Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci

advertisement
NEUROLOGIA Vol 15 No 4
Zakrzepica zatok żylnych mózgu
u dzieci – doświadczenia własne oraz
obraz kliniczny, leczenie i rokowanie
w świetle aktualnego piśmiennictwa
Cerebral sinovenous thrombosis in children – the authors’ experience
and the clinical course, treatment and the prognosis according
to the up-to-date literature
dr n. med. Ilona Kopyta, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Marszał,
dr n. med. Ewa Emich-Widera
z Katedry i Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Katowicach
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Marszał
Streszczenie:
Zakrzepica zatok żylnych mózgu (ang. cerebral sinovenous thrombosis, CSVT) u dzieci jest schorzeniem występującym stosunkowo rzadko. Objawy
choroby są niecharakterystyczne, co jest powodem opóźnienia właściwego rozpoznania. Czynniki ryzyka odpowiedzialne za wystąpienie choroby
stanowią bardzo szerokie spektrum. W najmłodszej grupie wiekowej najistotniejsze czynniki ryzyka to odwodnienie oraz infekcje uszu i nosogardła.
W wieku szkolnym istotniejsze stają się wrodzone i nabyte czynniki predysponujące do zakrzepicy.
Autorzy zapisują najczęstsze czynniki usposabiające do CSVT u dzieci, objawy choroby oraz najnowocześniejsze metody leczenia, a także czynniki
rokownicze.
Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgu, czynniki ryzyka, leczenie, dzieci.
Summary:
Cerebral sinovenous thrombosis (CSVT) in children is rather a rare condition. Morover – it’s symptoms are not specific and this is why it usually is
being diagnosed with delay. The characteristic feature of the sinovenous thrombosis is the wide spectrum of the potential reasons. In the youngest
group of patients the most common reasons are dehydratation and infections in the eares, nose and throat area. At the school age the CSVT reasons
are congenital and acquired prothrombotic conditions.
The authors describe the most common CSVT risk factors, symtoms, up-to-date methods of treatment, and the factors of prognosis. We also describe the SVT patients treated in our department.
Key words: cerebral sinivenous thrombosis, risk factors, symptoms, treatment, children.
441
Download