HISTORIA HOTELARSTWA

advertisement
HISTORIA
HOTELARSTWA
Główne przyczyny rozwoju
starożytnego hotelarstwa:
► Wymiana
handlowa,
► Podróże związane z odwiedzaniem miejsc
kultu religijnego,
► Rozszerzające się stosunki dyplomatyczne
między państwami,
► Podróże do miejscowości o charakterze
uzdrowiskowym
Najważniejsze
daty i wydarzenia
z historii hotelarstwa na
świecie
XXX – XV w. p.n.e. Bliski Wschód
► Powstają
gospody dla karawan kupieckich, tzw.
karawanseraje.
► Karawanseraj,
chan, chana (pers. karwanseraj zajazd dla karawan) - dom zajezdny w krajach
muzułmańskich lub miejsce postoju karawany z
pomieszczeniami dla podróżnych, niszami
chroniącymi przed słońcem, magazynem dla
przechowania towarów, czasem o charakterze
obronnym.
Caravansarai - Karaj
Starożytna Grecja
►W
Grecji od IV wieku p.n.e. kupcy oferowali swoje
towary na rynkach miejskich, zaczęto tam wówczas
budować „stoa”- długie, prostokątne, często
piętrowe budynki z kolumnowymi gankami.
►W
tych czasach powstały także „pankodia”, czyli
państwowe gospody, które oferowały usługi
żywieniowe i noclegowe. Budowano je najczęściej w
miejscowościach o własnościach leczniczych np.
Epidauros na Peloponezie, w miejscach kultu
religijnego lub w centrum misteriów religijnych np.
w Platejach przy świątyni Hery lub Elenzis.
„Stoa Attalosa”- Agora- Ateny
Starożytny Rzym
► Kroniki
podają, że już w IV wieku p.n.e.
istniały w Rzymie domy gościnne, zwłaszcza
w miejscowościach, związanych z kultem
bogów, igrzyskami, targami handlowymi
(Ateny, Rzym, Olimp, Korynt, Efez, Delfy,
Syrakuzy itd.). Były to miejsca, w których
przyjazd gości wymagał zapewnienia
schronienia, wypoczynku oraz posiłku po
długiej podróży.
► Od
63 do 14 roku p.n.e. za czasów
panowania Oktawiana funkcjonowały w
Imperium Rzymskim wygodne gospody o
nazwach mansiones i stationes, które były
od siebie oddalone o jeden dzień podróży
końmi. Ówczesne gospody były wyposażone
w łaźnie, pokoje gościnne oraz pralnie.
Oferowały także takie usługi jak masarze
czy czyszczenie obuwia.
► Korzystać z nich mogły osoby posiadające
„diploma” lub „tractoria” czyli karty
uprawniające do pobytu
►W
starożytnym Rzymie istniał także zawód
hotelarza zwany „caupo” – prowadzący
gospodę, i „stabularius” – prowadzący
gospodę jednocześnie z gospodarstwem
rolnym.
► Człowiek
już od zarania dziejów dążył do
tego, aby przemysł hotelarski został objęty
przepisami prawnymi. Państwa lub miasta
gwarantowały prawem bezpieczeństwa
kupców i ich towarów- w XVIII wieku p.n.e.
w babilońskim kodeksie Hammurabiego,
władcy, który około 1728 roku p.n.e.
opanował całą Mezopotamię i doprowadził
kraj do rozkwitu, wspomniano o prawie
gościnności.
325 r.
► Wagę
zawodu oberżysty lub karczmarza
potwierdził sobór w Nicei (obecna Turcja) w
325 roku, zalecając urządzenie w każdym
mieście tzw. „xenodochium” czyli gospód dla
podróżnych.
VIII – IX w.
► Po
upadku Imperium Rzymskiego następuje
czasowy spadek znaczenia gospód i ich
rozwoju, aż do VII wieku n.e., kiedy to Karol
Wielki król Franków i cesarz Rzymski z
dynastii Karolingów uporządkował
prawodawstwo i zorganizował administrację.
Wydał między innymi edykt, który stał się
podstawowym aktem prawnym dalszego
rozwoju hotelarstwa.
► Edykt
ten nakładał na kościoły i klasztory
obowiązek utrzymania „hospicjów”
udzielających pielgrzymom i podróżnym
noclegów, wyżywienia, opieki medycznej i
kąpieli. Zdarzało się, że stawiano dwie
osobne gospody- dla duchowieństwa i dla
osób świeckich. Hospicja te rozwinęły się
głównie w Szwajcarii, która dzięki temu
posiada najstarsze tradycje hotelarskie i do
dnia dzisiejszego jest uważana za autorytet
w tej dziedzinie.
