Argumenty pompy ciepła

advertisement
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Rynek urządzeń grzewczych w Polsce
wobec nowych wymogów ekologicznych
i wymogów etykietowania energetycznego
Przygotował:
Adolf Mirowski, Paweł Lachman
09 października 2013, Poznań
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Zużycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej
Przemysł
28%
Transport
31%
Budynki
41%
Ogrzewanie i ciepła
woda użytkowa
85%
Prąd
15%
Źródło:„Green Paper on Energy Efficiency or Doing More with Less“, Marzec 2006
Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - największy potencjał oszczędzania
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania?
Kocioł gazowy
o sprawności 107% (70/65oC)
Pompa ciepła powietrze/ woda
o wsp. COP =4,7 A10W35
Kocioł olejowy o sprawności
92% (70/65oC)
Kocioł elektryczny
o sprawność 99%
Jaka jest realna sprawność średnioroczna urządzeń?
Jaka jest sprawność w instalacji grzejnikowej czy podłogowej?
Jak to możliwe że urządzenie grzewcze ma sprawność > 100%?
….
Obecnie klient nie może porównać efektywności urządzeń grzewczych
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Klasy energetyczne urządzeń grzewczych c.o.
Klasa energetyczna
dla urządzenia
grzewczego
Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń
grzewczych ηs w % , poza pompami ciepła
niskotemperaturowymi LT
A+++
ηs ≥ 150
A++
125 ≤ ηs < 150
A+
98 ≤ ηs < 125
A
90 ≤ ηs < 98
B
82 ≤ ηs < 90
C
75 ≤ ηs < 82
D
37 ≤ ηs < 75
E
34 ≤ ηs < 37
F
30 ≤ ηs < 34
G
ηs < 30
Brak współczynnika efektywności s na etykiecie energetycznej
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Klasy energetyczne urządzeń grzewczych c.o.
Klasa energetyczna
dla urządzenia
grzewczego
Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń
grzewczych ηs w % , z pompami ciepła
niskotemperaturowymi LT (35 oC)
A+++
ηs ≥ 175
A++
150 ≤ ηs < 175
A+
123 ≤ ηs < 150
A
115 ≤ ηs < 123
B
107 ≤ ηs < 115
C
100 ≤ ηs < 107
D
62 ≤ ηs < 100
E
59 ≤ ηs < 62
F
55 ≤ ηs < 59
G
ηs < 55
Brak współczynnika efektywności s na etykiecie energetycznej
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania?
 Kocioł elektryczny o sprawności ke = 97 %
Klasa G
 Pompa ciepła o współczynniku SCOP (SPF) = 4,3
Klasa A++
 Przyjęty współczynnik nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej wynosi
N = 2,5 i jest stosowany w tym rozporządzeniu dla całego obszaru UE.
Obecnie klient nie może porównać efektywności urządzeń grzewczych
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania?
To rozporządzenie stosowane
jest w krajach UE bez konieczności
transpozycji prawnej
Interpretowanie rozporządzeń KE należy tylko do kompetencji KE
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Zakres urządzeń Lot1
Zakres wymogów:
ecodesign do 400 kW / 2000 l.
etykiety energ. do 70 kW/ 500 l.
 Kotły grzewcze c.o. jednoi dwufunkcyjne (gaz, prąd, olej)
 Pompy ciepła jednoi dwufunkcyjne (gaz, prąd)
 Urządzenia kogeneracyjne (gaz, olej)
 Elementy do pakietów
Rozporządzenie nie obejmuje kotłów stałopalnych (Lot15) czy urządzeń c.w.u (Lot2)
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Przykład etykiet energetycznych – wymóg od 09. 2015 r.
Kotły gazowe
Gazowe urządzenia
kogeneracyjne
(produkujace ciepło
i prąd)
Pompy ciepła
Pompy ciepła
niskotemperatur.
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Obowiązkowe etykietowanie energetyczne od 09.2015 r.
(od 2016 r.)
Urządzenia gazowe
i olejowe
Urządzenia
elektryczne
Kotły stałopalne
od 2019
Pompy ciepła typu solanka/woda
Pompy ciepła typu woda/woda
Kondens. + solar
Gazowe pompy ciepła
Kogeneracja en. I ciepła
Pompy ciepła typu
powietrze/woda
Kotły na biomasę
K. kondensacyjne
Kotły na węgiel
k. niekondensacyjne
Kotły elektryczne
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Klasy energetyczne urządzeń grzewczych c.o.
