fizjologia - Dieta Sportowca

advertisement
fizjologia
Fot. Forum; Corbis
Sukces w sp
42
wiedza i Życie
pa ź d z i e r n i k 2 0 1 1
orcie
Ludzki organizm jest bodaj najbardziej złożonym
mechanizmem na Ziemi. Do jego elementów należą mięśnie,
których mamy 450–500. Poznanie ich funkcjonowania
pomaga na przykład odnosić sukcesy w sporcie.
KRZYSZTOF MIZERA
to nie tylko trening
Ż
eby poruszać ręką, biegać czy uprawiać
sport, potrzebujemy mięśni – szkieletowych. Typowy mięsień szkieletowy składa
się z brzuśca, który jest skupieniem włókien mięśniowych oraz ścięgien. Włókno mięśniowe zawiera od kilkuset do kilku tysięcy miofibryli, czyli kurczliwych włókienek mięśniowych mających kształt nitek, o średnicy
mikrometra, ułożonych w osi długiej
włókna mięśniowego. Jednostką funkcjonalną, powtarzającą się co 2,3 μm,
jest sarkomer. Gdy ogląda się miofybryle w świetle spolaryzowanym pod mikroskopem elektronowym, widać występujące naprzemiennie prążki jasne
i ciemne. Stąd nazwa – mięśnie poprzecznie prążkowane. W miofibrylach występują jeszcze mniejsze włókienka, które nazwano filamentami. Wyróżnia
się dwa ich typy. Ułożone są one równolegle i w pewnych miejscach wchodzą między
siebie (to obszary ciemniejsze). W ich skład
wchodzą białka miozyna i aktyna. Podczas
skurczu elementy te „ślizgają się” po sobie.
Miozyna rozkłada wysokoenergetyczny związek ATP, który dostarcza energię potrzebną
do wykonania skurczu.
Sprinter i maratończyk
O sukcesie w określonej dyscyplinie sportowej
w dużej mierze decydują uwarunkowania genetyczne, w tym proporcje włókien mięśniowych.
Istnieją dwa rodzaje włókien mięśniowych: włókna
czerwone (wolnokurczliwe – typu I) oraz białe (szybkokurczliwe – typu IIA i IIX).
Osoby mające przewagę
włókien czerwonych,
Usain Bolt – Jamajczyk,
najszybszy sprinter świata
i Abel Kirui – kenijski
lekkoatleta, mistrz świata
w maratonie (na sąsiedniej
stronie). O ich sukcesach
zadecydowały m.in. geny.
zwanych wytrzymałościowymi, wolniej się męczą.
Mogą one biegać w maratonach. Z kolei ci z przewagą
włókien białych sprawdzą się w sportach szybkościowych lub siłowych (sprinterzy, kulturyści), jednak nigdy nie będą maratończykami czy kolarzami szosowymi
światowej klasy. Trzeba pamiętać też, że nawet u jednej osoby skład włókien może być różny w każdym
mięśniu. Niestety, bez specjalistycznych badań
nie jesteśmy w stanie sami określić składu swoich mięśni. Z badań tych wynika, że u najlepszych długodystansowców przeważający udział włókien typu I może wynosić aż
90–95%. Włókien „siłowo-szybkościowych” jest zatem zaledwie 5–10%.
U sprinterów różnice proporcji nie są już
tak wyraźne. Udział włókien typu II wynosi u nich zwykle 60–70%. To jednak wystarczy, by przebiec „setkę” w czasie krótszym niż 10 sekund. Warto dodać, że regularny trening wytrzymałościowy może prowadzić
do zwiększenia się w mięśniach procentowego
udziału włókien typu IIA i zmniejszenia udziału
włókien typu IIX.
