Streszczenie wykładu pt. "Algorytmy

advertisement
Streszczenie wykładu pt. "Algorytmy postępowania w alergii na białka mleka krowiego u
dzieci" na szkoleniu dla lekarzy Centrum Pediatrii w Sosnowcu w dniu 10.04.2014. Dr hab. n.
med. Jarosław Kwiecień
Alergia pokarmowa jest schorzeniem dotykającym co najmniej 4% dzieci. Szczególnie
często występuje u niemowląt, a głównym alergenem w tej grupie wiekowej jest białko mleka
krowiego. Objawy alergii na białka mleka krowiego są bardzo różnorodne. Często pierwszym
objawem są zmiany skórne. Coraz częściej obserwujemy też niemowlęta, u których alergia
manifestuje się oddawaniem stolców z domieszkami śluzu i/lub krwi, objawami kolek jelitowych
lub choroby refluksowej przełyku. Ponadto możliwą manifestacją jest zespół złego wchłaniania,
objawy ze strony układu oddechowego, a nawet objawy ogólnoustrojowe o charakterze wstrząsu
anafilaktycznego.
Diagnostyka alergii pokarmowej opiera się przede wszystkim na dokładnej analizie
wywiadu oraz obserwacji objawów w czasie eliminacji pokarmu z diety dziecka, a następnie w
czasie ponownego wprowadzenia do diety testowanego pokarmu. Spośród badań dodatkowych
najczęściej wykonywane jest oznaczanie stężenia całkowitej immunoglobuliny IgE oraz
specyficznych (alergenowo swoistych) IgE. Ponadto wykonywane są testy skórne punktowe lub
płatkowe. Każde z tych badań może niestety dawać wyniki zarówno fałszywie ujemne jak i
fałszywie dodatnie. Omówiono zasady interpretacji wyników badań wykonywanych w trakcie
diagnostyki chorób alergicznych.
Prezentacja w swojej zasadniczej części przedstawia aktualne standardy postępowania
diagnostyczno-leczniczego u dzieci z podejrzeniem alergii pokarmowej. Podkreślono różnice w
składzie pomiędzy poszczególnymi mieszankami mlecznymi stosowanymi w leczeniu alergii na
białka mleka krowiego oraz szczegółowe wytyczne zawarte w schematach diagnostyki i leczenia
tego schorzenia w dwóch najważniejszych grupach chorych: u dzieci karmionych naturalnie oraz u
dzieci karmionych sztucznie.
U dziecka karmionego piersią priorytetem jest utrzymanie karmienia naturalnego. Nasze
działania powinny być ukierunkowane na ograniczenie narażenia dziecka na alergeny przechodzące
do mleka matki. U dziecka karmionego sztucznie, w przypadku rozpoznania alergii na białka mleka
krowiego należy zmienić dotychczas stosowaną mieszankę mleczną na tzw. hydrolizat wysokiego
stopnia. Hydrolizaty serwatkowy i kazeinowy są uważane za równoprawne. Błędem jest natomiast
próbne stosowanie mieszanki typu HA u dziecka z objawami sugerującymi alergię pokarmową. W
końcowej części prezentacji omówiono zasady doboru mieszanek mlecznych o różnym składzie w
zależności od objawów i wieku dziecka.
Download