skrypt ekg - Dokumenty - valmor1102

advertisement
skrypt ekg.doc
(21908 KB) Pobierz
KLINIKA KARDIOLOGII
10 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO
Z POLIKLINIKĄ –
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PODSTAWY ELEKTROKARDIOGRAFII
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OPRACOWAŁA
MGR BEATA TOMASZEWSKA
aktualizacja 2012
ROZDZIAŁ I
1. FIZYCZNE PODSTAWY ELEKTROKARDIOGRAFII
Badanie elektrofizjologiczne jest jednym z podstawowych badań we
współczesnej medycynie.
Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca. Aby zrozumieć istotę
badania EKG ważne jest wyjaśnienie pojęcia ,,odprowadzenie” EKG.
Odprowadzenia są różnymi spojrzeniami na aktywność elektryczną serca. Aparat
zbiera informacje z 4 elektrod umieszczonych na kończynach oraz 6 elektrod
umieszczonych na klatce piersiowej. Czyli aktywność elektryczna serca zbierana
jest przez 12 odprowadzeń.
Każde odprowadzenie posiada swoją nazwę a kolejność ich w zapisie EKG
jest określana standardowo, aby interpretacja EKG była łatwiejsza.
Każde odprowadzenie kończynowe spogląda na serce w płaszczyźnie
czołowej i pod innym kątem.
Natomiast
serce
każde odprowadzenia przedsercowe spoglądają
w płaszczyźnie poprzecznej i pod innym kątem.
na
2. POŁOŻENIE ELEKTROD;
6 ODPROWADZEŃ KOŃCZYNOWYCH
Odprowadzenia standardowe dwubiegunowe zw. odprowadzeniami Einthovena
I – prawa ręka (biegun-) i lewa ręka (biegun +)
II - prawa ręka (biegun-) i lewa noga (biegun +)
III – lewa ręka (biegun-) i lewa noga (biegun+)
Odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe; modyfikacja Goldberga
aVR – rejestruje potencjał serca na prawym barku
aVL - rejestruje potencjał serca na lewym barku
aVF - rejestruje potencjał serca od strony dolnej
12 ODPROWADZEŃ PRZEDSERCOWYCH - Wilsona
V1 – IV międzyżebrze przymostkowo po stronie prawej
kolor czerwony
V2 – IV międzyżebrze przymostkowo po stronie lewej
kolor żółty
V3 – w połowie odległości między V2 i V4
kolor zielony
V4 – V międzyżebrze w linii środkowoobojczykowej
kolor brązowy
V5 - na poziomie V4 w linii pachowej przedniej
kolor czarny
V6 – na poziomie V4 i V5 w linii pachowej środkowej
kolor fioletowy
3. ZAPIS EKG;
Elektrokardiograf zapisuje na papierze załamki i odcinki składające się
na krzywą EKG. Papier do EKG przesuwa się z prędkością 25 mm/s. Każda mała
kratka odpowiada więc 1/25 s, czyli 0,04s. Ponieważ duża kratka składa się z
pięciu małych kratek, więc odpowiada 5 x 0,04 s = 0,20 s. Zatem pięć dużych
kratek to jedna sekunda. W Polsce stosuje się również zapis z prędkością 50 mm/s
i wtedy mała kratka to 0,02 s, duża 0,10s

Obliczanie częstości rytmu serca
Częstość można określać różnymi metodami np. możemy posłużyć się linijką
kardiologiczną, cyrklem lub odpowiednim wzorem.
Określając częstość akcji serca mierzymy częstość zespołów QRS. Jednak należy
zwrócić uwagę na szybkość przesuwu papieru w aparacie.
Jeśli szybkość przesuwu papieru to 25 mm/s to w trwającym 1min zapisie EKG
zawartych jest 300 dużych kwadratów.
Jeśli rytm jest miarowy to wystarczy policzyć liczbę dużych kwadratów między
dwoma zespołami QRS i podzielić przez 300.
300 / ilość dużych kratek = częstość akcji serca
Uwaga!
Metoda ta nie zdaje egzaminu, jeśli rytm jest niemiarowy, ponieważ
wtedy ilość dużych kwadratów pomiędzy sąsiednimi zespołami QRS różni się w
kolejnych ewolucjach serca. W takim wypadku należy policzyć ilość zespołów
QRS w obrębie 30 dużych kwadratów a to odpowiada 6s. Odpowiada to ilości
zespołów QRS w czasie 6 sekund, więc aby obliczyć częstość na minutę
otrzymaną liczbę trzeba pomnożyć przez 10.
OŚ SERCA
Szybki sposób określania osi serca
Technika ta umożliwia określenie osi serca w kilka sekund, czy oś jest
prawidłowa czy nieprawidłowa. Aby określić, czy oś jest prawidłowa
spoglądamy na odprowadzenia kończynowe: I, II, III. Prawidłowa oś serca
mieści się w przedziale -30 stopni do +90 stopni chociaż niektórzy kardiolodzy
akceptują jako prawidłową oś do + 120 stopni.
Oś określamy na podstawie przeważających wychyleń zespołów QRS
dodatnich lub ujemnych w odprowadzeniach kończynowych I, II, III.
Odprow
Normogram
Lewogram
I
^
^
^
^
^
II
III
V
Oś pośrednia
Prawogram
Lewogram
patolog
V
^
^
^
V
V
ROZDZIAŁ II
SKŁADOWE PRAWIDŁOWEGO ELEKTROKARDIOGRAMU
Krzywa EKG składa się z :
linii izoelektrycznej, załamków, odcinków, odstępów.
Linia izoelektryczna
To linia prosta położona poziomo, zarejestrowana w czasie, gdy w sercu
nie stwierdza się żadnej aktywności. W stosunku do niej określa się
przemieszczenia wszystkich odcinków i wychylenia załamków. Najlepiej
wyznaczyć ją wg odcinka TP lub PQ.
Załamek P
Przedstawia aktywność elektryczną obu przedsionków czyli jest wyrazem
depolaryzacji obu przedsionków. Czas trwania wynosi 0,04 s – 0,11 s
Amplituda wynosi:

do 2,5 mm w odprowadzeniach kończynowych,

do 3 mm w odprowadzeniach przedsercowych.
Załamek P w prawidłowym EKG jest dodatni w większości odprowadzeń a
ujemny
w aVR, może być również ujemny lub dodatni w V1
Cechą rytmu zatokowego jest obecność dodatniego załamka P w
odprowadzeniach I , II oraz ujemny w odprowadzeniu aVR.
Odcinek PQ
To fragment krzywej Ekg między końcem załamka P a początkiem zespołu QRS
, znajduje się on w linii izoelektrycznej. Obniżenie powyżej 0,8 mm może
występować w zapaleniu osierdzia lub rzadziej w zawale przedsionka.
Czas trwania wynosi 0,04 s – 0,10 s.
Odstęp PQ
To czas od początku załamka P do początku zespołu QRS. Obejmuje załamek P
oraz odcinek PQ.
Odstęp odzwierciedla zjawiska elektryczne od depolaryzacji przedsionka do
początku depolaryzacji komór.
Czas trwania 0,12 s – 0,20 s
Zespół QRS
Jest elektrokardiograficznym odzwierciedleniem depolaryzacji obu komór.
Składa się z załamków Q,R,S.
•
Czas trwania zespołu QRS wydłuża się z wiekiem i wynosi:
•
u osób dorosłych 0,07-0,11s
•
u noworodka 0,05-0,07s
•
...
Plik z chomika:
valmor1102
Inne pliki z tego folderu:

skrypt ekg.doc (21908 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Galeria
Prywatne
Download