2071/2073 - Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact

advertisement
Wykład i ćwiczenia w oparciu o oryginalne materiały szkoleniowe firmy Microsoft
Wymagania Wstępne: Podstawy sieci i systemu operacyjnego Windows 2000, Wdrażanie
systemów Microsoft Windows 2000 Professional i Server, Designing Data Services and Data
Models, Querying Microsoft SQL Server 2000.
Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database
Bazy danych na serwerze SQL, obsługiwane platformy systemowe,
zabezpieczenia serwera SQL, architektura serwera SQL, kwerendy.
Instalowanie serwera SQL
Wymagania sprzętowe, metody instalacji serwera SQL, licencje,
konfiguracja SQL Server Enterprise Manager, rozwiązywanie problemów dotyczących
instalacji serwera SQL.
Zarządzanie plikami bazy danych
Struktura danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych, umiejscowienie
plików bazy danych i dzienników zdarzeń, optymalizacja wydajności, planowanie
obciążenia.
Zarządzanie zabezpieczeniami
Implementacja autentykacji, przypisywanie uprawnień, zarządzanie
bezpieczeństwem serwera SQL w sieci korporacyjnej.
Zadania administracyjne
Konfiguracja zadań, automatyzowanie rutynowych czynności
administracyjnych, komunikaty ostrzeżeń, aktualizacja serwera SQL w wersji 6.5 i
7.0 do wersji SQL 2000
Kopie zapasowe bazy danych
Zapobieganie utracie danych, kopia zapasowa bazy danych, rodzaje kopii
zapasowych, planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych.
Odtwarzanie bazy danych
Proces przywracania serwera SQL, odtwarzanie kopii zapasowych,
odtwarzanie bazy danych z różnych kopii zapasowych, odtwarzanie uszkodzonych baz
danych.
Monitorowanie wydajności serwera SQL
Programy narzędziowe do monitorowania wydajności i dostrajania serwera
SQL.
Przesyłanie danych
Importowanie i eksportowanie danych na serwerze SQL, przesyłanie
danych, usługi DTS (Data Transformation Services).
Dostępność serwera SQL
Praca serwera w układzie klastra, praca serwera w trybie standby.
Replikacja bazy danych
Replikacja danych serwera SQL, rodzaje replikacji.
Język programowania Transact-SQL, składnia języka Transact-SQL, funkcje języka TransactSQL.
Narzędzia języka Transact-SQL
Program SQL Query Analyzer, program osql, tworzenie i wykonywanie skryptów w języku
Transact-SQL.
Wyszukiwanie danych
Wykorzystanie funkcji SELECT, filtrowanie danych, przebieg kwerendy, czynniki
wpływające na wydajność.
Grupowanie i podsumowywanie danych
Funkcja TOP, funkcje podsumowujące, funkcje GROUP BY, COMPUTE, COMPUTE BY.
Dostęp do wielu tabel
Wykorzystanie aliasów w nazwach tabel, łączenie danych z wielu tabel, kwerendy dotyczące
danych znajdujących się w wielu tabelach.
Modyfikowanie danych
Wykorzystanie transakcji, wstawianie, kasowanie i aktualizacja danych, czynniki wpływające
na wydajność.
Kwerendy wykorzystujące indeksy typu Full-Text
Usługa Microsoft Search Service, kwerendy wykorzystujące indeksy typu Full-Text.
Wprowadzenie do obiektów programowych
Tworzenie widoków, wyzwalacze, funkcje użytkownika
Praca z podkwerendami
Podkwerendy, wykorzystanie podkwerend do korelacji dancyh, funkcje EXISTS, NO
EXISTS.
Wprowadzenie do serwera SQL
Bazy danych na serwerze SQL, obsługiwane platformy systemowe, integracja serwera SQL z
systemem Windows 2000 i innymi usługami serwerowymi, zabezpieczenia serwera SQL,
architektura serwera SQL, kwerendy.
Wprowadznie do programowania serwera SQL
Architektura aplikacji w sieci korporacyjnej, narzędzia do programowania na serwerze SQL,
język programowania Transact-SQL.
Tworzenie i zarządzanie bazami danych
Tworzenie baz danych i grup plików, zarządzania bazami danych.
Tworzenie typów danych i tabel
Tworzenie typów danych i tabel, generowanie wartości kolumnowych, generowanie
skryptów.
Integralność danych
Rodzaje integralności danych, wymuszanie integralności danych, definiowanie i wyłączanie
ograniczeń.
Tworzenie i zarządzanie indeksami
Architektura indeksów, przeszukiwanie przechowywanych danych, wybór kolumn do
indeksowania, parametry indeksowania, konfiguracja indeksowania za pomocą kreatora Index
Tuning.
Implementacja widoków
Definicje widoków, modyfikowanie danych za pomocą widoków, optymalizacja wydajności
przy użyciu widoków.
Procedury przechowywane
Tworzenie, wykonywanie i modyfikacja procedur przechowywanych, wykorzystanie
parametrów w procedurach przechowywanych, wykonywanie zewnętrznych procedur
przechowywanych.
Funkcje użytkownika
Definicja funkcji użytkownika, przykłady funkcji użytkownika.
Implementacja wyzwalaczy
Definicja wyzwalaczy, działanie wyzwalaczy, przykłady wyzwalaczy.
Analizowanie kwerend i optymalizacja wydajności kwerend
Kwerendy wykorzystujące operatory OR i AND, wykorzystanie indeksowania do
optymalizacji wydajności kwerend.
Profil sluchaczy: Kurs ten przeznaczony jest dla administratorów baz danych
odpowiedzialnych za projektowanie baz danych serwera Microsoft SQL Server 2000 w sieci
korporacyjnej oraz inżynierów systemowych odpowiedzialnych za pisanie zapytań dla
serwera SQL.
Wykład i ćwiczenia w oparciu o oryginalne materiały szkoleniowe firmy Microsoft.
Profil sluchaczy: Kurs ten przeznaczony jest dla administratorów baz danych
odpowiedzialnych za instalowanie, konfigurację i zarządzanie serwerem Microsoft SQL
Server 2000.
Download