Pfleiderer Grajewo Finał Polska - Niemcy

advertisement
Pfleiderer Grajewo
Bloomberg: GRJ PW Equity, Reuters: GRJ.WA
Trzymaj, 31,00 PLN
30 czerwca 2016 r.
Inicjacja
Finał Polska - Niemcy
Pfleiderer Grajewo sfinalizował konsolidację polskiej i niemieckiej działalności w
procesie fuzji downstream. Do efektów transakcji zaliczamy: 1) znacząco większą
przejrzystość notowanej spółki, 2) lepszą integrację obu podmiotów, skutkującą
synergiami operacyjnymi, oraz 3) opcję wyjścia dla byłych wierzycieli grupy.
Naszym zdaniem Pfleiderer znajduje się obecnie w korzystnej fazie cyklu
biznesowego, co może skutkować presją na marże w przyszłości. Z drugiej
strony, presja ta może zostać zanegowana inwestycjami poprawiającymi
efektywność, synergiami i korzyściami wynikającymi z restrukturyzacji długu.
Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla spółki od Trzymaj z ceną docelową
31 PLN.
Grupa Pfleiderer jest czwartym pod względem wielkości graczem na rynku europejskim i
posiada ok. 6,5% udziału w istniejących mocach produkcyjnych na rynku płyt. Powstały na
skutek fuzji podmiot to interesujące połączenie stabilnego, skoncentrowanego na produktach
premium podmiotu niemieckiego („dojnej krowy”) i rozwijającego się podmiotu polskiego.
Dalszy wzrost mogą zapewnić oczekiwane inwestycje usprawniające, które zwiększą moce
produkcyjne o ok. 6% w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Synergie wynikające z ujednolicenia
kolekcji i dłuższych serii produkcyjnych mogą poprawić wyniki spółki. Dodatkowo
ewentualne refinansowanie długu mogłoby znacznie poprawić wyniki (przynajmniej 10 mln
EUR zysku netto rocznie).
Otoczenie rynkowe jest obecnie bardzo korzystne. Popyt rośnie na obu rynkach, a
wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich
12 miesięcy ceny wszystkich istotnych surowców gwałtownie spadały. Ponieważ ceny
produktów reagują z pewnym opóźnieniem (zwykle ustalane są na początku kwartału), efekt
ten znacząco poprawia marże (szczytu spodziewamy się w II kw. 2016 r.). Dość klarowny
obraz momentu w cyklu jest jednak w pewnej mierze zaburzony przez kryzys na wschodzie.
Informacje
Kurs akcji (PLN)
28,42
Upside
9%
Liczba akcji (mn)
49,62
Kapitalizacja (mln PLN)
1 410,31
Free float
49%
Free float (mln PLN)
687,81
Free float (mln USD)
171,23
EV (mln EUR)
806,85
Dług netto (mln EUR)
392,59
Dywidenda
Stopa dywidendy (%)
3,5%
Odcięcie dywidendy
14/07/2016
Akcjonariusze
% Akcji
Strategic Value Partners, LLC
25,92
Atlantik SA
25,31
Nationale-Nederlanden OFE
9,89
Aviva OFE
9,27
Poprzednie rekom.
Data i cena docelowa
Kurs akcji
36
34
32
30
Wśród czynników ryzyka oczekujemy: 1) przyszłej presji na marże – wynikającej początkowo
ze stabilizacji cen surowców i korekty cen produktów, 2) znacznego wzrostu działalności (w
kontekście nowych mocy planowanych w regionie), co w tym cyklicznym sektorze jest
niemal powtarzalnym schematem, 3) słabość złotówki jest ogólnie rzecz biorąc pozytywna
dla polskiej części przedsiębiorstwa; ekspozycja na ryzyko kursowe zabezpieczona jest na
poziomie ok. 4,25 PLN, 4) w kontekście akcji w wolnym obrocie – możliwa podaż pakietu 51%
akcji, brak długoterminowego inwestora strategicznego i udział funduszy emerytalnych w
kapitalizacji rynkowej na poziomie 29%.
mln EUR
26
24
22
06-15
08-15
10-15
12-15
02-16
Pfleiderer Grajewo
WIG20
-4,8%
-9,4%
3 miesiące
-9,5%
-1,0%
6 miesięcy
-6,6%
3,8%
2018P
12 miesięcy
-24,9%
-6,1%
985
994
1 029
1 050
Min 52 tyg. PLN
22,16
119
130
130
132
Max 52 tyg. PLN
34,09
77
75
60
63
65
29
24
25
24
30
11,4
13,1
16,8
17,5
13,7
Przychody
960
EBITDA
121
EBIT
Zysk netto
Średni dzienny obrót mln EUR
Analityk
Piotr Łopaciuk, CFA
P/BV
1,3
1,1
1,5
1,5
1,4
EV/EBITDA
6,4
5,8
6,2
6,2
5,9
EPS
0,58
0,49
0,38
0,37
0,47
DPS
-
0,23
0,27
0,25
0,33
FCF
-
-
-20
49
54
Adres:
51
48
56
54
53
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
+48 22 521 48 12
[email protected]
P - Prognozy DM PKO BP
mln EUR
Spółka
1 miesiąc
2017P
2015
CAPEX
04-16
WIG20
2016P
2014
P/E
28
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
-
ARGUMENTY INWESTYCYJNE
Synergie – zbyt ambitny plan
Istnieją sygnały bardzo istotnych synergii wynikających z fuzji – do końca 2018 r. w kwocie do 30
mln EUR rocznie. W celu osiągnięcia oczekiwanych synergii zarząd spodziewa się jednorazowych
kosztów w wysokości ok. 6-7 mln EUR i dodatkowych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 6
mln EUR.
Zarząd oczekuje synergii w czterech obszarach:




sprzedaży i marketingu, w wysokości 6 mln EUR – utworzenie ujednoliconego zespołu
sprzedażowego i wynikające z tego ograniczenie liczby pracowników; harmonizacja marketingu
produktowego i powiązane z nią oszczędności kosztowe;
zakupów, w wysokości 4 mln EUR – wspólne zakupy; mniej kolekcji i wzorów i powiązane z tym
niższe koszty w przeliczeniu na jednostkę (kupowanie dłuższych serii);
łańcucha produkcji i dostaw, w wysokości 12 mln EUR – ograniczenie kosztów różnorodności
wskutek produkcji dłuższych serii i ujednolicenia kolekcji; standaryzacja i wyższy stopień
specjalizacji zakładów, co pozwoli na ograniczenie liczby przestojów i zwiększenie produkcji;
poprawa obrotu zapasów;
administracji i IT, w wysokości 7 mln EUR - wspólne piony centralne; ograniczenie zatrudnienia;
wspólny system ERP, który pozwoli na lepszą kontrolę procesów w przedsiębiorstwie.
Spółka wskazuje liczne obszary, w których możliwe jest osiągnięcie ewentualnych synergii i
oszczędności. Jesteśmy przekonani, że fuzja przyniesie jej skutki pozytywne, a możliwe do uzyskania
synergie są oczywiste. Niemniej jednak docelowa kwota 30 mln EUR jest naszym zdaniem dość
ambitna. Oznaczałoby to wygenerowanie synergii o wartości równej 25% skorygowanego EBITDA z
2014 r. To spora kwota, w szczególności uwzględniając fakt, że obie spółki były już częścią tej samej
grupy i w jej ramach współpracowały (np. zwiększając sprzedaż wewnętrzną między rynkami Core
East i Core West). Dodatkowo opis potencjalnych synergii, choć dość długi, jest stosunkowo
ogólnikowy. Brakuje nam w nim twardych liczb odnoszących się do planów redukcji zatrudnienia itp.
Ponadto spółka sygnalizowała, że synergie o wartości ok. 7 mln EUR osiągnięto już w 2015 r., co nie
jest dla nas zbyt oczywiste, jeżeli porównać raportowane wyniki z otoczeniem biznesowym. Jesteśmy
w naszych założeniach bardziej konserwatywni i oczekujemy, że wyniki przedsiębiorstwa zostaną
wsparte mniej więcej połową tego efektu.
Refinansowanie długu – ogromny potencjał oszczędności
Ogromny potencjał dostrzegamy w obniżeniu średniego kosztu finansowania w grupie. Po
sfinalizowaniu transakcji, lewarowanie długu będzie znacznie niższe, niż w przypadku samej tylko
niemieckiej części przedsiębiorstwa. Około 320 mln EUR długu stanowią obligacje wysokokuponowe
(kupon 7,875%) denominowane w EUR, które zapadają w sierpniu 2019 r. Emitentowi przysługuje
prawo do ich wcześniejszego wykupu, więc powinno być możliwe szybkie refinansowanie długu po
niższych kosztach. Zarząd sygnalizuje, że będzie próbować doprowadzić do refinansowania.
Szacujemy, że koszt ten można zmniejszyć o niemal połowę, ograniczając roczne koszty finansowe o
ok. 10 mln EUR. Jest to ogromy potencjał dla poprawy wyników i przepływów gotówkowych. Jak na
razie nie był to dla zarządu priorytet, ale teraz, po zakończeniu transakcji, oczekujemy bardziej
energicznych działań. W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy refinansowania długu w połowie
2017 r.
2
Poprawa przejrzystości – ważna korzyść z fuzji
Dodatkową, ważną korzyścią fuzji przedsiębiorstwa niemieckiego i polskiego jest zwiększona
przejrzystość całej grupy. Naszym zdaniem, jeden notowany podmiot to sytuacja znacznie zdrowsza,
niż poprzednia relacja między spółką-matką a podmiotem zależnym, w której notowany był jedynie
ten ostatni. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku, gdy obie spółki prowadzą bardzo zbliżoną
działalność i generują między sobą znaczną część wewnętrznej sprzedaży. Naszym zdaniem w
przeszłości Pfleiderer GmbH, trapiony problemami finansowymi, generował dla swojego podmiotu
zależnego Pfleiderer Grajewo ciągłe ryzyko, ponieważ przyszłość tego ostatniego determinowana
była częściowo planami spółki-matki. Po zakończeniu transakcji wszyscy udziałowcy notowanego
przedsiębiorstwa powinni być przekonani, że zarząd grupy działa na rzecz maksymalizacji wartości
notowanej spółki. Naszym zdaniem sytuacja przed transakcją mogła prowadzić do poglądu, że zarząd
Grupy Pfleiderer działał głównie na rzecz maksymalizacji wartości całej grupy (jednocześnie
oczywiście przestrzegając praw udziałowców mniejszościowych notowanego Pfleiderer Grajewo).
Różnica między tymi dwoma podejściami może wydawać się niewielka, ale w naszej opinii jest
istotna. Transakcja oznacza dla spółki giełdowej pozytywną zmianę.
Ekspansja biznesowa – wzrost głównie organiczny
Poza planowanymi synergiami istnieje kilka sposobów, na które grupa planuje rozwijać swoją
działalność. Przede wszystkim chodzi o plan zwiększenia mocy produkcyjnych w drodze eliminacji
ograniczeń wydajności oraz inwestycji w rozwój zakładów w Neumarkt, Wieruszowie i Grajewie.
Powinno to pozwolić na zwiększenie mocy produkcyjnych płyt wiórowych o 200,000 m3 (według
naszych szacunków o ok. 6%) do końca 2016 r. Z kolei przykładem inwestycji w oszczędności
kosztowe jest nowy kocioł na trociny w zakładzie w Wieruszowie. Ponadto spółka stale opracowuje
coraz bardziej zaawansowane produkty o wartości dodanej (np. niedawno rozpoczęta linia bardziej
zaawansowanych blatów ze strefami o różnej gęstości). Dodatkowo spółka planuje zwiększyć udział
produktów o wartości dodanej w segmencie Core East, stosując model biznesowy z rynków Core
West (wyższy udział produktów o wartości dodanej – płyta wiórowa z warstwą melaminową i
laminaty HPL).
Ponadto Pfleiderer poinformował ostatnio o negocjacjach dotyczących potencjalnego przejęcie
zakładu produkcji płyt wiórowych w Germersheim (o mocy produkcyjnej około 500,000 m3) od
producenta mebli Nolte. Nolte przeżywa obecnie trudności finansowe. Zakład położony jest w
zachodnich Niemczech, posiada dobrą bazę surowcową i bezpośredni dostęp do rynku francuskiego.
Po przeprowadzonym due dilligence spółka odstąpiła od planów przejęcia.
3
Korzystne warunki rynkowe – obniżka cen surowców
Od kilku ostatnich lat spółka notuje stałą poprawę wyników. Jest to skutkiem z jednej strony procesu
restrukturyzacji, ale – naszym zdaniem – także poprawy warunków rynkowych. Poniższy wykres
ilustruje zachowanie cen płyty wiórowej i wybranych głównych surowców.
