zatrucie substancjami psychoaktywnymi

advertisement
ZATRUCIE SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI
Objawy występujące po przyjęciu substancji psychoaktywnej wynikają z toksycznego
działania tej substancji i są objawami zatrucia
SUBSTANCJA
OBJAWY PO PRZYJĘCIU
_______________________________________________________________
Opiaty
źrenice - zwężenie oraz „szklane oczy"
(opium, morfina, heroina)
brak lub osłabienie reakcji na światło
zachowanie - spowolnienie i senność
rzadziej - niepokój ruchowy lub
euforia
błogostan
podsychanie śluzówek
obniżenie ciepłoty ciała
spadek ciśnienia krwi
bladość skóry
________________________________________________________________
Barbiturany
źrenice - początkowo zwężenie a
później rozszerzenie
zachowanie - zamazana mowa
wielomówność
niezborność ruchowa
spowolnienie, senność
spadek ciśnienia krwi (niewielki)
zwolnienie tętna
____________________________________________________________________
Benzodwuazepiny
zachowanie - spowolnienie
czasami spadek ciśnienia krwi
i przyspieszenie tętna
obniżenie napięcia mm. szkieletowych
______________________________________________________________________
Amfetamina/ kokaina
źrenice - rozszerzenie
zachowanie - zwiększony napęd i euforia
niepokój ruchowy, „gadulstwo"
szybki oddech
czerwony nos pokryty krostkami (kokaina)
przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi
___________________________________________________________________________
Kanabinole
zachowanie - zaburzenia koordynacji ruchowej
Przetwory konopi
euforia, „chichot", „gadulstwo"
indyjskich (haszysz,
ataki kaszlu (czasami)
marihuana)
przekrwienie gałek ocznych, obrzęk powiek
słodkawa woń oddechu
pocenie się
suchość śluzówek jamy ustnej
przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi
________________________________________________________________________
(B.Woronowicz)
Download