Załącznik F. Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych

advertisement
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
Lp.
Szlak Zamków Piastowskich
1.
Walim – zamek Grodno
2.
Wałbrzych – zamek Książ
3.
Wałbrzych – Stary Książ
4.
Stare Bogaczowice – Cisy
5.
Dobromierz – Kłaczyna
6.
Bolków – Świny
7.
Bolków – Zamek Bolka
8.
Bolków – Niesyto/ Płonina
9.
Janowice Wielkie - Bolczów
10.
Mysłakowice - Sokolec
11.
Jeżów Sudecki –Siedlęcin
12.
Wleń – ruiny zamku z XIV/VVI w. we Wleniu pow. Lwóweckim
13.
Zagrodno - Grodziec
Lp.
Szlak Historii i Tradycji Wrocławia
1.
Wrocław - Ostrów Tumski - Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela
2.
Wrocław - Ostrów Tumski - kościół p.w. św. Krzyża i św. Bartłomieja
3.
Wrocław - Ostrów Tumski - kościół p.w. św. Idziego i Wieża Kapituły
4.
Wrocław - Ostrów Tumski – kościół p. w. św. Marcina
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
5.
Wrocław – Wyspa Piasek – zespół poklasztorny Augustianów
6.
Wrocław – Wyspa Piasek – kościół p. w. NMP Na Piasku
7.
Wrocław – Cypel Książęcy- Hala Targowa
8.
10.
Wrocław – Cypel Książęcy – klasztor ss. Urszulanek i Mauzoleum Piastów
Wrocławskich
Wrocław - Cypel Książęcy – dawny klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą
(Ossolineum)
Wrocław - Cypel Książęcy – kościół p.w. św. Jakuba i św. Wincentego
11.
Wrocław - Cypel Książęcy – Uniwersytet Wrocławski
12.
Wrocław - Cypel Książęcy – Dawne więzienie miejskie
13.
Wrocław - Rynek Starego Miasta – Ratusz
14.
Wrocław - Rynek Starego Miasta – zespół kamienic pierzei zachodniej, tzw. Strona
Siedmiu Elektorów
Wrocław – Dzielnica Wzajemnej Tolerancji – dawny kościół p. w . św Barbary- dziś
Katedra kościoła Prawosławnego
Wrocław - Dzielnica Wzajemnej Tolerancji – kościół p.w. św. Antoniego, obecnie
Paulinów
Wrocław - Dzielnica Wzajemnej Tolerancji –Synagoga pod Białym Bocianem
9.
15.
16.
17.
18.
19.
Wrocław - Dzielnica Wzajemnej Tolerancji – kościół p.w. Opatrzności Bożej- Katedra
kościoła ewangelicko – augsburskiego
Wrocław – Dzielnica Walońska – kościół p.w. św. Maurycego
20.
Wrocław - Dzielnica Walońska - kościół p. w. św. Łazarza
21.
22.
Wrocław - Dzielnica Walońska –kościół p.w. św. Trójcy, zespół klasztorny o.o.
Bonifratrów
Wrocław - Most Grunwaldzki
23.
Wrocław - Otwarte Muzeum Techniki – holownik Nadbór
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
24.
Wrocław - Zespół Klinik Akademii Medycznej
25.
Wrocław - Most Zwierzyniecki
26.
Wrocław - Wielka Wyspa - Ogród Zoologiczny
27.
Wrocław - Wielka Wyspa - Hala Stulecia
28.
Wrocław - Wielka Wyspa - Park Szczytnicki
29.
Wrocław - Wielka Wyspa – kościół p. w. św. Jana Nepomucena
30.
Wrocław – Orphantrophaeum – dawny sierociniec
Lp.
Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej
1.
Wrocław - zespół wodociągów Na Grobli
2.
Wrocław - zespół budynków stacji pomp Wrocław - Świątniki
3.
Wrocław - wieża wodno – widokowa , ul. Sudecka 125a, ul. Wiśniowa
4.