Ceny głównych surowców vs. ceny produktów
105
100
95
90
85
80
75
70
65
sty 14
kwi 14
lip 14
paź 14
sty 15
Indeks cen drewna i zrębków
Średnia cena płyty wiórowej w Niemczech
kwi 15
lip 15
paź 15
sty 16
kwi 16
Indeks cen chemikaliów
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A, Bloomberg, Statistiches Bundesamt, e-handeldrewnem.pl, szacunki DM PKO BP
Uwaga: Ceny drewna i zrębków są oszacowane jako 3-mies. średnia cen rynkowych i cen dla Pfleiderer Grajewo S.A. Ceny
chemikaliów to średnia ze średnich cen najważniejszych z nich.
Bardzo korzystne były dla spółki ostatnie dwa lata. Ceny wszystkich głównych surowców szybko
spadały, a ceny produktów obniżały się powoli. Efekt ten dodatkowo wzmocnił fakt, że ceny dla
niektórych klientów ustalane są z góry na cały kwartał. W przyszłości oczekujemy stabilniejszej
sytuacji rynkowej, co może ewentualnie skutkować presją na marże.
Działalność cykliczna – w fazie wzrostowej
Poza korzystnymi zmianami cen surowców działalność spółki korzystała także z ograniczonej ilości
wolnych mocy produkcyjnych na rynku. W ciągu ostatnich kilku lat wykorzystanie mocy na rynku
stale rosło.
Patrząc wstecz, rok czy dwa lata temu plany uruchomienia nowych mocy w regionie były bardzo
nieliczne. Obecnie sytuacja jest diametralnie różna – ogłoszonych zostało całkiem sporo
regionalnych inwestycji. Skupiając się jedynie na rynku polskim i ościennych, wśród nowo
planowanych inwestycji znajdują się nowy zakład giełdowego producenta mebli Forte, zwiększenie
istniejących mocy produkcyjnych w zakładzie Kronospan w Nowowołyńsku (północno-zachodnia
Ukraina, 10 km od polskiej granicy), nowa fabryka Kronospanu w obwodzie kaliningradzkim i
zwiększenie mocy w zakładzie Kastamanu w Iwacewiczach (ok. 100 km od polskiej granicy). W sumie
daje to ponad 1 mln m3 nowych mocy produkcyjnych w sąsiedztwie Polski (łączne zainstalowane
moce produkcyjne w Polsce wynoszą obecnie ok. 3 mln m3). Dodatkowo przynajmniej kilka
inwestycji kontynuowanych jest w Rosji. Pewne wznowienie inwestycji widoczne jest także w Europie
zachodniej, wydaje się jednak nadal oczywiste, że cała branża przenosi się na Wschód.
4
Wysoka dźwignia
Branża płyt charakteryzuje się sporą cyklicznością. Popyt jest zmienny i w ostatecznym rozrachunku
zależy od zakupów dokonywanych przez konsumentów. Z uwagi na wysoki udział kosztów stałych,
dźwignia operacyjna wynosi ok. 4x. Ponadto spółka dokonuje znaczącego lewarowania długu (które
szacujemy na ok. 3x). W naszej wycenie przyjęliśmy betę (dla potrzeb wyliczenia kosztów kapitału) na
poziomie 1.4.
Polityka dywidendowa
Z zysków za rok 2015 spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję (stopa dywidendy ok.
3.2%, spodziewany pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy to 14 lipca 2016 r.).
Uaktualniona polityka dywidendowa spółki zakłada wypłacenie do 70% skonsolidowanego zysku
netto. Pozwoliłoby to na stopniowe ograniczenie dźwigni finansowej.
Znaczna wartość odtworzeniowa aktywów
Nasz bardzo przybliżony szacunek minimalnej wartości odtworzeniowej aktywów grupy (wyliczony
głównie na podstawie niedawnych informacji rynkowych dotyczących kosztów inwestycji typu
greenfield w tym sektorze - por. akapit w części poświęconej Opisowi Działalności) wynosi ok. 1220
mln EUR. Kwotę tę można skonfrontować z łącznym długiem netto w wysokości 389 mln EUR (nasza
prognoza na koniec 2015 r., obejmująca zobowiązania emerytalne i faktoring). Należy jednak
pamiętać, że jest to jedynie wartość odtworzeniowa i że nie obejmuje np. skali amortyzacji aktywów
ani wartości marek.
Struktura udziałowa
Struktura grupy po fuzji ze spółką matką jest prosta. Notowane na giełdzie Pfleiderer Grajewo
posiada 100% udziałów w konsolidowanych spółkach (biznesy Polsce i w Niemczech)
Struktura akcjonariatu
Strategic
Value
Partners,
LLC; 26%
Free Float;
49%
Atlantik SA;
25%
Źródło: Pfleiderer Grajewo
5
Pakiet około 51,2% akcji znajduje się w posiadaniu Atlantik SA i Strategic Value Partners, LLC –
udziałowcy ci reprezentują kredytodawców, fundusze private equity i fundusze hedgingowe, które
brały udział w procesie restrukturyzacji Pfleiderer. Podmioty te skupiały się głównie na zakończonych
już procesach restrukturyzacyjnych i spodziewamy się, że obu powyższych głównych udziałowców
będzie chciało upłynnić posiadane akcje po zadowalającej cenie. Polskie fundusze emerytalne mają
29% udziałów w grupie. Ogólnie rzecz biorąc, naszym zdaniem struktura udziałowa stanowi słaby
punkt spółki z uwagi na brak zadeklarowanego inwestora strategicznego.
Fuzja ze spółką „matką”
W ramach fuzji ze spółką „matką”, sfinalizowanej 19 stycznia br., obie części przedsiębiorstwa (polska
i niemiecka) połączyły się w jedno.
W ramach transakcji notowany Pfleiderer Grajewo (podmiot polski) wypuścił na rynek nowe akcje w
drodze wtórnej oferty sprzedaży akcji (SPO). Zgromadzone środku pozwoliły na wykupienie 100%
udziałów w spółce-matce (podmiocie niemieckim) od ich wyłącznego właściciela Atlantik S.A. (spółki
celowej założonej przez kredytodawców, fundusze private equity i fundusze hedgingowe
zaangażowane w proces restrukturyzacji Pfleiderer).
Cena zakupu Pfleiderer GmbH została wyliczona w procesie budowy księgi popytu jako pochodna
ceny ustalonej dla potrzeb budowy księgi popytu – 24 PLN za akcję. Cena ustalona w procesie
budowy księgi popytu pozwoliła na wyliczenie EV Pfleiderer Grajewo (dług netto wyliczony na dzień
30 czerwca 2015 r. z wyłączeniem faktoringu, ale z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania
emerytalne i dodatkowo obciążony kosztami transakcji). W oparciu o wcześniej podany podział EV
(56,95% Core West i 43,05% Core East) ustalono EV Core West. Wartość kapitału podmiotu
niemieckiego otrzymano w drodze odliczenia długu netto (wyliczonego na dzień 30 czerwca 2015 r., z
wyłączeniem ABS, ale z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania emerytalne) i pozostałych kosztów
transakcji. Na koniec wyemitowano 15,08 mln nowych akcji, co zwiększyło łączną liczbę akcji w
podmiocie giełdowym do 64,7 mln.
6
OPIS DZIAŁALNOŚCI
Grupa Pfleiderer jest jednym z wiodących producentów płyt na bazie drewna dla branży meblarskiej i
budowlanej. Prowadzi działalność w Niemczech i Polsce. Grupa zakupuje surowce w postaci
materiału drzewnego i substancji chemicznych (żywice - w szczególności własnej produkcji), a
produkuje laminaty, impregnowane płyty wiórowe i płyty MDF. Innym produktem jest laminat HPL,
wytwarzany z wielu warstw impregnowanego papieru.
Historia
Narodziny produkcji płyt na bazie drewna
Historia Grupy Pfleiderer sięga 1894 r., kiedy to w niemieckim Heilbronn założono Pfleiderer jako
rodzinne przedsiębiorstwo flisackie. W 1944 r. wskutek alianckich bombardowań firma przeniosła
swoją siedzibę do Neumarkt, a w 1962 r. zaczęła produkcję płyt wiórowych.
Szybki wzrost
Lata 80. i 90. XX w. to okres dynamicznego rozwoju grupy w kilku sektorach (produkty drewniane i
betonowe, materiały izolacyjne, plastiki i włókno szklane). Pod koniec XX w. grupa zatrudniała około
10 000 pracowników na całym świecie. W 1997 r. Pfleiderer zadebiutował na giełdzie we Frankfurcie.
W 1999 r. spółka przejęła polskiego producenta płyt meblowych i oklein ZPW Grajewo (notowanego
na GPW od 1997 r.). Począwszy od 2003 r. Grupa w coraz większym stopniu skupiała się na
działalności związanej z wysokoprzetworzonymi produktami drewnianymi. W 2005 r. Pfleiderer
przejął swojego konkurenta (producenta płyt wiórowych, MDF i paneli podłogowych) Kunz,
prowadzącego działalność w Niemczech, Kanadzie i USA. Transakcję (o wartości ponad 200 mln
EUR) sfinansowano długiem, co znacząco zwiększyło dźwignię spółki. Szybka ekspansja trwała nadal.
W 2006 r. rozpoczęto produkcję w Nowogrodzie (Rosja), a także przejęto polskiego producenta
klejów żywicznych. Na początku 2007 r. grupa kupiła Pergo, szwedzką spółkę produkującą panele
podłogowe (prowadzącą działalność na rynku północnoamerykańskim) za ponad 300 mln EUR.
Upadłość i proces restrukturyzacji
U podstaw problemów Pfleiderera leży nadmierna dźwignia, kryzys na rynku mieszkaniowym w USA
oraz ogólne spowolnienie gospodarcze. W 2010 r. grupa miała niemal 1 mld EUR długu i rozpoczęła
negocjacje z wierzycielami wskutek naruszenia uzgodnień kredytowych – rozpoczął się proces
restrukturyzacji i wyprzedaży aktywów. W 2012 r. Pfleiderer AG złożył wniosek o upadłość. Pod
koniec tego procesu (ciągle trwającego w 2012 r.) jedynym właścicielem Pfleiderera został Atlantik
S.A., spółka celowa, która reprezentowała interesy kredytodawców, funduszy private equity i
funduszy hedgingowych. Atlantik zapewnił Pfleidererowi zastrzyk finansowy w wysokości 30 mln
EUR. Ze spółki wydzielono część aktywów (w ramach odrębnego procesu kierowanego przez
Atlantik), a na skutek dezinwestycji i restrukturyzacji grupa zatrzymała jedynie aktywa produkcyjne
paneli drewnianych w Niemczech (zatrzymując jedynie najefektywniejsze zakłady, a zamykając wiele
innych) i w Polsce. W ramach procesu restrukturyzacji zobowiązania zmniejszono o ok. 600 mln EUR.
Ostatnim etapem restrukturyzacji była fuzja segmentów downstream, wskutek której podmiot polski i
niemiecki zostały zjednoczone w ramach pojedynczego podmiotu giełdowego.
7
Zdrowa, mniejsza działalność
W świetle aktualnego środowiska biznesowego (ograniczony, skonsolidowany sektor w Niemczech i
dalszy rozwój w Polsce) uważamy, że Grupa Pfleiderer prowadzi zdrową działalność z agresywną, ale
akceptowalną dźwignią finansową na poziomie ok. 3x długu netto (razem z określonymi
świadczeniami emerytalnymi i factoringiem)/EBITDA (oczekiwania na rok 2016) i generuje dodatnie
przepływy gotówkowe.
Zarząd
W skład zarządu Pfleiderer Grajewo wchodzą Michael Wolff (CEO), Richard Mayer (dyrektor
finansowy), Rafal Karcz (dyrektor administracyjny) i Wojciech Gątkiewicz (dyrektor ds.
transformacji).
Pan Michael Wolff dołączył do Pfleiderer Core West w 2004 r. Pełnił funkcję CEO całej byłej Grupy
Pfleiderer od 2013 r. i CEO Pfleiderer Grajewo od 2015 r. (zastępując p. Wojciecha Gątkiewicza, kiedy
stało się jasne, że oczekuje się silniejszej integracji między podmiotem polskim a niemieckim).
Dysponuje wieloletnim doświadczeniem, zdobytym na kierowniczych stanowiskach w niemieckich
firmach produkcyjnych (Helsa Werke, Glunz, Villeroy & Boch , Freetime Group Germany i Optische
Werke G. Rodenstock).
Pan Richard Mayer dołączył do Grupy Pfleiderer w 2013 r. Poprzednio pracował 17 lat w Wacker
Neuson (12 lat jako członek zarządu).
Pan Rafal Karcz objął stanowisko dyrektora finansowego Pfleiderer Grajewo w 2004 r. Poprzednio
zatrudniony był w Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska, Multikino, Continental Can Poland i Roltra
Morse Poland.
