Prezentacja 1

advertisement
ZASADY TWORZENIA
I WYKORZYSTANIA
SERWISU WWW
DO ZASTOSOWAŃ FIZYKI
Anna Kierepka, Małgorzata Mergo
informatyka +
2
SŁOWA KLUCZOWE
• , CSS, statyczna strona internetowa, dynamiczna
strona internetowa, skrypt, PHP, protokół http, serwis
internetowy, portal, hosting, prawo autorskie
informatyka +
HTML
• Dokument HTML- plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę
internetową, zazwyczaj mający rozszerzenie .HTM lub .HTML. Dokument
HTML zawiera co najmniej dwa rodzaje tekstu: treść merytoryczną i znaczniki
języka HTML sterujące wyświetlaniem treści. Może również zawierać kod
rozmaitych języków skryptowych, jak PHP, JavaScript itd. oraz
znaczniki kaskadowych arkuszy stylów. Cały dokument jest objęty
podstawowymi znacznikami sygnalizującymi rodzaj dokumentu: <HTML>
</HTML>.
Dokumenty HTML, jako pliki tekstowe, można redagować w dowolnym
edytorze do opracowania tekstu np. Notatniku jednak do redagowania
zaleca się stosowanie wyspecjalizowanych edytorów HTML - pracujących w
trybie tekstowym lub graficznym - które ułatwiają i przyspieszają tworzenie
dokumentu oraz zabezpieczają w dużym stopniu przed popełnianiem błędów
składniowych.
CSS
• Kaskadowe arkusze stylów (ang Cascading Style Sheets, w
skrócie CSS) to język służący do opisu formy wyświetlania
stron www. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł)
ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana
przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego
elementu HTML lub XML. Można w ten sposób opisać
wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów
dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor
tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja
danego elementu względem innych elementów bądź okna
przeglądarki.
Statyczna strona internetowa
• Strona internetowa, która nie została wyposażona w System
Zarządzania Treścią (CMS). Oznacza to, że teksty są wpisane
"na sztywno" w kod strony. Dokonanie zmian na stronie
statycznej wymaga pomocy jej wykonawcy, gdyż trzeba
edytować pliki strony. Jest to najlepsze rozwiązanie, kiedy nie
planujemy wprowadzać zmian na stronie częściej niż raz na
parę miesięcy, np. jeśli strona ma służyć tylko do prezentacji
danych teleadresowych firmy i jej oferty.
Dynamiczna strona internetowa
• Strona dynamiczna (Strona internetowa wyposażona
w System Zarządzania Treścią CMS). Treść na stronie
dynamicznej jest pobierana z bazy danych, więc każda
modyfikacja w bazie jest od razu widoczna na stronie.
Modyfikację treści w bazie danych umożliwia system CMS,
gdzie można "wyklikać" potrzebne zmiany (np. dodanie
newsa) - dzięki temu rozwiązaniu strona może być na bieżąco
aktualizowana przez osobę, która nie posiada wiedzy
technicznej.
Witryna internetowa
• Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) –
grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia
funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe,
poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz
możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji
odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych
upodobań. W serwisie mogą występować obiekty
interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.
Serwisy mogą być tematyczne, a więc poświęcone jednemu
zagadnieniu, lub ogólne – zajmujące się kilkoma tematami.
Portal
• Portal jest to rozbudowana strona internetowa, która z
założenia powinna być godna ustawienia jako strona startowa.
Na portalu internetowym można znaleźć świeże wiadomości i
artykuły, a także popularne usługi internetowe takie
jak: poczta, czat, forum dyskusyjne, wyszukiwarka.
Teoretycznie portalami można nazwać jedynie strony
typu: Onet.pl, Wp.pl, Gazeta.pl, jednak często mylnie nazywa
się w ten sposób wszelkie strony oferujące rozszerzoną
funkcjonalność. Z tego względu powstało pojęcie "wortal”,
określające np. serwisy tematyczne lub inne rozbudowane
strony internetowe, ale w praktyce nie jest ono zbyt
rozpowszechnione.
Hosting
• Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług
internetowych zasobów serwerowni. Innymi słowy, polega to
na "zarezerwowaniu" (oddaniu do dyspozycji):
• określonej objętości dysku twardego
• maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza
internetowe serwerowni,
• usług obsługiwanych przez serwerownię (w zakresie zależnym
od specyfiki usługi, np. udostępnienie bazy danych z
określeniem maksymalnej jej objętości),
• maksymalnego stopnia obciążenia serwerowni przez usługi.
Darmowy hosting
W Internecie dostępne są usługi darmowego hostingu. Właściwie
we wszystkich przypadkach podlegają one wszystkim bądź
wybranym z następujących ograniczeń:
• ograniczenia związane z pojemnością konta i transferem,
• brak obsługi wielu funkcji lub nawet brak dostępu do języka PHP,
• brak możliwości parkowania własnych domen,
• brak dostępu do jakiejkolwiek bazy danych,
• brak jakiejkolwiek gwarancji jakości usług
• reklamy na stronie umieszczane przez dostawcę
• otrzymywanie reklamowych wiadomości drogą elektroniczną.
Firmy hostingowe dają możliwość bezpłatnego przetestowania
oferowanych przez siebie usług w ograniczonym czasie.
PHP
• PHP– obiektowy język programowania zaprojektowany do
generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
Obecnie jest nowoczesnym, skryptowym językiem
programowania obecnym na większości serwerów
internetowych. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia
skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również
używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń,
a nawet do pisania programów pracujących w trybie
graficznym. Jego składnia oraz większość funkcji jest
wzorowana na języku C
Prawo autorskie
• Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) –
pojęcie prawnicze oznaczające
ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm
prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,
upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu
• Przyjęta w 1994 roku ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych reguluje między innymi przedmiot i podmiot prawa
autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres
obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu
prawa autorskiego. Podstawowym założeniem jest
rozróżnienie autorskich praw osobistych oraz autorskich praw
majątkowych. Ustawa – zgodnie z nazwą reguluje także prawa
pokrewne – związane z wykonaniami, produkcją i dystrybucją
utworów, dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.
Download