Wrocław - wodociągowa wieża ciśnień - ul. Polkowicka
5.
Wrocław - Elektrownia Północna na Odrze, ul. Ks. Witolda 3a
6.
Wrocław - Elektrownia Południowa na Odrze, ul. Nowy Świat 46
7.
Wrocław - Most Grunwaldzki
8.
Wrocław - Most Piaskowy, ul. Św. Jadwigi- ul. Piaskowa
9.
Wrocław - Most Tumski, ul. Św. Jadwigi- ul. NMP
10.
Wrocław - Most Oławski, ul. Na Grobli
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
11.
Wrocław - Dworzec Kolei Górnośląskiej
12.
Wrocław - Otwarte Muzeum Techniki – „Nadbór”, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
13.
Srebrna Góra - twierdza
14.
Srebrna Góra - budowle inżynierskie kolei Sowiogórskiej
15.
Srebrna Góra - sztolnia nr 2 w d. kopalni srebra
16.
Bardo Śląskie - most na Nysie Kłodzkiej
17.
Kłodzko – zespół forteczny – twierdza
18.
Złoty Stok – dawna kopalnia złota – sztolnia książęca
19.
Duszniki - młyn – papiernia
20.
Nowa Ruda – sztolnia szkoleniowa kopalni węgla kamiennego – Pole Piast
21.
Lubachów – budynek elektrowni wodnej, ob. elektrownia i muzeum /zapora/
22.
23.
Wałbrzych – zespół kopalni „Julia” ob. Muzeum wraz z krajobrazem poprzemysłowym,
ul. Wysockiego
Jaworzyna Śląska – Muzeum skansen kolei żelaznej
24.
Pilchowice – zapora wodna
25.
Bolesławiec – wiadukt kolejowy na rzece Bóbr
26.
Złotoryja - Muzeum Złota, dawna katownia
Lp.
1.
Szlak Cysterski
Trzebnica – klasztor, kościół (Kościół parafialny ś1). Bartłomieja i ś2). Jadwigi, d.
Klasztorny, zespół klasztorny ss. Boromeuszek)
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
2.
4.
Henryków – kościół klasztorny Cystersów ob. parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP,
Mauzoleum Piastów, klasztor Cystersów – opactwo ob. Seminarium wraz z
zabudowaniami gospodarczymi i folwarcznymi, parkiem opactwa i kościołem
pomocniczym p.w. św. Andrzeja
Kamieniec Ząbkowicki - kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP (kościół, zespół
zabudowań gospodarczych)
Bardo – kościół, zespół klasztorny i muzeum
5.
Świdnica – pałac opatów, obecnie biblioteka
6.
Krzeszów – zespół klasztorny (zespół klasztorny, dom opata, oficyna, ogród, zespół 25
kaplic Kalwarii)
Jelenia Góra – Cieplice – Kościół parafialny ś3). Jana Chrzciciela, dzwonnica, D. klasztor
cystersów, ob. Pijarów)
Słup – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP (kościół, plebania, kaplica
pogrzebowa)
Legnica – Dom Opatów Lubiąskich, ob. Muzeum Miedzi
3.
7.
8.
9.
10.
Lubiąż –dawny klasztor, kościół (Kościół św. Jakuba w zespole klasztornym cystersów,
Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP i klasztor, Zespół klasztorny cystersów)
Lp.
Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców
1.
Międzylesie – kompleks zamkowo – pałacowy, ogrody pałacowe i park pałacowy
2.
Gniewoszów - Zamek Szczerba – ruina
3.
Wilkanów – pałac, ogród, pałac ob. nieużytkowany, park pałacowy – założenie
ogrodowe
Idzików – dwór, ob. nieużytkowany
4.
5.
6.
St. Łomnica – wieża mieszkalna, ob. budynek gospodarczy w zespole
dworu „Środkowego”
Gorzanów – dwór, ob. nieużytkowany, park dworski
7.
Trzebieszowice – zespół pałacowo-parkowy
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
8.
Żelazno - wieża mieszkalna
9.
Żelazno – pałac, ob. ośrodek wypoczynkowy
10.
Kłodzko – zespół forteczny –twierdza Kłodzka
11.
Jaszkowa Górna – dwór, ob. nieużytkowany
12.
Podzamek – pałac, ob. Dom Pomocy społecznej, park pałacowy
13.
Kamieniec Ząbkowicki – zespół pałacowo - parkowy
14.
15.
Ząbkowice Śl.- zamek z dziedzińcem oraz przyległym otoczeniem placem graniczącym
z zabudową miejską, wałami i skarpą ziemną, ob. trwała ruina
Niemcza – zamek, ob. nieużytkowany
16.
Ciepłowody – zamek obronny, ob. nieużytkowany częściowo w stanie ruiny
17.
Witostowice – zamek wodny
18.
Strzelin – d. Sąd Królewski, tzw. Dom Książąt Brzeskich, ul. Książąt Brzeskich 1
19.
20.
Oława – Zamek Piastowski (ruina) z d. Pałacem Luizy (ob. Urząd Miejski), Plac
Piastowski/Plac Zamkowy
Bierutów - zamek i wieża zamkowa, ul. Zamkowa 3b
21.
Oleśnica – Zamek Piastowski, ul. Zamkowa 4
22.
Milicz – zamek (ruina)
23.
Sułów – pałac, park pałacowy
24.
Żmigród – Pałac Hatzfeldów (trwała ruina), park pałacowy, ul. Poznańska/ul. Parkowa
25.
Piotrkowice – pałac, spichlerz pałacowy, park pałacowy
26.
Bagno – zespół pałacowo-parkowy
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
27.
Uraz – zamek (ruina), park zamkowy
28.
Pęgów – pałac, ob. biura, ul. Główna
29.
Wrocław – Klasztor ss. Nazaretanek jako relikty pn. część d. Pałacu- Zamku
piastowskiego, ul. Św. Marcina 12
Wrocław – pałac ob. Dom Kultury (Leśnica), pl.Świętojański
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Wojnowice – zespół obronny – zamek otoczony fosą wraz z mostem i zadrzewieniem
wokół zamku
Krobielowice – pałac, ob. hotel, park pałacowy
Sobótka – Górka – zespół rezydencjalno- parkowy (Probostwo Augustianów), ul.
Zamkowa i Browarniana (oficyna wraz z przejazdem, budynek bramny, wozownia,
folwark, zespół Ośrodka Wychowawczego, zespół browaru)
Krasków – pałac, ob. hotel
36.
Wierzbna – zespół, kościół grodowy, klasztorny Cystersów, ob. parafialny p. w.
Wniebowzięcia NMP, Pałac Opatów Cysterskich, ob. nieużytkowany, park pałacowy
Pastuchów – dwór z wieżą mieszkalną
37.
Morawa – pałac, ob. przedszkole, akademia, park pałacowy
38.
Roztoka – zamek i park przy zamku zabytkowym
39.
Jawor – Zamek Piastowski, ul. Zamkowa 2
40.
Warmątowice S. – pałac, park
41.
Legnica – Zamek Piastowski, ul. Zamkowa
42.
Prochowice – zamek, ul. Kopernika
43.
Lubin – zamek (ruina), ul. Piastowska
44.
Chocianów – pałac (ruina)
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
45.
Chojnów – zamek ob. Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy
46.
Kliczków – pałac nr 8 wraz z parkiem pałacowym
47.
Gościszów - zamek, ruina
48.
Skała – pałac ruina, park
49.
Ptakowice – Lwówek Śląski – pałac ob. Chrześcijański Ośrodek „Elim”
50.
Czocha – zamek
51.
Leśna – Baworowo 20- pałac wraz z parkiem pałacowym – Baworowo 21
52.
Radomierzyce – pałac, założenie parkowe
53.
Świecie - ruiny zamku, XIV/XVI
54.