Pan Wojciech Gątkiewicz piastuje obecnie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za
transformację. Wcześniej zajmował stanowisko prezesa Pfleiderer Grajewo. Wcześniej zatrudniony
był w Monier sp. z o.o. (dawniej Lafarge Dachy), Braas Polska sp. z o.o. i w Kopalni Melafiru w
Czarnym Borze.
Produkty
Grupa koncentruje się na wysokoprzetworzonych produktach drewnianych, stosowanych głównie w
przemyśle meblarskim i budowlanym. Poniżej przedstawiamy główne produkty grupy:
Produkty podstawowe:
Płyta wiórowa surowa – wytwarzana z cząstek drzewnych. Ma szeroki
wachlarz zastosowań technicznych. Stosowanie we wnętrzach/na
zewnątrz/do pakowania zależy od zastosowanego rodzaju żywic. Główne
zastosowanie znajduje w przemyśle meblarskim i budowlanym. Stanowi
podstawę do produkcji płyt laminowanych.
Płyty MDF/HDF – Wytwarzane z cząsteczek drzewnych. Płyta MDF
(mocniejsza i o większej gęstości, niż płyta wiórowa) wykorzystywana jest do
produkcji frontów mebli, blatów stołów i wyposażenia sklepów. Płyta HDF
służy do produkcji paneli podłogowych, ale wykorzystywana jest także w
meblach (np. dna szuflad), elementach aranżacji wnętrz i w produkcji opakowań.
8
Płyty te mogą też mieć dodatkowe cechy – np. niezapalne płyty Pyroex, płyty odporne na wilgoć czy
wielofunkcyjne płyty wysokoelastyczne.
Produkty o wartości dodanej:
Płyta wiórowa z warstwą melaminową (MFC) – płyty wiórowe z powłoką
melaminową (w procesie laminacji dodawany jest impregnowany melaminą
papier). Szeroki wachlarz materiałów podstawowych i formatów.
Laminaty HPL – wysokie parametry techniczne. Wytwarzane z wielu warstw
papieru impregnowanych żywicami. Przeznaczone na rynek mebli
kuchennych/łazienkowych. Lepsze powierzchnie dla przemysłu meblowego i
drzwiowego. Wykorzystywane także w szerokiej gamie elementów aranżacji
wnętrz.
Wzory i rodzaje powierzchni stosowanych w produktach o wartości dodanej są praktycznie
nieograniczone. Pfleiderer stale wprowadza do swojej oferty produktowej innowacje, jak np. płyty o
zmniejszonej zawartości formaldehydu (w żywicach) czy płyty o strefach różnej gęstości (z
wytrzymalszymi frontami – stosowane w blatach).
Pozostałe produkty sprzedawane klientom zewnętrznym obejmują prąd, żywice, papier impregnujący,
obrzeża i okleiny.
Proces sprzedaży i produkcji
Większość zamówień realizowanych jest w ciągu miesiąca. Najważniejsi klienci regularnie
przedstawiają prognozy konsumpcji. Dobra komunikacja z klientami oraz prognozowanie pozwalają
na zminimalizowanie poziomu zapasów. Typowa sezonowość sprzedaży nie jest zbyt wielka, ale druga
połowa roku jest najczęściej nieco lepsza.
Proces produkcji płyty wiórowej i powłoki melaminowej przedstawiony jest na poniższym wykresie.
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Forming station
Metal detector with permanent magnets
Cold prepress
Edge cutting
Rejects
Continuous press
Source: Pfleiderer
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Edging systems
Diagonal saw
Star cooler
Intermediate storage
Sanding machine
Stacking units
Wstępnie przygotowany materiał (cząstki drzewne i żywice) wprowadzany jest to stacji formującej
(1), a następnie podgrzewany (w celu utwardzenia kleju) do ok. 100°C w technologii prasowania
ciągłego. Ten etap bywa często wąskim gardłem procesu produkcyjnego, dlatego też czasem
wykorzystuje się wstępne podgrzewanie. Po cięciu (7,8) płyty trzeba schłodzić (9) przed
składowaniem. Gotowy produkt transportowany jest bezpośrednio do klientów transportem własnym
spółki lub transportem zewnętrznym.
Dla większości klientów ceny ustalane są z góry na okresy kwartalne – jest to okres, w którym spółka
jest potencjalnie w pełni narażona na gwałtowne zmiany cen.
Baza aktywów
Produkcja w ramach grupy skupia się w pięciu zakładach w Niemczech (segment „Core West”) i
czterech w Polsce (segment „Core East”). Rozkład geograficzny jest bardzo istotny z uwagi na
znaczące koszty transportu zarówno surowców, jak i gotowych produktów. Zgodnie z ogólną zasadą
zakłady zlokalizowane są w odległości 150 km od istotnych źródeł surowca i dostarczają produkty w
promieniu do 500 km.
10
Poniższa tabela przedstawia krótkie podsumowanie głównych danych liczbowych dla zakładów
grupy.
Core West
Zakład
Core East
Arnsberg
Baruth
Leutkirch
Neumarkt
Gutersloh
Wieruszów
Grajewo
Grajewo / MDF
Kędzierzyn-Koźle
408
130
383
440
364
424**
556
135***
94****
Personel/Zakład (31.12.2014)
Roczne moce produkcyjne
Płyty wiórowe (tys. m 3)
-
-
380
900
600
600
630
-
-
MDF / HDF (tys. m 3)
-
360
-
-
-
-
-
250
-
Lakier. HDF (tys. m 2)
-
-
-
-
-
-
-
33 400
-
Laminacja (tys. m 2)
-
-
19 000
20 000
36 600
28 700
21 000
-
-
Impregnacja (tys. m 2)
-
-
50 000
-
120 000
95 000
80 000
-
-
Folie (tys. m 2)
-
-
-
-
-
-
40 000
-
-
Kanty (tys. m 2)
-
-
-
-
-
-
12 000
-
-
23 600*
-
9 100
-
-
2 200
-
-
-
20 000
-
-
-
-
-
18 000
-
340 000
HPL + Elementy (tys. m 2)
Żywica (to)
2
2
* 18.8 mln m HPL i 4.8mln m HPL-elements
** Pfleiderer Prospan SA
*** Pfleiderer MDS sp. z o.o.
**** Silekol sp. z o.o.
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Zakłady w Niemczech:
Zakład Arnsberg uruchomiono w 1970 r. i od początku skupia się on na produkcji płyt HPL. Fabryka
znajduje się na działce należącej do spółki (122,000 m2). Poza płytami HPL produkuje również
stosunkowo niewielkie ilości żywicy. Zakład wysyła średnio 28 ciężarówek dziennie.
Zakład Baruth jest stosunkowo nową fabryką (rozpoczęcie produkcji w 2001 r.) i skupia się na
produkcji płyt HDF/MDF. Fabryka mieści się na działce należącej do spółki (252,000 m2). Zakład
wysyła średnio 40 ciężarówek dziennie. Zakład Baruth ma własną elektrownię, która generuje ok.
124.000 MWh rocznie.
Zakład Leukirch poza wytwarzaniem płyt wiórowych skupia się na laminatach (produkcja płyt MFC,
głównie dla klientów detalicznych), impregnacji i produkcji płyt HPL. Fabryka ma ponad 20 lat.
Fabryka mieści się na działce należącej do spółki (190,000 m2). Zakład wysyła średnio 40
ciężarówek dziennie. Zdaniem zarządu, choć większość niemieckich zakładów cechuje się podobną
rentownością, zakład Leukirch jest przynajmniej nieco bardziej rentowny niż pozostałe.
Zakład Neumarkt ma największe moce produkcyjne płyt wiórowych (900.000 m3) w dwóch
fabrykach (uruchomionych w 1996 r. i 2013 r.). Zakład Neumarkt ma własną elektrownię, która
generuje ok. 127.000 MWh rocznie. Fabryki mieszczą się na działce należącej do spółki (198.000 m2)
i działce objętej długoterminową dzierżawą (61.700 m2). Zakład wysyła średnio 75 ciężarówek
dziennie.
Zakład Gütersloh rozpoczął produkcję nowej linii ContiRoll w 1995 r. Poza znaczącą produkcją płyt
wiórowych fabryka dostarcza też płyty MFC klientom przemysłowym. Zakład Gütersloh ma własną
elektrownię, która generuje ok. 110.000 MWh rocznie. Fabryka mieści się na działce należącej do
spółki (197.000 m2) i działce objętej długoterminową dzierżawą (79.000 m2). Zakład wysyła średnio
75 ciężarówek dziennie.
11
Zakłady w Polsce:
Zakład w Wieruszowie (Prospan) koncentruje się na produkcji płyt wiórowych i płyt MFC.
Dodatkowe moce produkcyjne uruchomiono w 1997 r. Zakład produkuje także niewielkie ilości płyt
HPL. W 2007 r. Pfleiderer Grajewo zakupił pakiet pozostałych 43% akcji od Skarbu Państwa za kwotę
326 mln PLN. Zakład mieści się na działce o powierzchni 565.000 m2 (własność/użytkowanie
wieczyste).
Zakład w Grajewie koncentruje się na produkcji płyt wiórowych i płyt MFC. Fabryka uruchomiła
nową linię Conti w 1998 r. Produkuje także folie, okleiny i krawędzie. Zakład w Grajewie produkuje też
stosunkowo niewielkie ilości żywicy.
Zakład Grajewo MDF to bardzo świeża inwestycja grupy. Budowę zakładu produkcji płyt MDF/HDF
ukończono w 2007 r. kosztem 83 mln EUR. Oba zakłady w Grajewie zlokalizowane są na działkach
objętych użytkowaniem wieczystym (575.000 m2).
Zakład w Kędzierzynie-Koźlu (Silekol) produkuje żywice i formaldehyd. Większość produkcji
skierowana jest do polskich zakładów grupy (pokrywając ich zapotrzebowanie w 100%), niewielkie
ilości do zakładów niemieckich, a pozostała część sprzedawana jest klientom zewnętrznym. Wartość
księgowa Silekolu wynosiła ok. 100 mln PLN (na koniec 2013 r.), a środków trwałych ok. 70 mln PLN.
W sumie roczne moce produkcyjne grupy sięgają ok. 3110 tys. m3 płyt wiórowych, 610 tys. m3 płyt
MDF/HDF, 125.300 tys. m2 klein/płyt MFC, 33.400 tys. m2 lakierowanych płyt HDF oraz 34.900 tys.
m2 Elementów HPL+. Z kolei produkcja żywic w grupie wynosi ok. 380.000 ton. Grupa posiada
dodatkowo trzy niewielkie elektrociepłownie przy swoich niemieckich zakładach. Zlokalizowane są
one na powierzchni ok. 2.300.000 m2, stanowiącej w większości własność grupy.
Podział mocy produkcyjnych między Core East a Core West przedstawiony jest na poniższym
wykresie. Ogólnie rzecz biorąc, 60% mocy produkcyjnych znajduje się w segmencie Core West (nie
dotyczy to Elementów HPL+, których produkcja zlokalizowana jest niemal wyłącznie w segmencie
Core West). Wykorzystanie mocy produkcyjnych w spółce wynosi około 95%.
12
Podział zdolności produkcyjnych
Core West
Płyty wiórowe
MDF/HDF
Powierzch./MFC
Core East
Razem
1880
1230
3110 tm3
360
250
610 tm3
75600
49700
Lakier. HDF
HPL + Elementy
125300 tm2
33400 tm2
33400
32700
2200
34900 tm2
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A.
Średni wiek techniczny zakładów waha się od 15 do 20 lat i jest zbliżony lub nieco wyższy niż
zakładów głównych konkurentów grupy.
Znaczna wartość odtworzeniowa aktywów
Nasze bardzo ogólne szacunki wartości odtworzeniowej aktywów grupy wynoszą: ziemia – 100 mln
EUR, moce produkcyjne płyt wiórowych – 700 mln EUR, moce produkcyjne płyt MDF – 160 mln EUR,
elektrownie – 50 mln EUR, one (w tym m.in. HPL, żywice, środki transportu) – 130 mln EUR, kapitał
obrotowy – 60 mln EUR. W przybliżeniu daje to mniej więcej 1200 mln EUR. Należy jednak pamiętać,
że jest to jedynie wartość odtworzeniowa i że nie obejmuje np. skali amortyzacji aktywów.
Struktura sprzedaży
Struktura produktów
Według grupy 71% sprzedaży stanowią produkty o wartości dodanej. Definicja ta obejmuje płyty
wiórowe z powłoką melaminową (MFC) i płyty HPL. Produkty „podstawowe” to surowe płyty
wiórowe i surowe płyty MDF.
13
Udział produktów w sprzedaży '15
Produkty o wartości dodanej
(71%)
Produkty
podstawowe (26%)
HPL, 22%
Surowe płyty
wiórowe, 16%
Płyty MDF, 10%
Płyty laminowane,
49%
Inne, 3%
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A.
