umowy na: dostawę ambulansu sanitarnego

advertisement
Postępowanie nr: ZP/43/PN/2014
Załącznik nr 3
umowy na: dostawę ambulansu sanitarnego
typu C – wraz z dodatkowym wyposażeniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dodatkowego wyposażenia medycznego
– bez kosztów przeglądów okresowych w okresie objętym gwarancją.
1.
Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją
transmisji danych
Producent (podać): …………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ (podać):
……………………………………………………………
Lp.
Parametry
wymagane
TAK
Parametr / warunek
PARAMETRY OGÓLNE
1.
Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem
transportowym
TAK
2.
Ciężar poniżej 6 kg z kpl. akumulatorów
TAK
3.
Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg
IEC529
TAK
4.
Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg
IEC 60529
TAK
ZASILANIE
TAK
5.
Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na akumulatorze: min.
6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 200
defibrylacji z maksymalną energią
TAK
6.
Zasilacz zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w
aparacie, zintegrowany lub zewnętrzny moduł
TAK
7.
Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze
zminimalizowanym efektem pamięci
TAK
8.
Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika
TAK
9.
Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności –
maksymalnie 4 godziny
TAK
DEFIBRYLACJA
TAK
10. Rodzaj
1
fali defibrylacyjnej – dwufazowa
TAK
11. Defibrylacja
1
ręczna i półautomatyczna
TAK
12. Możliwość wykonania kardiowersji
TAK
13. Energia defibrylacji w zakresie min. 2-200J
TAK
14. Czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund,
gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym
TAK
15. Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji
zewnętrznej
TAK
16. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w kpl. elektrody dla
dorosłych/ pediatryczne
TAK
REJESTRACJA
TAK
17. Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5'' o wysokim kontraście,
rozdzielczość min. 640x480 px
str. 1
TAK
Parametry oferowane
18. Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych
jednocześnie
TAK
19. Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń
EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników
pomiarów amplitudowo-czasowych
TAK
20. Min. 24-godzinne trendy tabelaryczne wszystkich parametrów
monitorowanych, rozdzielczość 1 do 60 minut, możliwość
przeglądania na ekranie.
TAK
21. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o
szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana:
25 mm/sek. i 50 mm/sek.
TAK
22. Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB
TAK
23. Pamięć wewnętrzna min. 800 zdarzeń i 32 zrzutów
ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja,
procedury terapeutyczne).
TAK
EKG/ RESPIRACJA
TAK
24. Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG
TAK
25. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją
słowną i możliwością transmisji przez telefon komórkowy
TAK
26. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min
TAK
27. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125
do 4,0 cm/mV
TAK
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
TAK
28. Tryb asynchroniczny i „na żądanie”
TAK
29. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min
TAK
30. Prąd stymulacji w zakresie min. 10-140 mA
TAK
PULSOKSYMETRIA
TAK
31. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na
zakłócenia
TAK
32. Zakres pomiaru SpO2: 1-100%
TAK
33. Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min.
TAK
NIBP
TAK
34. Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas
pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund
TAK
35. Zakres mierzonego ciśnienia min. 15 do 260 mmHg
TAK
36. Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym
programowany w zakresie min. 1-60 minut
TAK
37. Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem z kabla
EKG w celu eliminacji artefaktów
TAK
MONITOROWANIE RKO
TAK
38. Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z
informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej
- sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz
prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010
Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
TAK
39. Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej
głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej
oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć klatki
piersiowej z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 56 cm, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC
TAK
str. 2
40. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć
klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z
Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
TAK
41. Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie
niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki
piersiowej
TAK
KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH
TAK
42. Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11
a/b/g/n; bluetooth; modem komórkowy USB
TAK
43. Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez telefon
komórkowy do szpitalnych systemów odbiorczych, co
najmniej 3 systemów odbiorczych zainstalowanych w Polsce
(podać)
TAK
44. Port USB do transferu danych do komputera PC
TAK
WYPOSAŻENIE
TAK
45. Kabel EKG 3-odprow., 1 szt.
TAK
46. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
TAK
47. Kabel do stymulacji
TAK
48. Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt.
TAK
49. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych 4 kpl.
i dzieci min. 2 szt..
TAK
50. Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. i dzieci 1 szt.
TAK
51. Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie
ambulansu
TAK
52. Uchwyt ścienny do ambulansu
TAK
POZOSTAŁE
.
TAK
53. Okres gwarancji min. 24 miesiące
TAK
54. Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach
medycznych na terenie Polski, zgodnie ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20.05.2010 r.
TAK
2. ZESTAW DO TRANSPORTU PACJENTA ( NOSZE GŁÓWNE I TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY )
Producent (podać): …………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ (podać):
1.
