Czy Masz Wysokie Ciśnienie Krwi?

advertisement
Czy Masz Wysokie
Ciśnienie Krwi?
Wysokie ciśnienie krwi
Ciśnienie tętnicze to nacisk płynącej w ciele krwi na ściany
tętnic. Jeżeli ciśnienie jest zbyt duże, może z czasem
prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu,
niewydolności serca i innych postaci chorób sercowonaczyniowych.
Ciśnienie krwi może zależeć od diety,
stresu, braku ćwiczeń fizycznych oraz
hormonów.
Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
może również być związane z nadmierną
aktywnością nerwów współczulnego
układu nerwowego, który obejmuje
główne organy odpowiedzialne za
regulację ciśnienia krwi:
mózg, serce, nerki i naczynia rwionośne.
Nieprawidłowe, zwiększone
przekaźnictwo nerwowe między nerkami,
sercem i mózgiem może zwiększać ciśnienie krwi.1
Rozpoznanie
System terapii nadciśnienia
Surround Sound
Osoby z nadciśnieniem mogą mieć nadmiernie aktywne
nerwy nerkowe, co podnosi ciśnienie krwi i przyczynia się
do uszkodzenia serca, nerek i naczyń krwionośnych.
System terapii nadciśnienia Surround Sound wykorzystuje
technikę zwaną denerwacją nerek (RDN) w leczeniu
nadmiernie aktywnych nerwów nerkowych.
Ma to na celu spowodowanie
zmniejszenia przez nerki
produkcji hormonów, które
podnoszą ciśnienie krwi, a
także ochronę serca, nerek i
naczyń krwionośnych przed
dalszym uszkodzeniem.
nerka
nerwy
Istnieje wiele metod denerwacji nerek, które leczą nerwy
nerkowe przy użyciu cewnika wprowadzonego do tętnicy
nerkowej. W przeciwieństwie do tych inwazyjnych
technologii, system Surround Sound jest urządzeniem
medycznym, które leczy nerwy poprzez dostarczenie
energii ultradźwiękowej z zewnątrz ciała.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma wysokie ciśnienie
krwi. Ze względu na ograniczone objawy, nadciśnienie jest
często nazywane „cichym zabójcą".
Możesz być uprawniony do udziału
w badaniu klinicznym dotyczącym
nieinwazyjnej terapii lekoopornego
wysokiego ciśnienia krwi lub
nadciśnienia.
Dowiedz się więcej o systemie terapii
nadciśnienia Surround Sound®
Niniejsza broszura została dostarczona przez
lekarza w celu zapoznania z systemem
Surround Sound i udzielenia odpowiedzi na
pytania dotyczące urządzenia.
Nadciśnienie tętnicze może być zdiagnozowane przy użyciu
pomiaru ciśnienia krwi. Pomiary są zazwyczaj rejestrowane w
milimetrach słupa rtęci (mmHg), od ciśnienia skurczowego
(kiedy serce pompuje krew) do rozkurczowego (ciśnienie
spoczynkowe).
Przyjmuje się, że osoby z ciśnieniem krwi 140/90 mmHg
lub wyższym, mierzonym co najmniej dwukrotnie, mają
wysokie ciśnienie krwi. W leczeniu nadciśnienia często są
przepisywane środki farmaceutyczne, a pacjenci są zachęcani
do przyjęcia zdrowych nawyków, takich jak utrzymanie zdrowej
wagi i ćwiczenia.
Jednak u wielu pacjentów zmiana stylu życia i leki nie są
wystarczające, aby kontrolować wysokie ciśnienie krwi.
Jeśli Twoje ciśnienie skurczowe jest stale powyżej 160
mmHg pomimo stosowania trzech lub więcej leków,
możesz mieć prawo do udziału w badaniu klinicznym
dotyczącym nowej terapii nadciśnienia tętniczego.
Stanowisko leczenia pacjenta
Urządzenie eksperymentalne,
niedostępne w sprzedaży.
Procedura
Nerki, tętnice nerkowe i inne struktury anatomiczne są
obrazowane w sposób nieinwazyjny za pomocą ultradźwięków.
System Surround Sound wykorzystuje obrazy
ultrasonograficzne do skierowania energii ultradźwiękowej na
nerwy nerkowe.
Obraz USG kieruje terapię do miejsca leczenia.
Badanie kliniczne WAVE IV
Badania kliniczne nad systemem terapii Surround Sound pokazują,
że ta technologia może być skuteczna w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi. Większość uczestników wcześniejszych badań
zgłaszała znaczące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (chociaż
ukończone do tej pory badania były nieliczne). Celem niniejszego
badania klinicznego WAVE IV jest ocena systemu u większej liczby
pacjentów. WAVE IV to randomizowane badanie zaślepione, co
oznacza, że niektórzy z uczestników będą otrzymywać początkowo
terapię nieinwazyjną, a niektórzy będą poddawani „pozorowanym"
procedurom, w których energia terapeutyczna nie jest używana.
Uczestnicy nie będą powiadomieni, do której grupy należą.
Uczestnicy poddawani procedurze pozorowanej będą mieć okazję
do przebycia postępowania terapeutycznego w późniejszym czasie.
Aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat badania
WAVE IV, prosimy o kontakt:
Czy jestem kandydatem?
Dowiedz się, czy możesz być kandydatem do udziału w
badaniu klinicznym u pacjentów z lekoopornym nadciśnieniem.
Wiązka ultradźwiękowa działa leczniczo.
1. Czy masz co najmniej 18 lat i nie więcej
niż 90 lat?
2. Czy Twoje ciśnienie skurczowe (górna
liczba) zazwyczaj wynosi 160 lub więcej?
DiBona GF, Esler MD. Medycyna translacyjna: Przeciwnadciśnieniowy
efekt denerwacji nerek. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009.
1
3. Czy obecnie przyjmujesz 3 lub więcej leków
na receptę przeznaczonych do leczenia
wysokiego ciśnienia krwi?
Jeśli odpowiedzi na te pytania brzmią „TAK", możesz mieć prawo do
uczestniczenia w badaniu klinicznym dotyczącym terapii
nadciśnienia Surround Sound. Lekarze w szpitalu prowadzącym
badanie przeprowadzą ocenę, aby ustalić, czy jesteś odpowiednim
kandydatem do udziału w badaniu klinicznym.
Leczone nerwy.
Surround Sound®
System terapii nadciśnienia
Sponsor badania:
Kona Medical Inc.
2495 140th Ave NE, Suite D100
Bellevue, WA 98005
www.konamedical.com
Wersja A
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards