Profilaktyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową

advertisement
Wytyczne dla profilaktyki i
leczenia chorób przenoszonych
drogą płciową
Małgorzata Piskorz-Szymendera
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
ZALECENIA:
- najbardziej pewnym sposobem uniknięcia
przeniesienia STD jest powstrzymanie się
od kontaktów seksualnych lub
pozostawanie w długotrwałym związku
monogamicznym z niezakażonym
partnerem
ZALECENIA:
- przed podjęciem aktywności seksualnej
wskazane jest wykonanie badań w kierunku
STD
- w przypadku stosunków z partnerem o
nieznanym statusie STD lub już zakażonym
należy stosować prezerwatywę
ZALECENIA:
- stosowanie samych środków
plemnikobójczych nie jest zalecane dla
ochrony przed STD takich jak HIV,
rzeżączka, chlamydia
- niebarierowe metody antykoncepcji nie
chronią przed nabyciem STD
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
KOBIET W CIĄŻY:
- wszystkim ciężarnym należy proponować
badanie w kierunku HIV
- obligatoryjne jest wykonywanie badań
serologicznych w kierunku kiły
- obligatoryjnie należy wykonywać badania
w poszukiwaniu antygenu HbsAg
- celowe jest badanie w kierunku zakażenia
Chlamydia Trachomatis i Neisseria
gonorrhoeae
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
KOBIET W CIĄŻY:
- wśród ciężarnych z grup ryzyka należy
wykonać badanie na obecność zakażenia
wirusem C
- skrining bakteryjnej waginozy na początku
ciąży
- rutynowe badanie dla wykrycia
rzęsistkowicy
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
KOBIET W CIĄŻY:
- obecność zakażenia wywołanego HPV i
HSV
ZBIERANIE WYWIADU
CHOROBOWEGO:
główne dolegliwości
aktywność seksualna
moment wystąpienia pierwszych objawów
daty stosunków seksualnych
poprzedzających wystąpienie objawów
- stosowanie metod antykoncepcyjnych
- metody higieny narządów płciowych
-
ZBIERANIE WYWIADU
CHOROBOWEGO:
-
schorzenia ogólnoustrojowe
stosowane środki farmakologiczne
stan hormonalny organizmu
przebyte schorzenia
data ostatniej miesiączki
schorzenia skóry i alergiczne
wyniki ostatnich badań serologicznych
ZBIERANIE WYWIADU
CHOROBOWEGO:
- podróże zagraniczne
- wywiad dotyczący stosowania narkotyków
- udział czynników zewnętrznych
REKOMENDACJE POLSKIEGO
TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO
W ZAKRESIE ZAKAŻEŃ
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
- edukacja i poradnictwo dotyczące promocji
bezpiecznych zachowań seksualnych
- identyfikacja bezobjawowych osób
zakażonych
- skuteczna diagnostyka i leczenie osób
zakażonych
REKOMENDACJE POLSKIEGO
TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO
W ZAKRESIE ZAKAŻEŃ
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
- identyfikacja, ocena, poradnictwo i leczenie
partnerów seksualnych osób zakażonych
- szczepienia poprzedzające ekspozycję osób
zakażonych
PEŁNE BADANIE W KIERUNKU
CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ OBEJMUJE:
- wywiad dotyczący objawów klinicznych
- informacje na temat przebytych chorób
przenoszonych drogą płciową
- wywiad dotyczący zachowań seksualnych:
aktualni partnerzy, rodzaj kontaktów,
stosowanie barierowych środków
antykoncepcyjnych
PEŁNE BADANIE W KIERUNKU
CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ OBEJMUJE:
- obecność objawów chorób przenoszonych
drogą płciową u partnerów seksualnych
- stosowane w przeszłości i aktualnie leki
(antybiotyki, inne leki przeciwbakteryjne
lub przeciwwirusowe)
- znane uczulenie na leki
PEŁNE BADANIE W KIERUNKU
CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ OBEJMUJE:
- wywiad dotyczący czynnika ryzyka
zakażenia HIV i/lub wirusowego zapalenia