► Gościnność
uzyskiwała prawo
powszechności. Hasło „Bóg w dom, gość w
dom” traktowane było dosłownie.
Wystarczyło „Bóg zapłać”, a podróżny
znajdował łatwo bezpłatny nocleg.
Gospodarz uważał za swój obowiązek
przyjąć i ugościć podróżnego
XV – XVII Europa
► Rozwój
społeczny i gospodarczy na
początkach ery nowożytnej spowodował
znaczny rozwój gospód i zajazdów. Wiek
XVII był przełomowy dla ówczesnego
hotelarstwa.
► Jego
pierwowzór powstał we Francji, w
Paryżu. Stąd też nazwa l’hotel w języku
francuskim pierwotnie oznaczała rodzaj
pałacu, miejską rezydencję arystokracji
(zwłaszcza we Francji i w Belgii), a
następnie pod tą nazwą rozumiana
budynek, który miał służyć jako czasowe
miejsce pobytu podróżnego za pieniądze,
którego właściciel przygotowywał
wyżywienie dla gości.
►W
związku z rozwojem komunikacji
dyliżansowej powstały stacje pocztowe z
wymianą koni, zajazdem lub bufetem.
Pierwsze pojawiły się w końcu XVII wieku w
Anglii. Wprowadzono wówczas „booking
office” , czyli rejestrowanie się przed
przyjazdem
XVIII w. USA
► Stanach
Zjednoczonych zaczęły powstawać
tzw. saloony , które znajdowały się w
każdym większym miasteczku. Te
amerykańskie gospody spełniały nie tylko
funkcję hotelu, były również ośrodkiem
życia towarzyskiego i kulturalnego.
XIX w.
► Specjalnie
budowane hotele w Europie
powstały w Paryżu, Berlinie, Wiedniu,
Londynie i Warszawie.
1829 r. USA
► Zbudowano
w Bostonie hotel „Tremot”,
mający, co było dotychczas tylko wyjątkowo
stosowane, pokoje jedno i dwuosobowe
zamiast wieloosobowych. W hotelu tym
wprowadzono także szereg urządzeń
będących pierwowzorem dzisiejszego
wyposażenia hotelowego, np. zainstalowano
łazienki
„Tremot”
Boston
1841 r. Anglia
► Powstaje
pierwsze biuro podróży, którego
założycielem jest Thomas Cook.
► Zorganizował
także dla 570 osób wycieczkę
wyczarterowanym pociągiem, a także jako
pierwszy wydał przewodnik dla klientów
swojego biura.
XIX w. Europa
► Rozbudowa
kolei wprowadziła typ hoteli
dworcowych - terminus, położonych w
okolicy stacji kolejowych, przygotowanych
na krótkie kilkudniowe pobyty podróżnych.
Pierwszymi takimi obiektami były hotele
„Victoria” i Easton”, otwarte równocześnie
we wrześniu 1839 roku
► Druga
faza rozwoju obiektów hotelarskich to
budowa hoteli luksusowych, które szczyciły
się przepychem architektury, wyszukaną
kuchnią i stałą klientelą, w których
pobierano bardzo wysokie opłaty. Były one
przeznaczone dla osób bardzo zamożnych.
Należą do nich hotel „Ritz” i „George V” w
Paryżu, „Asturia” w Petersburgu czy „Savoy”
w Londynie
Ritz w Paryżu
Savoy
Londyn
Asturia - Petersburgu
1907 r. USA
► Na
początku XX wieku M. Statler w USA
stworzył pierwsze wielkie towarzystwo
budowy hoteli w Ameryce.
► Powstaje
hotel Buffalo Statler. Fakt ten
powszechnie uważa się za początek
systemów hotelowych.
Buffalo Statler
1940 r. USA
►Powstają
Hilton
łańcuchy hotelowe Sheraton i
1952 r. USA
►Powstaje
system hotelowy Holiday Inn
Ciekawostki
► „Irwing
Hous” - pierwszy hotel z
apartamentem dla nowożeńców, otwarty w
Nowym Yorku w 1844 roku.
► „Ekstern
Exchange Hotel” - pierwszy hotel z
centralnym ogrzewaniem, otwarty w
Bostonie w 1846 roku. Zainstalowano w nim
parowe grzejniki.
► „Bernina”
- pierwszy hotel Szwajcarski z
kuchnią elektryczną zainstalowaną w 1889
roku.
► „New
Yorker” - pierwszy hotel nowojorski, w
którym zainstalowano w 1932 roku pierwsze
telewizory.
Download