Zaznaczamy, że sprzedaż zewnętrzna MFC bazuje na wewnętrznej produkcji produktów
podstawowych. Dodatkowo definicja produktów o wartości dodanej uwzględnia standardowe białe
płyty PFC (które stanowią praktycznie surowiec).
Segment Core East (zakłady polskie) generuje ok. 36% sprzedaży zewnętrznej; pozostałą część
generuje segment Core West (zakłady niemieckie). W ujęciu geograficznej dystrybucji sprzedaży
jedynie 34% sprzedaży generowanych jest na rynkach wschodnich. Różnica ta spowodowana jest
eksportem z zakładów Core East (eksport ok. 60 mln EUR, głównie do Niemiec i Szwecji).
Struktura geograficzna sprzedaży 2014
Sprzedaż 2015
9%
64%
42%
25%
36%
23%
Core West
Źródło: DM PKO BP Securities
14
Core East
Niemcy
Europa Zach.
Źródło: DM PKO BP
Polska
Europa Wsch.
Inni
Naszym zdaniem baza klientów Pfleiderer jest bardzo rozdrobniona. Udział żadnego z klientów w
łącznej sprzedaży grupy nie przekracza 5%. Dodatkowo żaden klient nie przekracza 10% sprzedaży
segmentu Core East. Baza klientów obejmuje ok. 2800 bezpośrednich i lojalnych klientów,
skupionych w trzech głównych kategoriach: przemysł drzewny (producenci mebli i sektor
budowlany), handel detaliczny i dystrybucja (w tym sieć Pfleiderer Partners, mali producenci,
stolarze, architekci i architekci wnętrz) oraz inni (np. zamówienia na wyposażenia dla sieci
sklepowych, wyposażenie statków wycieczkowych). W segmencie Core East baza klientów jest nieco
bardziej skoncentrowana; w 2014 r. 10 największych klientów wygenerowało ok. 37% sprzedaży (w
segmencie Core West 17%).
Baza klientów
Top 10
18%
Inni
82%
Źródło: Pfleiderer
Struktura kosztów
Struktura kosztów z roku 2014 (analogiczne dane za rok 2015 nie były dostępne) przedstawiona jest
na poniższym wykresie (w postaci kolejnych udziałów kosztów w całkowitej sprzedaży). Pozostałą
część stanowi zysk ze sprzedaży (EBIT przed pozostałymi przychodami/kosztami operacyjnymi).
Zgodnie z poniższym wykresem, marża sprzedaży w skali całej grupy wynosi ok. 6,4%. W podziale na
segmenty wynosi ok. 8,9% w Core East in 5% w Core West.
15
Struktura kosztów
1 000
900
800
700
21%
959.9
9%
17%
600
7%
500
3%
16%
400
300
5%
6%
200
9%
100
0
6%
61.7
Źródło: Pfleiderer, DM PKO BP, na bazie danych za 2014 rok
Drewno: Z uwagi na koszty transportu drewno dostarczane jest zwykle z odległości do 150 km.
Grupa utrzymuje zwykle zapasy drewna na 4-6 tygodni. Zakłady polskie zakupują ok. 80—90%
surowca z Lasów Państwowych, a 10-15% stanowi materiał z recyclingu. W segmencie Core West
jedynie 30% surowca kupowane jest z lasów państwowych; ponad 30% nabywane jest z lasów
prywatnych i tartaków, a pozostałe 30-40% pochodzi z recyclingu. Na Zachodzie recycling odgrywa
znacznie większą rolę. Stanowi to długoterminowy potencjał poprawy wyników Core East – użycie
materiałów z recyclingu wiąże się z oszczędnościami kosztowymi rzędu 20%. W okresie 2006-2008 r.
zaobserwowano znaczną podwyżkę cen, ponieważ drewno wykorzystywano na ogromną skalę jako
biomasę w elektrowniach. Ostatnio ceny drewna jednak znacząco spadły z uwagi na zmniejszony
popyt ze strony sektora energetycznego.
Substancje chemiczne: Główne substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcji to
żywice, kleje i melamina. Według naszych szacunków ok. 35% stosowanych substancji chemicznych
produkowanych jest wewnątrz grupy, natomiast pozostała część pochodzi z zakupów zewnętrznych.
Główne materiały wsadowe, których ceny można łatwo analizować, to melamina, metanol i mocznik.
W ciągu ostatniego roku zaobserwowano silny trend spadkowy cen substancji chemicznych.
Transport: Dostawy surowców transportowane są zwykle z odległości do 200 km, a dostawy do
klientów realizowane są w promieniu ok. 600 km. Spółka posiada własną flotę transportową,
obejmującą ok 250 własnych, leasingowanych lub wynajmowanych ciężarówek. Transport własny
pokrywa ok. 25% zapotrzebowania (ok. 15% w segmencie Core West i 41% w segmencie Core East).
Spółka postrzega własną flotę jako zawór bezpieczeństwa i wskazuje, że w ujęciu kosztowym jest to
także rozwiązanie bardzo efektywne z uwagi na wysoki stopień wykorzystania. Szacujemy, że koszt
transportu m3 produktu na odległość 500 km może sięgać 20 EUR; według spółki może to być nawet
35 EUR. Oznacza to, że na takim dystansie koszty transportu mogą stanowić 10-23% ceny produktu)
16
w zależności od produktu i dokładnego kosztu). Jest to ogromna bariera geograficzna dla
potencjalnych tanich eksporterów.
Elektryczność: Prąd wytwarzany we własnych elektrociepłowniach sprzedawany jest klientom
zewnętrznym. Koszty tej działalności charakteryzują się pewną sezonowością, ponieważ w zimie
suszenie materiału jest bardziej kosztowne (średnio ok. 20% zapasów materiałów przechowywane
jest na zewnątrz). Cena elektryczności spadła w 2016 r. o ok. 7%.
Świadczenia pracownicze: Grupa kosztów bardzo ważnych, głównie stałych, choć wdrożono kilka
programów uelastyczniających, które umożliwiają zmianę wolumenów bez ponoszenia dodatkowych
kosztów (np. odpraw). Ogromna różnica między kosztami pracowniczymi w East Core i West Core nie
jest zaskoczeniem. Średnie koszty na pracownika w 2014 r. były 2,6 raza wyższe w Core West niż w
Core East.
Podsumowanie kosztów – jak właściwie działa uproszczony model biznesowy?
Zgodnie z wykresem kosztów, marża sprzedaży w skali całej grupy wynosi ok. 6,4%. Szacujemy, że w
podziale na segmenty wynosi ok. 8,9% w Core East i 5% w Core West.
Tę różnicę i wpływ ilustruje fakt, że gdyby koszty w Core West były podobne, oznaczałoby to według
naszych szacunków obniżenie kosztów o 77 mln EUR. W modelu biznesowym jest to oczywiście
kompensowane kilkoma czynnikami. Według naszych szacunków w oparciu o moce produkcyjne na
wschodzie i zachodzie (niestety dane dotyczące wolumenu w Core West nie są dostępne), ceny w
Core West (obejmujące efekt lepszego miksu sprzedaży z większym udziałem produktów o wartości
dodanej) są wyższe o ok. 10% (pozytywny efekt w wysokości ok. 53 mln EUR). Naszym zdaniem
wskazuje to, że arbitraż kosztów pracy nie jest łatwy z uwagi na bardzo wysokie koszty transportu.
Dodatkowo szacujemy, że wyższy stopień wykorzystania materiałów z recyclingu w Core West
generuje pozytywny efekt rzędu 3,5 mln EUR.
Różnice w zysku na sprzedaży 2015
10%
5%
-14,6%
11,0%
9%
0,6%
5,9%
0%
-5%
-10%
Core East
Koszty
pracownicze
Lepsze ceny i
mix produktowy
Recycling
Core West
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A. (dane hist.), szacunki DM PKO BP
Analiza ta jest dość optymistyczna dla segmentu Core West. Wprawdzie poziom rentowności jest
niższy, uważamy jednak, że pogorszenie rentowności względem rynków wschodnich nie wynika
raczej z ogromnej bariery transportowej ani z różnicy w kosztach pracy, które powinny się stopniowo
zmniejszać. Ponadto różnica w cenie drewna między Polską a Niemcami znacząco się ostatnio
zmniejszyła.
17
Popyt i podaż
Kolejnym wnioskiem z analizy kosztowej i historycznych wyników finansowych jest fakt, że w
dłuższym terminie rentowność segmentu napędzają raczej całkowicie zmiany podaży (rozumianej
jako dostępne moce produkcyjne, cechujące się znacznymi kosztami stałymi w porównaniu do
zysków) i popytu, a nie elastyczność w reakcji na zmiany cen materiałów. W krótszym terminie
jednak zmiany cen surowców mogą znacząco wpływać na wyniki, szczególnie w obliczu faktu, że
ceny produktów dla większości klientów ustalane są z góry na cały kwartał.
Ogromna dźwignia operacyjna
Zgodnie z naszymi ogólnymi szacunkami koszty stałe (w tej kategorii uwzględniamy koszty
pracownicze, amortyzację oraz połowę „kosztów pozostałych” – por. wykres kosztów powyżej)
wynoszą ok. 25% sprzedaży (dane na 2014 r.). Naszym zdaniem jest to ogromny odsetek, szczególnie
w obliczu marży sprzedażowej grupy, która w 2014 r. wyniosła 6,4%. Implikuje to dźwignię
operacyjną na poziomie ok 4x (wzrost wolumenu o 1% przy pozostałych czynnikach bez zmian
zwiększa zysk ze sprzedaży o ok. 4%). Pokazuje to, jak kluczowe jest pełne wykorzystanie mocy
produkcyjnych, a także jak trudna sytuacja wiąże się z nadmiernymi mocami.
18
DANE FINANSOWE
Kapitał obrotowy
Zapasy na koniec 2015 r. wynosiły 94 mln EUR (9,6% sprzedaży). Oczyszczone należności handlowe
znajdowały się na rekordowo niskim poziomie 15 mln EUR (1,5% sprzedaży); z uwagi jednak na
pozabilansowy faktoring skorygowane przychody wyniosłyby ok. 95 mln EUR (9,7% sprzedaży).
Zobowiązania handlowe i zobowiązania pracownicze wyniosły w sumie 98 mln EUR (10% sprzedaży).
Korekta o amortyzację
W procesie SPO spółka ogłosiła, że po transakcji aktywa segmentu Core West zostaną
przewartościowane według wartości godziwej. Spółka spodziewa się, że przyniesie to wzrost wartości
środków trwałych i amortyzacji o ok. 27 mln EUR w 2016 r. i o ok. 24 mln EUR w kolejnych latach.
Wzrost ten w bardzo dużym stopniu obciąży EBIT (i, oczywiście, zysk netto) począwszy od 2016 r., ale
będzie naturalnie neutralny dla EBITDA. Wzrost amortyzacji nie będzie podlegać odliczeniu od
podatku, spodziewamy się więc znacząco wyższej efektywnej stopy podatku. Teoretycznie, korekta
amortyzacji jest neutralna dla wyceny. W drugiej fazie DCF skorygowaliśmy EBITDA i nakłady
inwestycyjne (które mają pozytywny wpływ na EBIT, ale pozostają neutralne dla FCF) zgodnie z
naszymi prognozami długoterminowymi.
Nakłady inwestycyjne
Spółka szacuje roczne nakłady na utrzymanie i konserwację na ok. 20 mln EUR. Pozostała kwota
związana jest z rozwojem produktów, rozwojem działalności i poprawą efektywności. W 2015 r.
łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 47 mln EUR. Dodatkowo do największych inwestycji w rozwój
mocy produkcyjnych zaliczamy szereg projektów usprawniających, jak np. linia rozdrabniająca w
Neumarkt, w tym nowa piła zintegrowana z linią (wzrost mocy produkcyjnych o ok. 100.000 m3
rocznie), instalacja do ogrzewania wstępnego przed urządzeniem do prasowania ciągłego w
Wieruszowie (wzrost mocy produkcyjnych o ok. 50.000 m3 rocznie) i zwiększenie efektywności
rozdrabniarki trocin w Grajewie (wzrost mocy produkcyjnych o ok. 50.000 m3 rocznie). Inicjatywy te
mają zwiększyć moce produkcyjne (o ok. 6%) do końca 2016 r. Wdrożenie wspólnego systemu IT
pochłonie dodatkowo 6 mln EUR.
Historyczne nakłady inwestycje oraz nasze założenia na przyszłość prezentujemy na poniższym
wykresie.