Klasa energetyczna
dla urządzenia
grzewczego
Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń
grzewczych ηs w % , poza pompami ciepła
niskotemperaturowymi LT
A+++
ηs ≥ 150
A++
125 ≤ ηs < 150
A+
98 ≤ ηs < 125
A
90 ≤ ηs < 98
B
82 ≤ ηs < 90
C
75 ≤ ηs < 82
D
37 ≤ ηs < 75
E
34 ≤ ηs < 37
F
30 ≤ ηs < 34
G
ηs < 30
Brak współczynnika efektywności s na etykiecie energetycznej
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Terminy wymogów etykietowania energetycznego
26.09.2013
26.09.2015
Okres
przejściowy
2 lata
26.09.2019
Wymogi
etykietowania
klasy do A++
Wymogi
etykietowania
klasy do A+++
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Certyfikacja pakietów – nowe zadanie instalatora
Producenci dostarczą gotowe narzędzia: arkusze, programy komputerowe
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Wycofanie urządzeń grzewczych ze sprzedaży (wymogi ecodesign)
Niekondensacyjne kotły gazowe
z zamkniętą komorą spalania
Niekondensacyjne kotły gazowe
z otwartą komorą spalania
(>10 kW kotły jednofunkcyjne
> 30 kW kotły dwufunkcyjne)
STOP
09/2015
Niekondensacyjne kotły olejowe
Niekondensacyjne kotły gazowe z wysokimi NOx
wycofane wszystkie urządzenia: gazowe > 56 mg/kWh,
olejowe > 120 mg/kWh, gazowa mikrokogeneracja
CHP > 240 mg/kWh
STOP
09/2018
Kotły kondensacyjne podstawowym produktem na rynku
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Wymogi ecodesign i etykiet energetycznych dla urządzeń c.w.u.
Od 09.2015
Od 09.2017
Zakres wymogów:
ecodesign do 400 kW / 2000 l.
etykiety energ. do 70 kW/ 500 l.
 Konwencjonalne podgrzewacze
wody (gaz, prąd, olej)
 Pompy ciepła do c.w.u.
 Zestawy solarne do c.w.u.
 Bufory wody grzewczej
 Elementy do pakietów
Od G do A
Od G do A+
Pompy ciepła do c.w.u. i pakiety solarne - najwyższe klasy energetyczne A i A+
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Przykład etykiet energetycznych dla urządzeń c.w.u. – od 09. 2015 r.
Przepływowy gazowy
podgrzewacz wody
Pompa ciepła
do ciepłej wody
Zasobnik c.w.u
Zestaw solarny
do c.w.u.
Wszystkie rozporządzenia i artykuły prasowe dostępne na stronie www.portpc.pl
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
W 2014 roku KE wyda pozostałe rozporządzenia o wymogach ecodesign,
etykietach energetycznych kotłów stałopalnych, ecolabel i GPP
Wg aktualnego projektu kryteriów
dla Zielonych Inwestycji Publicznych GPP
min. wsp. s>98%
A+, A++, A+++)
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
W 2014 roku KE wyda pozostałe rozporządzenia o wymogach ecodesign,
etykietach energetycznych kotłów stałopalnych, ecolabel i GPP
Wg aktualnego projektu kryteriów
dla Zielonych Inwestycji Publicznych GPP
min. wsp. s>98%
A+, A++, A+++)
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Jak wylicza się udział OZE zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE
i decyzją Komisji Europejskiej z 1 marca 2013?
Energia
pobrana
z
otoczenia
OZE
Ciepło
użyteczne
Energia
Energia
pierwotna
Pierwotna
Elektrownia
Sieć elektr.
Energia
elektr.
