trzy Ko ro ny - Extra Płońsk

advertisement
Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk
NA
FB
JEST NAS JUŻ PONAD
4970!
P¸O¡SK
iSSN 2300-5165
NR 192
l
www.ext
ra-plonsk
.pl
6 CZERWCA 2017
l
ROK III
NAKŁ
AD
5000
EGZ.
Baboszewo
Czerwińsk
Dzierzążnia
Joniec
Naruszewo
Nowe Miasto
Raciąż
Sochocin
Załuski
Zapraszamy na 18. Mazowieckie Dni Rolnictwa
Rozmowa z Jarosławem Grabowskim – Dyrektorem
Oddziału MODR Poświętne w Płońsku
str. 9
gAZETA BEZPłATNA
DODATEK SPECJALNY na XVIII MazowIeckIe DnI RolnIctwa – stRony 7-11
Płońska „Noc bibliotek” z Krystyną tkacz
W sobotę, 3 czerwca w płońskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza odbyła się trzecia edycja „Nocy Bibliotek”. Gościem wieczoru literacko-teatralnego „Czytanie porusza” była aktorka teatralna i filmowa – Krystyna Tkacz.
Spotkanie zainaugurowała kustosz biblioteki Bogumiła Dołkowska. Krystyna Tkacz to aktorka teatralna, filmowa
i kabaretowa. Jest absolwentką liceum
muzycznego i szkoły baletowej
przy operze wrocławskiej, następnie
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. L. Solskiego we Wrocławiu. Związana z Teatrem w Poznaniu oraz Teatrami
warszawskimi: Polskim, Rozmaitości, Komedia, Współczesnym i Ateneum.
XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa – Poświętne, 10-11 czerwca 2017 r.
Niezwykły weekend
w Poświętnem
WIę cEj Na stR. 2
Festyn Rodzin 2017
„trzy Korony” na płońskim festynie
W minioną niedzielę, 4 czerwca teren wokół kościoła parafii św. M. M. Kolbe już
po raz XIII zamienił się w miejsce dla rekreacji płońskich rodzin. Główną atrakcją
muzyczną był koncert zespołu „Trzy Korony”. Za nami coroczny Festyn Rodzin.
Impreza jest okazją
do integracji społeczności, spotkania z sąsiadami i przyjaciółmi.
Płońszczanie
chętnie pomagają
w organizacji i uczestniczą w festynie.
WIę cEj Na stR. 2
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza w dniach 10-11 czerwca 2017
roku na XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Największa na
Mazowszu wystawa rolnicza organizowana jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody
Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno
wystawców jak i zwiedzających, wśród których znajdują się beneficjenci naszych usług – rolnicy i mieszkańcy
obszarów wiejskich.
Z okazji zbliżających się Mazowieckich Dni Rolnictwa w Extra Płońsku publikujemy specjalny dodatek – str. 7-11.
Zapraszamy do lektury.
reklama
Hawajski Dzień Dziecka w płońskiej „trójce”
Dzień Dziecka jest szczególnym dniem dla dzieci. Tak było w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, gdzie obchodzono ten dzień w stylu
hawajskim. Choć pogoda nie dopisała, dzieciom dopisały humory.
WIę cEj Na stR. 4
2
facebook.com/extraplonsk
na tapecie
reklama
Szerominek
Nowy parking
przed cmentarzem
Od kilkunastu dni trwają prace nad budową parkingu
przed cmentarzem komunalnym w Szerominku. Prace powinny zakończyć się do końca listopada bieżącego roku.
zostanie w tym miejscu oddany do użytku parking z kostki
brukowej.
O zasięgu prac jakie zostaną tam wykonane informuje
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Płońsku, Filip Przedpełski – W ramach prac wykonane zostanie m.in. korytowanie
na powierzchni, ustawione zostaną krawężniki, wykonana zostanie podbudowa z kruszywa, a także nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej na powierzchni 645 m2.
Inwestycję wykonuje spółka miejska Zarząd Dróg i Mostów. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 listopada 2017 r. Koszt inwestycji nie może przekroczyć 100 tysięcy
złotych.
