Test sprawdzający z historii. Pierwsza wojna światowa

advertisement
TEST SPRAWDZAJĄCY Z HISTORII – I wojna światowa
1. Gdzie i kiedy dokonano zamachu na arcyksięcia Ferdynanda ?
a. w Sarajewie
1. 28. VII. 1914r.
b. w Wiedniu
2.18. VI. 1914r.
c. w Belgradzie
3. 28. VI. 1914r.
2. Wielka przegrana Niemców z Francją we wrześniu 1914r. miała miejsce:
a. pod Verdun
b. pod Tannenbergiem
c. nad Marną
3. Tzw. dwuwładza w Rosji to:
a. współistnienie Rządu Tymczasowego oraz Rady Delegatów
Robotniczych i
Żołnierskich
b. współistnienie Dumy Bojarskiej i caratu
c. wewnętrzne spory w łonie partii bolszewickiej
4. W którym roku Wielka Brytania przystąpiła do I wojny św.?
a. 1914
b. 1915
c. 1916
5. Które z wymienionych krajów powstały po I wojnie św.?
a. Grecja
b. Jugosławia
c. Rumunia
d. Czechosłowacja
e. Belgia
f. Finlandia
g. Łotwa
6. Tzw. Mały traktat wersalski dotyczył:
a. regulacji granic Polski
b. zagwarantowania praw mniejszości narodowych i religijnych
c. regulacji sytuacji na Bałkanach
7. Międzynarodowa organizacja pokojowa po I wojnie św. to:
a. Organizacja Narodów Zjednoczonych
b. Liga Narodów
c. Parlament Europejski
7. Doktryna decydująca o polityce zagranicznej USA w I poł. XX w. to:
a. panamerykanizm
b. izolacjonizm
c. Protekcjonizm
8. W marcu 1917r. ukonstytuował się w Petersburgu organ przedstawicielski
robotników. Był to:
a. Rząd Tymczasowy
b. Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
c. Tymczasowa Rada Rewolucyjna
1
9. Podczas rokowań traktatu wersalskiego Anglię reprezentował:
a. David Lloyd George
b. Randolf Churchil
c. Neville Chamberlain
10.Tzw. Konferencja waszyngtońska doprowadziła do regulacji stosunków
wielkich mocarstw z:
a. Japonią
b. Koreą
c. Chinami
11.W wyniku rewolucji 1917r. w Rosji do władzy doszli:
a. eserowcy
b. bolszewicy
c. mieńszewicy
d. liberałowie
12.Omów działalność Konferencji Paryskiej i jej postanowienia.
Klucz odpowiedzi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a3
a
a
a
b,d,g
b
b
a
a
c
b
-
1p
1p
1p
3p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
5p
oprac. Anna Turczyńska
2
Download