Witaminy to zdrowie-kl

advertisement
Witaminy to zdrowie - kl. II c, Barbara Pabin
Ośrodek tematyczny – Smacznie i zdrowo
Temat dnia: Witaminy to zdrowie
Zadania do realizacji: Warzywa i owoce jako ważny składnik posiłków obfitujący w witaminy. Wpływ
witamin na zdrowie organizmu. Rozmowa na temat zasad prawidłowego odżywiania. Wyraziste czytanie
treści listu. Przymiotnik jako wyraz określający cechy. Ilustracja ruchowa do piosenki pt. „Witaminy”.
Wyklejanie owoców i warzyw plasteliną. Mnożenie liczb w zakresie 20.
Ośrodki tematyczne:
I. Ja – Bajkoludek
Rozwijanie umiejętności dbania o prawidłowe odżywianie.
Rozwijanie aktywności badawczej uczniów.
II. Bajkoludek – uczeń
Nauczanie pracy zespołowej, rozbudzanie aktywności. Traktowanie ucznia jako partnera we
wspólnej pracy.
III. Bajkoludek – przyjaciel planety
Budzenie szacunku do wspólnego dobra jako podstawy życia. Budzenie szacunku do chleba.
Cel wychowawczy- Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dzieci, umacnianie ich wiary we własne siły,
umożliwianie osiągnięcie sukcesu. Kultura spożywania posiłków.
Cele ogólne:
•
uświadomienie konieczności prawidłowego odżywiania się i dbania o własne zdrowie,
•
zapoznanie ze znaczeniem witamin w życiu człowieka,
•
wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
•
doskonalenie umiejętności redagowania listu,
•
kształcenie umiejętności układania działań do ilustracji,
•
rozwijanie twórczej aktywności
Cele szczegółowe:
•
poznaje zasady prawidłowego odżywiania się,
•
zna podstawowe witaminy i ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju organizmu,
•
rozpoznaje owoce i warzywa po ich cechach,
•
rozróżnia części jadalne warzyw,
•
wyszukuje i rozpoznaje w tekście przymiotniki,
•
potrafi z rozsypanki ułożyć treść listu, zna jego strukturę,
•
uzupełnia tekst z lukami,
•
rozumie wzajemne zależności dodawania i mnożenia,
•
ilustruje ruchem piosenkę,
•
komunikuje się i współpracuje z grupą,
•
projektuje z grupą działania plastyczne i twórczo je realizuje
Metody: rozmowa kierowana, praca z tekstem, pokaz, oglądowa, praktycznego działania, empiryczna.
Formy pracy: grupowa, zbiorowa zróżnicowana, indywidualna zróżnicowana.
Środki dydaktyczne: ilustracje do działań, koperty z warzywami, rozsypanki dla grup z treścią listu, tekst z
lukami, ilustracje zbóż, produkty zbożowe, ilustracje warzyw i owoców, sok z cytryny i pomarańczy do
doświadczenia, papierki lakmusowe, tabela demonstracyjna „Części jadalne warzyw”, karta ewaluacyjna,
wiersz J. Brzechwy pt. „Na straganie”, „szkielet ryby” na kartonie.
Przebieg zajęć
1. Zorganizowanie klasy ,podział na grupy
2. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie”
wypowiedzi na temat treści
•
określenie cech warzyw (wyglądu i charakteru)
•
przypomnienie „jakie wyrazy to przymiotniki”?
•
ilustracja plastyczna wybranych warzyw- wyklejanie plasteliną
3.Układanie działań matematycznych do ilustracji( mnożenie jako dodawanie jednakowych
składników) , odszukanie wyników na kopertach, porządkowanie wyników rosnąco.
