„ENERGOPREM” INFORMUJE O MOśLIWOŚCI WYNAJĘCIA

advertisement
INFORMACJA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGOPREM”
INFORMUJE O MOśLIWOŚCI WYNAJĘCIA
WOLNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH
POŁOśONYCH W KONDYGNACJI PIWNIC W
BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 9, 15 i 17
WE WROCŁAWIU .
MIESIĘCZNY MINIMALNY KOSZT WYNAJMU POMIESZCZENIA
PIWNICZNEGO (O POW. OD 2,30 DO 2,90 M2) WYNOSI 3,90 ZŁ./1
M2 NETTO.
WYNAJĘTE
POMIESZCZENIE
NAJEMCA
BĘDZIE
MÓGŁ
UśYTKOWAĆ NA CELE GOSPODARCZE SWOJEJ RODZINY,
PRZESTRZEGAJĄC
ZASAD
REGULAMINU
PORZĄDKU
DOMOWEGO ORAZ PRZEPISÓW SANITARNO-PORZĄDKOWYCH,
PRZECIWPOśAROWYCH,
BUDOWLANYCH
I
OCHRONY
ŚRODOWISKA.
WNIOSKI
O
WYNAJEM
MOGĄ
SKŁADAĆ
ZARÓWNO
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, JAK I OSOBY ZAMIESZKAŁE W
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.
KRÓLEWIECKIEJ 7-17
WE
WROCŁAWIU,
NIE
BĘDĄCE
CZŁONKAMI
SPÓŁDZIELNI
(LEGITYMUJACE SIĘ TYTUŁEM PRAWNYM DO MIESZKAŃ).
PROSIMY O SKŁADANIE PODAŃ W BIURZE S.M.ENERGOPREM ”
LUB PRZESŁANIE ICH NA ADRES SPÓŁDZIELNI W TERMINIE DO
15 KWIETNIA 2009R. (DECYDUJE DATA WPŁYWU) Z PODANIEM
ADRESU DO KORESPONDENCJI (MOśE BYC E-MAIL) I TELEFONU
KONTAKTOWEGO. ILOŚĆ KOMÓREK – OGRANICZONA.
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI CHĘTNYCH NIś ILOŚĆ
WOLNYCH PIWNIC ZOSTANIE PRZEPROWADZONY USTNY
PRZETARG NA USTALENIE WYSOKOŚCI CZYNSZU NAJMU O
TERMINIE
KTÓREGO
ZAINTERESOWANI
ZOSTANĄ
POINFORMOWANI
ODRĘBNYMI
POWIADOMIENIAMI
WYSŁANYMI NA PODANY PRZEZ NICH ADRES.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!!!!!
SZCZEGÓŁOWE INFOMACJE UZYSKAĆ MOśNA W BIURZE
SPÓŁDZIELNI PRZY UL. KLIMASA 33/35, TEL. 071
78-31-436, 78-31-433 LUB 78-31-439 .
Download