„Rozwój człowieka w przestrzeni materialnej i społecznej” Wrocław

advertisement
II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Młodych
Naukowców
„Rozwój człowieka w przestrzeni materialnej i społecznej”
Wrocław 18-19 listopada 2014 r.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Wtorek, 18 listopada 2014
SYMPOZJUM I
Temat: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka
Miejsce obrad: Centrum Kultury Studenckiej
Prowadzący: dr hab. Alicja Kalus
Lp.
1.
Imię i nazwisko
mgr Agata Majewska
Tytuł referatu
Wzrastanie w miłości. Rodzina jako szczególne
miejsce rozwoju człowieka
Rodzina jako środowisko nabywania kompetencji
kluczowych dla tworzenia bliskich związków w
dorosłości
Zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości - być
czy nie być rodzicem?
2.
mgr Edyta Sokołowska
3.
mgr Joanna Szymańska
4.
mgr Paulina Puszcz
Gdy rodzina zawodzi - rozwój człowieka w środowisku
dysfunkcyjnym
5.
mgr Ewa Kiełek-Rataj
Rola otoczenia we wsparciu małżonków po stracie
dziecka w okresie prenatalnym
6.
mgr Olga Komarnicka Jędrzejewska
Jak w dzisiejszej przestrzeni społecznej wygląda rozwój
człowieka, któremu zmarło dziecko
7.
dr Małgorzata Kulik
Wychowanie dziecka z zaburzeniem genetycznym
szansą na rozwój osobowy
SYMPOZJUM II
Temat: Środowisko jako kontekst rozwoju człowieka
Miejsce obrad: Budynek C7, sala 103
Prowadzący: dr Anna Sladek
Lp.
1.
Imię i nazwisko
mgr inż. arch. Rafał Zygiel
2.
mgr Aneta Baranowska
3.
dr Tomasz Korczyński
4.
5.
6.
mgr Paulina Biegaj
dr Bogusz Modrzewski,
mgr Anna Szkołut
mgr Łukasz Miciuk
7.
lic. Dorota Dolata
Tytuł referatu
Wpływ architektury na rozwój człowieka w
przestrzeni materialnej i społecznej
Imigranci w nowej przestrzeni społecznej. Szanse i
zagrożenia ich rozwoju
Obraz „Ukraińca” w świadomości polskiego
społeczeństwa. Zmiana czy stagnacja?
Rozwój w przestrzeni społecznej a wymagania
Biofilia - człowiek w przestrzeni - przestrzeń wokół
człowieka
Rozwój człowieka w perspektywie społecznej
psychologii osobowości
(Nie)modelowy rozwój - między teorią a
rzeczywistością funkcjonowania młodych dorosłych
SYMPOZJUM III
Temat: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju człowieka - blaski i cienie
Miejsce obrad: Centrum Kultury Studenckiej
Prowadzący: dr Teresa Marcinów
Lp.
1.
Imię i nazwisko
mgr Beata Bober
2.
5.
mgr Agnieszka PalaczChrisidis
mgr inż. arch. Katarzyna
Bernatek
mgr inż. arch. Karol
Wysznacki
Monika Paleczna
6.
mgr Magdalena Jancina
7.
dr Anna Sladek
3.
4.
Tytuł referatu
Zewnętrzny porządek a wewnętrzna dyscyplina - czy
bałagan wyczerpuje siłę woli?
Zaangażowanie w gry hazardowe u młodzieży
Architektoniczne abecadło
Teleologiczna koncepcja rozwoju człowieka a
scenografia w filmie Cube Vincenza Nataliego
Znaczenie codziennej aktywności seniorów dla ich
sprawności poznawczej i językowej
Autokreacja - wymiary zjawiska oraz metoda
pomiaru
Różne obszary samorozwoju studentów wrocławskich
uczelni
SYMPOZJUM IV
Temat: Budowanie relacji interpersonalnych w przestrzeni materialnej
Miejsce obrad: Budynek C7, sala 1014
Prowadzący: dr Katarzyna Zahorodna
Lp.
1.
Imię i nazwisko
mgr Natalia Siuda
Tytuł referatu
Budowanie odpowiedzialności społecznej w Polsce
2.
mgr Viktoriia Zhovnovata
Problemy rozwoju potencjału ludzkiego w kontekście
kształtowania "Społeczeństwa Sprawiedliwości" /
Problems of Human Potential Development within
the Context of Creating "A Fair Society"
3.
mgr inż. arch. Judyta Rybka
4.
mgr inż. Maciej Kowaluk
5.
mgr Dorota Grądalska
Osiedla mieszkaniowe, jako miejsca integracji i
rozwoju społecznego? Wybrane przykłady
wrocławskich realizacji
Kształtowanie więzi społecznych na osiedlach
mieszkaniowych za pomocą elewacji budynków
Projekt WITKOM a potrzeby społeczne Głuchych
6.
mgr inż. Tomasz Utkowski
Kompatybilność znaczy wolność
7.
