Konspekt lekcji matematyki klasa 5 - zespół szkół miejskich nr 1 w

advertisement
Monika Jurczak - Ślaga
KONSPEKT LEKCJI Z MATEMATYKI
Szkoła: Zespół Szkół miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej;
Klasa: V;
Jednostka metodyczna: 1*45 min;
Temat lekcji: Pole prostokąta i kwadratu. Druga potęga liczby.
Cele lekcji:
a) Cele ogólne: Obliczanie pola powierzchni figur; kwadratu i prostokąta;
b) Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń potrafi obliczać pole powierzchni prostokąta:
-
metodą szacowania ilości kwadratów jednostkowych,
-
korzystając ze wzoru na pole powierzchni prostokąta;

Uczeń potrafi obliczać pole powierzchni kwadratu;
-
korzystając ze wzoru na pole powierzchni kwadratu;

Uczeń potrafi przedstawić iloczyn dwóch jednakowych liczb w postaci kwadratu liczby.
Metody prowadzenia lekcji:

Wykład, ćwiczenia
Środki dydaktyczne:

Podręcznik : A. Bazyluk, J. Chodnicki, K. Dałek..., "Matematyka 2001", Podręcznik dla klasy
V, Warszawa 2006;

Zeszyt ćwiczeń: A. Bazyluk, J. Chodnicki, K. Dałek..., "Matematyka 2001", Zeszyt ćwiczeń
dla klasy V szkoły podstawowej, Warszawa 2006;

Tablica, kreda, linijka, ekierka.
1
Przebieg lekcji:
I. Czynności porządkowe:

Sprawdzenie obecności;

Zapisanie tematu lekcji.
II. Czynności organizacyjne:

Określenie celów lekcji.
III. Zapoznanie uczniów z nowymi treściami nauczania:
1) Obliczanie pola powierzchni prostokąta:
a) Metoda szacowania ilości kwadratów jednostkowych:
 Podręcznik, strona 207, zadanie 1,2.
b) Wzór na pole powierzchni prostokąta:
P=axb
Rozwiązywanie zadań:
Zadanie 6.
a) P = 8 x 4 = 32 cm²
b) P = 21 x 4 = 84 cm²
c) P = 5,6 x 9 = 50,4 cm²
d) P = 10 x 7,5 = 75 cm²
Zadanie 7.
a) P = AB x BC = 7 x 5 = 35 cm²
b) P = BC x CD = 15 x 9 = 135 cm²
Zadanie 3.
a) P = 4 x 7 = 28 cm²
b) P = 20 x 12 = 240 cm²
c) P = 35 x 43 = 1505 cm²
2
Zadanie 4.
a)
D
C
A
11
a = 11cm, b = 11cm - 2cm = 9cm
B
P = 11 x 9 = 99 cm²
Odpowiedź: Pole prostokąta wynosi 99 cm².
b)
D
C
A
22
a = 11cm, b = 11 x 2 =22cm
B
P = 11 x 22 = 242 cm²
Odpowiedź: Pole prostokąta wynosi 242 cm².
Zadanie 5.
a) Dane:
Szukane:
a = 13cm
b=?
P =117 cm²
P= a x b
117 = 13 x b
13 x b = 117/:13
b = 9 cm
Odpowiedź: Bok prostokąta wynosi 9cm.
3
b) Dane:
Szukane:
P = 225 cm²
a=?
a=b
P= a x b
225 = a x a
a = 15 cm
Odpowiedź: Bok prostokąta wynosi 15cm.
2) Obliczanie pola powierzchni kwadratu:
a) Wzór na pole powierzchni kwadratu:
P = a x a = a²
Zadanie 8.
a) P = 11 x 11 = 121 cm²
b) P = 15 x 15 = 225 cm²
c) P = 20 x 20 = 400 cm²
d) P = 27 x 27 = 729 cm²
3) Przedstawienie iloczynu dwóch jednakowych liczb w postaci kwadratu liczb:
a x a = a²
Zadanie 9.
a) 7²
b) 19²
c) 33²
d) a²
Zadanie 10.
a) 8² = 8 x 8 = 64
b) 21² = 21 x 21 = 441
c) 50² = 50 x 50 = 2500 d) 101² =101x101 = 10201
4
Zadanie 11*1.
a) P = 32 x 32 = 1024 cm²
b) P = 10 x 10 = 100 cm²
c) P = 57 x 57 = 3249 cm²
Zadanie 12*.
a) a = 9 cm
b) a = 13 cm
c) a = 17 cm
d) a = 100 cm
IV. Utrwalenie nowych treści nauczania:
 Przypomnienie najistotniejszych treści lekcji;
 Zadanie pracy domowej {Podręcznik: strona 212, zadanie 3; zeszyt ćwiczeń, strona 62,
zadanie A2, A3,A4}
* - zadania rozwiązywane dodatkowo, w sytuacji gdy uczniowie poradzili sobie sprawnie z rozwiązywaniem
powyższych zadań.
1
5
Download