rynek mleka - Alior Bank

advertisement
Lipiec 2017
RYNEK MLEKA
ANALIZA FUNDAMENTALNA
krajowe dostawy mleka do skupu w 2017 roku utrzymują się powyżej poziomów z 2016 roku
mniejsza produkcja mleka u czołowych unijnych, jak i światowych dostawców mleka
średnie ceny mleka w kraju najwyższe od 2014 roku i oczekuje się ich dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach
wzrost produkcji większości produktów mleczarskich szczególnie widoczny w przypadku serów, serwatki i mleka
płynnego
wolumen eksportu produktów mleczarskich ogółem w pierwszych 4 miesiącach 2017 roku jedynie o 0,2% większy
niż w tym samym okresie poprzedniego roku, znaczący wzrost wartości eksportu w tym czasie o 36% rok do roku.
SKUP I ŚREDNIE CENY MLEKA
W okresie od stycznia do maja 2017 roku skupiono 4710,7 mln l mleka tj. 3,3% (149,9 mln l) więcej niż w tym
samym okresie 2016 roku. Według GUS, w maju br. skupiono w kraju rekordową ilość mleka, tj. 1012,8 mln l, było to o
6,1% (58,5 mln l) więcej niż przed miesiącem i o 3,2% (31,4 mln l) więcej w stosunku do maja 2016 roku.
Z kolei, według GUS w maju br. średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 139,38 zł/100 l z VAT (131,62 bez VAT) i była
0,5% (0,69 zł/hl) wyższa w stosunku do kwietnia br. i o 31,4% (31,43 zł/hl) wyższa niż w maju 2016 roku.
Wzrost opłacalności produkcji mleka sprzyja zwiększonym dostawom mleka do skupu. Oceniamy, iż w całym
2017 roku skup osiągnie rekordowy poziom 11,4 mld litrów mleka i będzie o 5% większy niż rok wcześniej.
Wykres 1. Skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) według siedziby producenta mleka w maju 2017 roku:
1
Wykres 2. Skup i średnie ceny skupu mleka w Polsce w latach 2014-2017:
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W okresie od stycznia do maja 2017 roku, produkcja stałych produktów mleczarskich w Polsce była o 0,8%
większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Podobnie, produkcja produktów płynnych również utrzymuje
się powyżej poziomów z 2016 roku (+3%), głównie dzięki zwiększonej produkcji mleka płynnego.
Wykres 3. Produkcja podstawowych produktów mleczarskich w okresie styczeń-maj 2017 roku w Polsce:
W okresie pierwszych 5 miesięcy 2017 roku, w kraju znacznie ograniczono produkcję OMP do poziomu 65,7 tys. ton, tj. o
16,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie, produkcja PMO spadła o 4,4% do 17,2 tys. ton. W analizowanym okresie,
produkcja serwatki w proszku wzrosła o 7,5% do poziomu 116,3 tys. ton.
Z kolei, produkcja serów niedojrzewających i twarogów wyniosła 192 tys. ton, a serów dojrzewających – 135,1 tys. ton i
była odpowiednio o 4,3% i 5,5% większa niż w okresie styczeń – maj 2016 roku.
W okresie pierwszych 5 miesięcy 2017 roku, produkcja masła ukształtowała się na poziomie 87,5 tys. ton i była o 4,7%
mniejsza niż rok wcześniej w tym samym okresie minionego roku.
2
HANDEL ZAGRANICZNY
Według wstępnych danych, eksport produktów mleczarskich z kraju w pierwszych 4 miesiącach 2017 roku
wyniósł ponad 424,4 tys. ton i był o 0,2% większy od wolumenu ich eksportu w tym samym okresie
poprzedniego roku. Z tej wielkości, eksport mleka i śmietany niezagęszczonej (kod CN 0401) wyniósł blisko 180,5 tys. ton
(-3,1% rok do roku), mleka i śmietany zagęszczonej (kod CN 0402) – 44,9 tys. ton (+14,3%), maślanki, mleka zsiadłego,
kwaśnej śmietany i jogurtów (kod CN 0403) – 31,8 tys. ton (+0,3%), serwatki ogółem (kod CN 0404) – 73,3 tys. ton (3,6%), masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych z mleka (kod CN 0405) – 17 tys. ton -0,2%), a serów i twarogów (kod
CN 0406) – 76,7 tys. ton (+5,1%).
