STRUKTURA ORGANIZACYJNA

advertisement
Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów oraz podporządkowanie organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów
PAWEŁ SZAŁAMACHA
Samodzielne Stanowisko do Spraw
Informatyzacji
SI
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do
Spraw Wspierania
Reform na Ukrainie
WIESŁAW
JANCZYK
Departament
Rachunkowości i
Rewizji Finansowej
DR
Departament
Podatków
Sektorowych,
Lokalnych oraz
Podatku od Gier
PS
Departament
Systemu
Podatkowego
SP
Komitet Standardów
Rachunkowości
Podsekretarz Stanu
Minister Finansów
Podsekretarz Stanu
Główny Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publicznych
LESZEK SKIBA
HANNA
MAJSZCZYK
Departament Polityki
Wydatkowej
PW
Departament Polityki
Makroekonomicznej
PM
Departament Prawny
PR
Biuro Dyscypliny Finansów
Publicznych
BDF
Biuro Komunikacji i
Promocji
BKP
Departament
Podatków Dochodowych
DD
Departament
Wspierania Polityk
Gospodarczych
PG
Departament
Podatku
od Towarów i Usług
PT
Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Departament
Budżetu
Państwa
BP
Departament
Finansów Samorządu
Terytorialnego
ST
Departament
Instytucji
Płatniczej
IP
Departament
Finansowania
Sfery Gospodarczej
FG
Departament
Finansowania
Sfery Budżetowej
FS
Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów
Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów
GEM
Podsekretarz Stanu
Gabinet
Polityczny
Biuro Ministra
BMI
Podsekretarz Stanu
Dyrektor Generalny
Szef Służby Celnej
WIESŁAW JASIŃSKI
MARIAN BANAŚ
PIOTR NOWAK
MONIKA
NOWOSIELSKA
Departament Kontroli Skarbowej
KS
Departament Informatyzacji
DI
Departament
Współpracy
Międzynarodowej
WM
Departament
Finansów
i Księgowości
FK
Departament
Długu Publicznego
DP
Biuro Wsparcia
Technicznego
i Obsługi
BWT
Departament Ochrony
Interesów Finansowych Unii Europejskiej
DO
Departament Wywiadu Skarbowego
WS
Departament Kontroli Celnej,
Podatkowej, i Kontroli Gier
CP
Departament Ceł
DC
Departament Służby Celnej
SC
Departament Informacji Finansowej
IF
Departament Administracji
Podatkowej
AP
Departament Bezpieczeństwa
i Ochrony Informacji
DB
Departament Reformy Administracji
Skarbowej
RS
Izby i urzędy skarbowe
Departament Podatku Akcyzowego
PA
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych
Urzędy Kontroli Skarbowej
Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
Izby i urzędy celne
Dyrektorzy izb skarbowych
i naczelnicy urzędów skarbowych
Dyrektorzy izb celnych
i naczelnicy urzędów celnych
Centrum Edukacji Zawodowej Resortu
Finansów
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Departament
Gwarancji
i Poręczeń
DG
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
FN
Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A.
Biuro Dyrektora
Generalnego
BDG
Biuro Kontroli
Wewnętrznej
BKW
Biuro Administracyjne
BAD
Download