Drzewa

advertisement
Drzewa
Drzewa mają bardzo zróżnicowane
rozmiary- od karłowatej wierzby
mającej kilka centymetrów po wybujałe
do wysokości drapaczy chmur sekwoje.
Ogólnie jednak należą do największych
roślin kwitnących. Tworzą lasy,
które zajmują na świecie obszar niemal
40 milionów kilometrów kwadratowych,
rosną w nich drzewa iglaste oraz
liściaste, jak dęby i buki, o szerokich,
płaskich blaszkach liściowych.
Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe
rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem– grupuje
tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie
i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi
o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach).
Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek)
różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia)
rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości.
Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę
drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny
posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem
liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy,
pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje
wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach,
które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość
i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi.
Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia.
W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej
okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki
przyrody.
Morfologia drzew
Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej.
Z powierzchni ziemi wyrasta pień, który od pewnej wysokości otoczony jest
koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi zakończonych liśćmi.
Pień oraz starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnieją
z końcem okresu wegetacyjnego. Pień może na wysokości początku korony
dzielić się na grubsze gałęzie, nazywane konarami, lub też może
przebiegać pionowo w górę przez koronę, czasami nawet niemal do końca
wysokości drzewa. Nieco odmiennym typem morfologicznym drzewa
jest kłodzina, która nie wytwarza bocznych rozgałęzień i jest pojedynczym
pniem zakończonym pióropuszem liści. Niektóre rośliny potocznie
uznawane za drzewa wykształcają jedynie tzw. pień pozorny, pozostając
bylinami (np. banan i niektóre inne imbirowce). Drzewa rosną pojedynczo
(soliter), w grupach (zadrzewienia) lub tworząc rozległe skupienia (lasy).
Ogólny kształt części nadziemnej drzewa (pnia i korony, w tym ułożenia
gałęzi) określa się mianem pokroju drzewa. Wyróżnia się pokrój stożkowaty
(a, b), kolumnowy (c), okrągławy (d) i parasolowaty (e).
Życie drzewa- liście
W liściach zachodzi proces fotosyntezy. Dzięki zielonemu
barwnikowi, chlorofilowi, liście mogą wytworzyć składniki
pokarmowe z dwutlenku węgla występującego w powietrzu i wody
pochodzącej z gleby. Źródłem energii jest światło słoneczne.
Chlorofil gromadzi się w chloroplastach, nośnikach barwnika
komórek. Tu odbywa się fotosynteza. Powietrze dostaje się
do wnętrza liścia przez aparaty szparkowe i przepływa przez
przestrzenie pomiędzy komórkami. Chlorofil- pobudzony energią
słoneczną- pobiera dwutlenek węgla z powietrza. Proces ten
nazywamy asymilacją. Potem rozpoczyna się skomplikowany
proces chemiczny. Dwutlenek węgla reaguje z wodą, którą korzenie
transportują z głębi ziemi. Końcowym produktem fotosyntezy
jest cukier gronowy. Dzięki tej energetycznej substancji drzewo żyje
i rośnie. Cukier gronowy rozpuszcza się w wodzie, a tkanka
przewodząca rozprowadza go po całym organizmie rośliny.
Gdyby istniały rośliny, które potrafią czerpać życie ze światła,
powietrza i wody, nie byłoby też na Ziemi żadnych zwierząt.
Rośliny stanowią bowiem niezbędne źródło pożywienia dla zwierząt.
Kształty liści
Po liściach można rozpoznać gatunek drzewa.
Jawor ma na przykład liście w kształcie
trójdzielnej gwiazdy, zaś orzech włoski rosnące
w pękach liście języczkowate.
Liście pojedyncze
eliptyczny igłowaty jajowaty
owalnie lancetowaty
l
a
n
c
e
t
o
w
a
t
y
łopatkowaty
pierzastowrębny sercowaty
nerkowaty Odwrotnie jajowaty
szpilkowy
trójkątny
romboidalny
strzałkowaty
Liście złożone
dłoniasto klapowany dłoniasto złożony
trzylistkowy
nieparzystopierzasty
nieparzystopierzasty z wąsami
parzystopierzasty wachlarzowato- palczasty podwójnie nieparzystopierzasty
Brzegi liścia
falisto wcięty (z zatokami) piłkowany
nierównomiernie piłkowany
całobrzegi
ząbkowany
Dlaczego jesienią opadają liście z
drzew?
