Zadanie 2. Wartość siły grawitacji działającej na ciało leżące na

advertisement
Zadanie 3 – a raczej kilka zadań.
Zadanie 1. Podczas spadania ciała o masie 0,5 kg działa na nie stała siła oporu powietrza o wartości 1 N. Oblicz wartość
przyspieszenia, z jakim spada ciało. Przyjmij wartość g = 10 m/s2.
Zadanie 2. Wartość siły grawitacji działającej na ciało leżące na Ziemi wynosi 100 N. Ile wynosi siła grawitacji działającej na
to ciało w odległości h = R od powierzchni Ziemi (gdzie R jest średnim promieniem Ziemi)?
Zadanie 3. Obciążone sanki poruszają się ruchem jednostajnym, jeśli ciągniemy je, działając poziomą siłą o wartości 100 N.
Jeśli wartość tej siły zwiększymy do 200 N, sanki będą się poruszać z przyspieszeniem o wartości 1 m/s 2. Ile wynosi masa
sanek wraz z ładunkiem?
Zadanie 4. Współczynnik proporcjonalności k w prawie Coulomba wynosi w powietrzu
działają na siebie dwa jednakowe, punktowe ładunki q 
około:
A. 100 N
9 109
Nm2
. Wartość siły, z jaką
C2
1 3
10 C każdy, umieszczone w odległości 1 m od siebie wynosi
3
B. 1000 N
C. 10000 N
D. 100000 N
Zadanie 5. Naelektryzowany dodatnio pyłek o masie 0,001 g zawisł nad dodatnio naładowaną płytką. Ile wynosi siła, z którą
płyta odpycha płatek?
Zadanie 6. Ładunek o wartości 6 C został rozdzielony między dwie kulki znajdujące się w odległości r na trzy różne sposoby.
W którym z przypadków wartość siły odpychania się ładunków jest największa?
a)
a)
1C
a)
r
r
5C
2C
r
4C
3C
3C
Zadanie 7. Z równi pochyłej nachylonej pod kątem 45º zsuwa się klocek. Współczynnik tarcia kinetycznego klocka o równię
wynosi 0,3. Klocek zsuwa się z przyspieszeniem o wartości około
A. a = 2m/s2,
B. a = 3m/s2,
C. a = 4m/s2,
D. a = 5m/s2.
Zadanie 8. Krążek hokejowy po uderzeniu przesuwał się po lodowej tafli ruchem jednostajnie opóźnionym. Scharakteryzuj
siły działające na krążek podczas jego ruchu.
Zadanie 9. Samochód o masie 4 t jechał z szybkością 72 km/h. W pewnym momencie kierowca wyłączył silnik. Po
wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze poziomą szosą przez minutę. Oblicz wartość siły hamującej i odległość przebytej
drogi po wyłączeniu silnika.
Zadanie 10. Pociąg o masie 1000 t napędzany jest siłą ciągu silnika równą 3 10 5 N. Podczas ruchu siła tarcia sanowi 0,005
ciężaru pociągu. Jaka będzie szybkość pociągu po przebyciu 1 km? Ile czasu zajmie mu jazda po tej drodze?
Przyjmij g = 10 m/s2.
Download