analiza makrootoczenia – sektor farmaceutyczny

advertisement
ANALIZA MAKROOTOCZENIA – SEKTOR FARMACEUTYCZNY
1.CZYNNIKI MAKROOTOCZENIA:
 MIĘDZYNARODOWE: Spełnia międzynarodowe zasady Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP).
 SPOŁECZNE: Nasilają się trendy prowadzenia zdrowego trybu życia, obserwuje się zmniejszenie
spożycia alkoholu i rezygnację z palenia papierosów, towarzyszy temu ogromne zainteresowanie
medycyną naturalną i niekonwencjonalną; leczenie ziołami, bioenergoterapią, akupunkturą.
 PRAWNE: Przyjęta w 2001r. ustawa Prawo Farmaceutyczne, oznacza, że koszty utrzymania kilku
tysięcy przedstawicieli medycznych producentów leków nie mogą być traktowane jako koszty
uzyskania przychodu, lecz jako wydatki na reklamę.
 DEMOGRAFICZNE: Szacuje się, że liczba emerytów będzie stale rosła. Zaobserwowano znaczną
poprawę stanu zdrowia ludności i wydłużenie życia.
 POLITYCZNE: Udział wydatków na leczenie stanowi około 8 % PKB co jest dużym obciążeniem
dla Państwa, przez co następuje zmniejszenie dotacji do badań naukowych nad nowymi lekami.
 EKONOMICZNE: Ceny leków w Polsce, choć dość niskie w porównaniu z cenami za granicą,
postrzegane są mimo to przez pacjentów jako wysokie. Wytłumaczeniem racjonalności takich opinii
jest fakt, że obecnie ok. 70% ceny leku płaci pacjent i jest to najwyższy wskaźnik w Europie.
Pozostałe 30% płacone jest ze środków publicznych, podczas gdy jeszcze w 1993 roku relacje były
odwrotne. Następuje też zmniejszenie dotacji do badań naukowych nad nowymi lekami. Szacuje się
że rynek farmaceutyków będzie rósł, systematyczny wzrost popytu na nie sięga średnio 10%
rocznie.
 TECHNOLOGICZNE: Nowe niezwykle obiecujące możliwości na etapie prac badawczych a także
wdrożenia do produkcji, daje biotechnologia, chemia kombinatoryczna i genetyka.
2.SZANSE I ZAGROŻENIA:
 ZAGROŻENIA:
1. Udział wydatków na leczenie stanowi około 8 % PKB, co jest dużym obciążeniem dla Państwa,
przez co następuje zmniejszenie dotacji do badań naukowych nad nowymi lekami. Na skutek, czego
firma będzie musiała wykazać się dużą pomysłowością w szukaniu nowych form finansowania
2. Przyjęta w 2001r. ustawa Prawo Farmaceutyczne wprowadza drastyczne zmiany w związku
kosztami utrzymania przedstawicieli medycznych producentów leków. Do tej pory koszty te były
kosztami uzyskania przychodu teraz są traktowane jako wydatki na reklamę, co powoduje, iż firma
będzie mogła odliczyć tylko 0,25% przychodów związanych z kosztem ich uzyskania. Spowoduje to
ograniczenie liczby tych pracowników, co może przyczynić się do pogorszenia sytuacji firmy.
3. Ceny leków w Polsce postrzegane są przez pacjentów jako wysokie, są ku temu powody, gdyż
tylko 30% ceny leku pokrywa się ze środków publicznych a pozostałe 70% pacjent musi pokryć sam.
Okoliczności takie skłaniają pacjentów do wykupywania leków tych najpotrzebniejszych, ponieważ nie
stać ich, aby wydawać czasem kolosalne sumy na lekarstwa, co odbije się na sprzedaży leków
przedsiębiorstwa.
4. Ogromne zainteresowanie medycyną naturalną i niekonwencjonalną. Przykładem są tu chorzy na
nowotwory gdzie ponad 60% chorych stosuje medycynę alternatywną.
1
 SZENSE:
1. Wygasanie ochrony patentowej na niektóre leki jest ogromną szansą dla firmy gdyż ma ona
ogromną szansę na wprowadzenie specyfików pod własną marką ze znacznie niższą ceną.
2. Szacuje się, że rynek farmaceutyków będzie rósł, systematyczny wzrost popytu na nie sięga
średnio 10% rocznie. Wpłynie to korzystnie na firmę i jej współpracowników dając większą motywację
do energicznej pracy.
3. Zmniejszenie spożycia alkoholu i rezygnację z palenia papierosów przez społeczeństwo powinno
dać firmie wiele do myślenia i zachęcić ją do wprowadzania na rynek innych produktów naturalnych,
nie chemicznych.
4. Szacuje się, że liczba emerytów będzie stale rosła, co jest dobrą informacją dla firmy, gdyż to
właśnie emeryci kupują najwięcej leków są tzw. „złotymi” klientami.
5. Zaobserwowano znaczną poprawę stanu zdrowia ludności i wydłużenie życia. Ludzie zaczęli
zdawać sobie sprawę z zwiewności ludzkiego życia i zaczęli dbać o zdrowie. Firma może wspomóc
dbanie o zdrowie wprowadzając różnorodne witaminy, czy leki wspomagające odporność.
3. CZYNNIKI MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE FIRMY I SUGEROWANE
KIERUNKI ROZWOJU:
Czynnikami mającymi największy wpływ na funkcjonowanie firmy są czynniki polityczne jak np. nowe
zasady funkcjonowania gospodarki. Na skutek otwarcia granic i dużej swobody działań ekonomicznych
zachodnich producentów leków, których produkty cieszą się wysoką renomą i promujące
zainteresowanie sprawami zdrowia powodują znaczne zmiany w strukturze podaży. Zagraniczny
producent nie ma barier by przywieść do polski leki, ponieważ nie ma na nie cła a polski producent musi
płacić cło, ponieważ sprowadza półprodukt.
Firma powinna skoncentrować się na produkcji leków tanich a zarazem skutecznych przynajmniej przez
jakiś okres aż konkurencja zostanie częściowo wyparta z rynku. Postarać się, aby półprodukty
sprowadzane a które są prawie w każdym polskim leku nie musiały być oclone. Duży wpływ na
poprawienie sytuacji będzie miała reklama i promocja jak np.: wspieranie polskich producentów.
Pozostawienie sprawy własnemu biegowi nie poprawi sytuacji a zachodnie koncerny w końcu by
wyparły polskie leki z rynku.
2
Download