Bezpieczeństwo Danych Dla Urządzeń Mobilnych i

advertisement
Bezpieczeństwo Danych Dla Urządzeń
Mobilnych i Stacjonarnych
Zagrożenia i Wyzwania
dla Organizacji
Chmura publiczna
nie gwarantuje
prywatności
Ogromny wzrost
liczby pracowników
korzystających
z laptopów/urządzeń
mobilnych
Od kilku lat firmy znacznie zwiększają liczbę pracowników mobilnych, zaopatrując ich
w laptopy, smartfony i tablety.1
Trend BYOD (Bring
Your Own Device)
"przynieś swoje
urządzenie"
Występowanie zjawiska BYOD wiąże się
z przepływem przez organizację użytkowników mobilnych i tworzy nowe wyzwania
w obszarze ochrony danych. BYOD wymaga
ekstremalnej ostrożności w zakresie bezpieczeństwa danych.2
Brak polityki
zabezpieczeń urządzeń
końcowych
Firmy wciąż są nieświadome jak ważne jest
zabezpieczenie urządzeń końcowych, koncentrując się wyłącznie na ochronie serwerów
i centrów danych.
2
Korzystanie z darmowych aplikacji, takich jak
Dropbox, Google Drive lub Microsoft OneDrive
wiąże się z ryzykiem wycieku danych firmowych/handlowych. Oprócz tego, Cloud File
Sync/Share to nie Backup.
Dane wrażliwe na
smartfonach
i tabletach
Na urządzeniach końcowych i na urządzeniach
pracujących w ramach BYOD gromadzona jest
ogromna ilość danych firmowych, takich jak
umowy, dokumenty poufne, kontakty, analizy,
e-maile itd. Smartfony i tablety mogą bez
problemu korzystać z kart microSD, uzyskując
64GB pamięci, a nawet więcej.
Koszt wycieku
danych
Koszt wycieku danych jest coraz większy3.
Każdy przypadek kradzieży lub utraty urządzenia mobilnego uderza w organizację, która
musi ponieść koszt4.
Niezabezpieczone
urządzenia mobilne
to słabe punkty
Brak odpowiedniego zabezpieczenia danych
i wprowadzenia systemu bezpieczeństwa może spowodować poważne zagrożenie dla
polityki prywatności. Dane mogą być narażone
i wykorzystane przeciwko użytkownikowi lub
całej organizacji5.
1
http://stateofthemedia.org/2012/mobile-devices-and-news-consumption-some-good-signs-for-journalism/
http://ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/ico_bring_your_own_device_byod_guidance.ashx
3
http://www.thawte.com/about/news/?story=617282
4
http://www.informationweek.com/mobile/lost-laptops-cost-$18-billion-per-year/d/d-id/1097314?
5
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
Kodo jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiaj użytkownicy i działy IT - jak skutecznie zarządzać i chronić
urządzenia końcowe takie jak komputery, laptopy, smartfony, tablety. Zabezpieczenie urządzeń końcowych stało się
fundamentalną sprawą nie tylko dla IT, lecz także z biznesowego punktu widzenia (dostęp do danych krytycznych
przedsiębiorstwa).
Storware Kodo i Kodo Mobile zwiększają produktywność użytkowników, dzięki niezakłócającej pracy funkcji tworzenia kopii
zapasowych, interfejsowi przyjaznemu dla użytkownika i możliwości przeglądania danych chronionych z komputera/laptopa
na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon lub tablet.
Przynieś swoje
urządzenie
(BYOD)
Zabezpieczenie
Integracja
IBM Spectrum
Protect
(Zabezpieczenie
w ramach polityki
bezpieczeństwa)
Niezakłócająca
pracy funkcja
tworzenia kopii
zapasowych dla
Platform
Windows
Łatwy interfejs
graficzny
użytkownika
(nie wymaga
nauki)
Kompatybilność
z wieloma
platformami
- (IOS, Android,
Windows Phone)
Chmura
prywatna
Przywracanie
poziomu
Plik/Galeria/
Kontakt/
Kalendarz
Śledzenie
zmian w pliku
i wersji pliku
Funkcja
automatycznego
przywracania
stanu z kreślonego
punktu
w czasie
Bezpieczny
Transfer
Szyfrowany
Przyrostowe
tworzenie kopii
zapasowej
Pro-aktywne
dzielenie pliku (dostęp
przez IOS, Android,
Windows Phone)
- w dowolnym czasie,
w dowolnym
miejscu
Deduplikacja
danych
źródłowych
Taka koncepcja współdzielenia danych, przy wykorzystaniu IBM Spectrum Protect jako podstawowego magazynu treści w
Prywatnej Chmurze daje organizacjom możliwość odpowiedzi na wszystkie wyzwania, których szukają dziś użytkownicy
urządzeń końcowych i firmy.
Dzięki integracji Kodo i IBM Spectrum Protect osiągnęliśmy funkcjonalności takie jak tworzenie kopii zapasowych
dla urządzeń mobilnych oraz stacjonarnych, współdzielenie danych, zaawansowana kolaboracja pomiędzy pracownikami
firmy, migracja danych dla systemów Apple iOS, Google Android, Windows Phone czy też szyfrowanie, zdalne kasowanie
danych i namierzanie zagubionych urządzeń.
STORWARE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Leszno 8/44, 01-192 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.storware.eu
Download