Do tej pory parkowaliśmy w Szerominku na ubitej ziemi
z licznymi dziurami i nierównościami. Już za kilka miesięcy
sYLWIa sO bÓt Ka
FOt. sYLWIa sO bÓt Ka
Festyn Rodzin 2017
„trzy Korony” na płońskim
festynie
W minioną niedzielę, 4 czerwca teren
wokół kościoła parafii św. M. M. Kolbe
już po raz Xiii zamienił się w miejsce
dla rekreacji płońskich rodzin. główną atrakcją muzyczną był koncert zespołu „Trzy Korony”. Za nami coroczny
Festyn Rodzin.
Impreza jest okazją do integracji
społeczności, spotkania z sąsiadami
i przyjaciółmi. Płońszczanie chętnie po-
magają w organizacji i uczestniczą w festynie.
Jak co roku zapewniono mnóstwo
atrakcji – przejażdżki konne dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, stoisko szachowe, rehabi-
Płońska „Noc bibliotek” z Krystyną tkacz
W sobotę, 3 czerwca w płońskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza odbyła się trzecia edycja
„Nocy Bibliotek”. gościem wieczoru literacko-teatralnego „Czytanie porusza” była aktorka teatralna i filmowa
– Krystyna Tkacz.
Spotkanie zainaugurowała kustosz
biblioteki Bogumiła Dołkowska. Krystyna Tkacz to aktorka teatralna, filmowa
i kabaretowa. Jest absolwentką liceum
muzycznego i szkoły baletowej
przy operze wrocławskiej, następnie
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. L. Solskiego we Wrocławiu. Związana z Teatrem w Poznaniu oraz Teatrami
warszawskimi: Polskim, Rozmaitości,
Komedia, Współczesnym i Ateneum.
To także znakomita wykonawczyni piosenek aktorskich.
Podczas spotkania w płońskiej
książnicy z czytelnikami opowiadała
wiele o swojej twórczości artystycznej,
jak również o tym, że od zawsze chciała być aktorką.
– Żeby być aktorem w teatrze to
trzeba być człowiekiem wykształconym
i iść tam już po to, aby pracować
nad warsztatem, żeby ten warsztat był
coraz doskonalszy i to daje tylko teatr
– mówiła Krystyna Tkacz
Aktorka zagrała także bardzo wiele
ról filmowych: Alternatywy 4, Zmiennicy, Pierścień i róża, Miodowe Lata,
Świat według Kiepskich, Druga szansa,
Rodzinka, Plebania.
Zadebiutowała w 1972 roku rolą
Klary w „Zemście” Aleksandra Fredry
w reż. R. Kordzińskiego na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu.
W 2006 roku aktorka otrzymała nagrodę Przewodniczącego Komitetu d/s
PR i TV za osiągnięcia w dziedzinie piosenki aktorskiej oraz kreacje w spektaklach Teatru TV: Branzilla i Mahagonny, zaś w 2013 roku odznaczona srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Spotkanie z Krystyną Tkacz
w MBP zgromadziło liczną publiczność, a poprowadził je Marcin Michrowski.
Kata RZY Na RÓL Ka
FOt. Kata RZY Na RÓL Ka
WięCEJ ZDJęć NA
www.extra-plonsk.pl
litacyjne, strzelnice, pokazy mundurów historycznych, stoiska gastronomiczne i wiele innych.
Od południa na scenie prezentowały się przedszkolaki w programach
artystycznych. Obejrzeliśmy pokazy
tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego w wykonaniu zespołu ludowego „Płońsk”, „Skorp Dance Studio”, „Start”, „Nutka”.
Wieczorem na scenie wystąpiła
gwiazda wieczoru – zespół „Trzy
Korony”. Tradycyjnie festyn zakończył się Apelem Jasnogórskim.
sYLWIa sO bÓt Ka
FOt. sYLWIa sO bÓt Ka
6 czerwca 2017
reklama
Sesja nadzwyczajna
są pieniądze na przebudowę
ulic Płockiej i Warszawskiej!
