Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Piotr

advertisement
Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Piotr Sztompka. –
Kraków, 2016
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE
9
Część pierwsza: KOLEJNY PRZEŁOM W SOCJOLOGII
Rozdział I: „Trzecia socjologia"
Trzy socjologie
Metafora przestrzeni międzyludzkiej
Zamysł książki
Na ramionach olbrzymów
19
21
27
32
33
Rozdział II: Korzenie europejskie
Geometria społeczna - Georg Simmel (1858-1918)
Fenomenologia relacji - Alfred Schütz (1899-1959)
Figury i figuracje-Norbert Elias (1897-1990)
39
42
46
50
Rozdział III: Korzenie amerykańskie
Interakcja symboliczna - George H. Mead (1863-1931)
i Herbert Blumer (1900-1987)
Teatr interakcyjny — Erving Goffman (1922—1982)
Konteksty relacji społecznych Jonathana H. Turnera (ur. 1942)
Łańcuchy interakcyjne - Randall Collins (ur. 1941)
55
57
66
73
79
Część druga: PRZESTRZEŃ MIĘDZYLUDZKA
Rozdział IV: Relacje społeczne i przestrzeń międzyludzka
Ogólny model relacji międzyludzkiej
Kryteria różnorodności
Typowe kształty relacji
Krystalizacja i atrofia relacji
89
91
98
120
142
Rozdział V: Relacje moralne i przestrzeń moralna
Sześć relacji moralnych
Przestrzeń moralna
147
149
153
Rozdział VI: Przyjaźń i guanxi: złożone relacje moralne
Przyjaźń: czysta relacja autoteliczna
Guanxi: przyjaźń i interesy razem
199
201
214
Rozdział VII: Konfiguracje przestrzeni międzyludzkiej
Przestrzeń międzyludzka prywatna w danym momencie czasu
Przestrzeń międzyludzka grupowa w danym momencie czasu
Przestrzeń międzyludzka indywidualna w zmienności
Przestrzeń międzyludzka grupowa w zmienności
Przestrzeń międzyludzka w perspektywie historycznej
Przestrzeń międzyludzka w naszych czasach
219
222
231
236
242
244
249
Rozdział VIII: Przestrzeń międzyludzka jako locum
podmiotowości społecznej
Model stawania się społeczeństwa
Mechanizm społecznego stawania się
Od mikropraktyk do makroobiektów społecznych
Oddolne zmiany systemowe
Zmiana norm społecznych
Cenna odmiana podmiotowości: innowacyjność
Przestrzeń międzyludzka w pracy a podmiotowość
253
255
257
260
261
266
269
273
Część trzecia: KAPITAŁ SPOŁECZNY
Rozdział IX: Przestrzeń międzyludzka jako kapitał
Pojęcie kapitału
Kapitał ludzki
Prekursorzy idei kapitału społecznego
Późniejsze ujęcia
279
281
282
286
292
Rozdział X: Korzyści z kapitału społecznego
Kapitał indywidualny
Kolektywny kapitał społeczny
Badania empiryczne kapitału społecznego
297
299
309
309
Rozdział XI: Prawidłowości funkcjonowania kapitału społecznego
Ekspansja i rozpad kapitału społecznego
Dysfunkcje kapitału społecznego
317
325
328
Na zakończenie: OSIEM TEZ
331
Bibliografia
337
oprac. BPK
Download