•
4.Odczytanie hasła „Witaminy”, wyjaśnienie Co to są witaminy?, Gdzie możemy wyszukać
informacje o witaminach (encyklopedia)
5.Praca w grupach -układanie listu z rozsypanki (dla każdej grupy inny, listy piszą witaminy,
przy ich podpisach znajduje się logo witaminy)
•
odczytanie- każde dziecko po jednym zdaniu)
•
przypięcie na tablicy w 4 kolumnach
•
utrwalenie wiadomości o liście- nazywanie jego części
•
zwrócenie uwagi na datę – zapis miesiąca cyfrą rzymską
•
zwrócenie uwagi na datę – jaki to był dzień tygodnia?, Kiedy to było? ( wczoraj ,
przedwczoraj)
6.Układanie w grupach zagadek( dotyczą warzyw owoców i innych produktów bogatych w
witaminy)
•
podkreślenie przymiotników
•
oczytanie przymiotników przez daną grupę, dzieci starają się odgadnąć jaki produkt mogą
one określać
•
odczytanie zagadek
•
odszukanie rozwiązania zagadki na biurku n-la ( przy rozwiązaniu logo witaminy )
•
uczniowie przypinają rozwiązanie pod listem tej witaminy, z którą zgadza się logo
•
kolejne zagadki czyta nauczyciel ,dzieci przypinają rozwiązania- przyporządkowują
produkty do witamin
•
omówienie powstałej tabeli ( W jakich produktach znajduje się najwięcej witaminy A, B, C i
D?)
( W trakcie zagadek obserwujemy zmęczenie dzieci i w zależności od sytuacji możemy
realizować pkt. 7,8,10.
7.Zabawa ruchowa „Witaminy” ( na dowolną melodię wymyśloną przez siebie)
Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki
Witaminki, witaminki, witaminki fajne są.
Jedz owoce i jarzynki,
w nich mieszkają witaminki
Kto je sobie lekceważy ,musi chodzić do lekarzy.
8.Wyjaśnienie pojęcia „ziarna zbóż”
Jakie zboża znacie?
•
pokaz ilustracji
•
rozmowa na temat „Jakie produkty powstają z tych zbóż?”
•
pokaz produktów zbożowych(kasza manna, płatki owsiane i kukurydziane, mąka pszenna i
żytnia , makaron-omówienie z jakich zbóż pochodzą)
•
pokaz chleba ,bułki- przypomnienie o szacunku dla chleba
•
9.Udzielenie odpowiedzi na pytanie „W jakich grupach produktów znajduje się najwięcej
witamin?”
10.Informacja na temat kwasów owocowych
Wiele owoców ma kwaśny smak. Powodują to związki chemiczne zwane kwasami. Są one
zdrowe dla człowieka.
•
przeprowadzenie doświadczenia z sokiem z cytryny , jabłka lub pomarańczy
•
badanie kwasowości przy pomocy papierków wskaźnikowych
11.Uzupełnianie tekstu z lukami
•
odczytanie uzupełnionych tekstów( w domu dzieci przepisują tekst do zeszytu)
12.Części jadalne warzyw -tabela
•
na tablicy pionowo układamy nazwy warzyw , które były rozwiązaniami zagadek
•
dzieci wymieniają części jadalne, stawiają znak + w odpowiedniej rubryce
warzywo
liście
korzeń
łodyga
kwiat
owoc
nasiona
•
•
•
Sprawdzenie stopnia zrozumienia tematu za pomocą „szkieletu ryby”
na tablicy( lub praca na dywaniku) „szkielet ryby”
dzieci odpowiadają na pytanie „Jaki wpływ na nasz organizm mają witaminy?”
zapis odpowiedzi na „ościach ryby”( wzrost, odporność na choroby, mocne kości ,zdrowe
zęby, dają energię i siłę, rozwój mięśni, gojenie się ran, poprawa pamięci)
13.Wspólne wymyślenie haseł reklamowych zachęcających do spożywania warzyw i owoców.
•
np. Jedz owoce i warzywa ,będziesz zdrów jak ryba, Warzywa to zdrowie, Owoce i
warzywa mają wspaniałe witaminy
•
Zapis do zeszytu
14. Wypełnienie karty ewaluacyjnej.
15. Zadanie pracy domowej.
Załącznik nr 1 (zagadki)
-Ładnie pachnie żółta skórka,
kwaśny mają smak.
Zawierają witaminy, wiemy, że to...
(cytryny) – wit. C
-Wyrosły w ogródku na krzaczkach,
kuleczki małe, okrągłe.
Są czarne, czerwone lub białe.
Ze smakiem spożywasz dojrzałe.
(porzeczki)- wit. C
-Zielone łódeczki,
a w łódkach kuleczki,
gdy się ugotują,
każdemu smakują.
(groch)- wit. B
-Jaka to głowa, duża czy mała,
z zielonych liści składa się cała?
(kapusta)- wiy. C
-Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę,
ma bielutki korzeń
i zieloną natkę.
