Szkolny Zestaw Programów nauczania w Szkole Podstawowej w

advertisement
Szkolny Zestaw Programów nauczania w Szkole Podstawowej w Karniowie
i w Szkolnym Punkcie Filialnym w Czulicach
rok szkolny 2016/2017
Szkolny Zestaw Programów nauczania w Szkole Podstawowej w Karniowie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karniowie dopuszcza do użytku szkolnego następujące programy wychowania i nauczania z dniem
1.09.2016 r.
Edukacja przedszkolna
Klasa
Przedmiot
„0”
Oddział przedszkolny
sześciolatki- pięciolatki
religia
Autorzy-tytuł programu
A. Pawłowska-Niedbała, D. Kucharska Dziecko w swoim żywiole.
Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki
Biłyk T., Surma B.- „Radość Dzieci* Bożych”
Numer dopuszczenia
do użytku szkolnego
przez MEN
Numer w Szkolnym Zestawie
Programów
1/OP/2015/2016
AZ-0-03/1
2 /OP/2015/2016
I etap edukacji
kla Zaj. edukacyjne
Program : autor i tytuł, wydawnictwo
sa
Klasa I- I etap edukacji w roku szk. 2016/2017
I
Edukacja
wczesnoszkolna
J. Brzózka, K.Izbińska „Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem”
1/I-III/2015-2018
j.angielski
M. Bogucka „Język angielski, szkoły podstawowe (edukacja wczesnoszkolna)”
2/I-III/2015-2018
Red. A. Królikowska "Jesteśmy dziećmi bożymi. Program nauczania religii
dla las I-III szkoły podstawowej"
Klasa II - I etap edukacji w roku szk. 2016/2017
religia
II
Numer w SZP
AZ-1-01/1
3/AZ-1-01/1/2015-2018
Edukacja
wczesnoszkolna
M. Zatorska „Drogowskazy wielointeligentnej edukacji”
4/I-III/2014-2017
j. angielski
M. Bogucka „Język angielski, szkoły podstawowe (edukacja wczesnoszkolna)”
5/I-III/2014-2017
Red. A. Królikowska "Jesteśmy dziećmi bożymi. Program nauczania religii dla
klas I-III szkoły podstawowej"
Klasa III- I etap edukacji w roku szk. 2016/2017
religia
AZ-1-01/1
6/I-III/AZ-1-01/1/2014-2017
III
n. zintegrowane
T. Janicka-Panek "Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej Szkoła
na miarę”
7/II-III/2013-2016
j. angielski
M. Bogucka „Język angielski, szkoły podstawowe (edukacja wczesnoszkolna)”
8/II-III/2013-2016
religia
Red. A. Królikowska "Jesteśmy dziećmi bożymi. Program nauczania religii
dla klas I-III szkoły podstawowej"
AZ -1-01/1
9/II-III/AZ -1-01/1/2013-2016
149/99/2009-2011
II edukacji
Klasa IV- II etap edukacji w r. szk. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
B. Surdej, A. Surdej "Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI
szkoły podstawowej
M. Ellis, A. Rak „Program nauczania języka angielskiego .Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej II etap
edukacyjny”
10/IV-VI/2015-2018
Historia
M. Lis „Klucz do historii”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.
12/IV-VI/2015-2018
Przyroda
H. Binkiewicz, U. Depczyk, B. Sienkiewicz „Przyroda z pomysłem. Program nauczania przyrody w szkole
podstawowej w klasach IV-VI.
