o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

advertisement
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Podstawy monitorowania i nadzoru
epidemiologicznego w powiecie
Obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia
zachorowania i zachorowania przez lekarzy w
ciągu 24 godzin.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi
Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 art. 27 ust. 1
Wyjątek stanowią zachorowania alarmowe,
które wymagają natychmiastowej reakcji:
Botulizm
 Cholera
 Dżuma
 Gorączka Q
 Ospa prawdziwa
 Tularemia
 Wąglik (postać płucna lub jelitowa)
 Wirusowe gorączki krwotoczne

Zagrożenia ze strony chorób zakaźnych
na terenie powiatu oleskiego
Choroba zakaźna to zespół objawów występujących w skutek
zakażenia, związanych z uszkodzeniem tkanek lub zmienioną
czynnością fizjologiczną.
Jest toCHOROBY
swoisty proces
patologiczny
wywołany przez
ZAKAŹNE
– INFEKCYJNE
drobnoustrój chorobotwórczy
biologicznie czynne
CHOROBY iSPOŁECZNE
? substancje
przez niego wytwarzane.
Drobnoustroje chorobotwórcze to zarazki, wśród których
możemy wyróżnić: bakterie, wirusy, priony, grzyby i
pierwotniaki.
Substancje wytwarzane przez nie to: jady – wywołujące
choroby zwane jadzicami, oraz toksyny (endotoksyny,
egzotoksyny), wydzielane przez drobnoustroje lub wyzwolone
w następstwie ich rozpadu.
Podstawowe pojęcia w chorobach zakaźnych
Źródła zakażenia – człowiek, zwierze, roślina lub materia nieożywiona z której
zarazek lub inny czynnik chorobotwórczy został przeniesiony na wrażliwą osobę.
Drogi przenoszenia zarazka lub drogi szerzenia się zakażenia to - sposób i
mechanizmy przenoszenia zarazków ze źródła zakażenia na osobniki wrażliwe za
pośrednictwem nośnika zarazków
Wrota zakażenia – miejsce wniknięcia drobnoustroju do organizmu człowieka lub
zwierzęcia.
Endemia – występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności na
określonym terenie, w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym
poziomie.
Epidemia – wystąpienie zachorowań na daną chorobę wśród ludności na
określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż w
poprzednich latach.
Pandemia – epidemia szerząca się gwałtownie i ogarniająca duże tereny kraju lub
kilku krajów, a także kilku części świata.
Choroby zakaźne towarzyszyły człowiekowi od zawsze,
były też główną przyczyną zgonów wśród ludzi, a
średnia wieku nie przekraczała 30-40 roku życia.
Chorobami dziesiątkującymi społeczeństwa były
powszechnie dziś znane infekcje – gruźlica, czerwonka,
ospa, dur brzuszny, cholera. Co najmniej od 50 lat
społeczeństwa krajów rozwiniętych ufne w sukcesy
higieny, szczepień ochronnych i wprowadzonej
antybiotykoterapii było coraz pewniejsze praktycznego
wyeliminowania widma nieuchronnej śmierci z powodu
chorób zakaźnych. Punktem granicznym był rok 1980,
rok udanej eradykacji ospy prawdziwej, jednej z
największych plag w historii ludzkości.
Choroby zakaźne zawsze miały i nadal mają związek z
niskim poziomem rozwoju społeczno – ekonomicznego i
towarzyszącym temu ubóstwem, niskim poziomem
wykształcenia, wysokim poziomem analfabetyzmu, złym
odżywianiem czy wręcz niedożywieniem, złymi
warunkami bytowania, brakiem zdrowej wody do picia,
brakami w zakresie elementarnych urządzeń sanitarno –
higienicznych. Dlatego Sytuacja epidemiologiczna i
związane z nią zachorowania na choroby zakaźne w
krajach trzeciego świata jest tak niepokojąca, iż należy je
traktować jako choroby społeczne.
W krajach rozwiniętych choroby zakaźne są przyczyną
zgonów poniżej 1 % wszystkich odnotowanych. W
globalnym rozliczeniu stanowią one jednak około 29 %
wszystkich zgonów.
Sytuacja Epidemiologiczna powiatu
oleskiego w latach 2001 - 2009
SALMONELLOZY - powiat oleski
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
SALMONELLOZY - powiat oleski
18
16
14
12
Salmonellozy
10
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
SALMONELLOZY - Polska
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2007
2008
2009
SALMONELLOZY - opolszczy zna
25000
600
500
20000
400
15000
300
10000
200
5000
100
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
BORELIOZA - powiat oleski
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
BORELIOZA - powiat oleski
25
20
15
Borelioza
10
5
0
2001
2002
2003
BORELIOZA - opolszczy zna
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
BORELIOZA - Polska
400
12000
350
10000
300
8000
250
200
6000
150
4000
100
2000
50
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
GRYPA - powiat oleski
1200
1000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
GRYPA - powiat oleski
1200
1000
800
Grypa
600
400
200
0
2001
2002
2003
GRYPA - opolszczyzna
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
GRYPA - Polska
60000
1400000
1200000
50000
1000000
40000
800000
30000
600000
20000
400000
10000
200000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
BIEGUNKA u dzieci do 2 lat - powiat oleski
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
BIEGUNKA u dzieci do 2 lat - powiat oleski
25
20
15
Biegunki u dzieci do lat 2
10
5
0
2001
2002
BIEGUNKA u dzieci do 2 lat - opolszczy zna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
BIEGUNKA u dzieci do 2 lat - opolskie - Polska
10000
35000
9000
30000
8000
25000
7000
6000
20000
5000
15000
4000
3000
10000
2000
5000
1000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 - powiat oleski
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 - powiat oleski
200
180
Wirusowe zakażenia
jelit, określone i nie
określone
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2001
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 - opolszczyzna
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 -Polska
900
35000
800
30000
700
25000
600
500
20000
400
15000
300
10000
200
5000
100
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
KRZTUSIEC - powiat oleski
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
KRZTUSIEC - powiat oleski
7
6
5
4
Krztusiec (koklusz)
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
KRZTUSIEC - Polska
KRZTUSIEC - opolszczyzna
3500
90
80
3000
70
2500
60
50
2000
40
1500
30
1000
20
500
10
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PŁONICA - powiat oleski
30
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PŁONICA - powiat oleski
30
25
20
Płonica
15
10
5
0
2001
2002
2003
PŁONICA - opolszczy zna
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
PŁONICA - Polska
700
16000
600
14000
12000
500
10000
400
8000
300
6000
200
4000
100
2000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Zapalenie opon ózgowo - rdzeniowych - powiat oleski
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Zapalenie opon ózgowo - rdzeniowych - powiat oleski
8
7
6
5
Zapalenie Opon
Mózgowo Rdzeniowych
4
3
2
1
0
2001
2002
Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych - opolszczyzna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych - Polska
80
2500
70
2000
60
50
1500
40
1000
30
20
500
10
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
OSPA WIETRZNA - powiat oleski
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
OSPA WIETRZNA - powiat oleski
700
600
500
400
Ospa Wietrzna
300
200
100
0
2001
2002
OSPA WIETRZNA - opolszczy zna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
OSPA WIETRZNA - Polska
7000
180000
160000
6000
140000
5000
120000
4000
100000
3000
80000
60000
2000
40000
1000
20000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
RÓŻY CZKA - powiat oleski
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
RÓŻY CZKA - powiat oleski
300
250
200
Różyczka
150
100
50
0
2001
2002
2003
RÓŻY CZKA - opolszczy zna
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
RÓŻY CZKA - Polska
3000
90000
80000
2500
70000
2000
60000
50000
1500
40000
1000
30000
20000
500
10000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
WZW - (B ostre i przewlekłe, C oraz koinfekcje B+C) - powiat oleski
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
WZW - (B ostre i przewlekłe, C oraz koinfekcje B+C) - powiat oleski
14
12
10
Wirusowe Zapalenie
Wątroby
8
6
4
2
0
2001
2002
WZW - (B ostre i przewlekłe, C oraz koinfekcje B+C) - opolszczyzna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
WZW - (B ostre i przewlekłe, C oraz koinfekcje B+C) - Polska
200
7000
180
6000
160
5000
140
120
4000
100
3000
80
60
2000
40
1000
20
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nagminne zapalenie przyusznic - ŚWINKA - powiat oleski
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nagminne zapalenie przyusznic - ŚWINKA - powiat oleski
800
700
600
Świnka – nagminne
zapalenie przyusznic
500
400
300
200
100
0
2001
2002
Nagminne zapalenie przyusznic - ŚWINKA - opolszczyzna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
Nagminne zapalenie przyusznic - ŚWINKA - Polska
8000
160000
7000
140000
6000
120000
5000
100000
4000
80000
3000
60000
2000
40000
1000
20000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Choroby zakaźne występujące na terenie powiatu
oleskiego ale monitorowane przez Wojewódzką Stacją
Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu:
Kiła
 Rzeżączka
 Nierzeżączkowe
zakażenia dolnych
narządów moczowo - płciowych
 Chlamydiozy
 Rzęsistkowice
 AIDS / HIV
 Gruźlica

