WAKACYJNY KONKURS ETNOGRAFICZNY „BĄDŹ JAK KOLBERG

advertisement
WAKACYJNY KONKURS ETNOGRAFICZNY „BĄDŹ JAK KOLBERG” - KWESTIONARIUSZ
(pytania - do wyboru, które mogą być pomocne w uzyskaniu wiadomości od informatorów)
Z pracy : P. Dahlig, Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa,
Instytut Sztuki PAN, 1993
Procesy poznawcze i twórcze w muzycznej kulturze ludowej
1. Czy w rodzinie respondenta był lub jest ktoś uzdolniony do śpiewu, gry lub tańca?
2. Od kogo respondent nauczył się gry lub śpiewu?
3. Kiedy i w jaki sposób respondent opanował grę na instrumencie, repertuar instrumentalny lub wokalny?
4. Czy ktoś się uczył gry lub śpiewu od respondenta?
5. Gdyby respondent miał uczyć systematycznie (np. w szkole) śpiewu lub gry na instrumencie , to w jaki
sposób by to czynił?
6. Skąd, zdaniem respondenta pochodzą zdolności muzyczne i na czym one polegają?
7. Czy w uczeniu się gry nuty są potrzebne, czy wystarczy dobry słuch do opanowania gry i repertuaru?
8. Jakie zdolności są potrzebne do opanowania gry na instrumencie?
9. Na jakich instrumentach respondent próbował gry?
10. Czy respondent zna muzyka , który miał lub ma dużą grupę uczniów?
11. Czy istnieją specjalne metody uczenia się gry, stosowane np. przez sławnych muzyków?
12. Jaka jest ewentualna kolejność poznawania gry na instrumencie?
13. Który instrument z przykładowych dwóch jest łatwiejszy do opanowania i dlaczego?
14. Co jest trudniejsze do zapamiętania (słowa, melodia, różne gatunki pieśni) i dlaczego?
15. Czy respondent łatwo zapamiętuje melodie?
16. W jakim okresie życia i w jakich okolicznościach respondent opanował największą część repertuaru?
17. Przy jakich okazjach można się było uczyć pieśni, tańców, gry na instrumencie?
18. Kiedy i od kogo uzyskał respondent swój pierwszy instrument?
19. Jak respondent omówiłby budowę instrumentu?
20. Czy trzeba najpierw umieć śpiewać przed nauką gry?
21. Kiedy respondent grał po raz pierwszy na weselu lub zabawie, jakie ma wspomnienia łączące się z pierwszymi
występami publicznymi?
22. Czy respondent układał samodzielnie pieśni lub melodie instrumentalne?
23. Dlaczego i w jaki sposób je układa, czy dla siebie, czy na zamówienie?
24. Jakie trzeba mieć zdolności, warunki, by układać samemu melodie?
25. Jak respondent wykorzystuje ułożone przez siebie utwory?
26. Gdyby respondent utrwalał pisemnie pieśni, to czy zapisywałby początek, czy całość, czy by porządkował
repertuar, czy pisałby w dowolnej kolejności?
27. Czy respondent potrafiłby zapisać nutami grane przez siebie melodie?
Problematyka roli społecznej muzyków i funkcjonowania muzyki w środowisku wiejskim.
1. Kto może być muzykiem, jakie zdolności są potrzebne by zostać muzykiem?
2. Cz y zajęcie muzyka jest dziedziczne?
3. Przy jakich okazjach zapraszano muzyków?
4. Jak często i jak daleko respondent był lub jest zapraszany jako muzyk lub śpiewak?
5. Czy respondent (śpiewak) wyróżniał się swoimi umiejętnościami i czy był zapraszany na wesela z racji
swoich śpiewaczych umiejętności?
6. Jak zamawiano kapelę?
7. W jaki sposób opłacano grę, ile zarabiano na grze, jak dzielono zarobki wśród członków kapeli?
8. Czy można się utrzymać z gry na instrumencie?
9. Czy muzyków szanowano, lubiano?
10. Czy muzycy i kapele konkurują ze sobą, w jaki sposób?
11. Czy istnieje kierownictwo w kapeli i kto je pełni (pełnił)?
12. Jakie rodzaje pieśni, melodii instrumentalnych, tanecznych wymieniłby respondent?
13. Czy były (lub są ) różnice w repertuarze śpiewanym przez kobiety i mężczyzn, dzieci i dorosłych, panny i
mężatki, ewentualnie robotników dworskich i gospodarzy?
14. Gdzie, jak, kiedy (i czy tylko w danym czasie i okolicznościach) , przez kogo, do kogo i dlaczego
wykonywany jest określony utwór muzyczny?
15. Czy ktoś zna daną (szczególną) pieśń lub melodię instrumentalną poza respondentem, jak ocenia on wiek
utworu i stopień popularności?
16. Jaki był skład kapeli, jakie zaszły zmiany i dlaczego?
17. Kiedy kapela grała w czasie wesela?
18. Jakie jest ustawienie kapeli w czasie gry i dlaczego?
19. Jak respondent określiłby role poszczególnych muzyków kapeli?
20. Jak rozpoczynano melodie (śpiewem czy grą), który z muzyków rozpoczynał)?
21. Czy istniała ustalona kolejność (cykliczność) wykonywania utworów?
22. Jak respondent określiłby poszczególne pojęcia i terminy używane przez siebie w komentarzach
wykonawczych?
Problematyka ocen i motywacji estetycznych oraz manier wykonawczych.
1. Czy respondent mógłby się wypowiedzieć na temat pochodzenia, powstania muzyki?
2. Czy respondent może wyjaśnić dlaczego śpiewa lub gra?
3. Co może wpłynąć na to, aby respondent znajdował szczególne zadowolenie w śpiewie lub grze?
4. Jak należy śpiewać, tańczyć lub grać, aby znaleźć uznanie?
5. Po czym można rozpoznać dobrego śpiewaka, dobrą kapelę?
6. Czy jeśli ktoś źle gra lub śpiewa, to się go upomina, jeśli tak to w jaki sposób?
7. Czy respondent znał jakiegoś muzyka lub śpiewaka, którzy byli (są) uznani za sławnych, czym się oni
wyróżniali?
8. Czy opowiadano rzeczy niezwykłe o wybitnych muzykach?
9. Na co respondent zwraca uwagę i co mu się najbardziej podoba gdy przysłuchuje się muzyce ludowej
nadawanej przez radio?
10. Czy respondent ma upodobanie w słuchaniu muzyki z innych regionów kraju, jakich i dlaczego?
11. Czym wyróżnia się śpiew lub repertuar taneczny danego regionu od sąsiednich?
12. Gdyby od respondenta zależał wybór repertuaru w programach muzycznych radia to jaki repertuar
by proponował?
13. Czym różni się zdaniem respondenta, sposób śpiewu, gry ludzi starszych i młodszych (w regionie
informatora), jakie zmiany w zakresie repertuaru i praktyki muzycznej zaszły i dlaczego?
14. Czym różni się wykonanie wokalne i instrumentalne tej samej melodii?
15. Czy powtarzając melodię na instrumencie można coś w niej zmienić?
16. Czy jest różnica w grze z nut i ze słuchu?
17. Jaki instrument muzyczny respondent najbardziej lubi?
18. Jaki repertuar (rodzaj repertuaru) respondent najchętniej wykonuje?
Download