Zapusta – ruiny Zamku Rajsko, XIV-XIX
55.
Olszyna Dolna – pałac nr 60, założenie pałacowo-parkowe, nr 60
56.
Rząsiny –zespół pałacowo-parkowy XVIII- XIX w.
57.
Nagórze – zespół pałacowy z parkiem, 1924, XIX
58.
59.
Lubomierz – klasztor i plebania przy kościele św. Saternusa, ob. internat, pl. Kościelny
4, 5, Park Klasztorny
Lubomierz – mury obronne (fragmenty), ul. 1 maja, XV-XVI
60.
Proszówka – ruiny Zamku „Gryf ”, XIII-XIV, XVI
61.
Stara Kamienica – ruiny zamku, poł. XVI
62.
Rybnica – ruiny zamku, XIV, XVIII
63.
Cieplice Śląskie Zdrój – zespół pałacowy Schaffgotschów pl. Piastowski 25/27, XVIII
(pałac, oficyna, park, pawilon zdrojowy, teatr zdrojowy, pawilon spacerowy „Kursaal”,
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
ob. Dom zdrojowy „Edward”
64.
Jelenia Góra – Sobieszów – Zamek „Chojnik”, XV/XVI
65.
Staniszów – pałac (nr 23), XVIII/XIX
66.
Staniszów – sztuczne ruiny „Zamek Henryka”, na szczycie góry Grodna 1806, 1842
67.
Jelenia Góra – Czarne – dwór, 1559, XVII-XIX
68.
Wleń – pałac przy ul. Winiogórskiej nr 1 we Wleniu ob. hotel
Lp.
Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza
1.
Szklarska Poręba- budynek fabryczny huty Julia
2.
Góra Śnieżka- kościół p. w. św. Wawrzyńca
3.
Sosnówka- kaplica p. w. św. Anny
4.
Bukowiec- zespół pałacowy
5.
Krzeszów- Dom Opata
6.
Grzędy – zamek Wojaczów (Kondratów)
7.
Jedlina Zdrój- kościół ewangelicki
8.
Jedlina Zdrój- dworzec kolejowy-Jedlina Dolna
9.
Srebrna Góra –kościół ewangelicki
10.
Srebrna Góra – twierdza
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
11.
Srebrna Góra- budowle inżynierskie Kolei Srebrnogórskiej
12.
Srebrna Góra- sztolnia dawnej kopalni srebra
13.
Nowa Ruda – Słupiec – dwór
14.
Ratno Dolne – zamek
15.
Lewin Kłodzki – zamek Homole
16.
Wilkanów – zespół pałacowy
17.
Międzygórze – kościół ewangelicki ob. Rzym-katolicki p. w. św. Józefa
18.
Międzygórze – dom wypoczynkowy Gigant
19.
Orłowiec – dwór
Lp.
Szlak Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
1.
Janowice Wielkie – zespół dworsko – parkowy
2.
Bolczów – Zamek
3.
Bobrowo – Zespół pałacowy w Wojanowie
4.
Wojanów – Zespół pałacowo- parkowy
5.
Łomnica – Zespół pałacowo-parkowy i Dom Wdowy
6.
Karpniki- Pałac Dębowy i park
7.
Karpniki – Zespół pałacowo- parkowy
8.
Bukowiec- Zespół pałacowo-parkowy
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
9.
Mysłakowice – Zespół pałacowo- parkowy
10.
Miłków – Zespół pałacowo- parkowy
11.
Staniszów - Zespół pałacowo- parkowy
12.
Staniszów – Pałac
13.
Staniszów – Zamek Henryka
14.
Jelenia Góra- Dwór Czarne
15.
Jelenia Góra – Zespół pałacowo-parkowy Paulinum
16.
Cieplice – Pałac Schaffgotschów wraz z kompleksem parkowym
17.
Sobieszów – Zamek Chojnik
18.
Stara Kamienica – Zamek
19.
Rybnica -Zamek
20.
