ABB i-bus® KNX DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2

advertisement
Dane techniczne 2CDC507165D4001
ABB i-bus® KNX
DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2-kanałowy, MDRC
DG/S 1.64.1.1, 2CDG110198R0011, DG/S 2.64.1.1, 2CDG110199R0011
Opis produktu
Bramki DALI podstawowe KNX ABB i-bus ® DG/S x.64.1.1
to urządzenia do montażu szeregowego KNX (MDRC) w
konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielnicach na szynie
nośnej 35 mm.
Są to kontrolery DALI Single-Master wg normy DALI DIN EN
62 386 część 101ed2 i 103ed1.
Urządzenia robocze DALI z interfejsami DALI wg
DIN EN 62 386 typu 0 i 1 są obsługiwane i mogą być
włączane w instalacje budynkowe KNX. Połączenie z
ABB i-bus ® następuje przy użyciu zacisku przyłączeniowego
KNX na wierzchu urządzenia.
Stan usterki (lampy, stateczniki lub awaryjne konwertery
światła) każdego uczestnika DALI lub grupy lamp jest wysyłany do KNX przez różne obiekty komunikacyjne KNX.
Dodatkowo do funkcji standardowych takich, jak Przełączanie, Ściemnianie i Ustawianie wartości jasności z
odpowiednimi komunikatami zwrotnymi bramka DALI ma
również funkcje Światło na klatce schodowej, Scena, Slave,
Sterowanie wymuszenia i Blokowanie. Grupy oświetlenia lub
indywidualne lampy można zintegrować z energooszczędną
automatyką budynkową z zastosowaniem czujki obecności
KNX lub regulatora światła.
Bramki DALI różnią się liczbą wyjść DALI. Wyjścia są
równoważne i mają odpowiednio takie same właściwości
techniczne i funkcje.
Kontrole działania, czasu, czasu częściowego i baterii dla
systemów oświetlenia awaryjnego na jedną baterię można
uruchamiać i zatrzymywać wg DIN EN 62 386-202 przez KNX.
Wyniki zostają udostępnione na KNX.
Na każdym wyjściu DALI można podłączyć do 64 uczestników DALI. Do wyjścia DALI można podłączać "normalne"
lampy (DALI typ 0) oraz lampy awaryjne na jedną baterię
(DALI typ 1), a także ich połączenia.
Bramka DALI jest wyposażona w szerokozakresowe wejście
napięcia roboczego. Nie jest wymagane oddzielne zasilanie
napięciowe DALI. Zasilanie napięciowe DALI dla 64 uczestników DALI na wyjście jest zintegrowane w bramce DALI.
Wysterowanie lamp przez KNX na wyjście DALI następuje w
różny sposób przez
−− funkcję Broadcast (wszystkie lampy razem),
−− 16 grup oświetlenia,
−− 64 pojedyncze lampy,
−− 16 scen,
−− 64 lampy awaryjne na jedną baterię.
Narzędzie ABB i-bus ® Tool daje możliwość uruchamiania
(DALI) i diagnostyki niezależnie od ETS.
