Załącznik I

advertisement
Załącznik VII
Propozycje projektów do realizacji
po 2007 roku
Propozycje projektów po 2007 roku
SZKOLENIA
1. Szkolenie w zakresie uprawy roślin energetycznych
2. Szkolenie w zakresie jakości i oryginalności produktu
3. Opracowanie wspólnego logo dla lokalnych produktów
EKSPERTYZY, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA
4. Ekspertyza w zakresie wykorzystania terenów pod uprawę roślin energetycznych
5. Opracowanie koncepcji i dokumentacji techniczno-ekonomicznej dla
konfekcjonowania produktów rolnych
6. Monografia Gmin Ziemi Kłobuckiej
7. Opracowanie projektów technicznych i dokumentacji prawno-ekonomicznej dla
turystycznego wykorzystanie rzeki Liswarty oraz wybranych zbiorników wodnych
(spływy kajakowe, trasy przyrodnicze)
8. Opracowanie projektów technicznych i dokumentacji prawno-ekonomicznej dla
szlaków pieszych, ścieżek rowerowych w ramach Ziemi Kłobuckiej
PROJEKTY INWESTYCYJNE
9. Zagospodarowanie rzeki Liswarty oraz wybranych zbiorników wodnych pod funkcję
turystyczną, w tym spływ kajakowy
10. Utworzenie szlaków pieszych i ścieżek rowerowych w ramach Ziemi Kłobuckiej
11. Budowa pakowalni produktów rolno-spożywczych
12. Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury informacyjnej
13. Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury rekreacyjnej (miejsca biwakowania,
miejsca postojowe, obiekty rekreacyjne)
PROJEKTY ORGANIZACYJNE
14. Utworzenie Centrum Przekwalifikowań Zawodowych
Download