ABB i-bus® KNX Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V TSA/K

advertisement
Dane techniczne 2CDC508160D4001
ABB i-bus® KNX
Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V
TSA/K 230.2, 2CDG 120 049 R0011
Opis produktu
Termoelektryczny siłownik zaworu służy do otwierania i zamykania zaworów w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacji.
Elektroniczne wyjście binarne ES/S,
nastawnik napędu wentylatora VAA/S lub VAA/A, Aktor Fan
Coil FCA/S albo elektroniczny przekaźnik ER/U nadają się do
sterowania (regulacja 2-punktowa lub modulacja szerokości
impulsów) w połączeniu ze złączem uniwersalnym US/U i
regulatorem temperatury pomieszczenia.
Montaż wtykowy na zaworach i rozdzielaczach obiegów grzejnych/chłodzących wykonuje się przy użyciu adaptera zaworu
VA/Z XX.1.
ABB i-bus® KNX
Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V
TSA/K 230.2, 2CDG 120 049 R0011
Dane techniczne
Wykonanie
Zamknięty bezprądowo
Funkcja "first open"
Normalnie zamknięty (NC, Normally Closed)
Siłownik zaworu w stanie dostawy jest otwarty
bezprądowo. Dzięki temu tryb grzania/chłodzenia
jest możliwy również bez okablowania na etapie
stanu surowego. Po przyłożeniu napięcia roboczego
(> 6 min.) funkcja "first open" zostaje automatycznie
odblokowana i siłownik zaworu jest w pełni funkcjonalny.
Zasilanie
Napięcie robocze
Prąd roboczy
Maks. prąd łączeniowy
Moc robocza
Odporność na przepięcia wg EN 60730-1
24 V AC/DC, + 20 % ... – 10 %, 0 – 60 Hz
47 mA
< 300 mA przez maks. 2 min.
1W
Podłączenie
Przewód przyłączeniowy (wtykowy)
Długość przewodu
2 x 0,75 mm², jasnoszary
1m
Elementy wskaźnikowe
Wskaźnik funkcji
Wskazuje, czy zawór jest otwarty, czy zamknięty.
Niebieski pierścień widoczny, kiedy zawór jest
otwarty.
Mechanika nastawcza
Droga ustawiania
Siła ustawiania
Czas otwarcia i zamknięcia
4 mm
100 N ± 5 %
Ok. 3 min.
Zakres temperatur
Nośnik
Otoczenie
Magazynowanie
  0 °C ... + 100 °C
  0 °C ... + 60 °C
– 25 °C ... + 60 °C
Wykonanie, konstrukcja
Kompaktowe urządzenie do montażu na dolnych częściach zaworów termostatów
Obudowa
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Materiał
Kolor
60 x 44 x 49 mm
Tworzywo sztuczne
Jasnoszary, RAL 7035
Montaż
Montaż wtykowy
Pozycja montażowa
Przy użyciu adaptera zaworów VA/Z XX.1
360° (zalecane pionowo i poziomo)
Stopień ochrony
IP 54 (we wszystkich pozycjach montażowych)
Zgodnie z normą DIN EN 60529
Klasa ochrony
II
Zgodnie z normą DIN EN 61140
Waga
0,1 kg
Zgodność WE
Wg EN 60730
Akcesoria
Typ
Wykonanie
VA/Z 10.1
Adapter zaworu (M 30 x 1,5) dla: Dumser, Chronatherm, Vescal, KaMo
VA/Z 50.1
Adapter zaworu (M 30 x 1,5) dla: Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG
VA/Z 78.1
Adapter zaworu (kołnierz) dla: Danfoss RA
VA/Z 80.1
Adapter zaworu (M 30 x 1,5) dla: Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop
2 2CDC508160D4001 | TSA/K 230.2
ABB i-bus® KNX
Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V
TSA/K 230.2, 2CDG 120 049 R0011
2CDC 072 006 F0015
Schemat połączeń
2CDC 072 004 F0015
Rysunek wymiarowy
2CDC 072 007 F0015
Rysunek wymiarowy, wysokość instalacji
TSA/K 230.2 | 2CDC508160D4001 3
ABB i-bus® KNX
Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V
TSA/K 230.2, 2CDG 120 049 R0011
2CDC 072 270 F0015
Charakterystyka
Montaż i instalacja
Zasadniczo w praktyce możliwe są wszystkie położenia
montażowe. Zalecana jest instalacja pionowa i pozioma. W
przypadku instalacji "nad głową" pewne specjalne warunki
(np. brudna woda) mogą skracać okres użytkowania.
Dopasowanie zaworu następuje przy użyciu adapterów
zaworu VA/Z XX.1, dostępnych dla najpopularniejszych dolnych części zaworów i rozdzielaczy obiegu grzejnego. Patrz
również część Akcesoria.
Siłownik zaworu w stanie dostawy jest otwarty bezprądowo
przez funkcję "first open". W ten sposób tryb grzania jest
możliwy również bez okablowania elektrycznego obiegu regulacji temperatury na etapie stanu surowego. Po
przyłożeniu napięcia roboczego (> 6 min.) funkcja "first
open" zostaje automatycznie odblokowana i siłownik jest w
pełni funkcjonalny.
4 2CDC508160D4001 | TSA/K 230.2
Dla instalacji urządzenia 230 V zalecane są następujące
przewody przyłączeniowe:
Przewód płaszczowy: NYM
Przewód wtynkowy: NYIF
1,5 mm²
1,5 mm²
ABB i-bus® KNX
Termoelektryczny siłownik zaworu, 230 V
TSA/K 230.2, 2CDG 120 049 R0011
Ważne wskazówki
ontaż i uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
M
Podczas planowania i budowy instalacji elektrycznych należy przestrzegać obowiązujących norm,
dyrektyw, przepisów i zarządzeń.
W trakcie transportu, składowania oraz podczas pracy urządzenie należy chronić przed działaniem
wilgoci, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami!
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w ramach określonych parametrów technicznych!
Czyszczenie
Zabrudzone urządzenia można czyścić suchą szmatką.
Jeżeli to nie wystarcza, można szmatkę lekko zwilżyć roztworem mydła.
W żadnym razie nie należy stosować środków żrących ani
rozpuszczalników.
Konserwacja
Urządzenie jest bezobsługowe. W przypadku wystąpienia
uszkodzeń spowodowanych np. transportem i/lub magazynowaniem nie wolno dokonywać w urządzeniu żadnych
napraw.
W razie otwarcia urządzenia wygasa roszczenie gwarancyjne!
TSA/K 230.2 | 2CDC508160D4001 5
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Niemcy
Telefon:+49 (0)6221 701 607 (Marketing)
+49 (0)6221 701 434 (KNX Helpline)
Faks: +49 (0)6221 701 724
E-mail:[email protected]
[email protected]
Wskazówka:
Pozostałe informacje i regionalne osoby kontaktowe:
www.abb.com/knx
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
produktów oraz zmian w treści tego dokumentu
bez wcześniejszego powiadomienia.
Przy zamówieniach zastosowanie mają
odpowiednio ustalone warunki. ABB AG nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub
braki w tym dokumencie.
dokumentu oraz zawartych w nim urządzeń oraz
zdjęć. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim
lub wykorzystanie treści, także we fragmentach,
jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody
ABB AG.
Copyright © 2015 ABB
Wszystkie prawa zastrzeżone
Druk numer 2CDC508160D4001 (06/2015)
Kontakt
Download