wątroby typu B
- wywiad dotyczący przeszłości położnej,
przebytych chorób kobiecych i wykonanych
badań przesiewowych (badania
cytologicznego, ultrasonografii i
mammografii)
WSKAZANIA DO PEŁNEGO BADANIA W
KIERUNKU CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ:
- rozpoznanie jakiejkolwiek choroby
przenoszonej drogą płciową
- stwierdzenie ryzykowania zachorowań w
zakresie nabycia choroby przenoszonej
drogą płciową (duża liczba partnerów
seksualnych lub partner z rozpoznaniem
zakażeniem przenoszonym drogą płciową)
WSKAZANIA DO PEŁNEGO BADANIA W
KIERUNKU CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ:
- udział w prostytucji
- zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania
seksualnego
- obecność objawów wskazujących na
możliwość zakażenia przenoszonego drogą
płciową
WSKAZANIA DO PEŁNEGO BADANIA W
KIERUNKU CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ:
- kontakty seksualne z osobą, u której
wystąpiły objawy wskazujące na możliwość
zakażenia przenoszonego drogą płciową
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Rutynowo w kierunku:
- chlamydii
- rzeżączki
- kiły
zakażenia HIV
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Dodatkowo, gdy wskazują na to objawy lub
wywiad chorobowy w kierunku:
- bacterial vaginosis
- grzybicznego zapalenia sromu i pochwy
- rzęsistkowicy
- opryszczki płciowej
- świerzbu
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Dodatkowo, gdy wskazują na to objawy lub
wywiad chorobowy w kierunku:
- wszawicy łonowej
- mięczaka zakaźnego
- ziarniniaka pachwinowego
- wirusowego zapalenia wątroby typu B
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Decyzja o tym, które z powyższych badań
należy wykonać:
- częstość występowania zakażeń w lokalnej
populacji
- możliwość przeprowadzenia tych badań
- skuteczne zapobieganie i rozpoznanie
zakażeń przenoszonych drogą płciową (tam,
gdzie jest to możliwe) badań laboratoryjnych
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Zasady leczenia zakażeń przenoszonych drogą
płciową:
- leczenie należy rozpocząć podczas pierwszej
wizyty, jeżeli istnieje możliwość
potwierdzenia zakażenia
- tam, gdzie jest to możliwe należy dążyć do
zastosowania leku w pojedynczej dawce
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Zasady leczenia zakażeń przenoszonych drogą
płciową:
- pacjent powinien zostać poinformowany o
konieczności unikania kontaktów
seksualnych bez zabezpieczenia do czasu,
gdy istnieje ryzyko przekazania infekcji
innym lub nawrotu zakażenia
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Identyfikacja partnera:
- identyfikację partnera należy brać pod uwagę
w każdym przypadku potwierdzonej choroby
przenoszonej drogą płciową
- decyzja, którzy z partnerów seksualnych
powinni być poddani badaniu zależy od
rodzaju patogenu, znajomości jego okresu
inkubacji i wywiadu
ZALECANE BADANIA PRZY
PODEJRZENIU ZAKAŻENIA
PRZENOSZONEGO DROGĄ PŁCIOWĄ:
Kontrola po leczeniu:
- powinna być przeprowadzona w każdym
potwierdzonym przypadku choroby
przenoszonej drogą płciową
CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rzeżączka
Zakażenia grzybicze
Zakażenia chlamydiami
Zakażenia wirusowe
Rzęsistkowica
Wszawica
Świerzb
CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
8. Kiła
9. Inne zakażenia bakteryjne
10. Inne zakażenia pasożytnicze
KIŁA
Kiła jest układową chorobą zakaźną szerzącą
się głównie na drodze kontaktów płciowych.
Kiłę wywołuje krętek blady.
Ze względu na mechanizm zakażenia kiłę
możemy podzielić na:
- nabytą
- wrodzoną
KIŁA
Kiła wrodzona jest następstwem zakażenia
płodu w łonie matki.