Mięśnie podczas krótkiej pracy (trwającej do 30
s) o dużej intensywności nie potrzebują dużych ilości lenu. Zupełnie inaczej dzieje się przy długotrwałym wysiłku, kiedy to energia jest uzyskiwana z utleniania związków chemicznych – obecność tlenu staje
się niezbędna. Wydolność tlenowa, a ściślej mówiąc
zdolność organizmu do pobierania tlenu (współczynnik VO2max, także zależy od genów. Decydują
o niej dwie składowe: transport tlenu z płuc do komórek mięśniowych (największe znaczenie dla wydolności tlenowej), a potem jego wykorzystanie
przez mięśnie. Im więcej tlenu organizm przyswoi,
tym więcej energii będą miały mięśnie i tym szybciej będą się one regenerowały. Jego pobór wzrasta
wprost proporcjonalnie ale tylko do pewnego momentu do intensywności wysiłku. VO2max u przeciętnego sportowca – m.in. studenta AWF – zwykle wynosi od 40 do 50 ml/kg/min. Za wysoki poziom tego czynnika uznaje się wartości sięgające już
60–70 ml/kg/min. Biegacze światowej klasy osiągają poziom 75–90 ml/kg/min. By poprawić wydolpa ź d z i e r n i k 2 0 1 1
wiedza i Życie
43
Kształtowanie muskulatury
Jak już wspomniano, liczba i rodzaj włókien mięśniowych (typu I, IIA i IIX) są determinowane genetycznie.
Międzynarodowe badania naukowe wykazały jednak,
że regularnie wykonywane wysiłki o charakterze tlenowym wywołują zmiany strukturalno-funkcjonalne
mięśni. Wskutek treningu wytrzymałościowego zwiększa się w mięśniach procentowy udział włókien typu
IIA (włókien pośrednich), a zmniejsza włókien typu
IIX (szybkościowych cechujących sprinterów). Zaobserwowano również, że następuje wzrost liczby i wielkości mitochondriów – „fabryk”, w których powstaje
ATP, czyli podstawowe źródło energii dla mięśni. Mitochondria mają kolosalne znaczenie dla uprawiania
sportów wytrzymałościowych, takich jak kolarstwo
czy bieganie. Im lepiej wytrenowany sportowiec, tym
44
wiedza i Życie
pa ź d z i e r n i k 2 0 1 1
U kobiet we wszystkich
grupach wiekowych
występuje większe
opóźnienie między
bodźcem a początkiem
skurczu mięśni.
więcej mitochondriów znajduje się w jego mięśniach.
Z kolei im więcej mitochondriów, tym organizm biegacza będzie bardziej wytrzymały na wysiłki tlenowe.
Regularny trening wytrzymałościowy powoduje też
zwiększenie gęstości włosowatych naczyń krwionośnych
w mięśniach, co przekłada się na lepsze ich ukrwienie,
a tym samym sprawniejsze dostarczanie tlenu, który jest
szybciej przechwytywany z przepływającej przez mięśnie krwi. Należy też wspomnieć, że długotrwały trening o charakterze tlenowym zmniejsza objętość mięśni. U wyczynowych maratończyków zaobserwowano
zmniejszenie masy mięśniowej związane ze zmniejszeniem średnicy włókien typu I i IIA. Bardzo intensywny
trening tego typu może prowadzić nawet do atrofii (stopniowego zaniku) części włókien mięśniowych.
U sportowców duże znaczenie ma ilość kumulowanego w organizmie glikogenu. U przeciętnego człowieka to około 400 g, z czego 300 g gromadzi się w mięśniach, a około 100 g w wątrobie. Natomiast u dobrze
wytrenowanego sportowca ilość glikogenu może przekraczać kilogram, z czego nawet do 900 g przypada
na mięśnie, a około 125 g – wątrobę.
To nie zakwasy
Po intensywnym treningu, szczególnie po dłuższej
przerwie w aktywności fizycznej, odczuwamy ból
mięśni, który utrzymuje się czasem nawet 2–3 doby.
