organizacja-i-zarzadzanie-przedsiebiorstwem

advertisement
3
Wykład 1 26.09.2011r 1 .Turystyka - w potocznym rozumieniu jest formą czynnego wypoczynku
realizowanego przez udział w wycieczkach, przy okazji których realizuje się cele poznawcze i
rekreacyjne. 2. Turystyka - ogół czynności osób, które podróżują i przybywają w celach
wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim
codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest działalność
zarobkowa wynagradzana w odwiedzanym miejscu. 3. Turystyka - jako zjawisko społeczne- jest w
ostatnim 50-leciu jednym z najbardziej pozytywnych trendów, zbliżającym narody i
przyczyniającym się do globalizacji na Ziemi. 4. Turystyka - jako biznes- jest w pierwszej trójce
najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki, zmieniających obraz naszego globu. 5. Turystyka
- jako styl życia- oznacza dla jej uczestników zdrowy i wskazany styl życia, szybko i długotrwale
regenerujący organizm zarówno fizycznie jak i psychicznie. 6. Historia turystyki I Okres antyczny
4000 lat p. n. e. - pielgrzymki w starożytnym Egipcie (piramidy)
Ok. 3500 p. n. e. - wynalazek koła
XXX- XX w p. n. e. - gospody w państwie Sumerów ( w mieście Ur), świadczące usługi noclegowe
i żywieniowe
XXX- XV w p. n. e. - pierwsze formy gospód dla kupców i ich karawan- tzw. `karavannseraje` (
Francja, Ugarit)
XXX- III w p. n. e. - zajazdy gościnne prowadzone przez kapłanów boga Amona w Karnaku (
starożytny Egipt)
XVII w p. n. e. - pisane normy prawne dotyczące usług gościnnych: Kodeks Hammurabiego (
Babilonia)
Drogi Królewskie w Persji z oberżami i punktami zaopatrzeniowymi
776r p. n. e. - pierwsze igrzyska olimpijskie
600r p. n. e. - wiszące ogrody Babilonu
214r p. n. e. - początek budowy wielkiego Muru w Chinach
Podróże do uzdrowisk Greków (m.in. wyspa Eubea) i Rzymian (Baje, Aquae)
Od 200r p. n. e. do 1500r `Jedwabny Szlak`- główna droga z Zachodu na Wschód
Iw- pierwsze gospody w Ziemi Świętej (m.in. w Betlejem)
I- IIIw - `Szlak bursztynowy` - czyli Morze Bałtyckie, Imperium Rzymskie
Ok. 200r Ptolemeusz pisze swoją `Naukę geograficzną`
Dwu-sezonowość wypoczynku starożytnych Rzymian (latem- morze, zimą- góry)
325r- Sobór w Nicei potwierdza wagę zawodu hotelarza (oberżysty i karczmarza), budowa
xenodochium (gospody) w każdym mieście
476r- upadek Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego
622- ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny; nowa religia `islam` II Okres uniwersytecki
625- 645- podróże Hsuan- Tsanga po Azji Centralnej
Zdewastowanie dawnych dróg i znajdujących się przy nich urządzeń noclegowych
VIII w- osadniczo- odkrywcze wyprawy wikingów
VII- VIII- pielgrzymki chrześcijańskie do Rzymu, Santiago de Compostela i Ziemi Świętej
(…)
… // Pierwsza linia metra londyńskiego
1859r - pierwszy hotel z windą dla gości `Fifth Avenue` we Francji
1861r - powstaje norweska organizacja turystyczna `Poznaj swój kraj`
1862r - Hiszpania zwalnia turystów z obowiązku posiadania paszportu
1867r - Niemcy zwalniają turystów z obowiązku posiadania paszportu
1879r - żarówka T. Edison // Lokomotywa elektryczna E. W. Siemensa
1879r - wydanie pierwszych czeków…
Historia hotelarstwa
test- komunikatywność
szeregi_liczbowe_2008
szeregi_liczbowe_2009
Printing a string without printf
Dowód równoważności
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download