Zakażenie kiłą nabytą następuje najczęściej
poprzez bezpośredni kontakt i przeniesienie
krętków bladych z osoby chorej, będącej w
okresie zakaźnym, na zdrową.
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Ze względu na czas trwania kiłę dzielimy:
- wczesna
- późna
Ze względu na symptomologię:
- objawowa
- utajona
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Kiła nabyta (kiła pierwszego okresu) trwa od
3 do 9 tygodnia po zakażeniu. Objaw
charakterystyczny to owrzodzenie pierwotne.
Typowe owrzodzenie pierwotne ma ksztalt
okrągły lub owalny, regularne gładkie brzegi,
lśniące dno pokryte niewielką ilością
surowiczej wydzieliny oraz chrząstkowatą
twardą podstawę.
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Po okresie 2-6 tygodni owrzodzenie znika,
pozostawiając niewielką bliznę. Dodatkowe
objawy to powiększenie węzłów chłonnych.
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Kiła drugiego okresu rozpoczyna się w 9-10
tygodniu od zakażenia i trwa 2 lata.
Objawy to:
- osutki zajmujące skórę i błony śluzowe
- uogólnione powiększenie węzłów
chłonnych
- dodatnie odczyny serologiczne
- zakaźność
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Kiła późna rozpoczyna się powyżej 2 roku
życia i najczęściej wynosi od 5 do 15 lat.
Ze względu na sporadyczne występowanie
późnej postaci kiły ograniczam się jedynie
do wymienienia jej odmian:
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
-
kiła późna skóry, błon śluzowych i kości
kiła narządów wewnętrznych
kiła sercowo-naczyniowa
kiła układu nerwowego
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Kiła wrodzona – zakażenie może nastąpić
już w 9-10 tygodniu trwania ciąży.
Kiła wrodzona wczesna – objawy
pojawiają się między 3 a 7 tygodniem
życia, wykwity na skórze i błonach
śluzowych, powiększenie węzłów
chłonnych, powiększenie obwodu
brzucha.
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Zmiany narządowe mogą się toczyć w
nerkach, płucach, trzustce, gruczołach
wewnątrzwydzielniczych.
PRZEBIEG KLINICZNY KIŁY
Kiła wrodzona późna i dzieci ma charakter
prawie bezobjawowy.
W większości przypadków zmiany kliniczne
występują na skórze, błonach śluzowych,
narządach wewnętrznych, układzie
krążenia i kostnym.
Kiła – rozpoznanie:
• Badanie mikrobiologiczne
• Badanie serologiczne
Kiła
Leczenie:
• penicylina, w dawce 1,2 mln.j przez 20 dni
w kile I okresu i przez 30 dni w kile II
okresu i utajonej
• tetracyklina, doksycyklina (dla kobiet
uczulonych na PN)
NEISSERIA GONORRHOEAE
Rzeżączkę wywołuje Gram ujemna dwoinka
Neisseria gonorrhoeae. Bakteria atakuje
błonę śluzową dróg rodnych i wywołuje
lokalny stan zapalny.
NEISSERA GONORREAE
Objawy:
- ropna wydzielina z szyjki macicy
- zielonkawe ropne upławy
- bolesne oddawanie moczu
- 50% współistnieje rzeżączkowe zapalenie
odbytu.
NEISSERA GONORREAE
Zakażenie noworodka.