To nie zakwasy, jak się powszechnie sądzi. Owe bóle są spowodowane mikrouszkodzeniami włókienek
mięśniowych powstałymi na skutek przetrenowania
lub przeciążenia mięśni oraz dużym nagromadzeniem
jonów wodorowych tworzących się podczas wysiłku
fizycznego. Oczywiście wiąże się to z kumulowaniem
się kwasu mlekowego w mięśniach, ale to nie on jest
bezpośrednią przyczyną bólu. Na szczęście, komór-
Fot. Diomedia; Istockphoto.com (2x)
ność tlenową, wykonuje się odpowiednie ćwiczenia,
na przykład krótkie podbiegi pod górę.
Badania naukowe wykazały także, że w pewnych regionach świata ludzie dziedziczą określone proporcje
włókien mięśniowych. Sukcesy sprintera Usaina Bolta, a wcześniej Asafy Powella, nie były zatem przypadkowe. Na podstawie analiz stwierdzono, iż około 70%
Jamajczyków, których przodkowie pochodzą z zachodnich krańców Afryki, mają gen ACTN3 kodujący białka
tzw. superszybkich mięśni (alfa-aktyninę-3). Białka te
występują we włóknach typu II. Zupełnie inaczej jest
w przypadku kenijskich czy etiopskich maratończyków.
Znaczna część społeczeństwa ze wschodnich regionów
Czarnego Lądu wykazuje przewagę włókien typu I, czyli wytrzymałościowych. Chociaż zarówno na Jamajce,
jak i w Kenii ludzie trenują bieganie, to raczej nie należy się spodziewać, że Jamajczyk zostanie mistrzem
świata w maratonie, a Kenijczyk w sprincie.
ki po kilkunastu (czasami po kilkudziesięciu) godzinach regenerują się bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. Po wysiłku (a nawet już w jego trakcie) kwas
mlekowy wędruje razem z krwią z mięśni do wątroby, gdzie zmienia się w glukozę.
Regenerację mięśni w dużej mierze zawdzięczamy
specjalnym komórkom zwanym satelitarnymi, które
występują głęboko w mięśniach. Dzieje się tak nie tylko po treningu, lecz na przykład gdy dojdzie do rozcięcia mięśnia. Komórki te odpowiadają m.in. za tworzenie nowych komórek mięśniowych, a także decydują
o właściwościach regeneracyjnych i elastycznych tkanki mięśniowej. Badania wskazują, że pod wpływem treningu fizycznego mogą się one namnażać. Nadal prowadzi się eksperymenty, by to wyjaśnić.
Regenerację można wspomóc, stosując prawidłową dietę oraz jej suplementy. Tu najlepiej sprawdzają się takie aminokwasy, jak leucyna, izoleucyna i walina. Na bolące mięśnie można także stosować maści
chłodzące. Wprawdzie nie przyspieszają one istotnie
odbudowy mięśnia, ale z pewnością minimalizują niekomfortowe uczucie bólu.
Paliwo dla mięśni
Bezpośrednim źródłem energii niezbędnej do skurczu
mięśni szkieletowych jest ATP. W czasie skurczu mięśnia związek ten rozpada się na prostsze elementy, dzięki czemu uwalnia się energia. Ilość ATP jest ograniczona
(80–100 g) – wystarcza zaledwie na kilka, kilkanaście
skurczów o maksymalnej sile (np. bieg na 80–100 m).
Co ciekawe, szacuje się, że przeciętna osoba każdego
dnia na ogólne funkcjonowanie (chodzenie, sprzątanie,
pracę itp.) zużywa ATP w ilości równej 75% masy swojego ciała, sportowcy zaś znacznie więcej, np. w czasie biegu maratońskiego trwającego 3–4 godziny zużycie ATP
Badania wykazały,
że rozbudowa masy
mięśniowej obniża
ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu 2
może sięgać u niektórych nawet 80 kg. Staje się to możliwe dzięki stałej odbudowie ATP. By mogła ona nastąpić
w mięśniach, musi się tam znaleźć glikogen, czyli substrat energetyczny magazynowany w wątrobie i przede
wszystkim w mięśniach. Jest on głównym paliwem w wysiłkach trwających dłużej niż kilka minut, tj. bieg na 3 tys.,
5 tys., 10 tys. m czy półmaraton (21 km).
