wielu przypadkach zamiast leków wystarcza zastosowanie zasad higieny snu. Warto
podkreślić, że wraz z wiekiem zmniejsza się nie tylko subiektywna potrzeba, ale też możliwość
generacji snu. Sen o długości np. 5h jest prawidłowy dla pacjenta w wieku ok. 70 lat. – podkreślała
w trakcie konferencji Dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra z Katedry i Zakładu Farmakologii
Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Objawami, które występują
po nieprzespanej nocy są m.in. zaburzenia koncentracji, zmęczenie, problemy z pamięcią, obniżenie
nastroju i napędu, zmniejszenie motywacji. Bezsenność przewlekła zwiększa ryzyko wystąpienia
chorób somatycznych (nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, cukrzycy, otyłości, bólu,
zaburzeń poznawczych), jest też przyczyną obniżenia jakości życia oraz produktywności w pracy.
Przyczynami rozwoju bezsenności mogą być m.in. zaburzenia psychiczne (m.in. depresja), choroby
somatyczne, ale też nieodpowiednia higiena snu. Istotnym powodem może być także paradoksalnie,
zażywanie leków... nasennych i uspokajających, zwłaszcza, jeśli stosujemy je długo, w niewłaściwych
dawkach i bez konsultacji z lekarzem - Leki nasenne muszą być stosowane ściśle według wskazań
i zaleceń lekarza. Ogólna zasada farmakoterapii bezsenności brzmi: nieregularnie, jak najkrócej
i w jak najniższych dawkach. Warto pamiętać też o tym, że stosowanie suplementów diety
preparatów ziołowych w leczeniu bezsenności może doprowadzić do rozwoju uzależnienia
psychicznego. Dlatego jeżeli masz problem ze snem w postaci trudności z zasypianiem, utrzymaniem
snu, zbyt wczesnym porannym budzeniem się lub odczuwaniem snu jako nieregenerującego (trwa
powyżej 2-3 tygodni i powoduje pogorszenie naszego samopoczucia lub funkcjonowania),
powinniśmy zgłosić się do lekarza. – podkreślała Dr hab. n. med. Bałkowiec-Iskra. Jak dodawała Pani
ekspert, lekami obarczonymi największą liczbą działań niepożądanych spośród wszystkich leków
stosowanych w leczeniu bezsenności są benzodiazepiny. Mogą one powodować pogorszenie pamięci
i zwiększenie ryzyka upadków i złamań. Leki te silnie uzależniają, konsekwencją ich stosowania może
być też upośledzenie zdolności psychomotorycznych, utrzymujące się nawet do 5 dni po zażyciu leku.
Dlatego benzodiazepiny nie powinny być zalecane w leczeniu bezsenności. Pacjenci powinni
stosować leki, które będą wspomagać funkcję mózgu i promować sen głęboki. – Bezsenność może być
leczona w sposób bezpieczny i dogodny dla pacjenta, pod warunkiem jednak, iż zastosuje on właściwą
terapię. Leki nasenne znacznie różnią się od siebie profilem działań niepożądanych. Przy stosowaniu
nowszych leków, dedykowanych jedynie leczeniu bezsenności, ryzyko wystąpienia sedacji czy
zaburzeń zdolności psychomotorycznych jest znikome – podkreślał Dr Grzegorz Cessak Prezes URPL.
Jednak, podobnie jak w przypadku innych leków także te, które stosowane są w leczeniu bezsenności,
mogą wywoływać objawy niepożądane. Pacjenci mogą i powinni zgłaszać je do Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – Cieszę się, że coraz więcej
pacjentów zgłasza działania niepożądane bezpośrednio do nas, do Urzędu. W zeszłym roku takich
zgłoszeń było o 30 procent więcej. Cały czas pracujemy nad tym by procedura zgłoszenia była jak
najprostsza i jak najbardziej przystępna dla pacjenta. W tym roku uda nam się prawdopodobnie
wdrożyć możliwość zgłaszania działań niepożądanych przez specjalną infolinię, co na pewno ułatwi
ten proces osobom starszym – zaznaczył Prezes Cessak.
Urząd w ramach kampanii „Lek Bezpieczny” prowadzi również akcję edukacyjną, która
w przystępny sposób tłumaczy jak i dlaczego warto zgłaszać działania niepożądane.
W styczniu na stronie internetowej URPL i w kanałach społecznościowych Urzędu ukazał się już
kolejny animowany spot dotyczący tej tematyki.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Adres: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
http://www.urpl.gov.pl
Download