Program - Powiat Ostrzeszowski

advertisement
Tydzień CSR w Wielkopolsce pod hasłem:
Nowe trendy zarządzania, czyli zrównoważona firma w praktyce
Miejsce
Data
Poznań
Hotel Sheraton
ul. Bukowska 3/9
Poznań
Piła
Hotel Gromada
Al. Piastów 15
Piła
Konin
Hotel Pałacyk w Koninie
Aleje 1 Maja 15A
Konin
19.09
20.09
21.09
Kalisz
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
Kalisz
22.09
Leszno
Hotel Wieniawa
Ul. Rynek 29
Leszno
23.09
Tytuł spotkania
Jak mierzyć efekty działań
społecznie
odpowiedzialnych?
Jak skutecznie zarządzać
potencjałem
pracowników?
Jak skutecznie zarządzać
potencjałem
pracowników?
Jak skutecznie zarządzać
potencjałem
pracowników?
Jak skutecznie zarządzać
potencjałem
pracowników?
9.00 – 9.30
Rejestracja,
śniadanie
Rejestracja,
śniadanie
Rejestracja,
śniadanie
Rejestracja,
śniadanie
Rejestracja,
śniadanie
9.30 – 9.50
Społeczna
odpowiedzialność jako
sprawdzona metoda
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wprowadzenie do
spotkania - Centrum
PISOP
Społeczna
odpowiedzialność jako
sprawdzona metoda
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wprowadzenie do
spotkania - Centrum
PISOP
Społeczna
odpowiedzialność jako
sprawdzona metoda
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wprowadzenie do
spotkania Centrum PISOP
Społeczna
odpowiedzialność jako
sprawdzona metoda
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wprowadzenie do
spotkania Centrum PISOP
Społeczna
odpowiedzialność jako
sprawdzona metoda
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wprowadzenie do
spotkania Centrum PISOP
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9.50 – 10.20
Kierunki rozwoju
społecznej
odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
Kierunki rozwoju
społecznej
odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
Kierunki rozwoju
społecznej
odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
Kierunki rozwoju
społecznej
odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
Kierunki rozwoju
społecznej
odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
10.20 – 10.45
Zmierzyć niemierzalne metody pomiaru
efektywności i
skuteczności działań
społecznie
odpowiedzialnych Fundacja NIWA Edukacji i
Rozwoju, DSIG
Nowe trendy w
zarządzaniu pracownikami
w praktyce - Prima - Sara
Lee Coffee and
Tea Poland S.A.
Przyjazne środowisko
pracy a innowacyjność
pracowników Sheraton Poznań Hotel
Inwestycje w
pracowników w praktyce Bank Zachodni WBK S.A.
Włączanie pracowników
w rozwój
przedsiębiorstwa - INEA
S.A.
10.45 – 11.00
Przerwa
Przerwa
Przerwa
Przerwa
Przerwa
11.00 – 11.25
Pomiar efektywności
działań CSR w praktyce Grupa Allegro
Inwestycje w
pracowników w praktyce Bank Zachodni WBK S.A.
Włączanie pracowników
w rozwój
przedsiębiorstwa - INEA
S.A.
Przyjazne środowisko
pracy a innowacyjność
pracowników Sheraton Poznań Hotel
Nowe trendy w
zarządzaniu pracownikami
w praktyce Sara Lee Coffee and
Tea Poland S.A.
11.25 – 11.45
Dyskusja. Podsumowanie
spotkania i zakończenie Centrum PISOP
Dyskusja. Podsumowanie
spotkania i zakończenie Centrum PISOP
Dyskusja. Podsumowanie
spotkania i zakończenie Centrum PISOP
Dyskusja. Podsumowanie
spotkania i zakończenie Centrum PISOP
Dyskusja. Podsumowanie
spotkania i zakończenie Centrum PISOP
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download