Pompa
ciepła
Energia użytkowa w budynku
Przykład dla pomp sprężarkowych elektrycznych
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Statystyczna ilość OZE [kWh/rok]
Przekazywana energia odnawialna z pomp ciepła zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej z 1 marca 2013
20000
17643
15000
10000
10260
9263
5000
2310
3500
0
Sprężarkowa, elektryczna
pompa ciepła o mocy 10
kW typu powietrze/woda
Sprężarkowa, elektryczna
pompa ciepła o mocy 10
kW typu solanka/woda
Gazowa, absorbcyjna
pompa ciepła gruntowa
(solanka/woda) o mocy 10
kW
Instalacja z kotłem
gazowym i z kolektorami
słonecznymi o pow. 7m2
do pogrzewania wody
użytkowej
Kolektory fotowoltaiczne
o pow. 35m2
Gruntowa pompa ciepła przekazuje 8 razy więcej OZE co typowa instalacja solarna
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Wysoka i niska emisja zanieczyszczeń
Niska emisja
zanieczyszczeń
(kominy do 40 m)
Wysoka emisja
zanieczyszczeń
Pompa ciepła nie powoduje żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Zastosowanie pomp ciepła:
Porównanie różnych technologii grzewczych wg raportu dla KE
Typ paliwa/energii
Kategoria
Uwagi
Olej
20 %
01_kotły olejowe
Efektywność i emisja zanieczyszczeń jest przyjęta na podstawie średniej (z 2010
r.) sprzedaży w tej kategorii.
Gaz
02_kotły gazowe
Efektywność i emisja zanieczyszczeń jest przyjęta na podstawie średniej (z 2010)
sprzedaży w tej kategorii
03_gaz hybrydowe
Analiza zawiera 4 typy różnych pomp ciepła. Poz. "03_" to hybrydowe pompy
Zatrudnienie
wgazowymi.
produkcji
ciepła połączone
z kondensacyjnymi
kotłami
Obecna sprzedaż jest
niewielka, ale tego typu produkty mogą znacząco zwiększyć efektywność kotłów
 Zwiększenie efektywności energetyczn.
kondensacyjnych.
Poz. "04_" to elektryczne sprężarkowe pompy ciepła, obejmujące pompy ciepła
z wody,
Redukcja
emisji
CO2 w gruncie i z powietrza.
pobierające ciepło
gruntu, bezp.
odparowanie
Efektywności i emisja jest przyjęta na podstawie średniej (z 2010 r.) sprzedaży w
 Redukcja pyłów PM i węglowodorów
tej kategorii
Poz. "05_" to gazowe absorbcyjne pompy ciepła które stopniowo pojawiają się
na rynku I zapewniają
wyższą efektywność
niż gazowe kotły
kondensacyjne.
 Integracja
w systemie
Smart
Grids
Grupa "06_" to gazowe (z silnikiem spalinowym ICE) sprężarkowe pompy ciepła,
które mają inne 
charakterystyki
niż absorbcyjne
pompy ciepła.
Możliwość
wyrównania
zapotrzebow.
Zastosowanie pomp ciepła:
 Niskie koszty eksploatacji
 Zapewnienie dużego udziału OZE
Energia elektryczna
Sprzedaż
Gaz
04_elektr. PC
05_gaz abs. PC
06_gaz ICE PC
Węgiel
07_kotły węglowe
Biomasa
08_małe/ręczne drewno
Oczekiwania
09_małe/ autom.
Zależnie od charakterystyki
cieplnej budynku –
10_małe/pellet
dofinansowania – dostępności
–
preferencji klienta
11_duże/kawałki
Gaz
Potrzeby
Ogrzewanie
12_kogeneracja
Ciepła
Chłodzenie
woda
użytkowa
drewno
i nadwyżki
w sieci
W kategorii kotłów na
paliwo stałe, kotły
węgloweenergetycznej
zostały dodane na specjalne
życzenie, mimo że sprzedaż w UE jest stosunkowo niewielka (jako zastosowanie
do centralnego ogrzewania).
Kotły na biomasę, są podzielone na kategorię małych kotłów na drewno
(ładowanych ręcznie - obecnie największy udział sprzedaży i istniejących na
rynku, chociaż wzrasta udział kotłów na pelet), małe zautomatyzowane kotły na
drewno, małe kotły na pelet i kotły na duże kawałki drewna.
Te rodzaje kotłów reprezentują najbardziej popularne typy kotłów na biomasę
dla centralnego ogrzewania.
Ta kategoria urządzeń to zarówno rozwiązania oparte o silniki Stirling’a, jak
rozwiązania w oparciu o silniki gazowe. Zarówno efektywność jak emisje
opierają na szacowanym udziale produktów w sprzedaży systemów gazowych
kogeneracyjnych.
Rynek urządzeń grzewczych, a wymogi ekologicznych i etykiet energetycznych
Dziękujemy za uwagę.
Download