Prognozy CAPEXu (mln EUR)
58
6,0%
5,8%
56
5,8%
5,6%
54
52
5,6%
5,2%
5,2%
50
5,0%
48
5,4%
5,0%
5,0%
4,9%
5,0%
46
4,8%
44
4,6%
42
4,4%
2012
2013
2014
2015
CAPEX (oś lewa)
2016F
Źródło: Dane historyczne - Pfleiderer, prognozy - DM PKO BP
19
5,2%
2017F
2018F
% sprzedaży (oś prawa)
2019F
Dług i faktoring
Na koniec I kw. 2016 r. dług netto (bez faktoringu i programu określonych świadczeń emerytalnych)
wynosił 267 mln EUR. Większość tej kwoty stanowią obligacje zapadające w sierpniu 2019 r. z
kuponem 7,875%. Obligacje podlegają możliwości wcześniejszego wykupienia w sierpniu 2016 r.,
2017 r. lub 2018 r. za odpowiednio 103,94%, 101,97% i 100% kwoty głównej. Dodatkowo należy
doliczyć pozabilansowy faktoring w kwocie ok. 80 mln EUR. Zobowiązania z tytułu programu
określonych świadczeń wynosiły ok. 59 mln EUR. Kwota całkowitego długu netto wynosiła 406 mln
EUR.
Spodziewamy się znaczącego spadku kosztów finansowania w połowie 2017 r. (nasze założenia
dotyczące terminu ewentualnego refinansowania). Jesteśmy przekonani, że wcześniejszy wykup
obligacji wysokokuponowych stworzy możliwość tańszego refinansowania. Kosztowny dług
zaciągnięto w procesie restrukturyzacji bardzo mocno zadłużonej spółki-matki.
Polityka hedgingowa
Ryzyko walutowe segmentu Core West jest niewielkie. Gospodarcze ryzyko walutowe netto segmentu
Core East (sprzedaż eksportowa z Polski vs koszty ponoszone głownie w złotówkach) są w pełni
zabezpieczone kontraktami terminowymi (zwykle na okres kolejnych dwóch lat). Na koniec I kw.
2016 r. wartość nominalna walutowych pozycji terminowych wynosiła ok. 57 mln EUR. Szacujemy
średnią cenę transakcji hedgingowych EUR/PLN na ok. 4,25 (ok. 4% gorzej niż bieżąca cena spotowa
F/X). Ryzyko przeliczeniowe (obniżenie wyników denominowanych w złotówkach z uwagi na
deprecjację PLN i wskutek konwersji) nie jest zabezpieczone.
Efektywna stawka podatkowa
Stawka podatku od osób prawnych w Niemczech wynosi 29,65%, a w Polsce 19%. W 2015 r.
wykazana stawka podatku wyniosła 34%. Wynika to z faktu, że niektórych kosztów nie można w
pełni odliczyć – dotyczy to na przykład kosztów odsetkowych segmentu Core West. Wzrost kwoty
amortyzacji o 27 mln EUR od 2016 r. również nie będzie odliczany od podatku (w kontekście
uiszczenia kwoty podatku). Według naszych szacunków będzie to skutkować sytuacją, w której
stawka podatku widoczna w rachunku zysków i strat powinna być zbliżona do stawek z przeszłości,
podczas gdy efektywna stopa podatkowa będzie znacząco wyższa. W efekcie w modelu DCF
zakładamy wyższą stawkę podatkową, niż w rachunku zysków i strat (aktywa podatkowe tworzone
będą z upływem czasu).
Korekty EBITDA
Grupa Pfleiderer przedstawiła dane dotyczące korekty EBITDA wraz z wyjaśnieniem korekt. W 2014 r.
korekta EBITDA wyniosła -1,8 mln EUR. W tym samym okresie inne przychody i koszty operacyjne
netto wyniosły +14,9 mln EUR. Tę dysproporcję wyjaśnia charakter innych przychodów
operacyjnych w 2014 r., które wiązały się głównie z działalnością podstawową. Obejmowały one
przychody z tytułu roszczeń odszkodowawczych w związku z uszkodzeniem aktywów (+6,2 mln EUR
związane z działalnością podstawową), realizację zabezpieczenia rzeczowego (+3,2 mln EUR) i
sprzedaż praw do emisji CO2 (+0,8 mln EUR).
20
W 2015 r. inne przychody/koszty operacyjne były zbilansowane (+0,4 mln EUR), a korekta EBITDA
była pozytywna i wyniosła +13,1 mln EUR. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez spółkę,
korekta ta wynikała z nadzwyczajnych kosztów programów usprawniających/ restrukturyzacji
zatrudnienia (+8,3 mln EUR), upadłości/ restrukturyzacji finansowej (-0,7 mln EUR), niektórych spraw
sądowych (-2,7 mln EUR) i innych efektów jednorazowych (-1,5 mln EUR). Poniższa tabela
przedstawia podsumowanie rzeczonych korekt na przestrzeni ostatnich trzech lat.
EUR mn
2013
2014
2015
8,8
3,8
8,3
-0,9
-2,1
0
1,7
-3,3
0,7
Sprawy sądowe
-0,8
1,1
2,7
Pozostałe wydarzenia jednorazowe
-7,7
-1,3
-1,5
1,1
-1,8
10,2
Programy usprawniające / restrukturyzacja zatrudnienia
Zbycia spółek
Restrukturyzacja związana z procesem upadłości
Korekty wyników w sumie
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Poniżej definicja dwóch kluczowych komponentów korekty przedstawiona przez Pfleiderer:
“Programy usprawniające/ restrukturyzacja zatrudnienia: zdefiniowane jako składniki o
charakterze nadzwyczajnym lub jednorazowym, związane z efektami wynikającymi z programów
usprawniających lub restrukturyzacji zatrudnienia w podmiocie. Korekta ta obejmuje składnik
kosztów organizacyjnych, opłaty z tytułu konsultacji, koszty, koszty odpraw i rabaty promocyjne
udzielone najważniejszym partnerom Grupy Pfleiderer w związku z wdrożeniem nowej koncepcji
dystrybucji w ramach programu optymalizacji operacyjnej. Korekta obejmuje także skutki
pozagotówkowe utworzenia rezerw restrukturyzacyjnych oraz odpisania elementów dekoracyjnych,
budynków i powierzchni wyeliminowanych w celu ujednolicenia Grupy Pfleiderer.”
“Niektóre sprawy sądowe: zdefiniowane jako składniki związane z nadzwyczajnymi lub
jednorazowymi postępowaniami lub sporami prawnymi, w tym sporami związanymi z upadłością
Pfleiderer (z wyłączeniem kosztów postępowania upadłościowego jako takich) oraz działaniami
restrukturyzacyjnymi i postępowaniem cywilnym związanym z dochodzeniem antytrustowym
wszczętym przez niemiecki Federalny Urząd Antytrustowy w 2011 r. Składnik ten nie obejmuje
kosztów zwykłych postępowań dotyczących oferty produktowej.
Powyższe korekty EBITDA pojawiają się w wynikach regularnie, co naszym zdaniem stawia pod
znakiem zapytania ich jednorazowy charakter. Przedstawione definicje są dość ogólnikowe. W naszej
prognozie postanowiliśmy przedstawić jedynie oczekiwania dotyczące wyników nominalnych, które
naszym zdaniem (i z dodatkiem odpowiedniego opisu) dają lepszy ogląd generowanych przepływów
gotówkowych.
Analiza wyników finansowych
Poniżej przedstawiamy komentarz dotyczących wyników grupy w podziale na lata. Uwagi dotyczące
roku 2015 i dalszych obejmują jedynie oczekiwania i opinie.
21
Prognozy finansowe 2016 -2019
(mln EUR) 160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Zysk na sprzedaży
2014
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
61,7
75,0
66,0
65,3
65,3
66,5
EBIT
76,6
75,4
59,8
63,1
65,3
66,5
EBITDA
121,4
119,2
130,3
130,0
132,1
133,4
Zysk netto
28,7
24,1
24,5
23,5
30,1
34,7
Żródło: Dane historyczne, - Pfleiderer; prognozy - DM PKO BP
2014 r.: Pierwszy rok na stosunkowo ustabilizowanym rynku. Większa część procesu restrukturyzacji
została już zakończona. Znaczące dodatnie saldo innych przychodów/kosztów operacyjnych netto
wynika głownie z działalności podstawowej (6,2 mln EUR odszkodowania za uszkodzenia zakładów,
3,2 mln EUR z tytułu uwolnienia zabezpieczenia przychodów, ok. 0,9 mln EUR z tytułu ulgi podatkowej
za Grajewo MDF).
2015 r.: Znacząca poprawa zysków ze sprzedaży dzięki korzystnemu otoczeniu rynkowemu
(rozwijający się rynek polski i niemiecki w połączeniu z wysokim wykorzystaniem mocy
produkcyjnych) oraz stopniowa redukcja cen głównych surowców. Na skutek zrównoważenia innych
przychodów/kosztów operacyjnych wykazywane EBIT i EBITDA są płaskie r/r mimo znaczącej realnej
poprawy działalności.
2016P: Oczekiwany znaczny wzrost wyników operacyjnych na skutek korzystnego otoczenia
rynkowego (rosnący popyt w Polsce i Niemczech oraz wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych),
wsparty szybkim spadkiem cen wszystkich głównych grup surowców (drewno, substancje
chemiczne, papier, prąd). Oczekujemy też spadku cen o 3,5% w porównaniu do roku 2015. Jest to
efekt wpływu kursów walut na polską część przedsiębiorstwa oraz (opóźnionego) spadku cen paneli
w ślad za cenami surowców. Spadek zysku ze sprzedaży wynika po prostu z bardzo dużego wzrostu
amortyzacji (+27 mln EUR) wskutek godziwej wyceny aktywów podczas transakcji. Skalę poprawy
lepiej prezentuje EBITDA. Oczekujemy salda pozostałych przychodów operacyjnych netto na
poziomie -6 mln EUR (głównie koszty związane z transakcją, poniesione w I kw. 2016 r.). Zostanie to
skompensowane pozycjami finansowymi wskutek zaksięgowania zysków F/X (+8 mln EUR, związane
z fuzją). Niższe koszty finansowe wynikają głównie z przeszacowania do wartości godziwej obligacji
w BS.
2017P: Oczekujemy, że rok 2017 przyniesie efekty inwestycji usprawniających oraz co znaczniejszych
synergii. Ich wpływ zostanie skompensowany przez normalizujące się otoczenie rynkowe. Stabilizacja
cen surowców przyniesie presję na marże w porównaniu ze szczytem, który (naszym zdaniem)
22
nastąpi w roku 2016. Z drugiej strony oczekujemy nadal przyzwoitego popytu. Spadające koszty
finansowe są wynikiem potencjalnego refinansowania drogiego długu.
2018P: W wynikach powinny już być w pełni widoczne potencjalne synergie i wzrost organiczny. Z
drugiej strony, w połowie roku mogą się pojawić na rynku nowe moce produkcyjne. Nie
spodziewamy się w wynikach żadnych zdarzeń jednorazowych. Koszty finansowe powinny nadal
spadać.
2019P: Zakładamy, że okres ten będzie stabilny/ wykaże pewien wzrost, a na wyniki nie będą
wywierać wpływu żadne istotne zdarzenia jednorazowe. Spodziewamy się dalszej spłaty/
refinansowania zadłużenia i dalszego ograniczenia kosztów finansowych.
23
RYNEK
Ekspozycja sektora paneli drewnopochodnych
Sektor paneli drewnopochodnych, zdefiniowanych jako surowa płyta wiórowa, MFC, MDF/HDF i
OSB, cechuje się największą ekspozycją na branżę meblową i budowlaną (w tym drzwiową).
Poniższy wykres prezentuje ekspozycję sektora na kluczowe branże.
Podział klientów ze względu na segment
działalności
Inne; 3%
Podłogi
laminowane;
13%
Meble; 60%
Budownictwo;
24%
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Segment produkcji mebli rozwija się w Polsce dynamicznie (w tempie ok. 6-7% rocznie), a w regionie
DACH wzrost jest znacznie wolniejszy (ok. 2%). Wyniki segmentu meblowego zaprezentowano na
poniższych wykresach. Oczekujemy, że w przyszłości produkcja mebli w Polsce utrzyma dość
dynamiczne tempo. Naszym zdaniem produkcja w regionie DACH powinna być płaska z lekką
tendencją wznoszącą (utrata udziałów w rynku).
Sprzedaź mebli w Polsce i Niemczech
bln EUR
35
bln PLN
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
02
03
04
05
06
07
08
Niemcy (oś lewa, bln EUR)
Źródło: GUS, EHI Retail Institute
24
09
10
11
12
13
14
Polska (oś prawa, bln PLN)
15
Według naszych szacunków i danych statystycznych (GUS, Statistisches Bundesamt), sektor
budownictwa ogólnego z wyłączeniem inżynierii lądowej i wodnej) w Polsce rósł w ostatnich latach
w tempie ok. 4-5% oczekujemy, że wzrost ten będzie kontynuowany w tempie ok. 3-4%. Rozwój
niemieckiego sektora budowlanego w ostatnich latach oscylował wokół 1% i oczekujemy, że tempo
to nieco się poprawi w kolejnych latach.
Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że popyt na produkty grupy będzie rósł bardzo powoli na rynkach
zachodnich, a na wschodzie powinien zwiększać się bardziej, choć nadal w tempie jednocyfrowym.
Pojemność rynku i środowisko konkurencyjne
Region DACH i Polska są ważnymi producentami płyt wiórowych; ich udziały w mocach
produkcyjnych rynku europejskiego (z wyłączeniem Rosji i Turcji) wynoszą odpowiednio ok. 17% i
6%. Całkowite moce produkcyjne tych rynków szacujemy na ok. 49 mln m3. Poniższy wykres
prezentuje najważniejsze rynki w Europie.
Podział mocy produkcyjnych płyty wiórowej w Europie
Europa Zach.
DACH, 17%
Europa Wsch. z Turcją i Rosją
Rosja, 14%
Turcja, 10%
Francja, 9%
Polska, 6%
Włochy, 6%
Hiszpania, 5%
Inne, 13%
Inne, 18%
Source: European Panel Federation (EPF) July 2015, Wood Based Panels International (http://www.wbpionline.com)
Wskutek kryzysu, który wybuchł w 2008 r., środowisko rynkowe uległo znacznym zmianom. Szybkie
spowolnienie położyło kres wcześniejszemu optymizmowi (i związaną z nimi ekspansją mocy
produkcyjnych). Efektem tego było zamykanie zakładów na wielką skalę (ok. 20% mocy
produkcyjnych w Europie Zachodniej). Poniższa tabela przedstawia rozwój mocy produkcyjnych w
odniesieniu do zmian popytu na głównych rynkach Europy Zachodniej.
25
Zmiana popytu i podaży
Zamknięcia mocy PB i MDF w Zachodniej Europie
Niemcy
-2,6
Hiszpania
-1,6
Włochy
-0,7
Francja
-0,4
Popyt
2008-2013
Zamknięcie
mocy
2009-2013
Wykorzystanie
mocy
2015
-7%
25%
95%
-45%
30%
48%
-25%
14%
60%
-20%
11%
75%
-0,7
-0,1
-0,1
-0,3
Belgia
-0,6
9%
28%
83%
Wlk. Bryt.
-0,6
-26%
16%
78%
0
-0,5
-1
-1,5
PB
-2
-2,5
-3
-3,5
MDF
Źródło: EUWID, EPF, dane oznaczone * za rok 2013
Ten brutalny proces przyniósł w efekcie dość zdrowe (w kontekście rentowności działalności)
wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych (przedstawione na poniższym wykresie). W 2015 r.
wykorzystanie mocy produkcyjnych w Niemczech sięgnęło 94%. Grupa Pfleiderer także raportuje
bardzo wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 95,3% (dane z 1-V 2016 r., płaskie
wykorzystanie mocy r/r).
Szacujemy udział Grupy Pfleiderer na ok. 6,5% rynku paneli drewnopochodnych (według EDF); Grupa
jest trzecim pod względem wielkości producentem w Europie. Na rynkach rodzimych jej pozycja jest
bardzo silna. Jeżeli chodzi o płytę wiórową, Pfleiderer jest najsilniejszym graczem na rynku
niemieckim (30% udziału), a w Polsce, z udziałem ok. 39%, ustępuje jedynie Kronospanowi. Poniższy
wykres przedstawia głównych producentów paneli drewnopochodnych w Europie (z uwzględnieniem
Rosji i Turcji) oraz ich plany rozwojowe.
Top 10 producentów (Europa)
Kronospan
Egger
Pfleiderer
Swiss Krono
Ikea
Hayat Holding
Sonae
Mauro Saviola
Frati
Unilin
Pozostali
0
5
10
WEU
EEU
15
Nowe (>2015)
20
Źródło: Pfleiderer
Na przestrzeni ostatniego roku zauważyliśmy bardzo znaczący wzrost aktywności graczy rynkowych
w kontekście planów uruchomienia nowych zakładów. Może to sugerować zbliżanie się szczytu cyklu.
Najaktywniejszym graczem jest Kronospan – firma planuje otwarcie nowych fabryk w Bułgarii,
wznowiła i zmodernizowała produkcję w Hiszpanii, zwiększyła moce produkcyjne na Ukrainie i
otworzyła fabryki w Rosji (w tym w obwodzie kaliningradzkim, w bliskim sąsiedztwie Polski). Swiss
26
Krono inwestuje w Rosji i modernizuje zakłady produkcyjne w Szwajcarii. Hayat Holding zwiększa
moce produkcyjne na Białorusi i buduje ogromny zakład w Rosji. Swiss Krono buduje nową fabrykę
w Rosji i modernizuje aktywa w Szwajcarii. Sonae-Aruaco skupia się bardziej na rynkach
amerykańskich. Z kolei Unilin zamknął zakład w Belgii (180,000 m3). Zakłady w Rosji otwiera też kilku
innych producentów (np. Soyuz).
Wyniki Egger
Wyniki finansowe opublikował jeden z głównych konkurentów spółki (poniżej).
mln EUR
Sprzedaż
EBITDA
12/13
2 181
13/14
2 219
14/15
2 265
1H 15/16
1 194
303
312
318
172
13,9%
14,1%
14,0%
14,4%
EBIT
147
149
148
82
marża EBIT
6,7%
6,7%
6,5%
6,9%
Sprzedaż segmentu dekoracyjnego
1 740
1 734
1 806
951
Ebitda segmentu dekoracyjnego
263,5
244,5
276,0
146,5
Marża Ebitda segmentu dekoracyjnego
15,1%
14,1%
15,3%
15,4%
114
170
241
130
marża Ebitda
Capex segmentu dekoracyjnego
Źródło: Egger Financial Reports
W segmencie produktów dekoracyjnych Egger zwiększył EBITDA mimo bardzo znaczącej ekspozycji
na rynki wschodnie. Egger realizuje ok. 30% swojej sprzedaży w Europie Wschodniej (w tym w Rosji).
Sprzedaż w Rosji odnotowała dwucyfrowy spadek z uwagi na różnice kursowe (ale w RUB wzrosła o
4% r/r). Marża EBITDA Egger (który według naszych szacunków ma większy udział zaawansowanych
produktów w ofercie) jest wyższa niż w przypadku Pfleiderer, co zostawia pole do poprawy w
przypadku tego ostatniego. Należy jednak zwrócić uwagę, że Egger prowadzi bardzo szeroko
zakrojone inwestycje. Średnie nakłady inwestycyjne w segmencie dekoracyjnym wyniosły w
ostatnich latach ok. 200 mln EUR.
27
Ceny produktów
Poniższe wykresy przedstawiają historyczne ceny głównych produktów spółki na rynku niemieckim.
Zmiana cen paneli drewnopochodnych
EUR/m3
index
250
125
200
100
150
75
100
50
50
25
0
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Płyta wiórowa (oś lewa, 16-19 mm, standard)
MFC (oś lewa, 16 mm, standardowa biała)
MDF (oś lewa, 10-12 mm)
Przeciętna cena płyty wiórowejw Niemczech (oś prawa, 2010=100)
Źródło: EUWID, Statistisches Bundesamt
Uwaga: Ceny 02-09 MDF 10-12 mm na podst. szacunków DM PKO BP bazujących na korelacji z MDF 19 mm
Załamanie się cen w roku 2009 wynikało z nadmiernych mocy produkcyjnych w świetle spadającego
popytu. Ostatnie dwa lata cechowały się pozytywnym trendem cenowym. Zwiększyło to rentowność
segmentu, szczególnie w obliczu spadku cen surowców.
Dodatkowo poniżej prezentujemy miesięczne wyniki indeksu cen płyt wiórowych w Niemczech.
Ceny płyty wiórowej w Niemczech (Gru 2013=100)
104
102
100
98
96
94
92
90
sty 14
kwi 14
lip 14
paź 14
sty 15
kwi 15
lip 15
paź 15
sty 16
kwi 16
Źródło: Statistiches Bundesamt
Ceny utrzymują się ostatnio na ogólnie stabilnym poziomie, choć w ciągu ostatniego roku dało się
zauważyć pewien spadek (o ok. 5%).
28
Ceny surowców - substancje chemiczne:
Na wykresie poniżej - indeks cen chemikaliów (używanych w procesie produkcyjnym) – publikowany
w kwartalnych prezentacjach przez Pfleiderer Grajewo.
Indeks cen chemikaliów (Gru 2013 = 100)
105
100
95
90
85
80
75
70
sty 14
kwi 14
lip 14
paź 14
sty 15
kwi 15
lip 15
paź 15
sty 16
kwi 16
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A, Bloomberg, Statistiches Bundesamt, e-handeldrewnem.pl , szacunki DM PKO BP
Uwaga: Ceny chemikaliów to średnia ze średnich cen najważniejszych z nich.
Pośród najważniejszych komponentów chemicznych używanych przez Grajewo są melamina,
mocznik i metanol.
Melamina (EUR/t)
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
Źródło: Bloomberg
29
Jan-16
Oct-15
Jul-15
Apr-15
Jan-15
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Jul-11
Oct-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Apr-10
Jan-10
1000
Metanol (EUR/t)
500
400
300
200
100
Jan-16
Oct-15
Jul-15
Apr-15
Jan-15
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Apr-10
Jan-10
0
Źródło: Bloomberg
Indeks kosztów żywic dla Pfleiderer Grajewo (1Q14 = 100)
100
95
90
85
80
75
70
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q 15
1Q 16
2Q 16
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A.
Ceny rynkowe najważniejszych surowców chemicznych
kosztowego prezentowanego przez Pfleiderer Grajewo.
potwierdzają zachowanie
indeksu
Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnim okresie zachowanie cen wszystkich produktów chemicznych było
dla spółki pozytywne. Dość gwałtowne spadki wspierają uzyskiwane marże.
30
Drewno i papier
Indeks cen drewna i zrębków (Gru 2013 = 100)
105
100
95
90
85
80
sty 14
kwi 14
lip 14
paź 14
sty 15
kwi 15
lip 15
paź 15
sty 16
kwi 16
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A, Bloomberg, Statistiches Bundesamt, e-handeldrewnem.pl, szacunki DM PKO BP
Uwaga: Ceny drewna i zrębków są oszacowane jako 3-mies. średnia cen rynkowych i cen dla Pfleiderer Grajewo S.A.
Ceny asortymentu drzewnego niższej jakości ostro ostatnio spadają. Jest to efekt mniejszego popytu
ze strony sektora energetycznego. Być może w przyszłości popularność biomasy w Polsce znowu
wzrośnie, co spowoduje ponowny wzrost cen. W ostatnim okresie marże spółki były dodatkowo
wsparte przez spadające ceny papieru.
Prognozy wzrostu PKB dla Polski i Niemiec
Poniżej przedstawiamy nasze szacunki dotyczące wzrostu PKB Polski oraz konsensus Bloomberga
dla wzrostu PKB Niemiec.
Prognozy PKB (% r/r)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Niemcy
Źródło: Bloomberg, DM PKO BP
31
Polska
Obecnie widzimy pewne ryzyko dla tak optymistycznych szacunków, związane z Brexit’em. Pomimo
braku istotnej działalności w Wielkiej Brytanii, potencjalne spowolnienie w Europie mogłoby
pośrednio uderzyć w biznes spółki.
RYZYKA
Ogólne ryzyko cen surowców
Spółka jest w dużym stopniu uzależniona od cen głównych surowców. Ceny produktów dla
większości klientów ustalane są zwykle z góry na dany kwartał. W kontekście większości cen
surowców spółka działa jako market-taker. Zmiany cenowe mogą wywierać znaczny wpływ na
wyniki, szczególnie z uwagi na silną dźwignię operacyjną.
Ryzyko cen drewna
W ostatnim okresie ceny drewna wykorzystywanego przez Grupę Pfleiderer spadają. Wynika to
głównie z mniejszego popytu ze strony sektora energetycznego. Ceny drewna na polskim rynku
wiążą się z szeregiem specyficznych ryzyk. Przede wszystkim Białoruś ogłosiła już kilkukrotnie, że
zablokuje eksport drewna. Jak na razie jednak do tego nie doszło. Białoruś jest najważniejszym
kierunkiem importowym w tym zakresie (ponad 50% całkowitego importu do Polski). Drewno
importowane z Białorusi stanowi jedynie ok. 3-4% konsumpcji krajowej. Jest to jednak zwykle drewno
niższej jakości, które można wykorzystywać w segmencie płyt wiórowych; wpływ blokady mógłby
zostać zauważony przez rynek. Białoruś ogłosiła zakaz eksportu w roku 2015 i 2016, ale ostatecznie
nie nałożono żadnych znaczących obostrzeń. Ponadto w lutym 2015 r. eksport drewna zablokowała
Ukraina, choć import z tego kraju do Polski jest bardzo ograniczony (mniej niż 1% konsumpcji
krajowej) i obejmuje głównie drewno okrągłe dobrej jakości.
