Rynek mleka

advertisement
Rynek mleka
Duży wpływ rynku światowego na ceny mleka w Polsce/ AKTUALNE WYKRESY I KOMENTARZE –
MILK INTRANET
Światowe ceny mleka w proszku a cena mleka w Polsce
145
Zmiany cen skupu mleka podążają za
zmianami cen OMP
5 500
5 000
135
Bardzo istotny eksport produktów
mleczarskich: ponad 22% całości
produkowanego mleka (głównie OMP, ser
masło)
4 500
125
4 000
115
3 500
3 000
105
Konsumpcja w Polsce rośnie bardzo powoli
(ok.1,5 – 2%)
2 500
95
2 000
85
W 2011 wysokie ceny mleka dzięki
wzrostowi eksportu i osłabieniu kursu
złotego
1 500
sty-05 lip-05 sty-06 lip-06 sty-07 lip-07 sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12
Cena mleka w skupiew Polsce (zł/100l)
Cena mleka wproszku na świecie (USD/T)
Światowe ceny przetworów mleczarskich
4 500
Na świecie obserwujemy dynamiczny
spadek cen przetworów mleczarskich.
EU/tonę
4 000
3 500
3 000
•
•
•
•
2 500
1 500
sty-05
kwi-05
lip-05
paź-05
sty-06
kwi-06
lip-06
paź-06
sty-07
kwi-07
lip-07
paź-07
sty-08
kwi-08
lip-08
paź-08
sty-09
kwi-09
lip-09
paź-09
sty-10
kwi-10
lip-10
paź-10
sty-11
kwi-11
lip-11
paź-11
sty-12
kwi-12
lip-12
2 000
Mleko w proszku
Masło
Ser Gouda
W czerwcu 2012 r ceny przetworów były
niższe w porównaniu do stycznia 2012:
Masła o 19%;
Odtłuszczonego mleka w proszku o 9%.
Sera o 11%
W lipcu 2012 lekki wzrost ceny mleka w
proszku
Spadek cen mleka na świecie przez
przyspieszenie wzrostu produkcji mleka i spowolnienie wzrostu
spożycia
Wzrost produkcji 2011/2010
Wzrost produkcji 2012 /2011
+ 2,0%/ 13 mln t
+ 3,5%/ 25 mln t
NADWYŻKA – 12 MLN TON !!!
Spadek popytu na produkty mleczarskie/mleko
Trudna sytuacja na rynku pracy w UE i USA; spadek realnych dochodów
Wyhamowania wzrostowych tendencji w imporcie przetworów mleczarskich przez Rosję i Chiny
Napięcia polityczne z Iranem – największym importerem masła – skutkujące nałożeniem sankcji
handlowych przez USA i UE
Stąd też spadek światowych cen przetworów mleczarskich, który może
utrzymać się przez cały 2012 rok.
Źródło: opracowanie BGŻ AM na podstawie Rabobank
Produkcja mleka w Polsce
Dynamiczny wzrost produkcji od jesieni 2011
*Dane Min. Rol/SPARKS
900
850
800
+2,5%
2010
750
2011
2012
700
650
600
STY
•
•
•
•
LUT
MAR
KWI
MAJ
CZE
LIP
SIE
WRZ
PAZ
2010 / 2009 – spadek produkcji - 2,4%
2011 / 2010 – wzrost produkcji + 3,3%
2012 / 2011(do lipca) - dynamiczny wzrost w + 8,2% !!!!
Więcej białka i tłuszczu – lepsze parametry
LIS
GRU
Rynek polski - notowania rynkowe głównych produktów
mleczarskich
Ceny mleka w Polsce (zł/100 kg)
Informacje bieżące
*Dane Min. Rol/SPARKS
150
140
130
120
+2,5%
110
100
90
80
sty-11
lut-11
mar-11
kwi-11
maj-11
cze-11
lip-11
sie-11
wrz-11
SPOT WM(sparks sr)
paź-11
lis-11
gru-11
sty-12
lut-12
mar-12
kwi-12
maj-12
cze-12
lip-12
SKUP (min rol)
• 2011 - średnia cena skupu 13% powyżej ceny przerzutowej-SPOT
• Kwiecień vs styczeń - spadek ceny mleka przerzutowego o 33%
•
Ceny mleka i śmietany w handlu między mleczarniami – styczeń / kwiecień/lipiec
- Mleko pełne – 1,50zł/ 0,90 zł / 1,15 zł za litr
- Mleko chude – 0,90zł / 0,60 /0,72 zł za litr
- śmietana przerzutowa /0,20 zł/ 0,10 zł / 0,13 za jedn.tł
Ceny mleka w skupie w Polsce
Informacje bieżące
*Dane Min. Rol/SPARKS
Mleko pełne w skupie skup PLN/100 kg
135
130
-11,2%
125
+2,5%
120
-12,5%
115
-11,6%
110
sty-11
lut-11
mar-11
kwi-11
maj-11
cze-11
lip-11
sie-11
śr MIN ROL
•
•
•
•
wrz-11
paź-11
lis-11
śr GUS
gru-11
sty-12
śr Danone
Najwyższa cena na rynku – grudzień 2011
Kwartał 1 2012 – cena mleka w skupie stabilna
Wyraźny spadek cen od kwietnia 2012
Wolniejsze tempo obniżek w Danone niż na rynku
lut-12
mar-12
kwi-12
maj-12
cze-12
lip-12
Prognozy długoterminowe
Wyższe ceny i większa zmienność cen
Zmiana sytuacji - zniesienie kwot i działań interwencyjnych
Większe wahania cen – uzależnienie od popytu i podaży:
- Podaż/ rozwój produkcji mleka
zmiany klimatyczne i pogodowe
wahania produkcji zbóż paszowych
mniej stabilna sytuacja w krajach eksportujących
- Popyt/poziom konsumpcji
rosnące znaczenie Azji/Rosji (mniej stabilny popyt importowy, ważny czynnik polityczny)
Możliwy ponowny wzrost zakupów przez Chiny, Indie, kraje Afryki Północnej czy
Bliskiego Wschodu związany ze wzrostem zamożności ludzi, zmianą nawyków
żywieniowych
Źródło: FAO, Bank Światowy,Rabobank, BGŻ
Download