13/IV-VI/2015-2018
Plastyka
Muzyka
B. Mikulik „Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Plastyka”
K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska „Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
podstawowej II etap edukacyjny” "Program nauczania języka angielskiego klas IV-VI szkoły
klucz do muzyki”
podstawowej"
U. Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja”
M. Dąbrowski, P. Piskorski „Matematyka 2001- program nauczania matematyki w szkole podstawowej
klasy IV-VI
E. Bubak, E. Królicka „Program nauczania przedmiotu zajęcia techniczne dla klas IV-VI szkoły
podstawowej. Technika na co dzień”
14/IV-VI/2015-2018
15/IV-VI/2015-2018
W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas „Program nauczania - zajęcia komputerowe, lekcje z komputerem
klasy IV-VI”
A. Berski, ks. A. Kielian, T. Panuś „Poznaję Boga i w Niego wierzę”
19/IV-VI/2015-2018
IV j. polski
j. angielski
Wych. fizyczne
Matematyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
Religia
Klasa V - II etap edukacji: w r. szk. 2016/2017
11/IV-VI/2015-2018
16/IV-VI/2015-2018
17/IV-VI/2015-2018
18/IV-VI/2015-2018
AZ-2-01/10
20 /IV-VI/AZ-2-01/10/2015-2018
V
j. polski
B. Surdej, A. Surdej "Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI szkoły
podstawowej
10/IV-VI/2014-2017
j. angielski
M. Ellis, A. Rak „Program nauczania języka angielskiego .Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej II etap
edukacyjny
11/IV-VI/2014-2017
Historia
M. Lis „Klucz do historii”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.
12/IV-VI/2014-2017
Przyroda
H. Binkiewicz, U. Depczyk, B. Sienkiewicz „Przyroda z pomysłem. Program nauczania przyrody w szkole
podstawowej w klasach IV-VI.
13/IV-VI/2014-2017
Plastyka
B. Mikulik „Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Plastyka”
14/IV-VI/2014-2017
Muzyka
podstawowej
II etap edukacyjny”
"Program
nauczania
języka
angielskiego
klasIV-VI
IV-VIszkoły
szkołypodstawowej,
K.
Jakóbczak-Drążek,
U. Smoczyńska
„Program
nauczania
muzyki
w klasach
podstawowej"
klucz
do muzyki”
15/IV-VI/2014-2017
Wych. fizyczne
U. Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja”
16/IV-VI/2014-2017
Matematyka
M. Dąbrowski, P. Piskorski „Matematyka 2001- program nauczania matematyki w szkole podstawowej
klasy IV-VI
17/IV-VI/2014-2017
Zajęcia techniczne
E. Bubak, E. Królicka „Program nauczania przedmiotu zajęcia techniczne dla klas IV-VI szkoły
podstawowej. Technika na co dzień”
18/IV-VI/2014-2017
Zajęcia komputerowe
19/IV-VI/2014-2017
Wychowanie do życia
w rodzinie
W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas „Program nauczania - zajęcia komputerowe, lekcje z komputerem
klasy IV-VI”
T. Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI
szkoły podstawowej”
Religia
„Wezwani przez Boga”
20/V-VI/2014/2017
AZ-2-01/1
21/ IV-VI /AZ-2-01/1/2014-2017
Klasa VI - II etap edukacji: w r. szkolnym 2016/2017
VI
j. polski
B. Surdej, A. Surdej "Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI
szkoły podstawowej
10/IV-VI/2013-2016
j. angielski
M. Ellis, A. Rak „Program nauczania języka angielskiego .Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej
II etap edukacyjny
11/IV-VI/2013-2016
Historia
Dr T Maćkowski „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IVVI szkoły podstawowej
12/IV-VI/2013-2016
Przyroda
J. Golanko „Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Tajemnice
przyrody”
13/IV-VI/2013-2016
Plastyka
J. Lukas, K. Onak „Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej
14/IV-VI/2013-2016
Muzyka
M. Gromek, G. Kilbach „Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły
podstawowej”
U. Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, edukacja”
15/IV-VI/2013-2016
M. Jucewicz, Karpiński- "Matematyka z plusem". Program nauczania matematyki w klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej
L. Łabecki
„Jak
to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły
podstawowej
"
” W. Hermanowski „Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 . Odkrywamy na
17/IV-VI/2013-2016
18/IV-VI/2013-2016
Wychowanie
fizyczne
Matematyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
16/IV-VI/2013-2016
19/IV-VI/2013-2016
nowo”
Religia
„Wezwani przez Boga”
Wychowanie do życia
w rodzinie
T. Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas
V-VI szkoły podstawowej”
AZ-2-01/1
20/IV-VI/ AZ-2-01/1/2013-2016
21/V-VI/2013-2016
Download