Profilaktyka cukrzycy

advertisement
Gmina Lyski
Profilaktyka cukrzycy
Prewencja cukrzycy i jej powikłań jest w wielu przypadkach możliwa. Zależy od znajomości jej objawów oraz
„uwrażliwienia" społeczeństwa na czynniki ryzyka cukrzycy i jej ciężkich powikłań. Ta wiedza pozwala na szybkie
zdiagnozowanie choroby i jej odpowiednie leczenie. Mając na uwadze powyższe fakty oraz dramatyczny wzrost
zachorowań na cukrzycę zarówno u dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz kobiet w ciąży rozpoczynamy wspólną
wieloletnią walkę z cukrzycą.
Promocja pozdrowotnych zachowań oraz uwypuklenie objawów cukrzycy jest szczególnie ważnym i
pierwszorzędowym zadaniem. Załączone plakaty, proste w wyrazie autorstwa światowej federacji diabetologicznej
(IDF) są tego jasnym przesłaniem.
ZAŁĄCZNIKI:
Plakat - odpowiednia edukacja dla wszystkich [5.4 MB]
Plakat - odpowiednie środowisko dla wszystkich [5.2 MB]
Plakat - zrozum cukrzycę znaj sygnały ostrzegawcze [349 kB]
Plakat - zrozum cukrzycę Typu II czy jesteś w grupie ryzykazycę znaj sygnały ostrzegawcze [353 kB]
Plakat - zrozum cukrzycę Typu II zredukuj ryzyko [370 kB]
1
Download