Historia medycyny i farmacji

advertisement
Historia medycyny i farmacji
niestacjonarne studia doktoranckie
w sali dydaktycznej nr 238, Pl. Hallera 1, II piętro
semestr zimowy, grupa I
Data
Godzina
Prowadzący
Temat
19.11.2011
9.00-9.45
Bogumiła
KempińskaMirosławska
Wprowadzenie do historii medycyny jako
nauki. Ewolucja pojęć zdrowia i choroby od
społeczności pierwotnych do XIX w.
1
Alicja Klimczak
Medycyna starożytna i średniowieczna
2
Marta Miśkiewicz
Medycyna od odrodzenia do oświecenia
2
9.00-10.30
Andrzej Fijałek
Medycyna XIX i I p. XX w.
2
10.45-12.15
Alicja Klimczak
Rozwój wiedzy o lekach, ich wytwarzaniu i
badaniu skuteczności od czasów
najdawniejszych do poł. XX w.
2
12.15-13.00
Alicja Klimczak
Epidemie w dziejach ludzkości
1
9.00-11.15
Piotr Machlański
Medycyna polska od średniowiecza do II RP
3
11.30-13.00
Andrzej Fijałek
Rozwój medycyny społecznej w okresie
niewoli narodowej do 1918 r. na przykładzie
Łodzi
2
9.00-9.45
Marta Miśkiewicz
Kobiety w medycynie na przestrzeni dziejów
1
9.45-10.30
Piotr Machlański
Początki i rozwój szpitalnictwa do XX w.
1
Bogumiła
KempińskaMirosławska
Choroby psychiczne i uzależnienia na
przestrzeni dziejów. Śmierć jako zjawisko
medyczne i kulturowe na przestrzeni dziejów.
Dylematy w medycynie
3
9.45-11.15
11.30-13.00
26.11.2011
14.01.2012
21.01.2012
10.45-13.00
Liczba
godzin
semestr zimowy, grupa II
Data
Godzina
Prowadzący
Temat
10.12.2011
9.00-9.45
Bogumiła
KempińskaMirosławska
Wprowadzenie do historii medycyny jako
nauki. Ewolucja pojęć zdrowia i choroby od
społeczności pierwotnych do XIX w.
1
Alicja Klimczak
Medycyna starożytna i średniowieczna
2
Marta Miśkiewicz
Medycyna od odrodzenia do oświecenia
2
9.00-10.30
Andrzej Fijałek
Medycyna XIX i I p. XX w.
2
10.45-12.15
Alicja Klimczak
Rozwój wiedzy o lekach, ich wytwarzaniu i
2
9.45-11.15
11.30-13.00
17.12.2011
Liczba
godzin
badaniu skuteczności od czasów
najdawniejszych do poł. XX w.
28.01.2012
04.02.2012
12.15-13.00
Alicja Klimczak
Epidemie w dziejach ludzkości
1
9.00-11.15
Piotr Machlański
Medycyna polska od średniowiecza do II RP
3
11.30-13.00
Andrzej Fijałek
Rozwój medycyny społecznej w okresie
niewoli narodowej do 1918 r. na przykładzie
Łodzi
2
9.00-9.45
Marta Miśkiewicz
Kobiety w medycynie na przestrzeni dziejów
1
9.45-10.30
Piotr Machlański
Początki i rozwój szpitalnictwa do XX w.
1
Bogumiła
KempińskaMirosławska
Choroby psychiczne i uzależnienia na
przestrzeni dziejów. Śmierć jako zjawisko
medyczne i kulturowe na przestrzeni dziejów.
Dylematy w medycynie
3
10.45-13.00
Download