Rynek niemiecki importuje drewno z Polski. W ostatnich latach luka cenowa między Niemcami a
Polską się zawężała, co skutkuje zmniejszeniem importu drewna do Niemiec.
Ryzyko cen energii
Obowiązująca w Niemczech ustawa o energii odnawialnej (EEG) wymaga przeniesienia kosztów
rozbudowy źródeł energii odnawialnej na użytkowników końcowych w drodze dopłaty do rynkowej
ceny energii. Ta dodatkowa opłata w ostatnich latach znacznie wzrosła. Duzi konsumenci energii są
jednak zwykle zwolnieni z jej uiszczania. Z tego zwolnienia korzysta też Pfleiderer GmbH (w 2013 r.
zmniejszenie opłaty EEG obniżyło koszty energii o 16,3 mln EUR). Istnieje ryzyko, że ta sytuacja może
się w przyszłości zmienić (choć raczej nie w krótkim terminie), skutkując wzrostem cen energii.
Wysoka dźwignia operacyjna i finansowa
Branża płyt charakteryzuje się sporą cyklicznością. Popyt jest zmienny i w ostatecznym rozrachunku
uzależniony od wydatków konsumpcyjnych, z uwagi na dość wysoki udział kosztów stałych, przez co
dźwignia operacyjna wynosi ok. 4x. Ponadto spółka dokonuje znaczącego lewarowania długu (które
szacujemy na ok. 3x). Naszym zdaniem akcje spółki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem beta.
32
Ryzyko postępowania antytrustowego
W 2011 r. niemiecki Federalny Urząd Antytrustowy uznał, że Pfleiderer AG (wraz z kilkoma
konkurentami) naruszył niemieckie przepisy dotyczące konkurencji, koordynując wzrost cen na rynku
niemieckim. Grupę uczestników rynku ukarano grzywną w wysokości 42 mln EUR. Szacujemy, że
grzywna przypadająca na segment Core West wynosi ok. 11 mln EUR plus odsetki. Jest ona spłacana
w rocznych ratach w wysokości ok. 3,6 mln EUR do roku 2016. Ostatnia rata nie została jeszcze
zapłacona.
Podmioty zależne segmentu Core East - Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A. – są obecnie
obiektem dochodzenia prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z
podejrzeniem, że Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Pfleiderer Grajewo S.A.
i Pfleiderer Prospan S.A. działały wspólnie w celu ograniczenia konkurencji na krajowym rynku płyt
wiórowych i pilśniowych. Zarząd twierdzi, że nie jest w stanie ocenić związanego z tym
postępowaniem ryzyka dla segmentu Core East. Maksymalna kwota grzywny wynosi jednak 10%
sprzedaży.
Ryzyko znacznej podaży akcji ze strony głównego udziałowca
Atlantik S.A. i Strategic Value Partners, LLC koncentrowały się na restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Naszym zdaniem podaż akcji ze strony tych dwóch głównych udziałowców jest wysoce
prawdopodobna. Brak strategicznego inwestora może w naszej opinii być dla spółki obciążeniem.
Ryzyko związane z przepisami dotyczącymi formaldehydu
W 2013 r. komitet unijny zajmujący się REACH zaklasyfikował formaldehyd jako substancję
rakotwórczą. Konsekwencje regulacyjne tej reklasyfikacji nie dają się obecnie precyzyjnie
przewidzieć. Pozbawiona formaldehydu płyta wiórowa (linia LivingBoard) generuje jedynie ok. 1%
całkowitego przychodu. Dodatkowo żywica PMDI (bez formaldehydu) dostępna jest na świecie
jedynie w ograniczonych ilościach. Stanowi to ryzyko dla całej branży. Naszym zdaniem, najbardziej
realistyczny scenariusz wiąże się z wzrostem kosztów w całym sektorze (co może mieć negatywny
wpływ na marże krótkoterminowe). Drugie ryzyko wiąże się z ewentualnym asymetrycznym
wdrożeniem możliwych regulacji. Dla przykładu, kraje spoza UE (np. Białoruś) mogą nie podlegać
podobnym regulacjom, przez co rynek europejski mógłby nie być w pełni chroniony.
Ryzyko nowych mocy produkcyjnych
Naszym zdaniem nadmiar/deficyt mocy produkcyjnych jest głównym czynnikiem napędzającym
średnio- i długoterminową rentowność w sektorze. W ciągu ostatniego roku aktywność w zakresie
nowych inwestycji bardzo się zwiększyła. Uważamy, że jest to efekt obecnego wysokiego stopnia
wykorzystania mocy produkcyjnych na rynku i stosunkowo wysokich marż. Istnieją poważne plany
uruchomienia nowych mocy w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Ich uruchomienie
(którego intensyfikacja oczekiwana jest w połowie 2018 r.) potwierdzają tezę, że sektor może
znajdować się blisko szczytu cyklu.
Dodatkowo pod koniec września 2015 r. jeden z głównych klientów segmentu Core East – Forte –
ogłosił, że rozważa otwarcie własnego zakładu produkcji płyt wiórowych. Forte to dynamicznie się
rozwijający producent mebli, notowany na GPW. Sądząc po wartości (306 mln PLN) dwuletniego
33
kontraktu (2015-2016) podpisanego między Forte a Pfleiderer Grajewo szacujemy, że Forte generuje
obecnie ok. 10% sprzedaży segmentu Core East. Projekt ten jest obecnie realizowany, a jego
ukończenie planowane jest na I kw. 2018 r. Forte planuje zacząć produkcję od ok. 250.000 m3 (ok.
8% zainstalowanych mocy produkcyjnych w Polsce) i ewentualnie powiększyć ją w kolejnych
okresach. Naszym zdaniem projekt Forte stanowi zagrożenie dla perspektyw wzrostu i rentowności
segmentu Core East.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe segmentu Core West jest niewielkie. Gospodarcze ryzyko walutowe segmentu Core
East (sprzedaż eksportowa z Polski vs koszty ponoszone głownie w złotówkach) są w pełni
zabezpieczone kontraktami terminowymi (zwykle na okres kolejnych dwóch lat). Na koniec I kw.
2016 r. wartość nominalna walutowych pozycji terminowych wynosiła ok. 57 mln EUR. Szacujemy, że
średnia cena zabezpieczenia zbliżona jest do 4,25; oznacza to, że segment ten nie korzysta z
ostatniego osłabienia złotówki. Ryzyko przeliczeniowe (spadek wyników denominowanych w PLN z
uwagi na deprecjację PLN i na skutek przeliczenia) nie jest zabezpieczone.
34
WYCENA
Model DCF złożony jest z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2016P-2019P prognozujemy
szczegółowo wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny spółki, w tym w szczególności
rozwój produktów i ceny surowców, pozostałe koszty, nakłady inwestycyjne, koszty stałe i pozycje
bilansu. Faza druga trwa od 2019P. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych
przepływów pieniężnych na poziomie 1,0% rocznie. Używamy stopy dyskontowej opartej na WACC.
Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 2,5%, co odzwierciedla miks długoterminowej stopy
wolnej od ryzyka dla Polski i Niemiec. Premia za ryzyko długu została ustalona na 4,2%, ale
zmniejsza się z czasem zgodnie z naszymi założeniami dotyczącymi restrukturyzacji/refinansowania
długu. Wyliczenie kosztu ważonego długu w roku 2016 r. przedstawiono poniżej.
Ważony koszt długu 2016P
6,7%
Obligacje
7,9%
Dług krótkoterminowy
5,5%
Program emerytalny
3,0%
Faktoring
5,0%
Źródło: wyliczenia DM PKO BP
Beta jest założona na poziomie 1,4x, ponieważ naszym zdaniem Pfleiderer dostosowuje się
elastycznie do zmieniających się tendencji gospodarczych. Wskazujemy również na wysokie ryzyko
związane z niepewną strukturą akcjonariatu. Premię za ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie
5,0%.
Dodatkowo nasza wycena bazuje na poniższych założeniach:




35
Stawka podatkowa w modelu DCF jest wyższa niż w rachunku zysków i strat, ponieważ wzrost
amortyzacji nie będzie odliczany od podatku przy wyliczeniu obciążenia podatkowego.
Amortyzacja w Fazie II została skorygowana zgodnie z naszymi szacunkami (co wpływa na
EBIT i efektywną stawkę podatkową, ale jest neutralne dla wolnych przepływów pieniężnych).
Zobowiązania z tytułu określonych świadczeń emerytalnych i faktoringu/sekurytyzacji
uwzględnione są w wyliczeniu całkowitego długu netto.
Oczekujemy wypłaty dywidendy na poziomie ok. 70% począwszy od zysków za rok 2016.
Model DCF
mln EUR
2016P
2017P
2018P
2019P
2019P<
EBIT
75,4
59,8
63,1
65,3
66,5
81,4
Stopa podatkowa
33%
33%
33%
33%
33%
33%
NOPLAT
50,1
39,8
42,0
43,4
44,3
54,8
CAPEX
-48,4
-56,0
-54,0
-53,0
-54,0
-52,0
Amortyzacja
43,8
70,5
66,9
66,9
66,9
52,0
Zmiany w kapitale obrotowym
95,2
-73,9
-5,8
-2,8
-2,9
-1,5
140,75
-19,64
49,07
54,44
54,24
53,33
7,3%
FCF
WACC
7,1%
7,9%
7,6%
7,2%
7,2%
Współczynnik dyskonta
0,00
0,00
0,93
0,87
0,81
DFCF
0,00
0,00
45,62
47,22
43,88
Wzrost w fazie II
1,0%
Suma DFCF - Faza I
136,7
Suma DFCF - Faza II
690,1
Wartość Firmy (EV)
826,9
Dług netto
252,4
Program emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu
58,6
Faktoring
81,6
Wartość godziwa
Liczba akcji (mln szt.)
Wartość godziwa na akcję na 31.12.2016
EUR/PLN
Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN)
Cena bieżąca
Oczekiwana stopa zwrotu
Źródło: prognozy DM PKO BP
36
2015
434,3
64,7
6,7
4,42
31,0
28,4
9%
WACC
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
2019P<
Stopa wolna od ryzyka
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Premia rynkowa
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
4,2%
6,0%
5,2%
4,2%
4,0%
3,5%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
Koszt kapitału własnego
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
Koszt długu
5,4%
6,8%
6,2%
5,4%
5,2%
4,8%
Waga kapitału własnego
42,7%
41,1%
41,8%
44,2%
46,6%
53,5%
Waga długu
57,3%
58,9%
58,2%
55,8%
53,4%
46,5%
7,1%
7,9%
7,6%
7,2%
7,2%
7,3%
Beta
Premia za ryzyko długu
Stopa podatkowa
WACC
Źródło: prognozy DM PKO BP
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyceny na zmianę założeń dotyczących uzyskanych
synergii i wzrost wolnych przepływów pieniężnych w Fazie 2.