……………………………………………………………
NOSZE GŁÓWNE
podać markę i model, załączyć folder
przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone
w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą
ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;
nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji
przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni
brzucha;
z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod
plecami do 90 stopni;
rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do
tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych
zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych
bezpośrednio do ramy noszy;
z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do
transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub
str. 3
TAK
2.
leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz
potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności
z zaoferowanymi noszami transportowymi;
nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie
elementy związane z ich obsługą;
ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia,
z dodatkową parą rączek służącą do przenoszenia pacjentów
bariatrycznych, ze składanym wieszakiem do kroplówki
z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub
tyłem do kierunku jazdy;
nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez
wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez
zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego
nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji ,
umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji
transportowych;
wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy
z wycięciami na pasy
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać
obciążenie dopuszczalne w kg)
waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy
PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
podać markę i model, załączyć folder
z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy
załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia
z noszami;
regulacja wysokości w min sześciu poziomach;
możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i
Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);
wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w
zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do
kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z
blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające
jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na
utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach).
Podać średnicę kółek w mm);
min. dwa kółka wyposażone w hamulce
system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z
wymogami PN EN 1789;
dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera
z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku
zablokowania podwozia transportera; dodatkowy system
zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy
kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest
mechanizm składający podwozie
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać
dopuszczalne obciążenie w kg);
waga zestawu transportowego max. 51 kg (podać wagę
transportera w kg);
transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie
elementy związane z ich obsługą
transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez
wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez
zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
Załączyć do oferty: deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności
z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez
niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system
transportowy (nosze i transporter).
str. 4
3. RESPIRATOR RATOWNICZO – TRANSPORTOWY – Z MODUŁEM
OXYGEN – Z ZASTAWKĄ WYTWARZAJĄCĄ DODATNIE CIŚNIENIE
KOŃCOWO - WYDECHOWE
Marka …………………………………
Model …………………………………
Producent ……………………………
(załączyć folder)
OPIS PRODUKTU
Respirator transportowy
- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg
masy ciała
- Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany
po każdym uruchomieniu respiratora
- min. Tryb wentylacji kontrolowanej CMV - Elektronicznie
kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający
zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
- możliwość wykonania przez pacjenta oddechu
spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
- system elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu
wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu
ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu
pacjenta.
- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę
ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w
zakresie 20-60 mbar
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości
oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 3 -20
l/min
- Regulacja częstotliwości oddechowej
w zakresie min. 8-40 oddechów/ min.
- moduł inhalacji o przepływie min 0-15 l / min realizowanej
przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji
ściennej
- przyłącze przewodu tlenowego w respiratorze
umożliwiające szybkie wypięcie, typ przyłącza - Walther
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe :
wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia,
wentylacji/rozłączenia,
niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym,
rozładowania baterii, alarm autotestu
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok (podać)
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi
spięciami .
- Temperatura pracy w minimalnym zakresie od: -10°C do
+ 40OC.
Akcesoria:
- przewód pacjenta – silikonowy z możliwością szybkiej
sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl
- zawór pacjenta - z możliwością szybkiej sterylizacji w
autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl
- Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 cm
H2O
- maska silikonowa rozm. 5 – 1 szt.
- reduktor tlenowy
- Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji ze
wtykiem typu AGA i zabezpieczającym przed
niekontrolowanym wyciekiem tlenu bezpiecznym wtykiem
DIN, długość przewodu 3 m.
- płuco testowe do respiratora
- butla tlenowa o poj. 2 l .
str. 5
PARAMETR
WYMAGANY
TAK
PARAMETR OFEROWANY OPISAĆ
- możliwość zastosowania kompletu podczas transportu
pacjenta ambulansem – opakowanie transportowe
zawierające respirator, butlę, reduktor i akcesoria wraz
z mocowaniem ściennym spełniające wymogi normy PNEN 1789 pkt. 5.3. w zakresie odpowiedniego umocowania
w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 g – załączyć
do oferty
– folder i instrukcję obsługi w języku polskim
– folder: załączyć do oferty
– CE – załączyć do oferty
Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia
spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu
gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią
załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.
Uw a ga .


W rubryce: parametr(-y) oferowane – potwierdzenie spełnienia wymogów należy wpisać oferowany
parametr oraz potwierdzić spełnienie warunków przez: złożenie poniżej podpisu i opieczętowanie lub
podpisanie się czytelnie – przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy – tj. imię i nazwisko tej osoby.
Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie ,,NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej
wymaganych warunków.
Potwierdzam oferowane jw. parametry:
….……………………… dnia: …………………… .
(miejscowość)
..................................................................
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
str. 6
Download