W przeciwieństwie do drzew iglastych, rodzime drzewa liściaste
są zielone tylko wiosną i latem. Gdy zbliża się chłodna pora roku,
drzewa sposobią się do odpoczynku. Niepotrzebny teraz chlorofil
jest usuwany z liści. Letnia zieleń ustępuje miejsca wspaniałym
barwom jesieni: żółtozielonej, czerwonej i brązowej. Te jaskrawe
kolory powstają pod wpływem zawartych w liściach barwników,
które wcześniej maskował zielony chlorofil. U nasady ogonka
każdego liścia narasta w poprzek tkanka abscyzyjna, rodzaj blizny.
Kolorowy przepych nie utrzymuje się jednak długo. Niebawem
nadchodzą jesienne wiatry i zwiewają liście z drzew. Drzewa
w barwach jesieni można zobaczyć jedynie w strefie klimatu
umiarkowanego. Zimą panują tu bowiem mrozy. Woda w górnych
warstwach gleby zamienia się w lód i korzenie nie mogą
jej wchłaniać. Wskutek odrzucenie liści wydzielanie wody
przez drzewo ustaje niemal zupełnie. Dzięki temu drzewo może
przetrwać okres mrozu, podczas którego woda jest dla niego
niedostępna. W klimacie suchym i gorącym, na obszarach
pustynnych i półpustynnych, drzewa tracą liście nie w zimie,
lecz podczas letnich okresów suszy.
Nasiona i owoce
Od momentu zapylenia w owocniach rozwijają się
nasiona. Owoce drzew mogą być miękkie jak śliwki albo
twarde jak orzechy. Wysokie drzewa wystawione są na
wiatr, a ich nasiona są specjalnie przystosowane do
przenoszenia przez podmuch. Nasiona wiązów
przypominają latające talerze, nasiona klonów
wyposażone są w skrzydełka, a wierzb w spadochrony.
Wewnątrz miękkich owoców znajduje się często twarda
pestka nasienia. Zjadający owoc ptak pozostawia pestke
nienaruszoną, gotową do dania początku nowemu
drzewu. Twarde i suche owoce, jak orzechy i żołędzie,
są często zakopywane przez zwierzęta przygotowujące
sobie zapasy na zimę (np. wiewiórki). Niewykorzystane
kiełkują na wiosnę.
Kwiaty
Niektóre drzewa, jak orzech włoski, mają duże,
okazałe kwiaty; kwiaty dębu i jesionu są tak
drobne, że trudno je zauważyć. Drzewa
zapylane przez zwierzęta mają na ogół kwiaty
duże, łatwo zauważalne i przyciągające uwagą.
Wiatropylne mają kwiaty znacznie mniejsze.
Kwiaty wielu z nich tworzą gęsto powiązane pęki
zwane baziami. Nie mają one płatków, ich pylniki
wystawione są bezpośrednio na wiatr. Kleiste
znamiona słupków gotowe są do zapylenia
przez najlżejszy podmuch.
Szyszki
Różnią się zdecydowanie od kwiatów, służą
jednak temu samemu celowi. Oddzielne szyszki
męskie i żeńskie rosną zazwyczaj na tym
samym drzewie. Małe szyszki męskie produkują
pyłek, którego żółte obłoki wiatr przenosi na
większe i twardsze szyszki żeńskie. Po upływie
około roku od momentu zapłodnienia powstaje
zaopatrzone w skrzydełko nasienie, wkrótce
unosi je wiatr. szyszka męska sosny
szyszka żeńska sosny
szyszki męskie sosny
Pnie drzew
Na przekroju pozostałego po ściętym drzewie pnia ujrzeć
można koncentryczne linie, zwane pierścieniami
wzrostu- wykazują, ile drzewa przybrało grubości
każdego roku. Ciemniejsza granica każdego z pierścieni
przypada na zimowe zahamowanie wzrostu. Licząc
pierścienie można określić wiek drzewa. Ciemniejsze,
martwe wnętrze drzewa zwane jest twardzielem.
