MedTrends prof Polonski

advertisement
MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCADOŚWIADCZENIA WŁASNE
MONITEL-HF
DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM
SKORZYSTAĆ?
Lech Poloński
III Katedra i Kliniczny oddział Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Heart failure:
emerging epidemic for 21st century
Projections of the US Population with HF from 2010 to 2030
HF pts
(mln)
+ 3 mln vs 2012
71% above 65 yrs
All cases
Pts ≥ 65 yrs
8
6
4
2
2012
2015
2020
2025
2030
Heidenreich PA et al. Circ HF 2013;6.
Niewydolność serca – w Polsce liczba zgonów jest
wyższa niż w najpowszechniejszych nowotworach
60 000 Polaków
umiera na NS każdego roku
Skalkulowano na podstawie statystyk AHA: 34,9% zgonów sercowo-naczyniowych ma związek z niewydolnością serca
“Krajowy rejestr nowotworów. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku”, Warszawa 2011 (str. 90-91)
Przebieg dekompensacji
Czynnik
indukujący
pogorszenie
Hospitalizacja
Objawy kliniczne
Wzrost masy ciała
(akumulacja płynu)
Zmiany w rtg.
Wzrost ciśnienia
płucnego
(redystrybucja płynu)
Adaptacja
hormonalna i
neurogenna
Wczesna interwencja
Sygnały
z urządzeń
wszczepialnych
Sygnały
z biosensorów
Czas
Wizyta u lekarza
(zbyt późna
interwencja)
Hospitalizacje z powodu niewydolności serca
(powyżej 15 roku życia) - dane z 30 krajów OECD
Chorzy z ns w województwie śląskim
2006
2014
Ambulatorium
76 597
145 563
Szpital
29 329
40 419
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
GENERUJE WYSOKIE KOSZTY
EUROPA
Wizyty kontrolne
2% 6%
69%
POLSKA
Opieka lekarza
rodzinnego
5% Konsultacje
18%
Leki
Koszty niewydolności serca w Polsce:
1,7 mld zł rocznie
Koszty hospitalizacji:
Hospitalizacje
91,9%
kosztów całkowitych
1, 2. National consultant in cardiology raport and Heidenreich PA. Circulation.2011;123:933-944., 3. Roger VL JAMA 2004; 292:344-350
4. Juenger J et al. Heart 2002;87:235-241, 5. Bohm M. Lancet 2010; 376; 886-894 5. Dane konsultanta krajowego ds. kardiologii
Cele projektu MONITEL-HF
1. Określenie, czy teletransmisja i wykorzystanie danych
dostępnych z urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT-D)
zredukuje potrzebę hospitalizacji (grupa I)
2. Zaprojektowanie i zrealizowanie urządzenia opartego na
biosensorach, które pozwoli nieinwazyjnie rejestrować i
transmitować wybrane parametry rokownicze u chorych z
niewydolnością serca leczonych ambulatoryjnie (grupa II)
3. Określenie czy wykorzystanie monitorowania i teletransmisji
w obu grupach poprawi jakość życia chorych oraz
spowoduje redukcję kosztów leczenia.
MONITEL-HF
EXTRABIOTEL-HF
Badanie rozwojowe z weryfikacją
skuteczności rejestracji i transmisji u
zdrowych i chorych z niewydolnością
serca
Badanie RESULT
Prospektywne badanie kliniczne
wykorzystujące dane z urządzeń
wszczepialnych
Czynniki
destabilizujące
(aktywujące
układ
autonomiczny,
RAAS)
Masa ciała stabilna
Przyrost masy ciała
Akumulacja
Redystrybucja
Szybkość przewodzenia fali tętna
(stymulacja sympatyczna zwiększa napięcie tętnic, tym samym
przyspiesza szybkość fali tętna )
EKG
Fala
tętna
Jeżeli dwa detektory mają wspólny zegar, obliczenie szybkości fali z różnicy pojawienia
się R w EKG i szczytu fali tętna w punkcie pomiarowym staje się możliwe
Częstość i zmienność (o ile rytm zatokowy) z EKG
EKG
Aktywność fizyczna, położenie tułowia, częstość i rytmika
oddychania w dowolnie wybranym czasie, na przykład
tendencja do wyższego ułożenia klatki piersiowej w nocy
Akcelerometr trójosiowy
Potliwość i jej relacja do aktywności fizycznej oraz
temperatury powierzchownej skóry
Precyzyjny termometr
+
pomiar oporności skóry
(jak w wariografie)
Pomiar różnic impedancji (nawodnienia jamy brzusznej i
klatki piersiowej)
Różnice impedancji
i rezystancji pomiędzy punktami na klatce piersiowej
i jamie brzusznej
Obliczenie zawartości wody oraz zawartości tkanki tłuszczowej
(przy zmianach nawodnienia parametry te zmieniają się w przeciwnych kierunkach)
Ankieta wybranych objawów wprowadzona np. ze smartfonu
Łaknienie
Całkowity brak
1
Doskonały apetyt
5
10
Komfort oddychania w pozycji leżącej
Brak możliwości
położenia na plecach
1
Pełny komfort
5
10
Podsumowanie
• Zakładamy, że wprowadzenie domowego
monitorowania chorych z ns spowoduje:
– Ograniczenie liczby hospitalizacji
– Ograniczenie liczby wizyt w poradni
– Poprawę komfortu życia chorych
– Ograniczy koszty leczenia
Download