(pietruszka)- wit. C
-Jestem czerwony i soczysty,
pyszny ze mnie przecier i zupa
(pomidor)- wit. A
-Kura je zniosła, mama przyniosła,
ugotowała, dzieciom podała.
(jajko)- wit. D
-Latem się topi – nie w wodzie.
Zimą marznie – tak jak woda.
Chleb nim smarujemy co dzień
i do ciast je mama doda.
(masło)- wit. A i D
-W sklepie tą zbożową parę kupujesz,
masłem ją smarujesz.
Rumiana, choć mała,
będzie smakowała
(bułka i chleb)- wit. B
-Choć dziurek w nim sporo,
łatać ich nie trzeba.
Zjem go z apetytem,
razem z kromka chleba.
(ser)- wit. A
PSZENICA
OWIES
JĘCZMIEŃ
ŻYTO
PSZENICA
ŻYTO
OWIES
Załącznik nr 3 ( tekst z lukami)
Zdania dla dzieci z integracji
Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. W domu przepisz je starannie do zeszytu.
warzywa ,witamin, chorobami, owoce
Nasz organizm bardzo potrzebuje............................................. .
Dlatego musimy jeść przede wszystkim................................... i
................................... .
Witaminy chronią nas przed.............................................. .
Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. W domu przepisz je starannie do zeszytu.
Surówek, warzywa ,witamin, chorobami, mleko, soki
Nasz organizm bardzo potrzebuje............................................. .
Dlatego musimy jeść przede wszystkim................................... i
owoce oraz pić................................. i naturalne...................... .
Witaminy chronią nas przed............................................. .
Najwięcej powinniśmy zjadać ich w postaci............................. .
Załącznik nr 6 ( listy do dzieci)
Drogie Dzieci!
Cieszę się, że mogę do Was napisać. Nazywam się witamina C. Nie możecie mnie zobaczyć, bo jestem
bardzo malutka. Zapobiegam przeziębieniom i ułatwiam gojenie ran. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy.
Życzę zdrowia
WITAMINA C
Moi Mili !
Jest mi bardzo przyjemnie, że na dzisiejszych zajęciach będziecie o mnie mówili. Jestem potrzebna
dzieciom, które rosną. Wzmacniam zęby i kości.
Rośnijcie jak na „drożdżach”
WITAMINA D
Kochani!
Jeżeli chcecie mieć dobrą pamięć, dużo energii i wspaniały apetyt musicie się ze mną zaprzyjaźnić. Wtedy
na pewno nauka wiersza przyjdzie Wam z łatwością.
Pozdrawiam
WITAMINA B
Cześć Dzieciaki!
Jestem witamina A. Występuję w wielu produktach, które spożywacie. Wzmacniam wzrok i paznokcie,
wpływam też na wzrost kości i zębów. Spróbujcie się dziś dowiedzieć ,gdzie mnie można znaleźć.
Pozdrowionka
Załącznik nr 4 (podpisy witamin- do listów)
Witamina A
Witamina B
Witamina C
Witamina D
Załącznik nr 5 ( rozsypanka zdaniowa dla grup - zagadki)
Jestem chrupiące i soczyste
Jestem czasami zielone lub czerwone.
Jestem pyszne w szarlotce.
Rosnę w sadzie i jestem okrągłe.
Jestem kwaśne lub słodkie.
Rosnę na drzewie i jestem okrągłe.
Jestem pomarańczowa.
Rosnę w ziemi.
Jestem twarda i chrupiąca.
Lubią mnie króliki.
Pyszna ze mnie surówka.
Rosnę w ziemi w ogródku warzywnym.
Ma mnie w sobie pewien ssak.
Jestem koloru białego.
Lubią mnie dorośli i dzieci.
Mogę zmienić się w pyszne masło lub biały ser.
Odwiedzam wasza klasę codziennie.
Rośniemy na polach.
Robią z nas mąkę i pieczywo.
Zjadacie na s też w zupach mlecznych.
Ludzie ścinają nas latem.
Jesteśmy zielone, a potem złociste.
Mamy cienkie łodygi zakończone wyniosłymi kłosami.
Załącznik nr 7 (Karta ewaluacyjna)
Zamaluj części jabłka
1. Czy podobały Ci się zajęcia?
2. Czy wiesz, jak prawidłowo się odżywiać?
3. Jak lubisz pracować? Otocz pętlą właściwy rysunek.
Download