ABB i-bus® KNX
DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2-kanałowy, MDRC
DG/S 1.64.1.1, 2CDG110198R0011, DG/S 2.64.1.1, 2CDG110199R0011
Dane techniczne
Bramka KNX DALI
Kontroler DALI Single-Master
DIN EN 62 386 część 101ed2 i 103ed1
Zasilanie
Napięcie robocze bramki
Zakres napięcia
100 – 240 V AC
85…265 V AC, 50/60 Hz
110…240 V DC
DG/S 1.64.1.1
DG/S 2.64.1.1
Całkowity pobór mocy z sieci* )
Maks. 6 W
Maks. 11 W
Całkowity pobór prądu z sieci* )
Maks. 25 mA
Maks. 48 mA
Całkowita strata mocy, urządzenie* )
Maks. 2 W
Maks. 4 W
Pobór prądu KNX
Maks. 10 mA
Pobór mocy przez KNX
Maks. 210 mW
* ) przy napięciu 230 V AC i maks. obciążeniu
Wyjścia DALI (kanały)
DG/S 1.64.1.1
DG/S 2.64.1.1
Liczba wyjść
1
2
Wytrzymałość napięciowa, odporność
na zwarcia
230 V AC
Liczba urządzeń DALI
Maksymalnie 64 na wyjście wg DIN EN 62 386;
obsługiwani są uczestnicy DALI dla oświetlenia
awaryjnego z jedną baterią wg DIN EN 62 386
część 202. 2)
Odstęp bramki od ostatniego urządzenia DALI
Przekrój przewodów0,5 mm2
0,75 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2
Przyłącza
Elementy obsługowe i wskaźnikowe
100
150
200
300
m 1)
m 1)
m 1)
m 1)
KNX
Zacisk przyłączeniowy KNX,
0,8 mm Ø, drut
Wyjścia DALI i
napięcie sieciowe
Zacisk śrubowy, łeb kombi
0,2…4 mm 2 linka
0,2…6 mm 2drut
Moment obrotowy dokręcania
Maks. 0,6 Nm
Przycisk
Kontrola wyjść DALI
Przycisk/dioda LED
Do nadawania adresu fizycznego KNX
Dioda LED
, zielona
Wskazuje gotowość
Dioda LED
, żółta
Wyświetlanie usterek DALI
Stopień ochrony
IP 20
Zgodnie z normą DIN EN 60 529
Klasa ochrony
II
Zgodnie z normą DIN EN 61 140
Kategoria izolacji
Kategoria przepięciowa
Stopień zanieczyszczenia
III zgodnie z normą DIN EN 60 664-1
2 zgodnie z normą DIN EN 60 664-1
Niskie napięcie bezpieczne KNX
SELV 24 V DC
Napięcie DALI
Standardowo 16 V DC (9,5…22,5 V DC)
Napięcie jałowe
N
ajmniejszy prąd zasilający przy napięciu
11,5 V DC
Największy prąd zasilający
Zakres temperatur
Warunki otoczenia
Konstrukcja
Praca
Zgodnie z normą DIN EN 60 929 i DIN EN 62 386
16 V DC
160 mA
250 mA
-5°C…+45°C
Magazynowanie
-25°C…+55°C
Transport
-25°C…+70°C
Wilgoć
Maks. 93%, należy wykluczyć obroszenie
Ciśnienie powietrza
Atmosfera do 2 000 m
Urządzenie do montażu szeregowego (MDRC)
Modułowe urządzenie instalacyjne, Pro M
Wymiary
90 x 70 x 63,5 mm (W x S x G)
Szerokość montażowa
4 moduły po 18 mm
Głębokość montażowa
68 mm
2 2CDC507165D4001 | DG/S 1.64.1.1, DG/S 2.64.1.1
ABB i-bus® KNX
DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2-kanałowy, MDRC
DG/S 1.64.1.1, 2CDG110198R0011, DG/S 2.64.1.1, 2CDG110199R0011
Montaż
Na szynie nośnej 35 mm
Pozycja montażowa
Dowolna
Waga
Zgodnie z normą DIN EN 60 715
DG/S 1.64.1.1
DG/S 2.64.1.1
0,13 kg
0,15 kg
Obudowa, kolor
Tworzywo sztuczne, szary
bez halogenków
Palność V-0 wg UL94
Aprobaty
KNX wg DIN EN 50 090-1, -2
DIN EN 50 491-5-2
Certyfikat
Znak CE
Zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą niskonapięciową
Długość odnosi się do całego ułożonego przewodu sterowniczego DALI. Maksymalne wartości są zaokrąglone i odnoszą się do wartości oporu.
Oddziaływania EMC nie są uwzględnione. Z tego powodu podane wartości należy traktować jako bezwzględne wartości maksymalne.
D o wyjścia DALI można podłączać "normalne" lampy oraz lampy awaryjne na baterie, a także ich kombinacje. Nie wolno jednak przekraczać
maksymalnej liczby 64 uczestników DALI.
1) 2)
Typ urządzenia
Aplikacja
Maks. liczba
Maks. liczba
Maks. liczba
DG/S 1.64.1.1
DALI Basic 1k /…*
1119
2000
2000
DG/S 2.64.1.1
DALI Basic 2k/…*
2233
4000
4000
obiektów komunikacyjnych adresów grupowych przyporządkowań
*…
= aktualny numer wersji aplikacji. W tym przypadku należy uwzględnić informacje o oprogramowaniu zamieszczone na naszej stronie
głównej.
