Czy napoje energetyczne są bezpieczne dla serca?

advertisement
Czy napoje energetyczne są bezpieczne dla serca?
Michał Chudzik
http://www.cxvascular.com/crn-highlights/cardiac-rhythm-news---highlights/are-energy-drinks-safe-enough-for-the-heart
Czy napoje energetyczne są bezpieczne dla serca?
Pomimo braku randomizowanych badań nad spożyciem napojów energetycznych,
odnotowano klika przypadków zaburzeń rytmów - przedsionkowych oraz komorowych, jak
również choroby niedokrwiennej serca, powodowanych spożyciem „energy drinków”,
co powinno skłonić do przemyśleń nad bezpieczeństwem spożywania napojów
energetycznych.
Napoje energetyczne zawierają zmienne ilości stymulantów, jak: kofeina,
tauryna, guarana czy żeń-szeń oraz substancje słodzące i witaminy.
Zawartość kofeiny w napoju
Tauryna jest kwasem organicznym, którego
energetycznym jest umiarkowana
zawartość w diecie wynosi średnio 200mg na dzień;
i wynosi 80mg/puszkę (tyle, co
podczas gdy napoje energetyczne zawierają ok. 1g
w filiżance espresso).
tauryny. Spożycie 3g jest również bezpieczne dla
zdrowych ludzi.
Spożycie napojów energetycznych w 16 krajach Unii Europejskiej
W 2011 roku Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności zlecił badanie
w celu zebrania danych dotyczących spożycia napojów energetycznych
w 16 krajach Unii Europejskiej. Okazało się, że „energy drinki” spożywa:
68% młodzieży (w wieku 10-18 lat),
30% dorosłych,
18% dzieci (<10 lat).
4 854 wezwań z powodu
skutków działania napojów
energetycznych
od 1 października 2010r. do
30 września 2011r.
1 480 to przypadki
spożycia bezalkoholowych
energy drinków
Spośród których:
50,7% dzieci <6lat
76,7% nieumyślne
60,8% mężczyźni
Negatywne skutki spożywania napojów energetycznych obejmowały:
3 przypadki zespołów drgawkowych
2 przypadki arytmii innej niż komorowej
1 przypadek zaburzenia komorowego
1 przypadek przyspieszenia oddechu
Arytmia komorowa i NZS a spożycie napojów energetycznych
28-letni mężczyzna został przyjęty na oddział
ratunkowy
z
powodu
częstoskurczu
komorowego. Pacjent wypił trzy puszki po
250 ml napoju energetycznego każda, pięć
godzin przed meczem koszykówki.
45-letni mężczyzna, który w wieku pięciu lat przeszedł korekcję zespołu Fallota, zgłosił się
do swojego kardiologa z powodu pierwszego wyładowania ICD. Obudził się zmęczony
i wypił trzy napoje energetyczne Red Bull w ciągu 3-4 godzin. Wyładowanie ICD wystąpiło
w ciągu 30 minut po ukończeniu trzeciego drinka.
Spożycie napojów energetycznych a wrodzone zaburzenia rytmu serca
Napoje energetyczne mogą nie tylko powodować incydenty sercowe, ale także - podobnie,
jak testy wysiłkowe czy ekspozycyjne z wykorzystaniem adrenaliny i flecainidu - mogą
demaskować ukryte patogenne zaburzenia rytmu serca np.: chorobę Brugadów czy zespół
wydłużonego QT.
Napoje energetyczne a choroba niedokrwienna serca
50 zdrowych ochotników, u których testowano wpływ spożycia napojów
energetycznych na czynność płytek krwi i śródbłonka
Agregację płytek krwi i funkcję śródbłonka badano godzinę przed i po wypiciu
250 ml napoju energetycznego bez cukru
Odnotowano znaczny wzrost agregacji płytek krwi i zmniejszenie funkcji
śródbłonka po spożyciu napojów energetycznych
Ostre zespoły wieńcowe a nadmierne spożywanie napojów energetycznych
26-letni mężczyzna
24-letni mężczyzna
• ból w klatce piersiowej
• godzinny, miażdżący ból w klatce
• spożycie zwykłej ilości (około 4L)
napojów energetycznych
• pacjent z zaawansowanym STEMI
• przeszedł cewnikowanie serca
i przezskórną interwencję
wieńcową na niedrożnej gałęzi
okalającej tętnicy wieńcowej
piersiowej
• nudności i wymioty po spożyciu około
20 puszek napoju energetycznego
• uniesienie odcinka ST, szerokie zespoły
QRS i migotanie komór skutkujące NZS
Podsumowanie
Szkodliwy wpływ napojów energetycznych wiąże się głównie ze sposobem ich konsumpcji:
 Mieszanie z alkoholem i środkami pobudzającymi
 Nadużywanie, które może prowadzić do zatrucia kofeiną
 Zażywanie przez dzieci zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
 Dodatkowo, toksyczne działanie napojów energetycznych zwiększa ryzyko wystąpienia
ukrytych pierwotnych chorób serca
Niezwykle ważne staje się zamieszczanie szczegółowych informacji dotyczących wystąpienia
możliwych problemów sercowych po spożyciu napojów energetycznych. Należy również
omówić i wskazać możliwe ograniczenia w konsumpcji tych produktów.
Download