W pierwszych 4 miesiącach 2017 roku, wartość eksportu produktów mleczarskich wyniosła blisko 2,7 mld
złotych i była o 36% większa od wartości eksportu w tym samym okresie minionego sezonu. Najbardziej wzrosła
wartość eksportu serwatki (+56%), mleka płynnego (+51%) i masła (+49%), a najmniej maślanki (+10%) i serów (+23%).
Z kolei, import produktów mleczarskich ogółem w pierwszych 4 miesiącach 2017 roku wyniósł blisko 169,5 tys.
ton i był o 4,4% mniejszy od wielkości importu w tym samym okresie poprzedniego roku. Z tej wielkości, import
mleka i śmietany niezagęszczonej wyniósł 58,3 tys. ton, mleka i śmietany zagęszczonej – 30,5 tys. ton, maślanki, mleka
zsiadłego, śmietany kwaśnej i jogurtu – 24,1 tys. ton, serwatki ogółem – 22,3 tys. ton, masła oraz innych tłuszczów
otrzymywanych z mleka - 5,8 tys. ton, a serów i twarogów - 28,7 tys. ton.
Wartość importu wszystkich produktów mleczarskich w pierwszych 4 miesiącach wyniosła 1,09 mld złotych i
była 4,3% większa niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Najbardziej wzrosła wartość importu masła (+99%),
serwatki (+29%), serów (+20%) i mleka płynnego (+19%). Spadki odnotowano w przypadku mleka w proszku (-35%).
Tabela 1. Eksport i import produktów mleczarskich:
SYTUACJA RYNKOWA – CENY PRODUKTÓW MLECZARSKICH
w czerwcu br., rozpiętość cen pomiędzy masłem, a odtłuszczonym mlekiem w proszku osiągnęła kolejny rekordowy
poziom
rekordowy poziom cen masła z połowy czerwca br. wpłynął na ograniczenie krajowego popytu na przełomie czerwca
i lipca br., korekta cen OMP związana z ograniczonym popytem oraz uwolnieniem z zapasów UE (100 ton
odtłuszczonego mleka w proszku w cenie 1850 €/t).
zwiększona produkcja serów wpływa na zwiększoną podaż i korektę cen serwatki
Czerwiec br. przyniósł niespotykane dotąd wzrosty cen masła i śmietany przerzutowej, zwiększając różnicę
cen pomiędzy masłem i OMP do nienotowanych poziomów. Wysokie ceny tłuszczów mlecznych związane są z
mniejszymi niż oczekiwano światowymi dostawami mleka oraz niesłabnącym globalnym popytem na artykuły
mleczarskie. Niskie ceny mleka w proszku to głównie efekt znaczących zapasów tego produktu w unijnych
magazynach (350 tys. ton) i ograniczonego zainteresowania kupujących.
Bardzo wysokie ceny masła oraz śmietany przerzutowej i ich gwałtowny wzrost w połowie czerwca br. osłabiły popyt
rodzimych odbiorców, co w efekcie doprowadziło do obniżenia cen. Obecnie ciężko połączyć oczekiwania cenowe kupujących
i sprzedających.
Rynek mleka w proszku od dłuższego czasu jest bardzo mało aktywny. Uwolnienie z unijnych zapasów 100 ton
odtłuszczonego mleka w proszku w cenie 1850 €/t przyczyniło się do jeszcze większego osłabienia aktywności i obniżenia
cen OMP poniżej tego poziomu.
Ceny, jak i produkcja serów reagują pozytywnie na zwiększony popyt eksportowy. Z ostatnich informacji wynika, iż pomimo
zwiększonej produkcji serów, dostępność tego produktu jest ograniczona, a ceny zaczynają się umacniać. Większa
produkcja serów wpłynęła za wzrost podaży serwatki i w konsekwencji obniżyła jej ceny.
3
Średnie ceny podstawowych produktów mleczarskich na koniec czerwca 2017 roku kształtowały się następująco:
odtłuszczone mleko w proszku (OMP) – 7,5-8 PLN/kg,
pełnotłuste mleko w proszku (PMP) – 12,9-13,1 PLN/kg,
masło w bloku – 24,8-25,3 PLN/kg,
serwatka w proszku – 3,7-3,9 PLN/kg,
Ser Gouda – 14-14,2 PLN/kg,
Wykres 4. Średnie miesięczne ceny produktów mleczarskich według Sparks Polska (PLN/kg, netto, bez kosztów dostawy):
Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów Alior Bank SA przez Sparks Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do
użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Alior Bank SA, ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji.
Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec
zmianie bez zapowiedzi. Żadna część, jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach
eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez
uprzedniej pisemnej zgody Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów
zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Bank SA jest zabronione pod groźbą kary i może być
ścigane prawnie.
4
Download