We wtorek, 30 maja radRady
Miejskiej
ni
w Płońsku jednogłośnie
zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych. 3
miliony złotych Miasto
Płońsk przekaże Powiatowi
Płońskiemu
na przebudowę ulic
Płockiej i Warszawskiej.
– W listopadzie minionego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przebudowy powiatowych odcinków ulic Płockiej
i Warszawskiej. 12 maja starosta poinformował, że na te inwestycje zostało
przeznaczone dofinansowanie w ramach RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Zaznaczył też, że dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej uległo obniżeniu
do poziomu 43 proc. – informuje rzecznik prasowy ratusza Filip Przedpełski.
Ostatecznie, pod koniec maja starostwo skierowało prośbę do miasta
o zabezpieczenie 1 861 108 zł na przebudowę Płockiej i 1 138 892 zł
reklama
na przebudowę Warszawskiej. W przypadku ulicy Płockiej wkład Gminy
Miasto Płońsk wyniesie 55,5 procent
kosztów całej inwestycji, natomiast
na przebudowę ulicy Warszawskiej
– aż 71,9 proc.
W sprawie zabezpieczenia środków
dla powiatu płońskiego radni zagłosowali jednogłośnie „za”. Za tak owocną
współprace podziękował radnym Starosta Powiatu Płońskiego – Andrzej Stolpa:
– Bardzo dziękuję w imieniu samorządu powiatowego za podjęcie dzisiejszych uchwał. Jest to w tej chwili nasza
wspólna inwestycja. Mam nadzieję, że
skończy się wspólnym sukcesem. Dzisiejsze głosowanie pokazało, że nawet
w najtrudniejszych sprawach, jeśli chodzi o interesy miasta i powiatu potrafimy znaleźć konsensus. Proszę o wyrozumiałość na czas inwestycji. Ruch zapewne w pewnym stopniu będzie ograniczony, jednak myślę, że mieszkańcy nie
będą mieli nam tego za złe – gruntownych remontów uniesposób przeprowadzić bez żadnych uciążliwości. – podsumowywał starosta Andrzej Stolpa.
Prace w terenie powinny ruszyć już
w lipcu i zostać zakończone w czerwcu 2018 roku.
sYLWIa sO bÓt Ka
3
4
facebook.com/extraplonsk
Hawajski Dzień Dziecka
w płońskiej „trójce”
Dzień Dziecka jest szczególnym dniem dla dzieci. Tak było
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego
w Płońsku, gdzie obchodzono ten dzień w stylu hawajskim. Choć pogoda nie dopisała, dzieciom dopisały humory.
Życzenia wszystkim dzieciom złożyła dyrektor
placówki – Teodozja Gorlewska oraz przewodniczący
Rady Rodziców – Jacek Przybylski.
W tym roku Dzień Dziecka obchodzono w klimatach hawajskich. Na boisku szkolnym przewidziano moc atrakcji, którymi były tańce, zabawy i aerobic.
Oczywiście nie zabrakło grillowanych kiełbasek,
hawajskich pizzy i ciast, lodów, soków czy owoców.
Na dzieci czekała także wata cukrowa i popcorn.
– Chcieliśmy, aby ten dzień był inny niż wszystkie. Spędzony zdrowo, sportowo i rozrywkowo. Zadbaliśmy o wspaniałą zabawę, muzykę, dobry humor
i wspólne biesiadowanie w tym roku po hawajsku
– powiedziała dyrektor SP3.
Podkreśliła również, że niespodzianką dla
uczniów było ufundowane przez Radę Rodziców, wesołe miasteczko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
kultura, reklama
W programie imprezy zorganizowanej z okazji Dnia
Dziecka odbyło się również spotkanie dzieci z policjantem
dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
oraz udział w ogólnopolskiej akcji „Stop uzależnieniom
i przemocy”.
