ANGIO-DIABETOLOGIA III Dolnośląska Konferencja Naukowo

advertisement
KATEDRA I KLINIKA
ANGIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
www.ang.nt.diab.umed.wroc.pl
ANGIO-DIABETOLOGIA
III Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE W OBRAZIE
POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH CUKRZYCY”, część I
12 marca 2016 – Wrocław
hotel „Mercure”, pl. Dominikański 1
PATRONAT HONOROWY
Szanowni Państwo,
Ośrodek Wrocławski zaprasza na kolejną – III edycję Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej ANGIO-DIABETOLOGII, która odbędzie się 12 marca
2016 roku we Wrocławiu.
Tegoroczne spotkanie w całości jest poświęcone chorobom autoimmunologicznym,
w dużej mierze kształtującym obraz powikłań naczyniowych cukrzycy. Stwierdzane
zaburzenia to nie tylko problem u chorych na cukrzycę typu 1. Trudne niewątpliwie
zagadnienie kliniczne stanowi istotne wyzwanie dla angio-diabetologii. Rodzimy
Ośrodek może poszczycić się największym doświadczeniem z tego zakresu w Polsce
i wiele rozwiązań terapeutycznych pozostaje oryginalnymi opracowaniami Jednostki.
Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w obradach nie tylko angiologów i diabetologów, ale również lekarzy innych specjalności – w tym medycyny rodzinnej. Zaplanowana sesja doniesień plakatowych z pewnością wzbogaci program konferencji
i dodatkowo zachęci Państwa do dyskusji.
Do zobaczenia w Kompleksie Dominikańskim we Wrocławiu.
prof. dr hab. med. Rajmund Adamiec
przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
TEMATY
• Nerki – narząd docelowego działania chorób autoimmunologicznych
i cukrzycy.
• Powikłania naczyniowe cukrzycy
indukowane obecnością przeciwciał
antyfosfolipidowych.
• Fenomen Raynaud prowokowany
autoimmunologicznym zapaleniem
tarczycy i cukrzycą.
• Zapalenie naczyń z nadwrażliwości
w cukrzycy: doświadczenie jednego
ośrodka.
• Enteropatie a patologia niedokrwienna jelit – zagrożenie życia u chorych na cukrzycę.
• Wpływ jednoczasowego przeszczepienia trzustki i nerki na odległe
powikłania choroby.
• Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
autologicznego przeszczepiania
komórek macierzystych (AHSCT) u chorych na cukrzycę typu 1.
Rejestracja i informacje na stronie:
www.ang-diab.icongress.pl
Biuro Organizacji Konferencji:
InspireCongress sp. z o.o.
tel. 71/ 780 90 52, e-mail: [email protected]
Download