Zakażenie pojawia się między po7-21
dniowym okresie inkubacji. Objawy:
• ropne zapalenie spojówek
• owrzodzenie i zbliznowacenie rogówki
• ślepota
NEISSERA GONORREAE
Rozpoznanie:
- Pobranie materiału z cewki moczowej,
szyjki macicy i odbytu
- badania bakteriologiczne
NEISSERA GONORREAE
Leczenie:
- ceftriakson
- cefiksim
- ciprofloksacyna
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Czynniki ryzyka:
• wiek
• nieródki
• wczesny wiek współżycia płciowego
• liczba partnerów seksualnych
• niski status socjoekonomiczny
• kobiety rasy czarnej
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Przebieg kliniczny:
- zapalenie cewki moczowej
- zapalenie szyjki macicy
- zapalenie narządów miednicy
- w przyszłości występowanie ciąży
ektopowej, niepłodności,zapalenia
jajowodów, strat ciąż i przewlekłego bólu w
miednicy oraz porodów przedwczesnych
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Przebieg kliniczny:
- krwawienie w miejscu założenia wziernika
i/lub pobieranie materiału do badania
- wyciek żółtej, śluzowo - ropnej wydzieliny
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Przebieg kliniczny u mężczyzn:
- zapalenie cewki moczowej
- ostre zapalenie najądrzy (niepłodność)
- przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
- odczynowe zapalenie stawów oraz zwężenie
cewki moczowej
- wyciek z cewki moczowej
- bolesne oddawanie moczu
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Metody diagnostyczne:
- pobiera się wymazy z szyjki macicy, cewki
moczowej, odbytu
- z wewnętrznej powierzchni górnej i dolnej
powieki oka.
- DNA – metody immuno-fluorescencji.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Leczenie:
- antybiotykoterapia (azytromycyna,
doksycyklina)
- kobiety ciężarne azytromycyny
- mężczyźni azytromycyna
HSV
Wirus opryszczki zwykłej HSV, wyróżniamy
2 typy wirusa:
HSV 1 – odpowiedzialny jest za zakażenia
skóry i błon śluzowych górnej części ciała
(10%)
HSV 2 – atakuje głównie okolicę płciową
(90% zakażeń)
HSV
Objawy:
• pęcherzyki
• nadżerki
• strupki
HSV
Leczenie:
- leki przeciwwirusowe:Acyclovir,
famcyclovir, valacyclovir
Bakteryjna waginoza
BV – jest to taki stan biocenozy pochwy, w
którym spadkowi liczebności pałeczek
kwasu mlekowego towarzyszy bujny
rozwój szeregu bakterii beztlenowych przy
jednoczesnym braku wykładników procesu
zapalnego.
Bakteryjna waginoza
Charakterystyka biochemiczna:
- rybi zapach
- biało – szara wydzielina w pochwie
- Wartość pH =/< 4,5
Bakteryjna waginoza
Diagnostyka:
• kompleksowe badania mikrobiologiczne
• pełna diagnostyka organizmów beztlenowych
• dokładna ocena ilościowa dominujących
składników badanej mikroflory
• ocena co najmniej niektórych cech
metabolicznych bakterii
Bakteryjna waginoza
BV:
- zapalenie szyjki macicy
- zapalenie błony śluzowej macicy
- zapalenie przydatków
- zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży
- przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Bakteryjna waginoza
- poród przedwczesny
- zapalenie tkanek przypochwia
- infekcje układu moczowego
Bakteryjna waginoza
Leczenie:
- klindamycyna
- metronidazol
Wszawica Łonowa
Pediculus pubis – jest pasożytem żyjącym w
temperaturze od 28 do 30.Pasożytuje 3
tygodnie składając gnidy.
Wszawica Łonowa
Obraz kliniczny:
• silny uporczywy świąd i palenie wzgórka
łonowego
• widoczne niebieskie plamki po wkłuciu się
pasożyta, zadrapań, przeczosy
• mogą powstać wtórne nadkażenia
Wszawica Łonowa
Leczenie:
• higiena na gorąco
• permetryna w kremie
Świerzb
Choroba wywołana przez świerzbowca.
Pasożyt skóry drążący, w wydrążonych w
skórze korytarzach samica składa jaja z
których wykluwają się larwy wychodzące
na powierzchnię skóry.
Świerzb
Obraz kliniczny:
• uporczywy świąd sromu
• stwierdza się pęcherzyki i grudki
• obrzęk skóry
Świerzb
Leczenie:
• permetryna w kremie 5%
• maść Wilkinsona
Download