Pomimo niesprzyjającej pogody, 1 czerwca w płońskiej
„trójce” było tłumnie, głośno i kolorowo, a dzieci świetnie bawiły się na świeżym powietrzu. Ten wyjątkowy dzień pozostawi po sobie dawkę pozytywnej energii w każdym uczestniku
i pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej.
Kata RZY Na RÓL Ka, FOt. Kata RZY Na RÓL Ka
WięCEJ ZDJęć NA
www.extra-plonsk.pl
reklama
Makijaż dzienny, okolicznościowy, masaże klasyczne (plecy,
całe ciało) i relaksacyjne (masaż z gorącymi kamieniami,
ciepłymi olejkami, bańką chińską. masaż tajski stóp).
tel. 604 22 00 55
reklama
6 czerwca 2017
5
6
facebook.com/extraplonsk
Impreza biegowa już w najbliższą sobotę!
Pomóżmy Weronice w walce z cukrzycą…
Weronika to pogodna sześciolatka, uczennica „podstawówki” w Królewie. W lutym 2017 roku zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Choroba jest spowodowana brakiem insuliny w skutek uszkodzenia komórek produkujących ten hormon – odpowiedzialny za spalanie cukru. Jednak Weronika nie musi pozostać
w walce z chorobą sama! W najbliższą sobotę, 10 czerwca możecie pomóc
dziewczynce…
Całą społeczność Gminy Joniec zapraszamy do włączenia się w akcję zbioru nakrętek plastikowych, które pozwolą sfinansować zakup pompy insulinowej. Taka
pompa podniesie komfort codziennego życia dziewczynki. Nakrętki można przynosić do Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Jońcu oraz do Szkoły Podstawowej w Królewie. Potrzeba wiele kilogramów nakrętek, dlatego prosimy o mobilizację wszystkich mieszkańców Gminy Joniec. Wspólnie pomóżmy Weronice! Zbieranie nakrętek to nawyk, który szybko wejdzie wam krew. Zamiast do kosza odkładajcie je
do wydzielonego koszyczka.
Jest też sposób na pomaganie dla amatorów spor tu i rekreacji. 10 czerwca na terenie przy Szkole Podstawowej w Króle wie odbędzie się II Bieg Charytatywny. Całkowity dochód z imprezy będzie przekazany na subkonto
dziewczynki w Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą. Organizatorzy zapewniają
atrakcje dla całej rodziny. Panie mogą wziąć udział w biegu na obcasach!
– Trzeba jedynie przygotować sobie wygodne szpilki… Prze widziano trasę dla
maluchów. Znajdzie się też coś dla tych, który hobby stycznie lubią przebiec
kilka kilometrów.
Darowiznę dla Weroniki możecie przekazać również na konto:
4610 9010 4300 0000 0134 0437 41
sYLWIa sO bÓt Ka
reklama
6 czerwca 2017
7
Poświętne 10-11 czerwca 2017
XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa
i Mazowiecka wystawa zwierząt Hodowlanych
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku
zaprasza w dniach 10-11 czerwca 2017 roku na XVIII Mazowieckie Dni
Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Największa
na Mazowszu wystawa rolnicza organizowana jest pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka
Województwa Mazowieckiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem
zarówno wystawców jak i zwiedzających, wśród których znajdują się
beneficjenci naszych usług – rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.
reklama
teren wystawy
Co roku przygotowujemy dla zwiedzających wystawę zwierząt, maszyn,
sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej
na placu, który zajmuje powierzchnię
ponad 3 ha. Technologię uprawy roślin
rolniczych, nowe odmiany oraz prezentujemy na polu doświadczalnym o powierzchni 20 ha.
Hodowcy zwierząt prezentują najlepszy materiał hodowlany w grupach
bydło mleczne i klacze. Najlepsze zwierzęta są nagradzane tytułami czempionów w poszczególnych kategoriach.
Firmy prezentują nowoczesne ciągniki, kombajny,
maszyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz osiągnięcia nauki w zakresie hodowli i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji pasz, preparatów weterynaryjnych, oferują przetwory branży rolno-spożywczej. Bogatą ofertę
przedstawiają przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem, ochroną środowiska. Do korzystania ze swoich usług zachęcają wydawnictwa rolnicze, firmy ubezpieczeniowe i doradcze.