Bledsze warstwy wokół niego to biel, przewodzący
rurkami ksylemu soki z korzeni do liści. Zewnętrzna
warstwa to miazga, zawierająca merystemy wzrostowe
i floem, transportujący produkty fotosyntezy.
Od zewnątrz pień chroni kora, zbudowana z materii
korkowej. Na jej spodzie jest warstwa miazgi
z merystemami umożliwiającymi wzrost kory.
Jakie procesy zachodzą w pniu
drzewa?
Pień jest bardzo ważna częścią drzewa: tędy przemieszczają się substancje
odżywcze. Pień rośnie w górę i na grubość- co roku przybywają w nim nowe
warstwy tkanki. Najważniejsza warstwa komórek pnia jest bardzo cienka.
Nosi nazwę kambium, inaczej: miazgi twórczej i leży pod korą. Kambium jest
odpowiedzialne za przyrost pnia na grubość, odkłada bowiem nowe tkankidrewno ku środkowi, łyko na zewnątrz.
W drewnie woda wędruje w górę, od korzeni do konarów, gałęzi i liści. Wiosną
miazga wytwarza drewno jasne i miękkie, zdolne do transportowania dużych
ilości wody. Drewno jesienne ma ciemniejszy kolor i jest twardsze. W ten
sposób powstają słoje przyrostu rocznego, na podstawie których można
odczytać wiek drzewa. Łyko natomiast przewodzi- w odwrotnym kierunku,
czyli w dół- asymilaty, głównie cukry, wytwarzane w liściach. Stanowią one
pożywienie drzewa i są rozprowadzane do wszystkich jego części.
Pień ochrania kora. Chroni ona drzewo przed wyschnięciem, pleśnią
i szkodnikami. Zewnętrzna warstwa kory- martwica korkowa- składa się
z licznych warstw obumarłej tkanki, z przetchlinkami umożliwiającymi przepływ
wody i powietrza. Sam korek jest bowiem nieprzepuszczalny dla wody.
Drewno takich drzew jak dęby, modrzewie czy sosny, ze względu na swoją
twardość jest cenionym surowcem stolarskim. Drewno brzozowe, topolowe
i olchowe jest bardziej miękkie.
Jak długo żyją drzewa?
W wielu książkach znajdziemy opisy słynnych na cały świat drzew.
Dane dotyczące ich wieku bardzo się jednak od siebie różnią.
Część informacji należy raczej włożyć między bajki np.: , że pewna
kryptomeria skończyła 7240 lat. Niektórym afrykańskim baobabom
przypisywano wiek 6000 lat. Okazało się jednak, że to tylko potężne
rozmiary drzew prowadziły do formułowania tak przesadnych ocen.
W 1956 roku dokonano odkrycia, które poruszyło środowisko
botaników. Stwierdzono, że rekord długowieczności należy do dość
niepozornej sosny ościstej, liczącej sobie już prawie 4500 lat.
Słoje roczne tego drzewa można było policzyć dopiero pod
mikroskopem.
Przez długi czas naukowcy za najstarsze drzewa świata uznawali
olbrzymie sekwoje, rosnące na zachód od Sierra Nevada. Ale wiek
tych kolosów określono ostatecznie na maksymalnie 3600 lat.
Do najstarszych drzew w naszych szerokościach geograficznych
zalicza się lipy, cisy, i dęby. Ich wiek nie przekracza jednak z reguły
1000 lat. Najstarszym drzewem w Polsce jest cis rosnący
w Henrykowie Lubańskim, na Dolnym Śląsku. Liczy sobie podobno
już 1260 lat.
Jak drzewa zamieniają się w
węgiel?
Przemiana obumarłych roślin w węgiel to długi proces chemiczny
i fizyczny. Obumarłe lub wyrwane przez wiatr z korzeniami drzewa
prehistorycznych lasów upadły w bagno i z czasem przeistoczyły się
w ciemnobrązowy torf. Te potężne torfowiska zapadły się w ciągu
kolejnych okresów geologicznych. Zalały je morza, przykryły skalne
rumowiska i piasek, a ruchy niespokojnej skorupy ziemskiej
wcisnęły je w głąb Ziemi.