Siedlęcin – Wieża Rycerska w Siedlęcinie
Szlak Marianny Orańskiej
Lp.
1.
Kamieniec Ząbkowicki – pałac wraz z parkiem
2.
Kamieniec Ząbkowicki – kościół ewangelicki, ob. sala widowiskowo-wystawiennicza
3.
Kamieniec Ząbkowicki - Domek Myśliwski wybudowany przez Mariannę
przy drodze prowadzącej z Kamieńca Ząbkowickiego. do Złotego Stoku
4.
Kamieniec Ząbkowicki - kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP (kościół, zespół
zabudowań gospodarczych)
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
5.
Złoty Stok – dawny przytułek i „źródełko Marianny”
6.
Złoty Stok - Piece wapiennicze należące do Marianny - wytwarzano w nich
wapno do budowy pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim
7.
Lądek Zdrój – Hala Albrechta. Wybudowana w 1842 r. jako stylowa hala spacerowa,
przeznaczona dla kuracjuszy raczących się wodą leczniczą ze źródła Marianny.
Lądek Zdrój – obelisk. Mieszkańcy Lądka Zdrój ufundowali obelisk w 1866 r. jako
podziękowanie za wybudowanie szosy z Ząbkowic Śląskich do
Starego Mesta. Obelisk wyznacza połowę drogi. Odrestaurowany w 2010 r. przez
Gminę Lądek Zdrój.
8.
9.
Lądek Zdrój - Źródło im. Marianny (ul. Lipowa w Parku Zdrojowym); imię nadano 23
kwietnia 1838 r., podczas pierwszej wizyty w Lądku Zdroju.
10.
Stronie Śląskie – Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
11.
Stronie Śląskie - Huta Szkła Kryształowego „Violetta” - dawniej Oranienhütte
12.
Stronie Śląskie - Herb Marianny na budynku przy ul. Kościuszki 60
13.
Stronie Śląskie - Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – dawny zespół
dworski z końca XIX w.
14.
Stronie Śląskie - Kapliczka i nagrobek rodziny von Losky przy kościele
15.
Stronie Śląskie - Rezydencja rodziny von Losky ul. Mickiewicza 9
16.
Międzygórze – Schronisko na Śnieżniku
17.
Międzygórze - Dom Wczasowy „Leśniczówka” dawny dworek myśliwski
Marianny Orańskiej nad wodospadem z 1858 r.
18.
Międzygórze – Restauracja „Złoty Róg”
19.
Stara Morawa – Wapiennik „Łaskawy Kamień” według projektu
Karla Friedricha Schinkla (1820-1850)
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
20.
Strachocin - Dawna odlewnia surówki – freszernia (Strachocin). Obecnie
zabudowania Nadleśnictwa Lądek Zdrój
Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych
Lp.
1.
Wrocław- Katedra św. Jana Chrzciciela
2.
Bobolice – Kościół Matki Bożej Bolesnej
3.
Bardo – Kościół parafialny p. w. Nawiedzenia NMP
4.
Złoty Stok – Kościół Niepokalanego Poczęcia N.M.P
5.
Międzygórze – Kościół Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej
6.
Stary Wielisław – Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny
7.
Czermna – Kaplica Czaszek w Czermnej
8.
Wambierzyce – kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z kapliczkami i kalwarią
9.
10.
Nowa Ruda – Słupiec – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich
Świętych wraz z drogą krzyżową
Krzeszów – Bazylika Najświętszej Marii Panny
11.
Wałbrzych – Kościół Matki Bożej Bolesnej Patronki Miasta Wałbrzycha
12.
Świdnica – Kościół p.w. św. Stanisława i Wacława
13.
Świdnica – Kościół Pokoju
14.
Strzegom – Bazylika św. Apostołów Piotra i Pawła
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
15.
Jawor - Kościół Pokoju
16.
Legnica - Kościół p.w. św. Piotra i Pawła
17.
Trzebnica – Kościół parafialny św. Bartłomieja i św. Jadwigi
„Dolnośląski Szlak św. Jakuba”
(Trasa 1)
Lp.