Wystawie towarzyszy kiermasz ogrodniczy oraz stoiska
potwierdzające różnorodność dziedzictwa kulturowego
polskiej wsi.
Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej
wiedzy. O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników poinformują podczas
Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytutów naukowych.
8
facebook.com/extraplonsk
XVIII MaZOWIEcKIE DNI ROLNIctWa – POśWIętNE 2017
XVIII MaZOWIEcKIE DNI ROLNIctWa – POśWIętNE 2017
Rozmowa z Jarosławem Grabowskim – Dyrektorem Oddziału MODR Poświętne w Płońsku
Zapraszamy na
18. Mazowieckie
Dni Rolnictwa
Kolejny raz Poświętne będzie tłumnie
odwiedzane z okazji weekendowych
Mazowieckich Dni Rolnictwa
(10-11 czerwca). O fenomenie tej
imprezy, licznych konkursach
i nagrodach dla wystawców oraz
chlubie MODR-u – polu
doświadczalnym, opowiada Dyrektor
Oddziału Poświętne w Płońsku
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego – jarosław Grabowski.
EXTRA PłOŃSK: Mazowieckie Dni Rolnictwa to
największa impreza branży rolniczej w naszym
regionie. Co roku odwiedza ją kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających, setki firm z całej Polski
chcą na Poświętnem promować swoje produkty
i usługi. Panie Dyrektorze, skąd bierze się fenomen tych targów? impreza co roku jest organizacyjnym sukcesem.
JAROSłAW gRABOWSKi: Mazowieckie Dni Rol-
nictwa organizowane są przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne już
po raz osiemnasty, jednak tradycja tego rodzaju
imprez w naszym ośrodku jest o wiele starsza.
Od prawie 95 lat Poświętne jest miejscem spotkań
środowiska rolniczego w różnych formułach, takich jak prezentacje technologiczne, dożynki, Dni
Ciechanowskiego Rolnictwa, Międzynarodowe
Dni Pola itp. Wspaniała, długoletnia tradycja Poświętnego, praca poprzednich pokoleń doradców
i wyzwania nowej rzeczywistości zobowiązują nas
do stałego podnoszenia jakości organizacyjnej
i merytorycznej. Obecnie MDR to impreza dla
każdego, posiadająca walory biznesowe, poznawcze i integracyjne. To też swego rodzaju „święto”
szeroko pojętej sfery obszarów wiejskich naszego
regionu. To, że organizujemy jedną z największych
w Polsce wystaw, skupiającą kilkuset wystawców
i odwiedzaną przez kilkadziesiąt tysięcy osób (nasze szacunki mówią nawet o ok. 60 000 zwiedzających) to efekt codziennej pracy całej kadry Poświętnego, nie tylko specjalistów zakładowych, także tej pracującej siedmiu Powiatowych Zespołach
Doradztwa Rolniczego. Po spełnieniu odpowiednich warunków związanych z odzyskaniem części
posiadanych wcześniej gruntów planujemy w następnych latach udoskonalenie formuły naszego
przedsięwzięcia między innymi w kierunku poszerzenia ilości i zakresu pokazów oraz praktycznego
prezentowania innowacyjnych technologii. Jeśli
chodzi o pytanie skąd bierze się fenomen tych targów – moja odpowiedź jest prosta, to doradcy, bardzo często pasjonaci swej pracy za tym stoją.
EXTRA PłOŃSK: Zarówno Mazowieckie Dni Rolnictwa, jak i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych to okazja do nagrodzenia rolników
i wystawców. W ciągu 2 dni przeprowadza się
wiele konkursów. Proszę nam o nich opowiedzieć.