Tutaj przy braku dopływu powietrza, pod wpływem wysokiego
ciśnienia i temperatury powstały złoża węgla. Najpierw torf uległ
przemianie w węgiel brunatny, a potem w kamienny. Najcenniejszą
jego odmianą jest antracyt.
Z każdą toną węgla, którą spalamy dzisiaj w piecach,
elektrociepłowniach i zakładach przemysłowych, uwalniamy
zgromadzoną w nich w ciągu milionów lat energię Słońca. Węgiel
jest nieodnawialnym źródłem energii. Światowe zasoby wystarczą
może jeszcze na 80-100 lat.
Jak rozpoznać gatunek drzewa?
Każdy gatunek drzewa posiada wiele charakterystycznych cech.
Przy odrobinie wprawy już z daleka, po samym pokroju, można
rozróżniać modrzewie, świerki, cisy czy brzozy. Istnieją specjalne
podręczniki, w których znajdziemy opisy wszystkich
charakterystycznych cech danego gatunku. Szczególnie istotne
dla określenia gatunku drzewa są jego kwiaty; już stworzona przez
Linneusza systematyka roślin opiera się właśnie na ich budowie. Ale
kwiaty wielu drzew są bardzo niepozorne i krótkotrwałe. Dlatego
początkującym botanikom najłatwiej jest orientować się po kształcie
liści, które są bardzo zróżnicowane. W przypadku określenia
,,sercowate” raczej nie ma żadnych wątpliwości, o jaki kształt chodzi.
Jednak już liście ,,dłoniastozłożone” czy ,,pierzastozłożone” mogą
sprawić pewne problemy. Aby prawidłowo określać gatunki drzew,
trzeba nauczyć się tych wszystkich skomplikowanych terminów i dużo
ćwiczyć.
Co jednak zrobić jesienią, kiedy liście opadają na ziemię?
Wtedy można próbować określić gatunek drzewa na podstawie jego
kory, cech pędów i pączków.
Kora drzew może być biaława, szara, brunatna albo czarna.
Może być gładka, spękana, łuszcząca się, bruzdowata lub pokryta
grubą warstwą korka. Kora platanów płatami odchodzi od pnia.
Świerk czy Jodła?
Na Boże Narodzenie w naszych
domach najczęściej pojawiają
się świerki, rzadziej jodły.
Świerk pospolity ma
czerwonobrunatną korę.
Jest najważniejszym
i najczęściej występującym
drzewem w naszych lasach
położonych na terenach
górskich. Ponieważ leśnicy
zaczęli sadzić świerki również
na nizinach, gatunek ten
rozpowszechnił się
na terenie całego kraju.
ŚWIERK
JODŁA
Jodła pospolita ma jasnoszarą
korę. Jest mniej
rozpowszechniona w Europie.
Gałęzie jodły odchodzą od pnia
prawie poziomo. Szpilki jodły
są płaskie, ciemnozielone
na wierzchu, srebrnobiałe
pod spodem. Szpilki świerka
mają natomiast czworokątny
przekrój i są jednolicie zielone.
Szyszki jodły stoją pionowo na
gałęzi, a gdy dojrzeją, opadają
z nich łuski. Szyszki świerka
zwisają w dół i w całości
opadają z drzewa.
Dlaczego w mieście powinna być zieleń?
- funkcje drzew i krzewów
W miastach, gdzie jest wiele parków i terenów zielonych, żyje się lepiej niż tam,
gdzie nie ma zieleni, i to z wielu powodów.
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzewa :
dają chłód w upalne letnie dni;
Liście produkują tlen i filtrują pełne kurzu i zanieczyszczeń powietrze;
Właściwe zadrzewienie chroni przed wiatrem i hałasem ulicznym;
Wnoszą życie pomiędzy kamienie i beton;
okalają place zabaw i parkingi;
tworzą wspaniałe parkowe aleje;
Stanowią pożyteczną ozdobę;
Są źródłem leków
Krzewy:
•
Liście krzewów pnących chronią budynek i jednocześnie działają jako klimatyzacja: rośliny
chłodzą dom latem i zapobiegają utracie ciepła w zimie;
•
Okrywają tynk jako druga skóra, chronią przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi;
•
Wchłaniają nawet wodę z wilgotnych murów i wcale nie jest prawdą, że przyczyniają się do
ich niszczenia;
Dbajmy więc o miejskie, jak i wiejskie drzewa i krzewy. Są pożyteczne nie tylko dla przyrody,
ale także i dla nas- mieszkańców wielkich miast jak i małych wiosek.