Innym, znacznie bardziej wydajnym składnikiem
energetycznym, jest tłuszcz, który zostaje głównym paliwem dla naszych mięśni, gdy wysiłek (np. bieg) trwa
znacznie dłużej niż 30 minut, a jego intensywność jest
umiarkowana (np. podczas maratonu), albo gdy zasoby
glikogenu wyczerpią się, a bieg trzeba kontynuować.
Jednakże tłuszcz można nazwać paliwem gorszej jakości, gdyż zdolność do wysiłku jest mniejsza niż w przypadku wykorzystania węglowodanów. Krótko mówiąc,
im więcej mamy w mięśniach zgromadzonego glikogenu, tym dłużej będziemy zdolni do intensywnego wysiłku. Jednakże przy długich, kilkugodzinnych wysiłkach o niskiej intensywności to właśnie tłuszcz staje
się głównym źródłem energii, bowiem tylko on może
zaspokoić energetyczne potrzeby organizmu – glikogenu jest zwyczajnie za mało. To ważna informacja dla
pragnących schudnąć.
Dogonić mężczyznę
Do okresu dojrzewania, czyli mniej więcej do 13–14
roku życia, różnice w budowie ciała dziewcząt i chłopców są zazwyczaj niezauważalne. Gospodarka hormonalna jeszcze się nie ustabilizowała, jak u dorosłych.
Na przykład wydzielanie testosteronu u chłopców jest
niewielkie, co sprawia, że płeć przeciwna może osiągać lepsze wyniki sportowe w młodym wieku. Badania
dowodzą, iż w okresie dojrzewania masa mięśniowa dziewcząt i chłopców ma porównywalne warto-
Mitochondria
(owalne twory)
w mięśniach
poprzecznie
prążkowanych.
Kolory zostało
nadane
komputerowo.
Cenne pocenie
Co czyni mistrza
Podczas intensywnego wysiłku w wysokiej temperaturze najczęściej dochodzi do odwodnienia organizmu.
Utrata wody w ilości 2% masy ciała (dla osoby ważącej
Od lat teoretycy sportu, trenerzy i zawodnicy z całego świata zastanawiają się nad idealnym modelem treningowym. Niestety, do dziś nikomu się nie udało się
go opracować. W renomowanych klubach, np. piłkarskich, selekcjonuje się „najlepszy materiał” już spośród 7-, 10-letnich dzieci. Są one wcześniej obserwowane, przechodzą testy psychologiczne, sprawnościowe
i wiele innych. Często spośród tysiąca chętnych wybiera się kilkadziesiąt dzieci, które mają szansę na osiąganie znakomitych wyników sportowych. Mimo że przez
wiele lat trenują one z najlepszymi trenerami, konsumują te same posiłki w klubowych stołówkach i właściwie wszystko wykonują tak samo, to po kilku latach międzynarodową karierę robi tylko jedno z nich.