Analiza wrażliwości
Wzrost w fazie II
WACC
Źródło: D M PKO BP
37
31,02
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
6,3%
31,0
35,3
40,3
46,4
53,9
6,8%
27,4
31,0
35,3
40,3
46,4
7,3%
24,3
27,4
31,0
35,3
40,3
7,8%
21,6
24,3
27,4
31,0
35,3
8,3%
19,2
21,6
24,3
27,4
31,0
WYCENA PORÓWNAWCZA
Spółki porównawcze: wskaźniki
P/E
Spółka
EV/EBITDA
Stopa
dywidendy
2017P
2015
2015
2016P
2017P
2015
2016P
28,0
n/a
28,0
28,0
n/a
15,5
13,3
57,0
57,0
23,0
8,6
7,1
25,0
25,0
9,7
6,2
14,4
10,0
10,0
n/a
5,1
8,0
9,5
9,5
8,2
4,4
5,2
8,0
8,0
5,9
0,0%
2,4%
0,8%
3,0%
0,0%
28,0
17,3
-38%
23,0
17,0
-26%
9,7
17,7
82%
10,0
6,8
-32%
8,2
6,2
-24%
5,9
6,2
5%
2,0%
3,5%
n/a
12,0
26,9
15,0
22,5
22,0
14,0
13,2
26,0
21,0
22,6
57,0
13,8
15,8
14,0
14,0
23,5
11,5
10,9
23,5
17,0
18,1
27,0
10,7
12,0
12,4
11,9
16,0
10,0
9,8
19,9
14,8
15,0
11,0
6,3
6,3
10,3
14,0
7,3
9,1
10,5
11,5
8,0
10,7
10,2
6,0
5,8
9,3
5,5
6,7
8,6
8,3
9,2
7,2
10,0
8,1
5,6
5,4
8,2
5,5
5,9
7,7
7,8
8,2
6,7
8,1
0,0%
2,0%
1,8%
2,1%
0,0%
1,2%
2,7%
3,0%
1,0%
2,0%
3,2%
21,5
17,3
-20%
15,8
17,0
7%
12,4
17,7
43%
10,3
6,8
-34%
8,3
6,2
-25%
7,7
6,2
-19%
2,0%
3,5%
Polskie spółki przemysłowe o średniej kapitalizacji
Forte
Paged
Kety
Stalprodukt
Apator
Alumetal
Stomil sanok
Amica
Uniwheels
18,1
12,5
14,0
8,5
15,8
11,0
14,6
12,3
9,3
14,5
9,7
13,0
12,5
14,9
11,0
13,8
11,6
8,7
13,2
8,5
13,5
12,6
13,1
10,0
13,1
11,2
8,1
12,0
7,6
9,5
5,0
10,6
7,9
8,7
8,1
6,5
10,0
7,7
8,8
6,1
8,9
7,8
8,1
7,6
6,8
9,0
6,6
8,1
6,3
8,3
7,1
7,7
7,0
6,1
1.5%
3,9%
4,2%
1,0%
3,4%
4,7%
2,0%
2,5%
5,0%
Mediana
Pfleiderer Grajewo
premia/dyskonto
12,5
17,3
38%
12,5
17,0
36%
12,6
17,7
40%
8,1
6,8
-16%
7,8
6,2
-20%
7,1
6,2
-12%
3,7%
3,5%
Międzynarodowe spółki przemysłu drzewnego
Canfor
Norbord
West Fraser Timber
Duratex
Interfor
Mediana
Pfleiderer Grajewo
premia/dyskonto
Spółki porównawcze materiały wnętrz
Arbonia-Forster
Braas Monier Building Group
Wienerberger
Uzin Utz
Zehnder Group
Deceuninck
Inwido
Polypipe
Rockwool
Tarkett
Uponor
Mediana
Pfleiderer Grajewo
premia/dyskonto
Źródło: na podstawie konsensusu Bloomberga, DM PKO BP
Dokonaliśmy porównania Pfleiderer do trzech grup – międzynarodowych podmiotów z sektora
produktów drewnopochodnych, międzynarodowych podmiotów produkujących materiały
wyposażenia wnętrz oraz polskich podmiotów przemysłowych o średniej kapitalizacji. W grupie
spółek z sektora produktów drewnopochodnych dominują firmy z Ameryki Północnej. Uważamy,
porównanie do polskich spółek przemysłowych o średniej kapitalizacji za najbardziej adekwatne. W
takim ujęciu Pfleiderer Grajewo jest notowane z premią na wskaźniku P/E (przyczyną jest wysoki
koszt długu) i z dyskontem na wskaźniku EV/EBITDA (przez wysoką amortyzację i Capex). Stopa
dywidendy jest zbliżona do grupy porównawczej. Oceniamy, że wycena porównawcza bazująca na
spółkach notowanych na polskiej giełdzie potwierdza naszą rekomendację Trzymaj.
38
Prognozy finansowe
2012
2013
2014
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Rachunek zysków i strat
-
954,1
923,8
959,9
984,5
994,3
1 029,1
1 049,7
1 070,7
Zysk brutto ze sprzedaży
-
216,4
194,3
229,6
247,0
242,4
247,1
247,9
252,9
EBITDA
-
54,2
93,5
121,4
119,2
130,3
130,0
132,1
133,4
Koszty sprzedaży
-
-107,9
-112,6
-118,3
-121,7
-124,2
-128,7
-130,3
-133,0
Koszty ogólnego zarządu
-
87,8
51,2
49,6
50,3
52,2
53,1
52,4
53,3
Pozostałe przychody operacyjne
-
76,6
23,7
21,3
13,1
10,0
10,0
10,0
10,0
Pozostałe koszty operacyjne
-
83,4
4,1
6,4
12,7
16,2
12,2
10,0
10,0
Zysk z działalności operacyjnej
-
14,0
50,1
76,6
75,4
59,8
63,1
65,3
66,5
Saldo działalności finansowej
-
-81,3
-33,7
-34,9
-38,7
-22,6
-27,0
-22,1
-19,2
Zysk przed opodatkowaniem
-
-67,3
16,3
41,7
36,7
37,2
36,1
43,2
47,3
Podatek dochodowy
-
-4,5
4,5
-12,8
-12,6
-12,6
-12,5
-13,0
-12,5
Zysk (strata) netto
-
-71,8
20,8
28,9
24,1
24,6
23,6
30,2
34,8
Skorygowany zysk (strata) netto
-
-71,8
20,8
28,9
24,1
24,6
23,6
30,2
34,8
2012
2013
2014
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
Aktywa Trwałe
Bilans
-
655,3
639,8
646,4
350,1
732,5
717,7
701,9
687,1
Wartości niematerialne i prawne
-
248,5
243,4
240,5
141,2
161,5
161,7
160,9
160,1
Rzeczowe aktywa trwałe
-
364,1
379,3
380,4
208,4
538,0
525,0
512,0
500,0
Pozstałe aktywa długoterminowe
-
42,7
17,1
25,5
0,5
33,0
31,0
29,0
27,0
Aktywa Obrotowe
-
537,5
249,8
231,2
549,1
208,4
216,4
220,6
224,9
Zapasy
-
100,9
98,8
95,5
57,5
80,0
82,4
84,0
85,7
Należności
-
180,1
115,4
78,2
23,8
50,0
53,0
54,1
55,1
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
-
238,5
8,3
3,1
401,7
4,8
4,8
4,8
4,8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-
18,0
27,3
54,4
66,1
73,6
76,2
77,7
79,2
Aktywa razem
-
1 193
890
878
899
941
934
922
912
Kapitał Własny
-
221,4
248,1
262,8
283,1
273,4
279,8
293,4
307,1
Kapitały mniejszości
-
3,9
35,2
43,3
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Zobowiązania
-
971,4
641,5
614,8
616,2
667,5
654,3
629,1
604,9
Zobowiązania długoterminowe
-
184,8
408,9
411,1
359,5
480,3
473,3
451,7
431,1
Kredyty i pożyczki
-
75,9
344,5
325,4
305,0
322,7
317,7
298,1
279,5
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
-
49,2
46,7
57,0
49,9
58,6
58,6
58,6
58,6
Zobowiązania handlowe i pozostałe
-
13,9
12,3
23,4
1,4
26,0
24,0
22,0
20,0
Zobowiązania krótkoterminowe
-
786,6
232,6
203,7
256,7
187,2
181,0
177,4
173,8
Kredyty i pożyczki
-
500,5
63,6
52,8
11,0
3,3
3,2
3,0
2,8
Pozostałe rezerwy
-
47,8
0,5
1,5
118,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Zobowiązania handlowe i pozostałe
-
201,1
151,0
129,9
112,9
167,0
161,1
157,7
154,3
Pasywa razem
-
1 193
890
878
899
941
934
922
912
2012
2013
2014
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Rachunek Przepływów Pieniężnych
-
142
54
107
132
118
106
113
115
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-
-56
-72
-26
-49
-56
-54
-53
-54
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-
-141
-456
-39
-59
-40
-46
-57
-57
2012
2013
2014
2015
2016P
2017P
2018P
2019P
ROE
-
-32,4%
8,4%
11,0%
8,5%
9,0%
8,4%
10,3%
11,3%
Dług netto
-
-
-
412,8
379,8
392,6
389,8
370,3
351,7
Wskaźniki (%)
Źródło: prognozy DM PKO BP
39
KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Włodzimierz Giller
Monika Kalwasińska
Piotr Łopaciuk
Paweł Małmyga
Stanisław Ozga
Adrian Skłodowski
Przemysław Smoliński
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko
(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(handel, media, telekomunikacja)
(paliwa, chemia, sektor spożywczy)
(przemysł, budownictwo, inne)
(analiza techniczna)
(sektor energetyczny, deweloperski)
(dystrybucja, inne)
(analiza techniczna)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja)
(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 17
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 65 73
(022) 521 79 13
(022) 521 87 23
(022) 521 79 10
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)
(022) 521 79 19
(022) 521 82 14
(022) 521 52 46
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Michał Sergejev
Mark Cowley
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Andrzej Sychowski
INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza rekomendacja (dalej: „Rekomendacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), firmę rekomendującą (dalej:
Rekomendującego), działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (dalej: Rozporządzenie), wyłącznie na potrzeby
klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni kalendarzowych po dacie udostępnienia.
Rekomendacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów
finansowych przez DM PKO BP.
Ilekroć w rekomendacji mowa jest o „Emitencie” należy przez to rozumieć spółkę, do której bezpośrednio lub pośrednio odnosi s ię rekomendacja. W przypadku, gdy rekomendacja
dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich tych spółek.
DM PKO BP przysługują prawa autorskie do Rekomendacji. Punkt widzenia wyrażony w rekomendacji odzwierciedla opinię Analityka/Analityków DM PKO BP na temat
analizowanej spółki i emitowanych przez spółkę instrumentów finansowych. Opinii zawartych w niniejszej rekomendacji nie należy traktować jako autoryzowanych lub
zatwierdzonych przez Emitenta. Powielanie bądź publikowanie Rekomendacji w całości lub części bez zgody DM PKO BP jest zabronione.
Rekomendacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne (w szczególności
sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowan ia Rekomendacji były
informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP i
opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą. DM PKO BP nie
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Rekomendacji. DM PKO BP jako p odmiot
profesjonalny nie uchyla się od odpowiedzialności za produkt niedokładny lub niekompletny lub za szkody poniesione przez Klienta w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na
podstawie nierzetelnej Rekomendacji. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przygotował Rekomendację z należytą starannością oraz rzetelnością. DM PKO BP nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne wady Rekomendacji w szczególności za niekompletność lub niedokładność, jeżeli wad tych nie można było uniknąć ani przewidzieć w momencie
podejmowania standardowych czynności przy sporządzaniu Rekomendacji. DM PKO BP może wydać w przyszłości inne rekomendacje, przedstawiające inne wnioski, niespójne z
przedstawionymi w niniejszej Rekomendacji. Takie rekomendacje odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je
analityków. DM PKO BP informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM PKO BP zwraca uwagę, iż
na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od Emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in.
zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie
prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
Niniejsza rekomendacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do
nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM PKO BP, Analitycy nie otrzymują żadnych innych świadczeń od Emitenta, ani innych osób trzecich za sporządzane rekomendacje.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na
podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom
zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), jak również umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjn ych, analiz finansowych oraz publikacji przez
DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie
akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
40
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
Stosowane metody wyceny
Rekomendacja DM PKO BP opiera się na co najmniej dwóch z czterech metod wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa
(porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor), metoda sumy poszczególnych aktywów
(SOTP) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które
odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej
polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody
wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo
porównywalnych spółek. Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyliczonych przy pomocy jednej z powyższych
metod.
Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP
Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu
Rekomendacje mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIE oznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym
ryzykiem.
Rekomendacje wydawane przez DM PKO BP obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu d ocelowego, chyba, że w tym okresie
zostaną zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich
aktualizacji nie jest określona.
W ciągu 6 ostatnich miesięcy DM PKO BP wydał:
Rekomendacja:
Liczba rekomendacji:
Kupuj
33 (50%)
Trzymaj
24 (36%)
Sprzedaj
9 (14%)
Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej Rekomendacji
Podmioty powiązane z DM PKO BP mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na
rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty
finansowe”). DM PKO BP może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie
przedstawiony odbiorcom.
DM PKO BP ma następujące powiązanie z Emitentem:
Emitent:
Pfleiderer Grajewo
Zastrzeżenie
1
Objaśnienia:
1. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub mających
związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był członkiem konsorcjum oferującego instrumenty
finansowe emitowane przez Emitenta.
2. DM PKO BP nabywa i zbywa instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe.
3. DM PKO BP pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. DM PKO BP pełni rolę animatora Emitenta dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
5. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP są stronami umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji.
6. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP posiadają akcje Emitenta będące przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie
stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego.
Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z DM PKO BP, które mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszej Rekomendacji.
Ujawnienia
Rekomendacja dotyczy Emitenta/Emitentów : Pfleiderer Grajewo.
Rekomendacja nie została ujawniona Emitentowi.
Pozostałe ujawnienia
Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie raportu ani bliska im osoba nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w tym podmiocie oraz
żadna z tych osób, jak również ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest
Emitent i konsumenci. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak również tych, które nie uczestniczyły w przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej
dostęp, nie ma osób, które posiadają akcje Emitenta lub instrumenty finansowe, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych
emitowanych przez Emitenta.
PKO Bank Polski, jego podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą b yć zainteresowani nabyciem instrumentów
finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką.
Rekomendacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą Rekomendującego, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym
niniejszą rekomendację a Emitentem, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w § 9 i § 10 Rozporządzenia.
41
Download