PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GR

advertisement
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GR. II „MOTYLKI”
LUTY 2017
I. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
Cele operacyjne:
Dziecko:
 wie, gdzie robi się zakupy, i kupuje określone produkty
 podaje nazwy niektórych sklepów
 mówi o tym, jak należy się zachować w miejscach publicznych
 prawidłowo reaguje na umówiony sygnał, kołysze się w parze w metrum „na trzy”
 uważnie słucha opowiadania
 wypowiada się na określony temat
 pamięta i wymienia produkty, które dzieci z opowiadania kupiły w sklepie
 powtarza rytmicznie krótki tekst
 rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 nakleja obrazki w oznaczonym miejscu
 gromadzi przedmioty potrzebne do zabawy w sklep
 odgrywa role sprzedawcy i klienta
 zgodnie bawi się z koleżankami i kolegami
 cierpliwie czeka na swoją kolej
 poznaje słowa i melodię piosenki
 wymienia produkty, z których można upiec ciasto
 dzieli wyrazy na sylaby
 urządza kącik, w którym można bawić się w sklep
 odpowiednio reaguje na umówiony sygnał muzyczny
 dowiaduje się, jak wygląda waga i do czego służy
 używa określeń ciężki i lekki
 przelicza produkty na obrazku, określa, ile ich jest
 śpiewa piosenkę zgodnie z linią melodyczną
 poznaje coraz więcej słów, uczy się poprawnie stopniować przymiotniki
 grupuje przedmioty według tego, gdzie można je kupić
 wykonuje podskoki z odbicia obunóż
 samodzielnie wydziera paski z kolorowego papieru
 mierzy szaliki i porównuje ich długość
 estetycznie wykonuje pracę plastyczną
 zgodnie bawi się przy piosence
 reaguje na przerwę w muzyce
 sprawnie porusza się między przeszkodami
 ćwiczy wymowę
 dobiera pary przedmiotów
 układa rytmy
 samodzielnie wystukuje rytm
 przestrzega ustalonych reguł w zabawie
 ćwiczy sprawność
Aktywność i działalność dziecka:



























„Na zakupy” – rozmowa na temat różnorodności i specyfiki sklepów w odwołaniu do
doświadczeń dzieci
„W sklepie” – rozmowa o zasadach dobrego zachowania w miejscach publicznych
„Znajdź parę do tańca” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Bęcek i wyprawa do sklepu” – wysłuchanie opowiadania z „Książki” ; rozmowa o
bohaterach utworu oraz własnych doświadczeniach dzieci
„Przypominajka” – sporządzenie rysunków produktów, które kupiły dzieci z
opowiadania
„Czas na zakupy” – zabawa rytmiczna
„Torba pełna zakupów” – rozpoznawanie za pomocą dotyku zawartości torby
„Monety i banknoty” – przygotowanie banknotów i bilonu do zabawy w sklep,
ozdobienie kartoników rysunkami według własnego pomysłu
„Sklep” – zorganizowanie kącika tematycznego z dostępnymi akcesoriami
„Kupujemy i sprzedajemy” – spontaniczne zabawy tematyczne w kąciku sklepowym
„Na zakupy” – nauka piosenki, zabawa inscenizowana przy muzyce
„Ciasto orzechowe” – nazywanie produktów potrzebnych do upieczenia ciasta, dzielenie
wyrazów na sylaby
„Pchamy wózki z zakupami” – zabawa rytmiczna
„Lekki woreczek – ciężki woreczek” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy
„Przyjęcie towaru” – segregowanie wybranych produktów (mleko, cukierki, mydło,
butelka po syropie, cebula, bilet itp.) do odpowiednich koszyków i
przyporządkowanych im szyldów (np. apteka, sklep spożywczy, cukiernia, piekarnia)
„Jaki to sklep?” – dopasowanie obrazków z produktami do sklepów, w których można
je kupić, przeliczanie elementów w zbiorach (karta pracy)
„Lekkie, lżejsze” – ćwiczenia słownikowe; nauka stopniowania przymiotników na
konkretach: ciężki – cięższy – najcięższy, lekki – lżejszy – najlżejszy
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z podskakiwaniem
„Paski na szaliki” – darcie kolorowego papieru na wąskie paski
„Który dłuższy?” – porównywanie długości i szerokości szalików zgromadzonych przez
nauczyciela, określanie długości za pomocą przymiotników: długi – dłuższy –
najdłuższy; mierzenie wspólną miarą, np. stopami
„Szaliki” – ozdabianie pasków kartonu wydzieranką z kolorowego papieru
„Slalom” – zabawa bieżna
„Samogłoski na zakupach” – zabawa artykulacyjna, ćwiczenie prawidłowej wymowy
samogłosek
„W hipermarkecie” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
„Idziemy na zakupy” – zabawa dydaktyczna
„Kubeczkowe rytmy” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem kubeczków po jogurcie
„Zabawa w sklep” – swobodna zabawa w kąciku tematycznym
Realizowane obszary podstawy programowej:

1.1., 1.2, 1.3, 3.1, 4.2, 5.3, 5.4, 7.1., 7.2, 8.1, 8.2., 9.2, 13.2., 13.6., 13.7., 14.3, 14.5.,
14.8.,
II. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
Cele operacyjne:
Dziecko:
 czerpie radość z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 usprawnia narządy mowy
 uważnie słucha wiersza
 wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
 odpowiednio reaguje na hasło i przerwę w muzyce
 naśladuje głosem różne efekty dźwiękowe
 coraz lepiej i szybciej rysuje wzory dwoma rękoma
 współpracuje w grupie podczas budowania z klocków
 rozróżnia pojazdy lądowe, wodne i powietrzne
 poznaje słowa i melodię piosenki
 odpowiednio reaguje na hasło
 rozpoznaje pojazdy przedstawione na obrazkach (lądowe, wodne i powietrzne)
 prawidłowo reaguje na zmiany tempa w muzyce
 wspólnie z koleżankami i kolegami tworzy pracę plastyczną
 liczy się ze zdaniem innych
 biega bez potrącania innych dzieci
 poprawnie reaguje na umówiony sygnał
 sprawnie ustawia się w rzędzie
 dowiaduje się, czym jest mapa i plan
 uważnie słucha utworu literackiego
 składa samolot zgodnie z instrukcją nauczyciela
 uczestniczy w zabawach badawczych i opowiada o tym, co widzi
 wskazuje samolot, który leci wyżej lub niżej
 odszukuje przynajmniej 4 różnice na obrazkach
 składa łódkę z papieru
 obserwuje, czy papierowa łódka płynie czy tonie
 kreśli linie faliste po śladzie
 ćwiczy sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych
 przelicza poprawnie przedmioty na obrazku, określa, ile ich jest
 ćwiczy szybką orientację
 przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawie
 używa właściwych wyrazów do określania ruchu różnych pojazdów
 prawidłowo reaguje na zmiany tempa
 wie, co jest potrzebne na wyprawie i w podróży
 rozpoznaje odgłosy, jakie wydają różne pojazdy
 poprawnie używa wyrażeń: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo
 wypowiada rytmicznie tekst rymowanki
Aktywność i działalność dziecka:




„Pojazdy” – wysłuchanie wiersza I. Salach, rozmowa na temat jego treści
„Ile to jest?” – przeliczanie elementów w zbiorze
„Co jeździ, co pływa, co lata?” – klasyfikowanie pojazdów i wyszukiwanie
podobieństw i różnic w określonych grupach
„Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka




