Zastosowanie drewna
w gospodarce człowieka
Drewno zawsze należało do pożądanych surowców.
Wykorzystuje się je do:
- produkcji min.: mebli, okien, schodów, drzwi,
podłogi, płyt wiórowych lub pilśniowych, papieru,
oklein, instrumentów;
- celów budowlanych;
- rzeźbienia i toczenia;
Rozsądne korzystanie z dobrodziejstw lasuczyli racjonalna gospodarka leśna- pozostawia
drzewom wystarczająco dużo czasu na to, by mogły
odrosnąć. W ten sposób las staje się odnawialnym
źródłem surowców.
Do czego służy żywica?
Niektóre drzewa po nacięciu kory wydzielają ciągliwą i lepką,
półpłynną substancję- tak zwaną żywicę. Pozyskiwane z różnych
drzew żywice są cenione już od czasów starożytnych. Z przekazów
wiemy, że 1600 lat p.n.e. egipska królowa Hatszepsut sprowadzała
balsamowce aż z dalekiej Afryki Zachodniej. Z żywicy balsamowca
uzyskuje się mirrę.
Mirra i kadzidło należały do najdroższych towarów handlowych
w czasach antycznych. Używano ich jako perfum i lekarstwa.
Egipcjanie balsamowali swoich zmarłych, aby uchronić zwłoki
przed rozkładem.
Jeszcze dzisiaj w Kościele katolickim można zobaczyć, jak ksiądz
używa kadzidła podczas mszy, procesji czy licznych nabożeństw.
Leśnicy zbierają żywicę sosen i modrzewi nacinając korę drzew.
Żywiczny balsam drzew iglastych nazywamy terpentyną,
a uzyskiwaną z niego substancję kalafonią. Oba te produkty drzew
są ważnymi surowcami, stosowanymi w przemyśle chemicznym.
Żywicowanie metodą francuską,
przy użyciu siekierki
Pień sosny zwyczajnej żywicowany
w obiegu 1-rocznym (metodą polską).
Niektóre drzewa tropikalne zamiast
żywicznego balsamu wydzielają mlecznobiały
sok- lateks. Pod wpływem obróbki termicznej
z lepkiego soku powstaje elastyczna substancja,
czyli kauczuk.
Środkowoamerykańscy Indianie już od stuleci
wykorzystują tę naturalną gumę z pierwotnych
lasów. Służy im do uszczelniania łodzi i wyrobu
pochodni.
Lateksu użyto również do produkcji
min.: balonów, gum do żucia, gumek
do mazania, rękawic gumowych, zabawek
wodnych (kaczuszka).
Na co chorują drzewa?
Jak wiele innych żywych organizmów, również drzewa są narażone
na choroby. Maleńki owad, ogłodek wiązowiec, przenosi
niebezpieczną holenderską chorobę wiązów. Grzyb ten zagnieżdża
się w młodym drzewie i zatyka wiązki przewodzące. Choroba
zniszczyła już niezliczone ilości drzew w całej Europie. Podobnie
dzieje się w Ameryce, gdzie wywoływane przez grzyby choroby
wyniszczają kasztany jadalne oraz we Włoszech, gdzie grzyby
powodują obumieranie cyprysów.
Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem dobrobytu w krajach
uprzemysłowionych zwiększyło się zanieczyszczenie powietrza.
Co stanowi istotne zagrożenie dla ekosystemów leśnych. Spaliny
trafiają do atmosfery z fabryk, samochodów, elektrowni
i gospodarstw domowych. Lekarstwem miały być wysokie kominy
fabryczne, ale spowodowały one tylko przemieszczenia spalin
nad zalesione obszary górskie. Wymieranie lasów spowodowane
jest również opadami kwaśnych deszczów.
Jak wygląda chore drzewo?
