Dzień Ziemi

advertisement
Dzień ziemi ♥
Dzień ziemi –ogólne

Dzień Ziemi czyli znany taż jako Światowy Dzień
Ziemi. Co roczne akcje prowadzone odbywają się
wiosną, których celem jest promowanie postaw
ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia
Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody
składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych
przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi
wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą
okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma
ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.
Inicjatywa oddolna :

W styczniu 1970 roku propagatorzy z nurtów
proekologicznych postanowili nazwać organizowane
22 kwietnia akcje również Dniem Ziemi. Sukces tego
pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów,
które wypromował Gaylord Nelson, amerykańsk
senator wspierający ochronę środowiska. Nelson
postanowił wykorzystać aktywność studentów z
okresu lat 70., aby nadać akcji nową jakość. Za
koordynację działań wśród młodzieży
odpowiedzialny był świeżo upieczony absolwent
Uniwersytetu Stanford, kończący w tym czasie drugi
kierunek na Uniwersytecie Harvarda.
Inicjatywa oddolna cd. :

W latach 70. aktywność polityczna studentów
budziła żywe zainteresowanie mediów. W
odpowiedzi na te działania powstał swoisty
ruch oddolnego poparcia. W efekcie ponad 20
milionów przedstawicieli młodzieży wzięło
udział w szeregu akcji na terenie całych
Stanów Zjednoczonych. W roku 1970 w
obchodach Dnia Ziemi wzięli udział studenci z
dwóch tysięcy uczelni oraz dziesięciu tysięcy
szkół.
Drzewa w różnych porach roku
Flaga Dnia Ziemi ?!
Tak wygląda
nieoficjalna jeszcze
flaga Dnia Ziemi.
Stworzył ją Johan
McConella.

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
– równoważnik Dnia Ziemi

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (ang.
International Mother Earth Day) – święto
obchodzone corocznie 22 kwietnia,
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ i ogłoszone światu przez jej prezydenta
Evo Moralesa Ayma.
Podobne święta ?!

Są również podobne święta stworzone przez
Gaylorda Nelsona w USA takie jak
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Jakie znaczenie :

Dzień Ziemi ma dla nas
bardzo duże znaczenie.
Co rok obchodzimy
Dzień Ziemi po to aby
promować podstawy
ekologiczne w
społeczeństwie.
Szanuj..Dbaj..Kochaj..
Download