Wskazówka
Bramki spełniają wymogi właściwości SELV wg IEC 60 364-4-41 (DIN VDE 0100-410).
Samo złącze DALI nie musi mieć właściwości SELV, dzięki czemu przewód sterowniczy DALI
można poprowadzić razem z napięciem sieciowym w przewodzie wielożyłowym.
Wskazówka
zczegółowy opis aplikacji, zobacz instrukcja użytkowania DALI-Gateway Basic DG/S x.64.1.1.
S
Instrukcja jest dostępna bezpłatnie w Internecie na stronie www.abb.com/knx.
Do programowania wymagane są ETS oraz bieżąca aplikacja na urządzenie.
Bieżąca aplikacja jest dostępna do pobrania w Internecie pod adresem www.abb.com/knx. Po zaimportowaniu do ETS znajduje się w ścieżce ABB/Oświetlenie/DALI.
Urządzenie nie obsługuje funkcji zamykania hasłem urządzenia KNX w ETS. Zablokowanie dostępu
do wszystkich urządzeń projektu przy użyciu klucza BCU nie ma żadnego wpływu na to urządzenie.
W dalszym ciągu istnieje możliwość jego odczytu i zaprogramowania.
Wskazówka
Bramki obsługują w połączeniu z ETS 5 programowanie z długimi ramkami, co umożliwia szybszy
transfer danych między ETS a bramką. Nawet podczas pełnego pobierania czas programowania
zostaje skrócony o ponad połowę.
DG/S 1.64.1.1, DG/S 2.64.1.1 | 2CDC507165D4001 3
ABB i-bus® KNX
DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2-kanałowy, MDRC
DG/S 1.64.1.1, 2CDG110198R0011, DG/S 2.64.1.1, 2CDG110199R0011
Podłączenie
11
A 4
5
B 6
10
9
8
1
2
3
4
DA+ DA- DA+ DA-
7
A
DALI
2 x 64
L
US
ON
B
N
Us = 100 – 240 V AC
110 – 240 V DC
1
2
6
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
KNX
5
Ramka mocująca tabliczki
Przycisk programowania KNX
Dioda LED programowania KNX (czerwona)
Przyłącze KNX
Pokrywa
Napięcie robocze bramki
Wyjście DALI (1x DG/S 1.64.1.1, 2x DG/S 2.64.1.1)
Dioda LED pracy (zielona)
Obsługa ręczna A / B
Dioda LED stanu DALI A / B (żółta)
Uczestnicy DALI (typ urządzenia DALI 0 i 1)
4 2CDC507165D4001 | DG/S 1.64.1.1, DG/S 2.64.1.1
2CDC072042F0015
3
ABB i-bus® KNX
DALI-Gateway, 1-kanałowy i 2-kanałowy, MDRC
DG/S 1.64.1.1, 2CDG110198R0011, DG/S 2.64.1.1, 2CDG110199R0011
2CDC072033F0015
Rysunek wymiarowy
DG/S 1.64.1.1, DG/S 2.64.1.1 | 2CDC507165D4001 5
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Niemcy
Telefon:+49 (0)6221 701 607 (Marketing)
+49 (0)6221 701 434 (KNX Helpline)
Faks: +49 (0)6221 701 724
E-mail:[email protected]
[email protected]
Wskazówka:
Pozostałe informacje i regionalne osoby kontaktowe:
www.abb.com/knx
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
produktów oraz zmian w treści tego dokumentu
bez wcześniejszego powiadomienia.
Przy zamówieniach zastosowanie mają
odpowiednio ustalone warunki. ABB AG nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub
braki w tym dokumencie.
dokumentu oraz zawartych w nim urządzeń oraz
zdjęć. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim
lub wykorzystanie treści, także we fragmentach,
jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody
ABB AG.
Copyright © 2017 ABB
Wszystkie prawa zastrzeżone
Druk numer 2CDC507165D4001 (03/2017)
Kontakt
Download