odcinków
Wnioski i spostrzeżenia
Choroby zakaźne zawsze będą stanowić zagrożenie dla
ludzkości. Wyniki badań dowodzą, że czynniki etiologiczne tzw.
nowych chorób zakaźnych są wielorakie, zmienne, często
wynikające z przemian cywilizacyjnych świata i najczęściej są to
tzw. zoonozy.
W ostatnich dwudziestu paru latach zidentyfikowano ponad 50
nowych chorób zakaźnych, oto kilka z nich:
HIV / AIDS
 WZW – wirusowe zapalenie wątroby
 Gorączki krwotoczne
 Legionela
 Borelioza z Lyme

Opublikowana przez WHO w
1997 roku tabela przedstawia
nowe odkryte drobnoustroje
chorobotwórcze i choroby
które wywołują
Tego typu przykłady skłaniają nas do ciągłego
monitorowania sytuacji epidemiologicznej i
nadzoru
nad
chorobami
zakaźnymi,
prowadzeniem działań promujących zdrowy
tryb życia i uświadamiających populacji
zagrożenia jakie niesie ze sobą zaniedbywanie
elementarnych zasad higieniczno - sanitarnych.
Działania te głównie skierowane powinny być
do ludzi młodych, gdyż to oni stanowią
największy odsetek narażonych.
Dziękuje za uwagę
Download