Mabion S.A. przyjął plan strategii rozwoju produktów leczniczych

advertisement
Mabion S.A. przyjął plan strategii rozwoju produktów leczniczych
30 marca br. Zarząd spółki przyjął uchwałę dotyczącą kontynuacji dotychczas
prowadzonych projektów badawczych, jak i rozpoczęcia prac nad kolejnymi lekami.
Artur Chabowski, Prezes Zarządu Mabion S.A.: Przyjęty plan jest efektem wielomiesięcznych
prac analitycznych, w których pod uwagę wzięliśmy blisko 50 potencjalnych leków, jakie
moglibyśmy rozwinąć w Mabionie. W efekcie powstał plan, który bierze pod uwagę wielkość
rynków referencyjnych, daty wygaśnięcia patentów na leki referencyjne czy działalność
konkurencji w zakresie leków biopodobnych, ale także nasze doświadczenie i technologię
wytwarzania jaką dysponujemy. Jestem dumny, że poziom naszych kompetencji osiągnął
taki poziom, który umożliwia nam włączenie do pipeline pierwszego leku
biotechnologicznego, w pełni innowacyjnego.
Sławomir Jaros, Dyrektor ds. Naukowych i Operacyjnych Mabion S.A.: Zgodnie z przyjętymi
założeniami będziemy kontynuować prowadzone dotychczas projekty badawcze nad lekami
MabionCD20, MabionHER2, MabionEGFR, MabionVEGF_Fab oraz rozpoczniemy jeszcze w
tym roku prace badawcze nad kolejnymi lekami. Swoją uwagę koncentrujemy na terapiach w
obszarze autoimmunologii, onkologii, okulistyki oraz chorób metabolicznych tkanek.
W pipeline spółki pojawił się pierwszy w pełni innowacyjny produkt biotechnologiczny w
obszarze autoimmunologii. Dla większości nowych projektów spółka planuje rozpoczęcie
badań klinicznych po roku 2020. Wartości rynku dla poszczególnych produktów wynoszą od
1 do nawet 9 mld USD.
Więcej informacji udziela:
Biuro Prasowe Mabion S.A.
Małgorzata Siewierska
[email protected]
602301215
Download