Harmonia czy konflikt?

advertisement
Harmonia czy konflikt?
Człowiek i natura w wybranych
tekstach kultury renesansu,
oświecenia i współczesności.
3 godziny lekcyjne (2+1)
Opracowanie: Małgorzata Niewiadomska
Teksty kultury:
literackie
malarskie.
• Fragmenty Żywota
człowieka poczciwego
Mikołaja Reja.
• Dwie fraszki Na lipę
Jana Kochanowskiego.
• Poemat o zagładzie
Lizbony Woltera.
• Psalm Wisławy
Szymborskiej.
• Pieter Bruegel:
Sianokosy, Żniwa,
Myśliwi na śniegu.
• Giuseppe Arcimboldo:
cykle Pory roku,
Żywioły.
• Uzupełniająco Albrecht
Dürer: Zając, Kępa
trawy, Skrzydło kraski.
Cele lekcji:
• Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji
tekstów kultury w powiązaniu ze sobą.
• Obrona postawionej tezy na podstawie tekstów
literackich i malarskich.
• Wykazanie związków między literaturą
a malarstwem epoki renesansu.
• Porównanie renesansowych poglądów na temat
natury z poglądami wyrażanymi w dziełach
oświecenia oraz w wierszu W. Szymborskiej
„Psalm”.
Pieter Bruegel (ok.1525- 1569)
• Zwany Starszym, a czasami „Chłopskim” malarz
flamandzki.
• Pejzażysta zafascynowany tematyką wiejską.
• Motywy biblijne i mitologiczne ujmował
w sposób uniwersalny, przenosząc je w realia sobie
współczesne.
• Jego sceny rodzajowe są niejednokrotnie
malarskimi alegoriami odnoszącymi się do
prawidłowości ludzkiego losu lub charakteru.
Pieter Bruegel Sianokosy
Pieter Bruegel Żniwa
Pieter Bruegel
Żniwa
Pieter Bruegel
Pieter Bruegel Myśliwi na śniegu
Myśliwi na śniegu
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593)
• Włoski malarz manierysta, zasłynął portretami
ludzkimi składającymi się z elementów roślinnych,
zwierzęcych lub z rzeczy martwych.
• Jego dzieła spełniają zasadę capriccio, czyli dzieła
dziwacznego, pomysłowego i zaskakującego.
• Wszechstronny artysta i naukowiec, był wynalazcą
szyfrów, wodociągów, projektantem dworskich
festiwali.
• Jego obrazy to rebusy i zagadki o wielowarstwowej
symbolice.
• Malarz i organizator życia kulturalnego na dworze
Habsburgów.
Tobie k’woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
G. Arcimboldo Wiosna
G. Arcimboldo Lato
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
G.Arcimboldo Jesień
G.Arcimboldo Zima
G. Arcimboldo: Cztery żywioły
Powietrze
Ziemia
G. Arcimboldo: Cztery żywioły
Ogień
Woda
Albrecht Dürer
Renesansowe studia nad naturą
Zając
Kępa trawy
Skrzydło kraski
TEZA:
Oświeceniowy ogród
krajobrazowy jest wyrazem
harmonii świata natury
z światem człowieka i tworzonej
przez niego kultury.
Ogrody: Zofijówka
Różowy pawilon
Most nad kaskadą
Ogrody: Zofijówka
Wielki wodospad
Fontanna Węża
Zofijówka: Skała Niedźwiedzia, Skały Kaukazu,
Grota Tantala, Grota Kalipso.
Zofijówka
Labirynt kreteński
Most wenecki
Argumenty:
• Tworząc ogród krajobrazowy człowiek nie
ingeruje w naturalne ukształtowanie terenu
i roślinności.
• Komponuje ogród na wzór natury.
• Wkomponowuje w naturalny pejzaż rzeźby
i architekturę.
• Tworzonym krajobrazem stara się naśladować
obraz – „malowanie naturą”.
• Ogród krajobrazowy jest pospołu dziełem natury
i kultury.
Czy tylko idealistycznie
postrzegano naturę?
• Co w stuleciu rozumu mogło podważyć tę
optymistyczną wizję przymierza człowieka
z naturą?
• Czy natura jest rzeczywiście dobra
i doskonała?
• Czy człowiek ma prawo do dumnego
spojrzenia na siebie jako „korony
stworzenia”?
Kochać naturę? Za co?
XVIII-wieczny niemiecki drzeworyt, przedstawiający
Lizbonę po kataklizmie. Na pierwszym planie namioty,
w których schronili się mieszkańcy.
Trzęsienie ziemi w Lizbonie
miało miejsce 1 listopada 1755 roku o godzinie
9.20 rano; pozostawiło po sobie niemal zupełnie
zrujnowaną Lizbonę oraz zniszczoną większą
część południowego wybrzeża.
Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi wystąpiło
zjawisko tsunami. Fale tsunami, według
późniejszych obliczeń, mogły osiągać wysokość
do 20 metrów. Na obszarze niedotkniętym
przez morze szalały setki pożarów. Katastrofa
pociągnęła za sobą ok. 100 tys. ofiar śmiertelnych.
Około 85% zabudowy Lizbony uległo zniszczeniu,
włączając w to pałace, biblioteki, klasztory, kościoły,
szpitale i domy prywatne.
Oddany do użytku 6 miesięcy wcześniej gmach
Opery został całkowicie spalony.
Pałac królewski legł w gruzach
pod wpływem ruchów ziemi,
a następnie został zalany przez tsunami.
Wewnątrz znajdowała się biblioteka zawierająca
70 tys. woluminów i setki dzieł sztuki, także dzieła
Tycjana i Rubensa.
Cenne archiwum królewskie zawierające
dokumenty dotyczące badań oceanograficznych
oraz inne podobnej wartości zbiory także zostały
stracone na zawsze.
Po tym kataklizmie oświeceniowy
filozof i pisarz - Wolter
w "Poemacie o zagładzie Lizbony”
sformułował słynne pytanie:
Dlaczego Lizbona?
Wywołało ono polemikę
i wymianę korespondencji między
Wolterem i Janem Jakubem Rousseau.
Która ze stron jest odpowiedzialna
za konflikt w relacji człowiek – natura,
jeśli tak tę relację będziemy postrzegać?
Według Woltera stroną odpowiedzialną
jest ..............
Według mnie stroną odpowiedzialną
jest ..................
Dokończenie zdania i uargumentowanie
powstałej tezy jest zadaniem domowym.
Download