1.
2.
Bolesławiec - Kościół parafialny MB Nieustającej Pomocy, d. ewangelicki, pl.
Zamkowy
Bolesławiec - Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, ul. Kościelna 1a
3.
Bolesławiec - Kościół MB Różańcowej (d. św. Jakuba), ul. Ptasia
4.
Chocianów - Kościół pomocniczy św. Józefa Robotnika, pl. Wolności
5.
Głogów - Kolegiata (katedra Panny Marii)
6.
Grodowiec - Kościół parafialny św. Jana Chciciela
7.
Gronów - Kościół filialny NMP Królowej Polski, d. ewangelicki
8.
Jakubów – Kościół św. Jakuba Apostoła i kaplica nagrobna
9.
Henryków Lub. – Kościół parafialny św. Mikołaja, nr 392
10.
Lubań – Kościół św. Trójcy z fragmentem ogrodzenia, ul. Szymanowskiego 1
11.
Lubań – Kościół parafialny Narodzenia NMP, ul. Różana 21
12.
Nowogrodziec - Kościół parafialny św. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 1
13.
Osła – Kościół parafialny św. Piotra i Pawła, d. ewangelicki
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
14.
Pisarzowice – Kościół parafialny Macierzyństwa NMP, nr 120
15
Pogorzeliska – Kościół parafialny św. Jacka
16.
Polkowice – Kościół parafialny św. Michała Archanioła, pl. Kościelny 1
17.
Sławnikowice - Kościół filialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.
Sobin – Kościół parafialny św. Michała Arch.
19.
Tomaszów Bolesławiecki – Kościół parafialny św. Jadwigi
(Trasa 2)
20.
Grzybiany – Kościół filialny św. Zofii
21.
Krotoszyce – Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, d. ewangelicki
22.
Legnica – Katedra św. Piotra i Pawła, d. ewangelicki, pl. Katedralny
23.
Legnica – Kościół ewangelicko – augsburski NMP , d. katolicki, Pl. Mariacki
24.
Legnica – Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, ul. Partyzantów 25
25.
Legnica – Mauzoleum Piastów przy kościele św. Jana, ul. Partyzantów 25
26.
27.
Legnickie Pole – Kościół św. Trójcy i NMP, ob. Muzeum Bitwy Legnickiej, pl. Henryka
Pobożnego 3
Lubiąż – Kościół św. Jakuba w zespole klasztornym cystersów
28.
Lubiąż – Zespół klasztorny cystersów, pl. Klasztorny
29.
Lubiąż – Kościół parafialny św. Walentego
30.
Lwówek Śląski – Mury obronne z wieżami i basztami
31.
Lwówek Śląski –Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
32.
34.
Lwówek Śląski – Zespół klasztorny franciszkanów: Kościół św. Piotra i Pawła, ul.
Szkolna; Klasztor, ul. Malinowskiego
Malczyce – Kościół prawosławny Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy, d.
ewangelicki
Niemil – Kościół filialny św. Katarzyny, d. klasztorny joannitów
35.
Niwnice – Kościół filialny św. Jadwigi
36.
37.
Oleśnica Mała – Kościół filialny św. Wawrzyńca, d. pałacowy w zespole klasztornym
joannitów
Oława – Kościół Matki Bożej Pocieszenia
38.
Pielgrzymka – Kościół parafialny św. Jana Nepomucena
39.
Prochowice – Kościół filialny św. Andrzeja, ul Legnicka
40.
Rokitnica – Kościół św. Bartłomieja
41.
Sobocisko – Kościół filialny Wniebowzięcia NMP
42.
Środa Śląska – Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, ul Legnicka
43.
Święta Katarzyna – Kościół parafialny św. Katarzyny
44.
Winnica – Dom zakonników (grangia cysterska)
45.
46.
Wojnowice – Zespół obronny – zamek otoczony fosą wraz z mostem, ob. Dom Pracy
Twórczej SHS
Wrocław – Kościół klasztorny św. Wojciecha, ob. parafialny, pl. Dominikański 2
47.
Wrocław – Kościół parafialny NMP Na Piasku, d. klasztorny, ul. Św. Jadwigi
48.
49.
Wrocław – Kościół prawosławny św. Cyryla, Metodego i Anny (d. katolicki św. Jakuba),
ul. Św. Jadwigi 13
Wrocław – Katedra św. Jana Chrzciciela, pl. Katedralny 1
50.
Wrocław – Kościół rektorski św. Marcina, d. kaplica zamkowa, ul. św. Marcina
33.
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
51.
53.
Wrocław – Kościół św. Jakuba i Wincentego, ob. katedra greckokatolicka, pl. Biskupa
Nankera 15
Wrocław – Kościół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, ob. św. Macieja, pl.
Nankera 16a
Wrocław – Kościół polsko-katolicki św. Marii Magdaleny, d. katolicki, ul Szewska 10
54.
Wrocław – Kościół św. Maurycego, ul Traugutta 36
55.
Wrocław – Kościół św. Łazarza ,d. szpitalny, ul Traugutta 52
56.
Wrocław – Dom altarystów Jaś, ul. św. Mikołaja 1
57.
Wysocko – Kościół filialny św. Jadwigi
58.
Złotoryja – Kościół pomocniczy Narodzenia NMP (romański), pl. Niepodległości
59.
Złotoryja – Kościół św. Mikołaja, ul. Cmentarna 13
52.
(Trasa 3)
60.
Biedrzychowice – Kościół św. Antoniego
61.
Gryfów Śl. – Kościół parafialny św. Jadwigi
62.
Jelenia Góra – Kościół parafialny św. Erazma I Pankracego, ul. Kopernika 1
63.
65.
Jelenia Góra – Kościół ewangelicki, ob. parafialny garnizonowy Podwyższenia Krzyża
Św., ul. 1-go Maja 45
Jelenia Góra – Cerkiew prawosławna św. Apostołów Piotra i Pawła (d. kapl. NMP), ul.
1 Maja
Lubań - Kościół parafialny Narodzenia NMP, ul Różana 21
66.
Lubomierz - Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa, pl. Kościelny 1
67.
Olszyna - Kościół filialny Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wolności
68.
Siedlęcin - Kościół parafialny św. Mikołaja
64.
Załącznik F.
Zabytki znajdujące się na 11 szlakach kulturowych Dolnego Śląska.
Kolorem żółtym zaznaczono obiekty występujące przy więcej niż jednym szlaku.
69.
Wojciechów – Kościół parafialny św. Bartłomieja
Szlak Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich
Lp.
1.
Kostrzyna – Pałac i Założenie pałacowo-parkowe
2.
3.
Zgorzelec – Zespół parków miejskich: park Nadnyski, park im. A. Błachańca i skwer ks.
J. Popiełuszki
Łagów – Dwór, ul. Strumykowa 22 i Założenie parkowe
4.
Gronów – Pałac nr 85 i Park Pałacowy
5.
Lasów – Dwór, nr 61 i Park dworski
6.
Pieńsk – Park miejski ul. Bolesławiecka
7.
Kliczków – Zespół rezydencjalny z folwarkiem, Pałac i park pałacowy
8.
Bolesławiec – Planty miejskie i Park przy Sądzie Rejonowym
9.
10.
Tomaszów Bolesławiecki – Zespół pałacowy (Dwór nr 151, Pałac- ruina nr 151d,
Obora, Budynek gospodarczy I, Budynek gospodarczy II), pawilon ogrodowy przy
pałacu i Park podworski
Modła – Pałac (ruina) i Park krajobrazowy
11.
Chocianów – Park pałacowy (park pałacowy, pałac ruina, pawilon parkowy)
12.
Niedźwiedzice – Park krajobrazowy, Dwór, Folwark ( 9 budynków folwarcznych)
13.
Miłoradzice – Park Krajobrazowy
Download