„Jazda na rowerze” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Ślady rowerowe” – ćwiczenie grafomotoryczne
„Helikopter” – zabawa ruchowa, bieg bez potrącania innych dzieci z jednoczesnym
ruchem szarfy nad głową
„Samolot” – słuchanie ze zrozumieniem wiersza I. Salach
„Papierowe samoloty” – składanie samolotów z papieru
„Wysoko – wyżej, nisko – niżej” – zabawa dydaktyczno-badawcza z wykorzystaniem
papierowych samolotów, badanie ich zachowania w powietrzu, określanie i
porównywanie wysokości
„Bystre oko” – wyszukiwanie różnic między obrazkami
„Samoloty” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Hangary dla samolotów” – zabawa konstrukcyjna w małych zespołach
„Pociąg” – zabawa bieżna
„W atlasie” – oglądanie planów i map, rozmowa o tym, co przedstawiają i do czego
służą
„Podróż do ciepłych krajów” – rozmowy o podróżowaniu i środkach lokomocji
„Dla małego kapitana” – składanie łódek z papieru; doświadczenia z utrzymaniem ich
na wodzie
„Łódź podwodna” – ćwiczenie grafomotoryczne
„Wyprawa w nieznane” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, opowieść ruchowa
„Leci – płynie – jedzie” – ćwiczenia słownikowe; dobieranie odpowiednich
czasowników do poruszających się pojazdów
„Duże i małe kroki” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Na wyprawę nadszedł czas…” – zabawa z wykorzystaniem rymowanki
„O ludziku podróżniku” – wysłuchanie wiersza A. Gajewskiej i rozmowa na temat
ekwipunku potrzebnego podczas wyprawy
„Co za hałas?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, rozpoznawanie dźwięków
wydawanych przez różne pojazdy
Realizowane obszary podstawy programowej:

3.1., 3.3, 4.2, 4.3., 5.3, 5.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1., 13.1, 14.2., 14.3, 14.4, 14.5., 14.6.,
III. Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa
Cele operacyjne:
Dziecko:
 prawidłowo reaguje na umówione hasło
 naśladuje ruchem sporty zimowe
 wymienia nazwy sportów zimowych i uprawiających je sportowców
 rozpoznaje atrybuty przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych
 nazywa zimowy sprzęt sportowy
 doskonali percepcję wzrokową
 odpowiednio reaguje na umówiony sygnał muzyczny
 przedstawia ruchem utwór muzyczny


































ćwiczy sprawność ruchową
poprawnie wykonuje ruchy naprzemienne
odpowiednio reaguje na umówione sygnały
poznaje słowa i melodię piosenki
poznaje słowa i melodię piosenki
prawidłowo reaguje na zmiany tempa i sygnały muzyczne
ćwiczy płynność ruchów podczas obrotów
ćwiczy sprawność ręki, wycina po linii
bezpiecznie posługuje się nożyczkami
poszerza wiedzę przyrodniczą
ćwiczy spostrzegawczość– poszerza wiedzę przyrodniczą
ćwiczy spostrzegawczość
rysuje po śladzie
uważnie słucha utworu literackiego
opowiada, o czym jest wysłuchany utwór
odpowiednio reaguje na przerwę w muzyce
wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
estetycznie wykonuje pracę plastyczną
uważnie słucha innych
opowiada o swojej pracy
ćwiczy sprawność dłoni przez gniecenie papieru
coraz lepiej rzuca do celu
wykonuje pracę plastyczną z różnych materiałów
liczy i ustala taką samą liczbę elementów
grupuje kartoniki i ustala, ile ich jest i których jest więcej
sprawnie posługuje się pędzlem
ćwiczy prawidłowy oddech
rozwiązuje zagadki
wykonuje prosty układ taneczny
dostrzega piękno zimowego krajobrazu
wypowiada się na temat oglądanych zdjęć
podejmuje próbę rysowania własnego obrazu
naśladuje odgłosy przyrody z najbliższego otoczenia, wykorzystując nietypowe
przedmioty
Aktywność i działalność dziecka:










„Na stoku i na lodowisku” – łączenie w pary obrazków sportowców z odpowiednim
sprzętem sportowym
„Sporty zimowe” – zabawa naśladowcza
„Czyj to cień?” – doskonalenie percepcji wzrokowej
„Tor przeszkód” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
„Jazda na nartach” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Walc łyżwiarzy” – improwizacja ruchowa do utworu E. Waldteufela
„Narciarz” – zabawa ruchowa z elementami metody P. Dennisona
„Bitwa na śnieżki” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Śnieżką ze słów do celu” – zabawa w rzucanie śnieżnych kul „na niby”
„Płatki śniegu” – ćwiczenia grafomotoryczne












„Śnieg” – wysłuchanie wiersza T. Śliwiaka
„Rzuty śnieżkami” – zabawa ruchowa z elementami rzutu do celu
„Zimowy regulamin” – ustalenie zasad obowiązujących podczas zabaw na śniegu
„Biały walczyk” – nauka piosenki, omówienie jej treści i nastroju
„Wirujące płatki” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Biały walczyk” – zabawa taneczna przy piosence
„Zła zima” – naśladowanie odgłosów zimowych
„Muzyka góralska” – zabawa taneczna
„Zimowe pejzaże” – oglądanie zimowych widoków
„Pejzaż zimowy” – samodzielne tworzenie „obrazu” przez dzieci
„Narciarz” – zabawa ruchowa, ruchy naprzemienne według Dennisona
Rozwiązywanie zagadek zimowych z wykorzystaniem obrazków
Realizowane obszary podstawy programowej:

3.1, 3.3, 4.2, 5.3, 5.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1., 11.1., 13.1, 14.2, 14.3, 14.4.
IV. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
Cele operacyjne:
Dziecko:
 szybko reaguje na przerwę w muzyce
 pokazuje mimiką i gestem niektóre emocje
 przygotowuje salę do przedstawienia
 naśladuje odgłosy zwierząt
 uważnie słucha wiersza
 poszerza wiedzę o teatrze
 uważnie słucha innych, cierpliwie czeka na swoją kolej
 reaguje na przerwę w muzyce
 aktywnie uczestniczy w zabawie w teatr
 wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, budując w sali teatrzyk
 poznaje słowa i melodię piosenki
 poznaje elementy teatru lalkowego
 odpowiednio reaguje na zmianę barwy dźwięku
 odszukuje ukryte przedmioty, korzystając ze wskazówek
 poszerza wiedzę o teatrze, kinie, cyrku, telewizji
 odgrywa pantomimę
 wypowiada się na dany temat
 wykonuje własną kukiełkę z różnych materiałów
 układa obrazek z części
 przedstawia ruchem treść opowiadania– reaguje na umówiony sygnał
 pokazuje gestem i mimiką różne nastroje
 poznaje kolejne etapy powstawania przedstawienia teatralnego
 bierze udział w przedstawieniu
 zręcznie omija przeszkody
 uważnie ogląda ilustracje w książkach
 prawidłowo dopasowuje atrybuty do postaci z bajek






tworzy zbiory według jednej cechy
liczy i porównuje liczebność zbiorów
wyszukuje w labiryncie właściwą drogę do zamku
starannie koloruje obrazki
melodyjnie śpiewa piosenkę
przyporządkowuje elementy stroju do danej postaci
Aktywność i działalność dziecka:


„Wesoła figurka” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Teatr w przedszkolu” – aranżowanie sali, wydzielenie miejsca na scenę i widownię,
zawieszenie prowizorycznej kurtyny we współpracy z dziećmi, według ich wskazówek
„Nasz teatrzyk” – wspólne budowanie małego teatru w dużym kartonowym pudle;
nazywanie poszczególnych pomieszczeń i elementów (scena, kurtyna, widownia, kulisy,
garderoba)
„Wspomnienie” – wysłuchanie wiersza T. Szymy jako wprowadzenie do rozmowy na
temat teatru, wypowiedzi dzieci wynikające z doświadczeń i wyobrażeń
„Przedstawienie” – dobieranie elementów stroju dla postaci z bajek (karta pracy)
„Bajkowe postacie” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Dwa teatry” – spontaniczne zabawy w obydwu teatrach: dużym w sali i małym
pudełkowym, z wykorzystaniem dostępnych zabawek i podziałem na występujących i
oglądających
„Magiczne miejsce” – nauka piosenki i omówienie jej treści oraz nastroju
„Pajacyki” – zabawa ruchowa z podskokami
„Widowisko” – rozmowa na temat miejsc, w których można oglądać różne występy
(teatr, kino, cyrk, filharmonia, telewizja)
„W teatrze” – układanie obrazka z części (karta pracy)
„Laleczki i pajacyki” – zabawa muzyczno-ruchowa
„Szkoła jazdy konnej” – zabawa bieżna
„W roli głównej – łyżka” – wykonanie kukiełek
„Idzie smok” – zabawa orientacyjno-porządkowa
„Ile sylab słyszysz?” – ćwiczenie analizy słuchowej
„Piraci” – inscenizacja M. Strzałkowskiej, zapoznanie z tekstem, podział ról i funkcji
w przedstawieniu
„Jeden, dwa, trzy, to, co ja – zrób i ty!” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
„Marsz z przeszkodami” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi
„Bajkowi bohaterowie” – oglądanie ilustracji w przyniesionych przez dzieci książkach z
bajkami, zwrócenie uwagi na szczegóły ubrania oraz atrybuty bohaterów
„Zagubiona królewna” – zabawa dydaktyczna, dopasowywanie atrybutów i opisu do
poszczególnych bohaterów oraz bajek, z których pochodzą, tworzenie zbiorów postaci,
przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
„Bajkowa plątaninka” – ćwiczenie percepcji wzrokowej
„Zabawy w teatr” – zabawy z wykorzystaniem elementów z kącika teatralnego i
kukiełek lub pacynek





















Realizowane obszary podstawy programowej:

3.1.,3.3., 4.2., 5.3., 5.4., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 10.1., 13.5., 14.2., 14.3., 14.4., 14.6.,
Edukacja matematyczna
Klasyfikacja
1. Oglądanie i porównywanie obiektów i dostrzeganie różnic: podobne – inne, różnią się tym…
Co nie pasuje? Przykłady:
 Lalki siedzą w rzędzie, wśród nich jest miś.
 Kubki na stole, wśród nich nożyczki.
 Kredki na stoliku, wśród nich kubeczek.
Co się zmieniło? Przykłady:
 Dzieci oglądają ustawione rzędem zabawki, zapamiętują. Nauczycielka przestawia
zabawki, dzieci nie widzą, bo mają zamknięte oczy, gdy zabawki są przestawiane.
Następnie ustalają, co zmieniło swoje miejsce.
 Dzieci oglądają ustawione rzędem klocki, zapamiętują, zamykają oczy i nie widzą zmian
typu: dołożyć kilka, zabrać kilka. Po każdej takiej zmianie ustalają co się zmieniło.
2. Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
Kolejność:
 Dzieci oglądają obrazki, nazywają przedstawione na nich obiekty.
 Próbują je sensownie kompletować: mogą łączyć obrazki w pary lub dobierać więcej niż
dwa obrazki.
3. Grupowanie (rozdzielanie na kupki) przedmiotów ze względu na przynależność (do kogo należy)
lub miejsce, gdzie się zwykle znajdują.
4. Wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania: przedmioty maja być tam, gdzie się zwykle
znajdują. Łączenie poczucia satysfakcji z efektem uporządkowania: teraz jest ładnie…, nie ma
bałaganu…, jest porządek… .
5. Konstruowanie sensownych wypowiedzi.
Przykłady:
 Nauczycielka rozpoczyna zdanie, a dzieci je kończą: „Mama kupiła…”, „Dziś na obiad
pani kucharka ugotowała…”, „Idę ulicą i widzę…”, „Tomek ma iść na spacer i włożył…”
 Nauczycielka zaczyna opowiadania a dzieci je kończą: „Wybrałam się do ogrodu
zoologicznego. Bardzo spodobały mi się takie śmieszne, skaczące po drzewach… A potem
oglądałam brązowe, wielkie…”
Download