Jarosław Grabowski: Podczas Mazowieckich
Dni Rolnictwa odbędzie się Mazowiecka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych będąca okazją do posumowania dorobku hodowców bydła, trzody chlewnej
i koni z terenu Mazowsza. Po przeprowadzeniu
oceny zwierząt najlepszym hodowcom zostaną
wręczone nagrody i wyróżnienia. Odbędą się
też XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy konne, pokaz korekcji racic i konkurs „Młody Hodowca”.
Wśród wielu konkursów organizowanych podczas MDR należy wyróżnić VII Turniej Ekologiczny czyli świetna zabawa połączona z edukacją,
konkurs HIT Targowy 2017, podsumowanie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo –KRUS, Mazowiecki Finał XVII edycji Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, konkurs Najciekawsze Stoisko 2017. Uzupełnieniem będą kiermasze towarzyszące imprezie i liczne stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem.
EXTRA PłOŃSK: MODR Poświętne przygotowuje dla rolników prezentacje upraw na polu doświadczalnym. Jakie nowe odmiany roślin zobaczymy w tym roku?
Jarosław Grabowski: Pole doświadczalne to nasza chluba. Skalę prowadzonych różnego rodzaju
doświadczeń najlepiej obrazuje liczba 819 poletek.
Jako jeden z nielicznych w kraju ODR-ów prowadzimy Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe – w tym roku 341 poletek (pszenica ozima i jara, jęczmień jary, kukurydza). Ponadto na 418 poletkach prezentujemy kolekcję odmian różnych gatunków roślin, a na 60 kombinacje stosowania
środków ochrony rośli i nawozów. W bieżącym roku duży nacisk położony został na prezentację roślin strączkowych – 34 nowe odmiany i kukurydzę 95 odmian. Zainteresowani rolnicy szczegółowe informacje uzyskają w przewodniku po polu
doświadczalnym opracowanym przez specjalistów
Zespołu Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa naszego ośrodka. Przy poletkach doświadczalnych
spotkacie Państwo przedstawicieli firm hodowlanych, producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz naszych doradców, którzy będą się starali udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu produkcji rolniczej.
EXTRA PłOŃSK: Czego możemy życzyć Panu
i pracownikom MODR na nadchodzące wielkimi
krokami Mazowieckie Dni Rolnictwa?
Jarosław Grabowski: Na pewno pięknej pogody umożliwiającej uczestnikom pełne wykorzystane oferowanych ekspozycji i atrakcji. Liczę też jak
zwykle na miłą atmosferę i zachowanie wspaniałych wrażeń po udanej imprezie. Najważniejszym
jednak efektem będzie lepsze dostosowanie do potrzeb doradczych i stała poprawa jakości świadczonych przez nasz ośrodek usług, co w połączeniu ze
zmianami organizacyjnymi służb doradczych
i zmianą ich podległości powinno przynieść pozytywne efekty zarówno dla polskiej wsi jak i samego
Poświętnego.
Dziękuję za rozmowę.
ROZ MaWIa ła sYLWIa sO bÓt Ka
FOt. bO żE Na cHąDZYńsKa
6 czerwca 2017
9
10
ogłoszenie
facebook.com/extraplonsk
XVIII MaZOWIEcKIE DNI ROLNIctWa – POśWIętNE 2017
XVIII MaZOWIEcKIE DNI ROLNIctWa – POśWIętNE 2017
reklama
6 czerwca 2017
11
12
facebook.com/extraplonsk
ogłoszenie
reklama
6 czerwca 2017
13
14
facebook.com/extraplonsk
Powiatowy Dzień Dziecka
1 czerwca: świętowali
najmłodsi…
1 czerwca nie dopisała jedynie pogoda. 12 stopni Celsjusza na termometrze,
powitało nas w rześki czwartkowy poranek … Jednak brak słońca na szczęście
nie pokrzyżował planów organizatorom Powiatowego Dnia Dziecka, które
w tym roku odbyło się na terenie MODR Poświętne.
Po godz. 09.30 dzieci te młodsze, i te starsze oraz zaproszonych gości powitał
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – Jacek Kostrzewa.
