Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci

advertisement
Gastroenterologia i żywienie Vol 15 No 3
Nieswoiste zapalenia
jelit u dzieci
Inflammatory bowel diseases in children
prof. dr hab. Józef Ryżko
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
Streszczenie:
Praca omawia etiopatogenezę, klinikę i leczenie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci W etiopatogenezie tych chorób odgrywają rolę czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne.
Najczęstszym powikłaniem nieswoistych zapaleń jelit jest niedożywienie pacjentów. Przedstawiono zasady postępowania żywieniowego, dostosowanego do stopnia niedożywienia i do aktywności choroby. Wśród czynników żywieniowych istotną rolę odgrywają probiotyki, krótkołańcuchowe
kwasy tłuszczowe i lipidy. Leczenie farmakologiczne wymaga podawania sulfasalazyny względnie mesalazyny, a w zależności od nasilenia objawów
– dodatkowo steroidów i/lub immunosupresji, względnie biologicznego. U części pacjentów konieczne jest leczenie chirurgiczne.
Słowa kluczowe: Nieswoiste zapalenia jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, objawy
kliniczne, leczenie, dzieci.
Summary:
This review concerns pathogenesis, clinical presentation and treatment of inflammatory bowel diseases (IBD) in chidren.
Malnutrition appears to be the most common complication of IBD. Therefore nutritional therapy adjusted to the severity of malnutrition is presented. Among nutritional factors significant role play probiotics, short chain fatty acids (SCFA) nad lipids. Pharmacotherapy is based on administration
of sulphasalazine or mesalazine and scoring to the severity of the disease – additional steroids and/or immune suppression. Surgery can be also
considered.
Key words: Inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis, Crohn’s disease, symptoms, therapy, children.
314
Download