Drzewa umierają powoli. Badane przez
dendrologów pierścienie rocznego przyrostu
chorej jodły świadczą o tym, że drzewo to było
chore już w roku 1955, ale obumarło dopiero 30
lat później. Naukowcy potrafią wcześniej
wykrywać choroby drzew. Objawy są różne.
Świerki i jodły tracą igły, poczynając od gałęzi
położonych bliżej pnia. Igły opadają, korona
staje się coraz rzadsza. Chore drzewa liściaste
tracą liście i wiele gałęzi. Czasem pęka kora.
Jak można pomóc chorym
drzewom?
Las musi przeżyć. Ale jak? Leśnicy sięgają
po wszelkie dostępne środki. Przy pomocy wszelkich
maszyn wdmuchują wapno w ziemię między drzewami,
aby zmniejszyć zakwaszenie gleby. Zastępują sosny
i świerki gatunkami bardziej odpornymi
na zanieczyszczenie powietrza- sadzą dziś częściej
modrzewie, klony, dęby, lipy i buki. Rozpowszechnione
do niedawna monokultury drzew iglastych stopniowo
zastępuje się wielogatunkowymi lasami mieszanymi.
Takie lasy, charakterystyczne dla naszych krajobrazów,
pozwalają na rozwój zwierząt będących naturalnymi
wrogami szkodników.
Ale lasy można uratować tylko wtedy,
gdy zlikwidujemy źródła zanieczyszczeń i zahamujemy
postępującą degradację środowiska naturalnego.
Co należy robić, by zapobiec niszczeniu
lasów?
Należy:
- zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wydzielanych przez
przemysł
- sadzić więcej drzew liściastych bardziej odpornych
na szkodniki i zanieczyszczenia;
- rozsądnie prowadzić wyrąb drzew
- w większym stopniu wykorzystywać wtórnie papier i
odpady powstałe podczas przeróbki drewna
- zapobiegać pożarom i zaśmiecaniu lasów przez
rozsądne i odpowiedzialne zachowanie się
- zrozumieć, że bez lasów nie będzie życia na Ziemi.
Król polskich drzew- dąb
Dąb (Quercus L.) –rodzaj drzew,
rzadziej wysokich krzewów,
zaliczony do rodziny
bukowatych (Fagaceae
Dumort.). Należy do niego
ok. 200 gatunków
występujących prawie
wyłącznie w strefie
umiarkowanej półkuli północnej
oraz w wyższych partiach gór
strefy tropikalnej. Najdalej
na południe występują
na Wyspach Sundajskich.
Kora niektórych gatunków jest
składnikiem wielu mieszanek
ziołowych, a odwar z kory był
stosowany wewnętrznie przy
biegunkach, a zewnętrznie przy
odmrożeniach i oparzeniach.
Niektóre gatunki dębów mogą
mieć znaczenie jako rośliny
miododajne. Wytwarzają one
spadź (tzw. rosę miodową).
Liść dębu szypułkowego
Kwiatostany
Owoc dębu szypułkowego
Palma kokosowa
Kokos, palma kokosowa
(Cocos
nucifera L.)– jedyny gatunek z
monotypowego rodzaju kokos (Cocos L),
należącego do rodziny arekowatych
Nazwa palmy kokosowej w sanskrycie
to kalpa vriksha, co tłumaczy się jako
"drzewo, które zaspokaja wszystkie
potrzeby życia". W języku malajskim
nazywa się pokok seribu guna, "drzewo
o tysiącu zastosowań".
Palma kokosowa pochodzi z południowowschodniej Azji lub z północnozachodniej Ameryki Południowej.
Kopalne szczątki z Nowej Zelandii
wskazują, że rośliny o małych orzechach
kokosowych rosły tam już przed
15 milionami lat. Najstarsze
skamieniałości były znajdowane
w Radżastanie w Indiach. Jej owoce
wyrzucone przez morze i zdolne do
kiełkowania znajdowano w Norwegii.
Obecnie jest najczęściej występującą
palmą, gdyż rośnie wzdłuż wszystkich
tropikalnych brzegów morskich. Owoce
palmy kokosowej mogą ważyć do 2.5 kg.
Mają zdolność utrzymywania się
na powierzchni wody i są łatwo
przenoszone przez morskie prądy
(hydrochoria) na znaczne odległości.