Zatem o sukcesie decyduje złożoność czynników, takich jak talent, ciężka praca, odpowiednie uwarunkowania genetyczne, mentalność zwycięzcy, mocna psychika umożliwiająca radzenie sobie z presją, no i oczywiście trochę szczęścia. Charakterystyka włókien mięśniowych
Cecha
Typ włókna mięśniowego
I (czerwone) IIA (białe) IIX (białe)
46
Średnica włókien
mała
średnia
duża
Szybkość skurczu pojedynczego włókna
mała
duża
duża
Rodzaj metabolizmu
tlenowy
mieszany
beztlenowy
Liczba miofibryli we
włóknie
mała
średnia
duża
Unaczynienie
duże
średnie
małe
wiedza i Życie
pa ź d z i e r n i k 2 0 1 1
Krzysztof Mizera
fizjolog sportowy – Centrum OLIMPIAKOS
Fot. Diomedia
ści. Dopiero w późniejszych latach u kobiet się ona
stabilizuje, a u mężczyzn nadal wzrasta. Przykładowo masa mięśniowa kobiet w wieku 20–24 lat stanowi około 36% masy ciała, natomiast mężczyzn –
około 45%. Dzieje się tak m.in. za sprawą działania
hormonów płciowych. U kobiet estrogen istotnie
wpływa na wzrost organizmu, poszerzenie miednicy, rozwój piersi oraz nasilenie odkładania tłuszczu,
szczególnie w okolicy bioder i ud. Średnia zawartość tłuszczu w organizmie kobiet wynosi 23–27%,
a u mężczyzn 15–16%. Ostatecznie dorosłe kobiety są o 7–8% niższe (8–10 cm) i o 25–30% lżejsze
(12–18 kg) od mężczyzn. Na dodatek panie charakteryzują się mniejszą wytrzymałością więzadeł oraz
stawów, za to ich mięśnie są bardziej rozciągliwe.
Wymienione cechy mają uwarunkowanie genetyczne i przyczyniają się do tego, że niestety, w większości dyscyplin sportowych kobiety nie są w stanie osiągnąć lepszych lub choćby zbliżonych wyników do tych osiąganych przez mężczyzn.
80 kg będzie to 1600 ml) powoduje obniżenie zdolności wysiłkowych o około 10%. Mogą się też pojawiać
bóle brzucha, omdlenia i bolesne skurcze mięśni. Utrata 15% wody zwykle ma skutek śmiertelny. W temperaturze otoczenia wynoszącej 20ºC w suchym klimacie utrata wody przez biegaczy długodystansowych
to średnio 828 ml/h, u piłkarzy – 702 ml/h. Gdy jednak temperatura podniesie się do 25ºC, straty te wynoszą odpowiednio 1129 ml/h i 981 ml/h, a przy temperaturze 30ºC sięgają już 2104 ml/h i 1829 ml/h. Wraz
z utratą wody dochodzi do deficytu elektrolitów, które
odpowiadają nie tylko za optymalną pracę mięśniową,
ale mają też istotny wpływ na funkcjonowanie układu
nerwowego, biorąc udział w przesyłaniu impulsów nerwowych z mózgu do mięśni i innych narządów.
Kontynuowanie wysiłku przy odwodnieniu powoduje podwyższanie temperatury wewnętrznej
organizmu – gdy przekroczy ona 42ºC, może dojść
do zgonu. Przegrzanie organizmu jest zatem bardziej
szkodliwe niż brak rozgrzewki przed ćwiczeniami.
Podczas biegania, jazdy na rowerze czy gry w piłkę
w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia,
temperatura ciała wzrasta o jeden stopień na każde
5–7 min wysiłku. Gdyby zawiodły procesy termoregulacyjne, odpowiedzialne za utrzymanie optymalnej temperatury ciała, już po 15 min ćwiczeń temperatura ciała wyniosłaby 40ºC, a po biegu trwającym
2,5 godziny byłoby to już ponad 70ºC. By do tego
nie dopuścić, organizm pozbywa się nadmiaru ciepła, głównie przez pocenie się i parowanie wody pokrywającej skórę. Zawodnicy dobrze przystosowani do treningów w wysokiej temperaturze są zdolni
do wytwarzania 5-7 l potu podczas intensywnych
zajęć, a słabo przystosowani – jedynie 2–3 l. Oznacza to, że osoba silniej pocąca się podczas wysiłku
fizycznego ma sprawniejszy system termoregulacji. By proces usuwania ciepła był sprawny, nie może jednak dojść do odwodnienia.
Download