Rafał Węgrzyn, Michał Wójcik Dotyk jako medium poznania w świecie fizycznym
oraz komunikacji w świecie społecznym
Środa, 19 listopada 2014
SYMPOZJUM V
Temat: Przestrzeń publiczna versus przestrzeń osobista
Miejsce obrad: Centrum Kultury Studenckiej
Prowadzący: dr Emilia Mazurek
Lp.
1.
Imię i nazwisko
dr Kamila Madeja – Bień
2.
mgr Marcin Rojek
3.
mgr inż. Adam Sulich
4.
5.
dr Weronika Augustynowicz
mgr Karolina Wereta
6.
mgr inż. arch. Dorota Waszak
7.
mgr inż. arch. Marta Włodara
Tytuł referatu
Efekty zachowań autoprezentacyjnych w kontekście
rozwoju samowiedzy jednostki
Miejsce pracy jako jedno z głównych miejsc rozwoju
człowieka dorosłego
Preferencje i oczekiwania studentów oraz
absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec
pracodawców
Promocja Zdrowia w środowisku pracy
Kolumbijski eksperyment miejski - kultura, sport,
innowacje jako narzędzia rozwoju przestrzeni
publicznych
Ewolucja sal widowiskowych odpowiedzią na nowe
potrzeby widza - Wrocławski Teatr Współczesny
Architektura współczesnych polskich muzeów jako
odpowiedź na potrzeby poszerzania horyzontów
człowieka. Dwa krakowskie obiekty: Muzeum
Lotnictwa Polskiego i MOCAK
SYMPOZJUM VI
Temat: Przestrzenie edukacyjnego wzrostu człowieka
Miejsce obrad: Budynek C7, sala 1014
Prowadzący: dr Emilia Mazurek
Lp.
1.
Imię i nazwisko
prof. Anatoliy Melnichenko
2.
mgr Małgorzata Kromka
3.
mgr Julita Kożuch
4.
dr Agnieszka Szewczyk –
Zakrzewska
Tytuł referatu
Social responsibility as imperative of management in
university education
Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju
człowieka
Coaching jako metoda rozwoju kluczowych
kompetencji jednostki
Potencjał twórczy młodych inżynierów – wstępne
wyniki badań
5.
mgr Tomasz Staniszewski
6.
dr Dorota Domińska –
Werbel
7.
mgr Jowita Gromysz
8.
mgr Agnieszka Gruszczyńska
Środowiskowe uwarunkowania izolacji społecznej w
profesji nauczycielskiej
Strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w
trudnych sytuacjach społecznych
Dojrzałość za lekturę. Obrazy światów społecznych
obecnych w tekstach i tematach maturalnych z
języka polskiego i ich percepcja w kontekście
ideologii edukacyjnych
Ogrody zoologiczne i ich zadania w zakresie edukacji
w świetle standardów prawnych
SYMPOZJUM VII
Temat: Nowe technologie - szanse i zagrożenia dla rozwoju człowieka
Miejsce obrad: Centrum Kultury Studenckiej
Prowadzący: dr Monika Małek
Lp.
1.
prof. Olena Vynoslavska
The Influence of ICT on Self-Development and SelfManagement of Personality
2.
dr Teresa Marcinów
3.
mgr Jakub Kuś
4.
mgr inż. Olga Gazińska
5.
mgr inż. Anna Rumijowska
6.
mgr inż. arch. Katarzyna
Witasiak
mgr inż. Artur Wrona
Walidacja kompetencji społecznych – wybrane
zagadnienia
Dlaczego czasami więcej znaczy mniej - analiza
związków wielozadaniowości z funkcjonowaniem
poznawczym i moralnym użytkowników Internetu
Rozwój człowieka a rozwój średnich miast
europejskich w kierunku miasta inteligentnego na
przykładzie Jonkoping i Szczecina
Zmiany dotyczące zużycia energii w budynkach na
przestrzeni lat. Ich wpływ na aspekty ekonomiczne,
ekologiczne, polityczne i społeczne
Brama architektoniczna - duch i materia
7.
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Algorytm procesu przebudowy tkanki kostnej w
modelach trójwymiarowych
Download