Lp. Nazwa firmy Nazwa produktu i zdjęcie Opis produktu w języku

advertisement
Lp.
1.
Nazwa firmy
Lantmannen Aspen AB
Nazwa produktu i zdjęcie
Aspen2, Aspen4,
Opis produktu w języku polskim
Zmień benzynę na Aspen! Zadbaj o
zdrowie, środowisko i maszyny.
Pracuj w komfortowych warunkach,
wolnych
od
śmierdzących
i
toksycznych spalin. Aspen stworzone
dla profesjonalistów w trosce o ich
zdrowie, 99% czystsza od zwykłej
benzyny Już w Polsce.
Opis produktu w języku angielskim
Change gasoline to Aspen! Take
care of health, the environment
and machines. Work in a
comfortable environment, free
from foul-smelling and toxic
fumes. Aspen was developed for
professionals to protect their
health. 99% cleaner than gasolin
2.
FOSFAN S.A.
Fructus
vital
Biohumus
Fructus Natura Biohumus vital to
seria
naturalnych
nawozów
organicznych.
100%
naturalny
biohumus pobudza życie biologiczne
gleby, poprawia jej strukturę oraz
zwiększa
ilość
składników
pokarmowych
niezbędnych
do
prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin.
Fructus Natura Biohumus vital is a
new line of natural organic
fertilizers. The 100% natural
biohumus stimulates biological life
of the soil, improves it’s structure
and increases the amount of
nutrients necessary for proper
growth and development.
3.
ANMAX
Obrzeże
GARDENER
Border
for
GARDENER
ogrodowe
Wykorzystywany
do
aranżacji
ogrodów, doskonale sprawdza się do
układania połączeń trawa- inna
nawierzchnia np. kora, kamienie
ozdobne, gres. Doskonały sposób na
oddzielenie trawnika od ścieżki.
Used for arranging gardens. It is
perfect for laying surface joints
grass - another materials, for
example ornamental stones, tiles.
Flexible and durable makes curves
and straight sections with 4.ease,
no heating in the su5.n. Quick and
easy assembly.
PLONAR ACTIVE: Fertilizes soil,
Contains a high concentration of
humic
acids,
Activates
the
development
of
native
and
positive
bacterial
microflora,
Contains
macro
and
microelements in the form that
effectively restricts their elution
and retarding
Natura
ACTIVE,
gardens
4.
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNOHANDLOWE
"EKODARPOL"
PLONAR
ACTIVE
PLONAR
5.
BioMineral Sp.z o.o.
Grünes Tal – Zielona Dolina
PLONAR ACTIVE: użyźnia glebę;
zawiera wysokie stężenie kwasów
humusowych;
aktywuje
rozwój
rodzimej
pozytywnej
mikroflory
bakteryjnej,
zawiera
makro
i
mikroelementy w formie skutecznie
ograniczającej ich wymywanie i
uwstecznianie.
„Grünes Tal – Zielona Dolina” to
naturalny, organiczny nawóz o
"Grünes Tal – Zielona Dolina" is a
natural, organic fertilizer with rich
Pawilon i numer stoiska
zróżnicowanym składzie, powstały w
100% z materiału roślinnego. Ma
formę granulatu ułatwiającego jego
zastosowanie.
6.
Aries Power Equipment
Sp. z o.o.
OGRODOWY
ZESTAW
URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH
HONDA
OGRODOWY ZESTAW URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH HONDA to
niezwykle mocne, lekkie i ciche
narzędzia ogrodnicze. Innowacyjna
technika ładowarki i wymienny
akumulator o wysokim napięciu 56V
zapewnia bardzo długą pracę,
nieograniczony zasięg oraz bardzo
szybki
7.
Garden Spot Paweł
Garbarek
Mobilna
zielona
ściana
PGMW3
oraz
PGMW4
Mobile green wall PGMW3
and PGMW4
Mobilna zielona ściana PGMW3 to w
pełni zautomatyzowany obiekt do
uprawy roślin projektowany jako
element dekoracyjny dla wnętrz.
Mobilna zielona ściana PGMW4 to
ultra lekki obiekt dedykowany do
prezentacji roślin na imprezach lub
do produkcji GYO.
8.
Dr.Soil UG
(Haftungsbeschränkt)
Dr. Soil’s Therapy for Indoor
Plants - dose for 2l, 5l and
10l
9.
Dr.Soil UG
(Haftungsbeschränkt)
Dr. Soil Therapy for Home
Alone Plants
composition, made of in plant
material in 100%. It has a form of
granules to facilitate its usage.
Mobile green wall PG MW3 is a
fully
automated
facility
for
growing plants designed as a
decorative element for interiors.
Mobile green wall PGMW4 is an
ultra lightweight object dedicated
to the presentation of plants at
events or for the production.
100% natural products, highly
concentrated in humic substances.
It acts for the stimulation of
plants’ development, blossoming
acceleration, it contributes to the
revitalization of sick plants and
regeneration
of
nourishing
substances.
Innovative product, which creates
water and natural nourishing
substances
deposits
in
the
substrate of the indoor plants.
Thus, the plants develop naturally
in the absence of watering, up to
30 days! The doses are enough
for 2 and 5l plant potș.
10.
Brinkman Polska Sp. z
o.o.
AquaGro 2000L Preparat o
podwójnym
działaniu
poprawiający
gospodarkę
wodną AquaGro 2000L
»
PODŁOŻE:
równomierne
rozprowadzanie wody w podłożu,
szybsze wchłanianie, brak suchych
przestrzeni,
optymalne
warunki
powietrzno-wodne
»
LIŚCIE:
równomierne pokrycie opryskanych
liści, szybkie wysychanie i efekt
czystych liści bez zacieków
Double action improvement of
water management »SUBSTRATE:
uniform water distribution, faster
absorbtion by the substrate, no
dry space, optimal air-water
conditions
»LEAVES:
uniform
sprayed leaves coating, fast drying
and the effect of clear leaves
11.
Brinkman Polska Sp. z
o.o.
Kratownice szkółkarskie typu
V Nursery Racks V-type
»zabezpieczenie
roślin
przed
przewracaniem
»optymalne
zagospodarowanie
powierzchni
»gładkie,
bezpieczne
krawędzie
»idealne
dopasowanie
do
kontenerów »łatwe magazynowanie i
transport (do 150szt/pal) »możliwość
wykonania kratownic na zamówienie
» protection against overturning
the plants (by wind) » optimal use
of space » smooth, safe edges »
perfect fit for containers » easy
storage and transport (up to 150
pcs per pallet) » racks on request
possible
Download