WięCEJ ZDJęć NA
www.extra-plonsk.pl
– Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić
ważny dzień, w którym często my dorośli z rozrzewnieniem wspominamy czas,
w którym byliśmy w waszym wieku. Powiatowy Dzień Dziecka w tym roku ma
zaszczyt organizować nasza placówka
SOSW w Płońsku.- mówił Jacek Kostrzewa. – Wszystkim dzieciom, dużym, małym, tym czasem niegrzecznym i tym zawsze wspaniałym życzymy beztroskiego
dorastania w gronie kochającej rodziny
i przyjaciół. Życzymy wam zdrowia, dobrych ocen oraz spełnienia marzeń
a dzisiaj doskonałej zabawy i słońca.
– dyrektor SOSW skierował najlepsze życzenia dla dzieciaków z okazji ich święta.
Oficjalnie imprezę zainaugurowała wicestarosta powiatu płońskiego Anna Dumińska- Kierska.
Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Na początek pokaz wokalnych umiejętności dali uczniowie Ośrodka – Dominika Krawczyk i Adrian Werle. Następnie
dziewczęta z UKS Rutki „Zumba Dance” pod kierownictwem nauczyciela – Krystyny Pęcherzewskiej pokazały, jaką radość może dać gorąca zumba… Po występie grupy, zumby uczyli się wszyscy chętni.
Z myślą o dzieciach przygotowano m. in.: fotobudkę, mega bańki mydlane, plener malarski, warsztaty tworzenia słodkiej biżuterii i wianków z kwiatów, pokazy
motorowe, zabawy i konkursy sportowe, zabawy z animatorem, naukę kręcenia balonów, ścieżkę sensoryczną dla najmłodszych i oczywiście słodki poczęstunek i grilla oraz mnóstwo innych atrakcji. Dzień dziecka mógłby trwać wiecznie…
sYLWIa sO bÓt Ka
FOt. sYLWIa sO bÓt Ka
reklama
reklama
15
6 czerwca 2017
P¸O¡SK
ADRES REDAKCJi
09-100 Płońsk, ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro)
[email protected]
REDAKTOR NACZELNY
Piotr Pszczółkowski, tel. 502 68 48 21
[email protected]
ZESPÓł REDAKCYJNY: Sylwia Sobótka
[email protected]
Katarzyna Rólka, Małgorzata Bieniak
BiURO REKLAMY: Mirosław Ochnio, tel. 502 106 886
Sylwia Sobótka, tel. 502 646 312
NAKłAD 5000 egz.
WYDAWCA
Agencja Reklamowa Art MEDIA
DRUK Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa
Na podstawie umowy franchisingowej z Senise sp. z o.o.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
16
facebook.com/extraplonsk
reklama
GMINa NaRusZEWO
Konkurs historyczny
W środę, 24 maja w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się
uroczyste podsumowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego
– za wolność Waszą i Naszą” połączone z wręczeniem laureatom i finalistom
zaświadczeń oraz dyplomów.
W tej ważnej uroczystości wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Naruszewie: Szymon Roguski (kl. III gim.) – laureat konkursu. Szymon jest
również finalistą etapu wojewódzkiego w kuratoryjnym konkursie historycznym; Konrad Kłosiński (kl. I gim.) – laureat konkursu; Gabriela Obojska
(kl. III gim.) – finalistka konkursu; Szymon Pierściński (kl. VI SP) – finalista
konkursu. Uczniów do konkursu przygotował Paweł Ryglewicz.
Dzień Patrona
Z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Naruszewie wystawiono przedstawienie na podstawie utworu,, O JANKU
WĘDROWNICZKU”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy IV z wychowawcą: Ola Kamińska, Oliwia Sałacińska, Jakub Buraczyński,
Amelia Grzelak, Kornelia Jasińska, Zuzia Józwiak, Mateusz Kozarzewski,
Matylda Łukasiewicz, Maja Materka, Maja Grzelak, Julia Mroczkowska, Julia Piegat, Julian Przywuski, Amelia Tomaszewska, Jakub Ziemiński.
reklama
reklama
Download