Owoc palmy kokosowej
Modrzew
Modrzew (Larix Mill.) –rodzaj
drzew z rodziny sosnowatych,
który obejmuje kilkanaście
gatunków występujących na
obszarach umiarkowanych i
chłodnych półkuli północnej.
W Polsce modrzew występuje
w Tatrach, gdzie lokalnie tworzy
górną granicę lasu (modrzew
europejski– Larix decidua subsp.
decidua) oraz na stanowiskach
w części środkowej i południowowschodniej (modrzew polski Larix
polonica). Drzewa osiągają
wysokość do 80 m i posiadają
szeroką koronę, która jest
zbudowana z poziomo rosnących
konarów. Należą one do jednych
z najwyższych drzew w Polsce.
Modrzew traci igły na zimę.
Szyszka modrzewiowa
Klon pospolity
Klon zwyczajny, klon pospolity
(Acer platanoides L.)– gatunek
z rodziny mydleńcowatych
(Sapindaceae) występujący
w Europie środkowej
i wschodniej oraz południowozachodniej Azji. Nazywany jest
także klonem norweskim.
Drzewo dorastające do 20–30
metrów, posiadające szeroki,
okrągły pień o korowinie
na starszych okazach, drobno,
podłużnie spękanej, rzadko
łuszczącej się łuskami. Gatunek
jest odporny
na zanieczyszczenie powietrza,
dlatego wraz z odmianami
stanowi jeden z najczęściej
wykorzystywanych do nasadzeń
w miastach.
klon jesienią
liść klonu
Baobab
Baobab, palczara (Adansonia L.) –
Baobab w okresie suszy
rodzaj, do którego należy osiem
gatunków potężnych, długowiecznych
drzew liściastych. Gatunkiem typowym
jest baobab afrykański
(A. digitata L.). Przy wysokości drzewa
osiągającej 5-25 m wysokości
(wyjątkowo do 30 m). Pień osiąga
od 7 do 11 m średnicy. Drzewa mogą
osiągać sędziwy wiek, jednak drewno
baobabu nie wykazuje cyklicznych
słojów rocznych – wiek poszczególnych
drzew jest trudny do określenia.
Wszystkie gatunki występują na
obszarach suchych i zrzucają liście
w czasie pory suchej. Największe
zróżnicowanie przedstawicieli rodzaju
występuje na wyspie Madagaskar,
gdzie spotyka się sześć gatunków
baobabów. Baobaby magazynują wodę
wewnątrz pękatego pnia (nawet 120 000
l) żeby przetrwać ostre susze właściwe
regionom występowania baobabów
Rosną one w suchych strefach,
zrzucając liście na czas pory suchej.
Cis pospolity
Cis- rodzaj roślin z rodziny
Owoc cisu
cisowatych (Taxaceae),
których przedstawiciele
występują w Europie, Azji,
północnozachodniej Afryce
oraz Ameryce Północnej.
Niektóre gatunki rośliny
są śmiertelnie trujące. Iglaste
krzewy lub niewielkie drzewa
mające ulistnienie zimotrwałe
w postaci miękkich, płaskich,
ciemnozielonych, od spodu
jaśniejszych – igieł. Drewno
jest ciężkie, twarde, o kolorze
czerwonobrunatnym i z tych
względów poszukiwane jako
surowiec snycerski i meblarski.
Drzewo kakaowe (kakaowiec)
Kakaowiec jest to niewielkie
wiecznie zielone drzewo z rodziny
zatwarowatych, pochodzące
z tropikalnych lasów Ameryki
Południowej i Środkowej.
Współcześnie jego uprawy
znajdują się także
na okołorównikowych obszarach
Afryki i Azji. Sięga około 10 m
wysokości, a jego kwiaty i owoce
wyrastają bezpośrednio z pnia.
Owoce mają formę owalnych
jagód o grubej łupinie, w której
znajdują się otoczone miąższem
nasiona - "ziarna kakaowe".
Z nasion kakaowca produkuje się
kakao, czekoladę, masło kakaowe
i tłuszcz kakaowy. Są one także
stosowane w przemyśle
kosmetycznym
i farmaceutycznym.
owoc kakaowca
Opracowała:
Wioleta
Niestępska
Download